ДСТУ ISO 4190-1-2001

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УСТАНОВКА ЛІФТОВА

(ЕЛЕВАТОРНА)

Частина 1. Ліфти класів І, II, III і VI

(ISO 4190-1:1999, IDT)

Київ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

2002

ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО Технічним комітетом з стандартизації ТК 104 «Ліфти»
 2. НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 28 грудня 2001 р. № 656 з 20030101
 3. Стандарт відповідає ISO 4190-1:1999 Lift (US: Elevator) installation – Part 1: Class I, II, III and VI lifts (Установка ліфтова (елеваторна). Частина 1. Ліфти класів І, II, III і VI).

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

 1. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 5746-83)
 2. ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Пономаренко, Б. Лоначевський, В. Величко, К. Ущенко, I. Сікоренко, В. Лемешко

ЗМІСТ

с.

Національний вступIV

 1. Сфера застосування1
 2. Терміни та визначення понять1
 3. Основні1
 4. Класи ліфтів2
 5. Розміри2
 6. Інші характеристики3

3Характеристики ліфта3

 1. Послідовність Ренарда3
 2. Номінальна вантажопідйомність3
 3. Номінальна швидкість3
 4. Вибір класу ліфта4

4Розміри4

 1. Внутрішні розміри кабін4
 2. Внутрішні розміри шахти..4
 3. Розміри поверхових площадок5
 4. Розміри машинного приміщення для електричних ліфтів5
 5. Розміри машинного приміщення для гідравлічних ліфтів7
 6. Розташування машинного приміщення7

91. БУДІВНИЦТВО І БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

91.140.90

ДСТУ ISO 4190-1-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 1. Ліфти класів І, II, III і IV

(ISO 4190-1:1999, IDТ)

Місце поправки

Надруковано

Повинно бути

С.17, Рисунок 8

(ІПС № 3-2003)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний ISO 4190-1:1999 Lift (US: Elevator) installation – Part 1: Class I, II, III and VI lifts (Установка ліфтова (елеваторна). Частина 1. Ліфти класів І, II, III і VI).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, є ТК 104 «Ліфти».

Цей стандарт замінює ГОСТ 5746-83, який технічно застарів і не відповідає міжнародним вимогам.

Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України та вимогам світового ринку до ліфтів і розглядає такі питання:

 • специфічну потребу, доступ і можливості керування ліфтом для людей з фізичними вадами;
 • перевезення людей на носилках і ліжках, а також допоміжного медичного обладнання;
 • наявність ліфтів для інтенсивного руху у висотних будинках з номінальною швидкістю від 2,5 до 6,0 м/с. Величини номінальної швидкості до 2,5 м/с засновано на послідовності Ренарда;
 • покращення використання простору будинків завдяки зменшенню розмірів шахт, де це можливо.

До складу ISO 4190 під загальною назвою «Установка ліфтова (елеваторна)» входять такі частини:

 • Частина 1. Ліфти класів І, II, III і VI;
 • Частина 2. Ліфти класу IV;
 • Частина 3. Ліфти службові класу V;
 • Частина 5. Пристрої керування, сигналізації та додаткові пристрої;

— Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір. До стандарту внесено такі редакційні зміни:

а)слова «цей міжнародний стандарт», «ця частина ISO 4190» замінено на «цей стандарт»;

б)структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Бібліографічні дані» – оформлено згідно з ДСТУ 1.5-93, ДСТУ 1.7-2001;

в)до розділу 1 внесено «Національну примітку»;

г)у таблицях 1—3 позначення одиниць фізичних величин перенесено в головку таблиці;

д)у таблиці 1 (виноска а) замінено слова «в деяких державах вимагається» на «дозволено»;

е)у таблицях 2, 3 (виноска а) замінено слова «за умови місця монтажу і національних правил можуть бути» на «за умови місця монтажу дозволяються»;

ж)з тексту стандарту вилучено «Передмову» як попередній довідковий матеріал.

Копії міжнародних стандартів, на які є посилання у цьому стандарті, можуть бути замовлені у Національному фонді нормативних документів.

ДСТУ ISO 4190-1-2001

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УСТАНОВКА ЛІФТОВА (ЕЛЕВАТОРНА)

Частина 1. Ліфти класів І, II, III і VI

УСТАНОВКА ЛИФТОВАЯ (ЭЛЕВАТОРНАЯ)

Часть 1. Лифты классов I, II, III и VI

LIFT (ELEVATOR) INSTALATION

Part 1. Class I, II, III and VI lifts

Чинний від 2003-01-01

1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає основні розміри установок пасажирських ліфтів класів і, II, III і VI, зазначених у 2.2.

Ці розміри відповідають вимогам до машин. Також необхідно приймати до уваги національні норми, за якими, у разі потреби, можна збільшувати розміри в деяких окремих випадках.

