16.18. При встановленні баків-акумуляторів для систем гарячого водопостачання в теплових пунктах із вакуумною деаерацією слід передбачати захист внутрішніх поверхонь баків від корозії і води в них від аерації. За відсутності вакуумної деаерації внутрішня поверхня баків повинна бути захищена від корозії.

16.19 Приміщення теплового пункту повинно відповідати категорії Д з урахуванням тимчасового перебування обслуговуючого персоналу та засобів, які запобігають доступу сторонніх осіб.

У приміщенні теплового пункту слід влаштовувати примусову витяжну вентиляцію, яка повинна бути розрахована на короткочасну дію та забезпечувати 10-кратний обмін повітря з неорганізованим припливом свіжого повітря ззовні через вхідні двері.

Опалення приміщень теплового пункту допускається не передбачати, якщо теплонадходження від трубопроводів й устаткування достатні для обігрівання цих приміщень.

Розрахункову температуру повітря в робочій зоні в холодний період року слід приймати не вище 28 °С, в теплий період року - на 5 °С вище температури зовнішнього повітря за параметрами А.

При розташуванні теплових пунктів у житлових та громадських будівлях (будинках) необхідно виконувати перевірочні розрахунки теплонадходжень з теплового пункту в суміжні з ним приміщення відповідно до вимог СНиП 2.04.05. У випадках перевищення в цих приміщеннях допустимої температури повітря слід вживати заходів щодо додаткової теплоізоляції огороджувальних конструкцій суміжних приміщень.

16.20 У підлозі теплового пункту слід встановлювати трап, а за неможливості самопливного відведення води - обладнувати водозбірний приямок розміром не менше 0,5 х 0,5 х . Приямок слід перекривати ґратами, що знімаються.

Допускається влаштовувати спуск води не в приямок або трап теплового пункту, а в спеціальні ємкості.

Для відкачування води із водозбірного приямка в систему каналізації, водозливу або супутнього дренажу слід застосовувати один дренажний насос.

Насос, що призначений для відкачування води з водозбірного приямка, не допускається використовувати для промивання систем теплоспоживання.

16.21 У теплових пунктах слід передбачати заходи, що запобігають перевищенню рівня шуму, який допускається для приміщень житлових і громадських будівель відповідно до вимог СН № 3077-84. Теплові пункти не допускається розташовувати суміжно, під або над приміщеннями житлових квартир, спалень та кімнат для ігор дитячих дошкільних закладів, спальнями шкіл-інтернатів, готелів, гуртожитків, санаторіїв, будинків відпочинку, пансіонатів, палатами й операційними лікарень, приміщеннями з тривалим перебуванням хворих, кабінетами лікарів, залами розважальних закладів.

16.22 Мінімальна відстань від окремо розташованих надземних ЦТП до зовнішніх стін житлових і громадських будівель повинна бути не менше .

16.23 Теплові пункти за розташуванням на генеральному плані поділяють на окремо розташовані, прибудовані до будинків і споруд та вбудовані в будинки і споруди.

16.24 Убудований тепловий пункт розташовують в окремому приміщенні, як правило, біля зовнішніх стін будівлі.

16.25 З теплового пункту слід робити виходи:

 • при довжині приміщення теплового пункту і менше - один вихід назовні або у сходову клітку будівлі;
 • при довжині приміщення теплового пункту більше 12м- два виходи, один з яких повинен бути безпосередньо назовні, другий - на сходову клітку будівлі.

У приміщенні теплового пункту споживача пари тиском більше 0,07 МПа слід улаштовувати не менше двох виходів незалежно від габаритів приміщення.

16.26 У теплових пунктах слід передбачати електричне освітлення, яке повинно забезпечувати вільне зчитування показників контрольно-вимірювальних приладів, розташованих у будь-якому місці приміщення. Слід передбачати також аварійне освітлення. Отвір для природного освітлення теплового пункту допускається не робити.

Відчинення дверей і воріт із приміщення або будівлі теплового пункту слід передбачати від себе.

16.27 За вибухопожежною і пожежною безпекою приміщення теплових пунктів слід відносити до категорії Д відповідно до чинної нормативної документації.

16.28 Убудовані теплові пункти слід відділяти від інших приміщень перегородками або огорожею, які запобігають доступ у сторонніх осіб.

16.29 Для монтажу обладнання, габарити якого перевищують розміри дверей в надземних теплових пунктах, слід передбачати монтажний отвір або ворота у стіні. При цьому розміри монтажного отвору і воріт повинні бути на більше габаритних розмірів найбільшого обладнання або блока трубопроводів.

