Кінець таблиці Д.1

1

2

3

4

Адміністративні приміщення

17 Кабінет директора

+

+

+

18 Приймальня директора

+

+

+

19 Кабінет заст. директора з господарської роботи (завгоспа)

-

+

+

20 Бухгалтерія

+

+

+

21 Кабінет інформаційно-аналітичної роботи

+

+

+

Приміщення побутового обслуговування

22 Майстерня з ремонту одягу і взуття

+(-)

+

-

23 Перукарня

+

+

-

24 Банк одягу

+

+

-

Службово-побутові, господарські і допоміжні приміщення

25 Вхідна група приміщень:

- вестибюль;

+

+

+

- приміщення охорони;

+

+

+

- гардеробна (камера схову);

-

+

-

- вбиральня (один унітаз і один умивальник)

+

+

-

26 Кімната персоналу з душовою і вбиральнею

+

+

+

27 Комора інвентаря та меблів

+

+

+

28 Пральня:

- приміщення для прання;

+

+

+

- прасувальна

+

+

+

29 Комора чистої білизни

+

+

+

30 Комора брудної білизни

+

+

+

31 Склад господарський

+

+

+

1) У дужках наведено, що за завданням на проектування у складі закладу допускається передбачати (+) або не передбачати (-) дане приміщення.

Додаток Е

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. № 2768-ІП // Відомості Верховної Ради України.2002. - № 3-4. - Ст. 27.
 2. Закон України "Про соціальні послуги" від 19 червня 2003 p. № 966-IV // Відомості Верховної РадиУкраїни. 2003. - № 45. - Ст. 358.
 3. Закон України "Про житловий фонд соціального призначення" від 12 січня 2006 p. № 3334-IV //Відомості Верховної Ради України. 2006. - № 19-20. - Ст. 159.
 4. Типове положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричнийпансіонат, пансіонат для ветеранів війни і праці // Затв. наказом Мінпраці та соціальної політикиУкраїни 29 12. 2001 № 549 та зареєстровано в Мін'юсті України 29 січня 2002 р. за № 66/6354.
 5. Типове положення про психоневрологічний інтернат // Затв. наказом Мінпраці та соціальноїполітики України від 29.12.2001 № 549, зареєстровано в Мін'юсті України 29 січня 2002 р. за№ 68/6356.
 6. Типове положення (взірцеве) про територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян // Затв. наказом Міністерства соціального захистунаселення України 01.04.1997 № 44 та зареєстровано в Мін'юсті України 24 вересня 1997 р. за№ 442/2246.
 7. Типове положення про будинок нічного перебування // Затв. наказом Мінпраці та соціальноїполітики України 14.02.2006 № 31 та зареєстровано в Мін'юсті України 21 квітня 2006 р. за№ 475/12349.
 8. Типове положення про центр реінтеграції бездомних громадян // Затв. наказом Мінпраці та соціальної політики України 14.02.2006 № 31 та зареєстровано в Мін'юсті України 21 квітня 2006 р.за № 474/12348.
 9. Типове положення про центр соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі // Затв.наказом Мінпраці та соціальної політики України 14.02.2006 № 31 та зареєстровано в Мін'юстіУкраїни 21 квітня 2006 р. за № 476/12350.
 10. Типове положення про соціальний готель // Затв. наказом Мінпраці та соціальної політикиУкраїни 03.04.2006 № 98 та зареєстровано в Мін'юсті України 18 квітня 2006 р. за № 450/12324.
 11. НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86). Определение категорий помещений и зданий по взрывопо-жарной и пожарной опасности (Визначення категорій приміщень і будівель з вибухопожежноїта пожежної безпеки). - М.: ВНИИПО МВД СССР, 1986. - 25 с.
 12. Нормали архитектурно-планировочных элементов жилых и общественных зданий с учетом ис-

пользования их инвалидами. Пособие по проектированию (Нормалі архітектурно-планувальних елементів житлових і громадських будинків з урахуванням використання їх інвалідами. Посібник з проектування) / Под ред. В.В. Куцевича. - К.: КиевЗНИИЭП, 1999. - 85 с.

 1. Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенныхдля применения в строительстве и производстве мебели (Інструкція з санітарно-гігієнічної оцінки полімерних матеріалів, призначених для застосування в будівництві та виробництві меблів): № 6035. А-91: Утв. зам. Гл. гос. сан. врача СССР МЗ СССР 12.08.91. - М.: 1991. - 54 с.
 2. Інструкція з проектування електромереж 110-0,38 кВ м. Києва (для м. Киева). - К.: ДНДПВТІ"Енергопсрспектива" Мінпалива та енергетики України, 2001. - 54 с.

Ключові слова: загальні положення, заклади соціального захисту, земельні ділянки, інженерне обладнання, норми проектування, об'ємно-планувальні рішення, пожежна безпека

ЗМІСТ

С.

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ1
 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ1
 3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ3
 4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ4
 5. РОЗМІЩЕННЯ БУДИНКІВ, ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ5
 6. ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ6

 1. Житлові приміщення 6
 2. Обслуговуючі приміщення10
 3. Вимоги до окремих елементів будинків17

 1. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА21
 2. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ23

 1. Водопостачання і каналізація 23
 2. Опалення та вентиляція23
 3. Електропостачання та електрообладнання25
 4. Системи зв'язку і сигналізації25
 5. Ліфти та підйомники26
 6. Сміттєвидаляння 27

Додаток А

Призначення профільних відділень психоневрологічних інтернатів28

Додаток Б

Структурні підрозділи територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів

та одиноких непрацездатних громадян29

Додаток В

Перелік послуг, що надаються закладами соціального захисту для бездомних громадян

та осіб, звільнених з місць позбавлення волі30

Додаток Г

Склад приміщень територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів

та одиноких непрацездатних громадян32

Додаток Д

Склад приміщень закладів соціального захисту для бездомних громадян та осіб, звільнених

з місць позбавлення волі34

Додаток Е

Бібліографія36