Національна примітка

Висота дверей кабіни і дверей шахти може бути зменшена до залежно від проекту будинків.

Цей стандарт поширюється на всі нові ліфтові установки, незалежно від системи приводу, з одним входом в кабіну, що установлюють в нових будинках. Там, де можливо, цей стандарт може бути використаний як база для установок в існуючих будинках.

Цей стандарт не поширюється на ліфти зі швидкістю вище 6,0 м/с: для їх установлення необхідна консультація виробника.

2ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовують такі терміни та визначення.

2.1 Основні

2.1.1 кабіна (car)

Частина ліфта, де перевозять пасажирів і/або інші вантажі.

2.1.2 верхній поверх (head room)

Частина шахти, розташована вище верхньої поверхової площадки, що обслуговується кабіною.

2.1.3 поверхова площадка (landing)

Площадка, яка забезпечує доступ до кабіни на кожному поверсі.

2.1.4 машинне приміщення (machine room)

Приміщення, де розташовані привод ліфта і /або його обладнання.

2.1.5 пасажирський ліфт (елеватор) (passenger lift (elevator))

Постійний підіймальний пристрій для обслуговування визначених поверхових площадок, що включає кабіну, розміри і конструкція якої гарантує безпечне перевезення пасажирів.

2.1.6 приямок (pit)

Частина шахти, розташована нижче нижньої поверхової площадки, що обслуговується кабіною.

2.1.7 шахта (простір для пересування) (well (hoistway))

Простір, в якому переміщується кабіна, противага(-и) і/або гідравлічний шток(-и).

Примітка. Цей простір, як правило, обмежений дном приямка, стінами і стелею шахти.

2.2Класи ліфтів (lift classes)

2.2.1 Клас І (class I)

Ліфти, що призначені для перевезення людей.

2.2.2 Клас II (class II)

Ліфти, що призначені в основному для перевезення людей, але в яких можливе перевезення вантажів.

Примітка. Вони відрізняються від ліфтів класів І, III і VI внутрішнім оздобленням кабіни.

2.2.3 Клас III (class III)

Ліфти, що призначені для установ охорони здоров'я, у тому числі для лікарень та притулків.

2.2.4 Клас IV (class IV)

Ліфти, що призначені в основному для перевезення вантажів у супроводі людей.

 1. Клас V (class V)

Службові (кухонні) ліфти.

 1. Клас VI (class VI)

Ліфти спеціальні, що призначені для будинків з інтенсивним рухом, тобто ліфти із швидкістю 2,5 м/с і більше.

2.3Розміри

Див. рисунки 1 – 3.

2.3.1 ширина кабіни, b1 (car width)

Горизонтальна відстань між внутрішніми поверхнями стін кабіни, що вимірюється паралельно площині переднього входу.

2.3.2 глибина кабіни, d1 (car depth)

Горизонтальна відстань між внутрішніми стінами кабіни, що вимірюється перпендикулярно до ширини.

Примітка. Ці два розміри (2.3.1 і 2.3.2) вимірюють, як зазначено на рисунку 1 на висоті від підлоги. Декоративні чи захисні панелі і поручні, якщо такі є, знаходяться в середині цих розмірів.

2.3.3висота кабіни, h4 (car height)

Вертикальна внутрішня відстань між вхідним порогом і конструкцією стелі кабіни.

Примітка. Світлова арматура і будь-які штучні стелі повинні знаходитися в середині цього розміру.

2.3.4 ширина входу в кабіну, b2 (entrance width into car)

Прозора ширина входу, що вимірюється за повністю відкритих дверей шахти і кабіни.

2.3.5висота входу, h3 (entrance height)

Прозора висота входу, що вимірюється за повністю відкритих дверей шахти і кабіни.

2.3.6ширина шахти (простору для пересування), b3 (well (hoistway) width). Горизонтальна відстань між внутрішніми поверхнями стін шахти, що вимірюється паралельно ширині кабіни.

 1. глибина шахти (простору для пересування), d2 (well (hoistway) depth)

Горизонтальний розмір перпендикулярний до ширини шахти.

 1. глибина приямка, d3 (pit depth)

Вертикальна відстань між чистою поверхнею підлоги площадки нижнього поверху, що обслуговується, і дном шахти.

2.3.9 висота верхнього поверху, h1 (headroom height)

Вертикальна відстань між чистою поверхнею підлоги площадки, що обслуговується, верхнього поверху і стелею шахти (крім блоків над кабіною).

 1. ширина машинного приміщення, b4 (machine room width)

Горизонтальний розмір, що вимірюється паралельно ширині кабіни.

 1. глибина машинного приміщення, d4 (machine room depth)

Горизонтальний розмір перпендикулярний до ширини машинного приміщення.

 1. висота машинного приміщення, h2 (machine room height)

Мінімальна вертикальна відстань між чистою підлогою і стелею приміщення, що відповідає національним вимогам будівельних правил і обладнанню ліфта.

