Міністерство палива та енергетики України

ГКД 34.35.512-2002

ГАЛУЗЕВИЙ КЕРІВНИЙ ДОКУМЕНТ

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ВІД ПЕРЕНАПРУГ У ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 6-750 кВ

Інструкція з монтажу та експлуатації

Київ

2002

 1. ЗАМОВЛЕНО
 2. РОЗРОБЛЕНО
 3. ВИКОНАВЕЦЬ
 4. УЗГОДЖЕНО

5ЗАТВЕРДЖЕНОТА НАДАНО ЧИННОСТІ

6НА ЗАМІНУ

Передмова

Об'єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ҐРІФРЕ»)

Донбаською електроенергетичною системою

К.Д. Вольпов

Заступником Державного секретаря Мінпаливенерго України, Ю.А. Андрійчук Департаментом з питань електроенергетики Мінпаливенерго України, Ю.І. Улітіч Управлінням з питань розвитку та експлуатації електроенергетики Департаменту з питань електроенергетики, С.Я. Меженний Управлінням науково-технічної політики та екології Департаменту стратегічної політики та перспективного розвитку ПЕК, Ю.Г. Куцан Об'єднанням енергетичних підприємств «ҐРІФРЕ», Г.П. Хайдурова Госпрозрахунковим підрозділом «Науково-інженерний енергосервісний центр» інституту «Укрсільенергопроект», В.І. Білоусов

Наказом Мінпаливенерго У країни

від 17 грудня 2002 року № 731, С.Ф. Єрмілов.

РД 34.35.514 Инструкция по эксплуатации средств защиты от перенапряжений: И 34-70-021-

7 СТРОК ПЕРЕГЛЯДУ 2007 рік

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про затвердження галузевого

нормативного документа

"Засоби захисту від перенапруг в

електроустановках 6 - 750 кВ .

Інструкція з монтажу та експлуатації"

Для забезпечення підвищення надійності та стійкості електромереж і енергосистем фахівцями Донбаської електроенергетичної системи розроблено нормативний документ ГКД 34.35.512 - 2002 " Засоби захисту від перенапруг в електроустановках 6 - 750 кВ . Інструкція з монтажу та експлуатації " (далі - Інструкція) .

З метою впровадження нормативно - технічного документа на підприємствах електроенергетичної галузі Мінпаливенерго України

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити і ввести в дію галузевий керівний документ ГКД 34.35.512-2002 "Засоби захисту від перенапруг в електроустановках 6-750 кВ . Інструкція з монтажу та експлуатації " , який набирає чинності через ЗО днів з дати підписання цього наказу .
 2. Госпрозрахунковому підрозділу "Науково-інженерний енергосервісний центр" інституту "Укрсільенергопроект" (Білоусову) внести Інструкцію до реєстру і комп'ютерного банку даних чинних галузевих керівнихдокументів Мінпаливенерго .
 3. Енергетичним компаніям і підприємствам, що належать до сфери управління Мінпаливенерго, замовити Об'єднанню енергетичних підриємств "Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики" (Хайдуровій) необхідну кількість примірників Інструкції і оплатити необхідні витрати на їх розробку та тиражування .
 4. Об'єднанню ' енергетичних підприємств "Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики" (Хайдуровій) забезпечити видання і надходження необхідної кількості примірників Інструкції енергетичним компаніям та підприємствам відповідно до їх замовлень та фактичної оплати . Спільно з Науково-інженерним енергосервісним центром організувати облік розісланих примірників .

Термін - ЗО днів від дати підписання цього наказу .

 1. Визнати таким, що не застосовується на території України, РД 34.35.514 " Инструкция по эксплуатации средств защиты от перенапряжений . И 34-70-021-85 " , затверджений Головним технічним управлінням з експлуатації енергосистем Міністерства енергетики та електрифікації СРСР від 27.08.85.
 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Андрійчука Ю.А.

Міністр

С. Єрмілов

Зміст

 1. Сфера застосуванння
 2. Нормативні посилання
 3. Скорочення
 4. Загальні положення
 5. Апарати для захисту від перенапруг

 1. Вентильні розрядники
 2. Обмежувачі перенапруг нелінійні
 3. Застосування вентильних розрядників та обмежувачів перенапруг нелінійних
 4. Основні вимоги до установлення вентильних розрядників і обмежувачів перенапруг нелінійних
 5. Основні вимоги до монтажу вентильних розрядників і обмежувачів перенапруг нелінійних
 6. Експлуатаційний нагляд і технічна документація
 7. Випробування вентильних розрядників і обмежувачів перенапруг нелінійних
 8. Особливі випадки
 9. Правила зберігання і транспортування вентильних розрядникі обмежувачів перенапруг нелінійних