16.30 Для переміщення обладнання і арматури або нерознімних частин блоків обладнання масою і більше в теплових пунктах слід передбачати інвентарне підйомно-транспортне устаткування.

За неможливості застосування інвентарного устаткування допускається встановлювати стаціонарне підйомно-транспортне устаткування:

 • при масі вантажу, що переміщують від 0,1 т до 1,0 т, - монорейки з ручними талями і рачками або крани підвісні ручні однобалкові;
 • те саме, більше 1,0 т до 2,0 т - крани підвісні ручні однобалкові;

-те саме, більше 2,0 т - крани підвісні електричні однобалкові.Допускається використання рухомих підйомно-транспортних засобів.

16.31 Для обслуговування устаткування й арматури, які розташовані на висоті від до від підлоги, слід користуватися пересувними площадками або драбинами.

У випадках, коли неможливо створити прохід для пересувних площадок, а також для обслуговування устаткування й арматури, які розташовані на висоті і більше, слід улаштовувати стаціонарні площадки з огорожами і сходами. Розмір площадок, сходів і огорож необхідно приймати відповідно до вимог ГОСТ 23120.

Відстань від рівня стаціонарної площадки до верхнього перекриття повинна бути не меншою .

16.32 На території промислових підприємств допускається розташовувати баки місткістю більше поза будівлею теплового пункту на відкритій площадці. При цьому слід застосовувати теплову ізоляцію баків, гідрозасувів, вбудованих безпосередньо у бак, огорожу баків висотою на відстані не більше від поверхонь баків.

16.33 ЦТП із постійним обслуговуючим персоналом слід обладнувати санвузлом з рукомийником.

17 ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ

Електропостачання

17.1 Електропостачання теплових мереж слід виконувати згідно з Правилами будови електроустановок (ПБЕ) та НПАОП 0.00-1.32-01.

Електроприймачі теплових мереж за надійністю електропостачання слід передбачати:

 • І категорії - підкачувальні насоси теплових мереж діаметром труб більше та дренажні насоси дюкерів, диспетчерські пункти;
 • II категорії - запірна і регулювальна арматура при телеуправлінні, підкачувальні, змішувальні і циркуляційні насоси теплових мереж діаметром труб менше та систем опалення і вентиляції в теплових пунктах, насоси для заповнення та спорожнення баків-акумуляторів для підживлення теплової мережі у відкритих системах теплопостачання, підживлювальні насоси у вузлах розсікання;
 • III категорії - решта електроприймачів.

17.2 Апаратуру керування електроустановками, що встановлені в підземних камерах, слід розміщувати в приміщеннях, розташованих вище рівня землі.

17.3 Електроосвітлення слід здійснювати в насосних станціях, у теплових пунктах, павільйонах, у тунелях і дюкерах, камерах, оснащених електрообладнанням, а також на майданчиках естакад та окремо розташованих високих опор у місцях установлення арматури з електроприводом, регуляторів, контрольно-вимірювальних приладів. Освітленість слід приймати за чинними нормами. Постійне аварійне й евакуаційне освітлення слід забезпечувати в приміщеннях постійного перебування експлуатаційного та ремонтного персоналу.

В інших приміщеннях аварійне освітлення допускається здійснювати переносними акумуляторними світильниками.

Автоматизація і контроль

17.4 У теплових мережах слід застосовувати:

а)автоматичні регулятори, протиударне устаткування і блокування, що забезпечують:

 • заданий тиск води в подавальному або зворотному трубопроводах водяних теплових мереж із підтриманням у подавальному трубопроводі постійного тиску "після себе" і в зворотному - "до себе" (регулятор підпору);
 • розсікання водяної мережі на гідравлічно-незалежні зони при підвищенні тиску води більше допустимого;
 • включення підживлювального устаткування у вузлах перетину для підтримання статичного тиску води на заданому рівні у відключеній зоні;

б)пристрої для відбору проб із необхідною запірною арматурою для вимірювання:

 • температур води в подавальних (вибірково) і зворотних трубопроводах перед арматурою для секціонування і, як правило, у зворотному трубопроводі відгалужень з dy ≥ перед запірною арматурою за током води;
 • тисків води в подавальних і зворотних трубопроводах до і після запірної арматури для секціонування і регулювальних пристроїв і, як правило, у подавальних і зворотних трубопроводах відгалужень з dy ≥ перед запірною арматурою;
 • витрати води в подавальних і зворотних трубопроводах відгалужень з dy ≥ ;

-тисків пари в трубопроводах відгалужень перед запірною арматурою;

в) захист обладнання теплових мереж і систем теплоспоживання від недопустимих змін тиску при зупинці мережевих або підкачувальних насосів, закриванні (відкриванні) автоматичних регуляторів, запірної арматури.