2.4Інші характеристики

2.4.1 номінальна швидкість, vn (rated speed)

Швидкість, на яку розрахований ліфт і з якою повинен працювати.

 1. номінальна вантажопідйомність (rated load)

Вантажопідйомність, на яку розрахований ліфт і з якою він повинен працювати.

 1. групові збірні ліфти (елеватори) (group collective lifts (elevators))

Група електрично з'єднаних ліфтів із загальними органами керування.

3 ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІФТА

3.1 Послідовність Ренарда

Розміри кабіни відповідають величинам вантажопідйомності, які були вибрані згідно з послідовностями переважних чисел Ренарда R10.

Розміри приямка, верхнього поверху і машинного приміщення визначені у відношенні до швидкостей, величини яких до 2,5 м/с відповідають послідовності переважних чисел R5.

Послідовності Ренарда – це послідовності переважних чисел, що прийняті на міжнародному рівні в 1946 році (Будапешт, Міжнародний Конгрес).

Це – геометрична прогресія і має множник, який вибраний за експонентами десяти.

Для ліфтів множники такі:

 • вантажопідйомність кабіни: R10 = = 1,2589
 • швидкість кабіни: R5 = = 1,5849

Після округлення результатів:

— Вантажопідйомність, виражена у кілограмах:

— Швидкість, виражена у метрах за секунду:

3.2Номінальна вантажопідйомність

Повинна бути у кілограмах:

320 – (450) – 630 – 800 – 1000 – 1275 – 1600 – 1800 – 2000 – 2500

3.3Номінальна швидкість

Повинна бути у метрах за секунду:

0,4 – 0,63 – 1,0 – 1,6 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 – 4,0 – 5,0 – 6,0

Швидкість від 0,63 до 6,0 м/с використовують в електричних ліфтах.

Швидкість від 0,4 до 1,0 м/с використовують в гідравлічних ліфтах.

3.4Вибір класу ліфта

Будинок любого типу може бути обладнаний ліфтами різних класів. Ліфти згруповані в таблицях 1 – 3.

4РОЗМІРИ

4.1Внутрішні розміри кабін

4.1.1 Основні положення

Рекомендується, щоб в багатоповерхових будинках було не менше одного ліфта для перевезення пасажирів в колясках.

Цей ліфт повинен відповідати всім вимогам до цього типу ліфтів і мати позначення:

«Доступний для колясок»

4.1.2 Ліфти класу І (див. рисунки 4, 5 і таблицю 1)

4.1.2.1 Індивідуально, ліфти для житлових будинків наведено в таблиці 1:

 1. у кабінах ліфтів з номінальною вантажопідйомністю і дозволяється перевезення людей тільки стоячих;
 2. у кабінах ліфтів з номінальною вантажопідйомністю дозволяється додатково перевезення людей в колясках (але без повної маневреності) і/або дитячі коляски;
 3. у кабінах ліфтів з номінальною вантажопідйомністю дозволяється додатково до а) і b) перевезення носилок зі знімними ручками, гробів та меблів.

4.1.2.2 Ліфти загального призначення повинні встановлюватися в основному в будинках малої і середньої висоти до 15 поверхів, де можна застосувати швидкість до 2,5 м/с. Розміри цих ліфтів наведено в таблиці 1.

4.1.3 Ліфти класу II (див. рисунки 4—6 і таблицю 1).

Розміри ліфтів класу II повинні бути вибрані із даних для ліфтів І і/або VI класів. У цьому разі рекомендується розміри для ліфтів на використовувати в житлових будинках і/або для ліфтів III класу.

4.1.4 Ліфти III класу (див. рисунок 7 і таблицю 3)

Необхідно відмітити, що в кабінах ліфтів з номінальною вантажопідйомністю:

 1. можна перевозити хворих у ліжках розмірами х разом з допоміжним медичним обладнанням і в супроводі персоналу;
 2. можна перевозити ліжка розмірами х (без допоміжного медичного обладнання) в супроводі персоналу;
 3. можна в основному перевозити ліжка розмірами х ;
 4. можна перевозити ліжка розмірами х в приютах.

4.1.5 Ліфти VI класу (див. рисунок 6 і таблицю 1)

Ліфти для інтенсивного руху застосовують в основному в будинках вище 15 поверхів, де можна застосовувати швидкість до 2,5 м/с. Розміри цих ліфтів наведено в таблиці 1.

Примітка. Точні значення вантажопідйомності, швидкості і кількості ліфтів визначають із детального розрахунку інтенсивності руху.

4.2Внутрішні розміри шахти

4.2.1 Розміри в плані

Розміри шахти ліфта в плані включають допуски за виском. Допуск ± за виском в шахтах ліфта (просторі для пересування елеватора) повинен бути витриманий для перших 20 поверхів, для кожного наступного поверху до цієї величини додається за максимального значення незалежно від висоти.