Додаток А Основні відомості про побудову та принцип дії вентильнихрозрядників і обмежувачів перенапруг нелінійних

Додаток Б Найбільші припустимі відстані від захисних апаратів 35-750 кВдоустаткування, яке захищається

Додаток В Проведення обов'язкових пофазних випробувань з метоюустановлення значень струмів провідності (витоку) ВР(ОПН) при напрузі промислової частоти 50 Гц, яка прикладається від стороннього джерела струму, за ступенями

Додаток Г Порядок розкриття та оцінення стану імітаторів розрядників серії РВМК

Додаток Д Форма паспорта-картки випробувань вентильних розрядників і обмежувачів перенапруг нелінійних

Додаток Е Випадки заборони на застосування захисних апаратів типу ОПН110-500 кВ

Вступ

Інструкція И 34-70-021- 85, видана в 1986 p., значною мірою застарі-па, у ній недостатньо враховані кліматичні та екологічні умови експлуатації на території України.

У зв'язку з цим назріла необхідність з розроблення галузевої інструкції з монтажу та експлуатації засобів захисту від перенапруг і введення її в дію для застосування при спорудженні та експлуатації електроустановок 6—750 кВ на підприємствах Мінпаливенерго України.

Під час розроблення інструкції використано чинні вітчизняні та закордонні нормативні документи та публікації з даної тематики за 1990-99 pp., роботи провідних у цій галузі наукових організацій та заводів-виготовлювачів, а також матеріали з узагальнення досвіду експлуатації вентильних розрядників (ВР) та обмежувачів перенапруг нелінійних (ОПН) 6-750 кВ у енергооб'єднаннях України.

Інструкція вперше регламентує застосування випробувань захисних апаратів 35-750 кВ під робочою мережевою напругою, без виведення їх з роботи, що дає змогу істотно знизити експлуатаційні та ремонтні витрати. Здійснення цих заходів забезпечується розробленням та практичною перевіркою нових критеріїв оцінення стану ВР і ОПН, а також відповідних норм відбракування.

Матеріали з вимірювання струму провідності ВР і ОПН від стороннього джерела випробної напруги промислової частоти за ступенями підготовлено за участю інженерів A.M. Недуха та Л.В. Хрущової (Центральні електромережі ГАСК Донецькобленерго).

Значну роботу з підготування графічних матеріалів і таблиць виконано начальником служби діагностики ДЕС А.Н. Болдирєвим та інж. І.Г.Ярошинською.

ГАЛУЗЕВИЙ КЕРІВНИЙ ДОКУМЕНТ

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ВІД ПЕРЕНАПРУГ У ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 6-750 кВ

Інструкція з монтажу та експлуатації

Чинний від 17 грудня 2003 року

1Сфера застосування

Ця інструкція поширюється на об'єкти електроенергетичної галузі.

Інструкція призначається для персоналу служб ізоляції, захисту від перенапруг і випробувань електрообладнання електростанцій та електричних мереж, який займається експлуатацією засобів захисту від перенапруг.

В інструкцію внесено зміни та доповнення, які враховують практику експлуатації сучасних засобів захисту від перенапруг, вимоги нових і переглянутих стандартів і технічних умов на конкретні види і типи засобів захисту від перенапруг.

2Нормативні посилання

У цій інструкції є посилання на такі нормативні документи:

ГОСТ 1516.1-76 (СТ СЭВ1126-88, СТ СЭВ 5797-86, СТ СЭВ 5799-86, СТ СЭВ 5800-86, СТ СЭВ 6110-87, СТ СЭВ 6111-87, СТ СЭВ 6466-88). Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции;

ГОСТ 9920-89 (СТ СЭВ 6465-88, МЭК 815-86, МЭК 694-80) Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции;

ГОСТ 15150-69 (СТ СЭВ 458-77, СТ СЭВ 460-77, СТ СЭВ 991-78, СТ СЭВ 6136-87 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;

ГОСТ 16357-83 (СТ СЭВ 5713-86) Разрядники вентильные переменного тока на номинальные напряжения от 3,8 до 600 кВ. Общие технические условия;

ГОСТ 20690-75 (СТ СЭВ 1126-88, СТ СЭВ 5797-86, СТ СЭВ 5800-86, СТ СЭВ 6111-87, СТ СЭВ 6466-88) Электрооборудование переменного тока на напряжение 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции;

РД 34.20.302 Нормы испытания электрооборудования-5-е изд. -Затв. Міненерго СРСР 03.03.78. - 3 наступними змінами*;

РД 34.20.501 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. 14-е изд., перераб. и доп.-Затв. Міненерго СРСР 20.02.89-3 наступними змінами;

ГКД 341.004.001-94 Норми технологічного проектування підстанцій змінного струму з вищою напругою 6-750 кВ.-Затв.Міненерго України 05.09.94.