17.5 У теплових камерах слід забезпечувати вимірювання температури і тиску теплоносія в трубопроводах.

17.6 Автоматизація підкачувальних насосних станцій на подавальних і зворотних трубопроводах водяних теплових мереж повинна забезпечувати:

 • постійний заданий тиск у подавальному або зворотному трубопроводах насосної станції за різних режимів роботи мережі;
 • включення резервного насоса, встановленого на зворотному трубопроводі, при підвищенні тиску вище допустимого у всмоктувальному трубопроводі насосної станції або установленого на подавальному трубопроводі - при зниженні тиску в напірному трубопроводі насосної станції;
 • автоматичне включення резервного насоса (АВР) при відключенні робочого або падінні тиску в напірному патрубку;
 • захист обладнання джерела теплової енергії, теплових мереж і систем теплоспоживання від недопустимих змін тиску при аварійному відключенні мережних, підкачувальних насосів, закриванні (відкриванні) автоматичних регуляторів і швидкодіючої запірної арматури.

17.7 Дренажні насоси повинні забезпечувати автоматичне відкачування води, що надходить.

17.8 Автоматизація змішувальних насосів повинна забезпечувати заданий коефіцієнт змішування і захист теплової мережі після змішувальних насосів від підвищення температури води проти заданої при зупинці насосів.

17.9 Насосні станції слід оснащувати комплектом показувальних та реєструвальних приладів (включаючи вимірювання витрати води), які встановлюють за місцем або на щиті керування сигналізацією стану та несправностей обладнання на щиті керування.

17.10 Баки-акумулятори (включаючи насоси для заповнення та спорожнення баків) гарячого водопостачання слід обладнувати:

 • контрольно-вимірювальними приладами для вимірювання рівня - реєструвальний прилад; тиску на всіх підвідних і відвідних трубопроводах - показувальні прилади; температури води в баках - показувальний прилад;
 • блокуванням, яке забезпечує повне припинення подавання води в бак при досягненні верхнього граничного рівня заповнення бака; припинення розбору води при досягненні нижнього рівня (насосів спорожнення баків);
 • сигналізацією верхнього граничного рівня (початок переливу в переливну трубу); відключення насосів спорожнення баків.

17.11 При встановленні баків-акумуляторів на об'єктах з постійним перебуванням обслуговуючого персоналу світлозвукову сигналізацію слід виводити в приміщення чергового персоналу.

На об'єктах, що працюють без постійного обслуговуючого персоналу, сигнал несправності слід виносити на диспетчерський пункт. За місцем фіксується причина виклику обслуговуючого персоналу.

17.12 Тепловий пункт слід оснащувати засобами автоматизації, приладами теплотехнічного контролю, обліку і регулювання, які встановлюють за місцем або на щиті керування.

17.13 Автоматизація теплового пункту повинна забезпечувати:

 • регулювання витрати теплової енергії в системі опалення і обмеження максимальної витрати мережної води у споживача;
 • задану температуру води в системі гарячого водопостачання;
 • підтримання статичного тиску в системах споживачів теплоти при їх незалежному приєднанні;
 • заданий тиск у зворотному трубопроводі або необхідний перепад тиску води в подавальному і зворотному трубопроводах теплових мереж;
 • захист систем теплоспоживання від підвищеного тиску і температури води у випадках виникнення небезпеки перевищення допустимих граничних параметрів;
 • включення резервного насоса при відключенні робочого;
 • припинення подавання води в бак-акумулятор при досягненні верхнього рівня води в баку та розбору води з баку при досягненні нижнього рівня;
 • інші заходи, що підвищують ефективність роботи обладнання.

Диспетчерське керування

17.14 На підприємствах теплових мереж, споруди яких територіальне роз'єднані, слід передбачати диспетчерське керування.

17.15 Диспетчерське керування слід розробляти з урахуванням перспективного розвитку теплових мереж усього міста. В обґрунтованих випадках - для частини міста з урахуванням розвитку системи теплопостачання.

17.16 Для теплової мережі слід створювати одноступеневу структуру диспетчерського керування з одним центральним диспетчерським пунктом. Для великих систем теплопостачання (міста з населенням більше 1 млн. чол.) або особливо складних за структурою слід створювати двоступеневу структуру диспетчерського керування з центральним та районними диспетчерськими пунктами.