Галузева програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на підприємствах ПЕК на 2007 - 2011 роки


МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 червня 2007 року N 314

Про затвердження та введення в дію Галузевої програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на підприємствах ПЕК на 2007 - 2011 роки

З метою поліпшення роботи зі створення безпечних і нешкідливих умов праці на підприємствах ПЕК та згідно із ст. 33 Закону України "Про охорону праці" наказую:

1. Затвердити та ввести в дію з 10 липня 2007 р. Галузеву програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на підприємствах ПЕК на 2007 - 2011 роки (далі - Галузева програма), що додається.

2. Покласти на Департамент фізичного захисту, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності функції координатора реалізації заходів, передбачених Галузевою програмою.

3. Установити, що фінансування заходів Галузевої програми здійснюється в передбаченому законодавством порядку: за рахунок коштів підприємств, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Керівникам державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінпаливенерго, та господарських товариств, щодо яких Міністерство здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави (далі - Підприємств):

4.1. Забезпечити виконання заходів, передбачених Галузевою програмою поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2007 - 2011 роки.

4.2. Щороку до 25 січня надавати Мінпаливенерго інформацію про стан виконання заходів Галузевої програми.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Недашковського О. Ю.

 

Міністр 

Ю. Бойко 

 

Галузева програмаполіпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на підприємствах ПЕК на 2007 - 2011 роки

1. Загальні положення

Галузева програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища підприємств ПЕК на 2007 - 2011 роки (далі - Галузева програма) розроблена відповідно до ст. 33 Закону України "Про охорону праці".