Правила устройства электроустановок, 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1986.-С изменениями и дополнениями;

З Скорочення

У цій інструкції подано такі скорочення:

ABH - апарат високої напруги;

АГП - автомобільний гідропідйомник;

АЗП - апарати для захисту від перенапруг;

ВАХ - вольтамперна характеристика;

BE- вентильний елемент;

ВН - висока напруга;

ВР- вентильний розрядник;

ВСХ - вольтсекундна характеристика;

ЕМЛ - електромагнітний лічильник;

ВРП - відкритий розподільний пристрій;

ЗРП- закритий розподільний пристрій;

IE - іскровий елемент;

ІП - іскровий проміжок;

ІПВР - іскровий проміжок вентильного розрядника;

ІПОД - іскровий проміжок з обертовою дугою;

ІПП - іскровий проміжок підпалювальний;

ІПРД - іскровий проміжок із дугою, що розтягується;

*3 01.09.02 чинний ГКД 34.20.302-2002 «Норми випробування електрообладнання», затв. наказом Мінпаливенерго України №503 від 28.08.02. — Ред.

HP- нелінійний резистор;

НРР - нелінійний робочий резистор;

ОЕ - основний елемент;

ОІП - одиничний іскровий проміжок;

ОПН - обмежувач перенапруг нелінійний;

ОПНВ - обмежувач перенапруг нелінійний для захисту випрямних блоків;

ОПНІ - обмежувач перенапруг нелінійний з іскровою приставкою;

ОПНН - обмежувач перенапруг нелінійний для захисту ізоляції нейтралі трансформаторів;

ОПНП- обмежувач перенапруг нелінійний полегшений;

ОПН-КС-10 - обмежувач перенапруг нелінійний для захисту кабельних мереж;

ОПН-СН- 6 - обмежувач перенапруг нелінійний для захисту ізоляції устаткування систем власних потреб електростанцій та обертових машин;

ОПНР-6-10 - обмежувач перенапруг нелінійний для захисту ізоляції розподільних мереж;

ОР - одиничний резистор;

ПВЛ - пересувна високовольтна лабораторія;

ПІОН - пустотілий ізолятор опірний зовнішньої установки;

ПЛ - повітряна лінія;

РВЕ - розрядник вентильний електровозний;

РВМ - розрядник вентильний із магнітним гасінням дуги;

РВМА- розрядник вентильний магнітний модифікації «А»;

РВМЕ - розрядник вентильний - магнітний електровозний;

РВМГ- розрядник вентильний із магнітним гасінням дуги грозовий;

РВМК- розрядник вентильний із магнітним гасінням дуги комбінований для обмеження короткочасних комутаційних перенапруг;

РВН - розрядник вентильний низьковольтний;

РВО- розрядник вентильний полегшений;

РВП - розрядник вентильний підстанційний;

РВР, РР - реєстратори спрацьовування розрядників;

РВРД - розрядник вентильний з дугою, яка розтягується;

РВС - розрядник вентильний станційний;

РП - розподільний пристрій;

ТВК- тепловізійний контроль;

ШНР- шунтуючий нелінійний резистор;

ШО - шунтуючий опір.

4Загальні положення

Підвищення напруг, які впливають на ізоляцію електроустановок і електроустаткування понад номінальне експлуатаційне значення, виникає як із зовнішніх (грозові розряди), так і внутрішніх (перемикання в мережі або аварійні режими та пов'язані з ними перехідні процеси) причин. У цій інструкції розглядаються ті напруги, які становлять небезпеку для ізоляції та визначаються як перенапруги.

Надійність експлуатації електроустаткування багато в чому залежить від можливості зниження рівня перенапруг, що впливають на його ізоляцію, який забезпечується застосуванням захисних апаратів-розрядників або обмежувачів, що мають досить стабільні захисні характеристики протягом усього строку служби. У той же час на ізоляцію електроустаткування постійно впливають підвищена температура, вібрації, підвищена вологість, тривала дія електричного поля з нормальними або підвищеними градієнтами (напруженостями), а також короткочасні імпульси грозових та комутаційних перенапруг і тривалі (протягом десятків секунд і навіть хвилин) ферорезонансні перенапруги. У результаті під час тривалої експлуатації відбувається старіння ізоляції, внаслідок чого втрачаються її властивості. У даних умовах необхідну надійність експлуатації можна забезпечити у випадку, якщо поточні значення електричної стійкості ізоляції стосовно рівнів напруг, які впливають, мають запас не менше 20-25%, передбачений вимогами координації ізоляції.

Завданням експлуатаційного персоналу є підтримка незмінним заданого співвідношення протягом усього строку експлуатації устаткування, яке досягається шляхом здійснення періодичних, позачергових і контрольно-профілактичних випробувань як ізоляції, так і захисних апаратів.