4.5.2. Цистерни повинні завантажуватися тільки тими небезпечними вантажами, до перевезення яких вони допущені і які при контакті з матеріалами корпусу цистерни, прокладок та обладнання не можуть вступати з ними в небезпечну реакцію, утворювати небезпечні продукти або значно знижувати міцність матеріалу.

4.5.3. Хімічно нестійкі речовини допускаються до перевезення тільки тоді, коли вжито всіх необхідних заходів до запобігання їх небезпечному розкладанню, перетворенню чи полімеризації під час перевезення.

4.5.4. Ступінь наповнення рідинами вбудованих цистерн, переносних цистерн, контейнерів-цистерн, знімних цистерн не повинен перевищувати граничних значень, викладених у главах 4.2 - 4.4 додатка A до ДОПНВ.

4.5.5. Якщо корпуси цистерн, призначених для перевезення рідин, не поділені за допомогою перегородок чи хвилезаспокоювачів на відсіки максимальною місткістю 7500 л, вони мають наповнюватись або понад 80 % або менше ніж 20 % їх ємності.

4.5.6. У разі завантаження речовини в нагрітому стані температура зовнішньої поверхні цистерни, за винятком отворів та їхніх запірних пристроїв чи теплоізоляції, під час перевезення не повинна перевищувати 70° C.

4.5.7. Переносні цистерни, контейнери-цистерни, багатоелементні газові контейнери повинні завантажуватись на транспортний засіб таким чином, щоб бути захищеними обладнанням транспортного засобу або власним обладнанням від бокових чи поздовжніх ударів та від перекидання. Якщо конструкція зазначених цистерн, включаючи сервісне обладнання, може витримати удари і є стійкою до перекидання, то в подібному захисті немає потреби.

4.5.8. Не допускаються залишки небезпечних вантажів на зовнішній поверхні завантажених та порожніх цистерн.

4.5.9. З'єднувальні трубопроводи між зв'язаними корпусами цистерн транспортної одиниці та гнучкі шланги для наповнення і спорожнення, які не з'єднані з корпусом постійним кріпленням, під час перевезення повинні бути порожніми.

4.5.10. Речовини, здатні вступити в небезпечну реакцію одна з одною, не повинні перевозитись у суміжних відсіках цистерн, за винятком випадків, коли між цими відсіками є перегородка, товщина якої не менша за товщину стінок самої цистерни. Небезпечними реакціями вважаються:

а) займання та (або) виділення значної кількості тепла;

б) виділення легкозаймистих, задушливих, токсичних та (або) окиснювальних газів;

в) утворення корозійних речовин;

г) утворення нестійких речовин;

ґ) небезпечне підвищення тиску.

4.5.11. Речовини, здатні вступити в небезпечну реакцію одна з одною, можуть перевозитись у відсіках однієї й тієї ж цистерни, якщо ці відсіки розмежовуються незаповненим простором чи порожнім відсіком, розміщеним між завантаженими відсіками.

4.5.12. Всі елементи транспортного засобу-батареї або багатоелементного газового контейнера при перевезенні повинні містити тільки один і той же газ.

4.5.13. Порожні неочищені цистерни допускаються до перевезення на тих же умовах, що і в наповненому стані.

4.5.14. Корпуси цистерн, елементи транспортних засобів-батарей та багатоелементних газових контейнерів, призначені для перевезення небезпечних вантажів та їх обладнання, повинні періодично перевірятися. Порядок проведення перевірок встановлюється Державтоінспекцією МВС України та Міністерством транспорту та зв'язку України. Періодичність перевірок та перелік операцій, що виконуються під час перевірок, зазначені в таблиці 3 цих Правил. Крім цього, періодичність та перелік можуть визначатись ДНАОП 0.00-1.07-94 "Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском" (затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.10.94 N 104).

(пункт 4.5.14 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.06.2006 р. N 613)

Таблиця 3. Вимоги до періодичних випробувань цистерн

Найменування цистерни 

Максимальний термін між випробуваннями 

Перелік операцій, які повинні виконуватись при перевірках 

Переносні цистерни для речовин класів небезпеки 3 - 9 та неохолоджених скраплених газів  

5 років 

Зовнішній огляд
Внутрішній огляд
Гідравлічне випробування 

2,5 року 

Внутрішній та зовнішній огляд цистерни та її фітингів1
Випробування на герметичність
Перевірка задовільного функціонування всього сервісного обладнання  

Переносні цистерни для охолоджених скраплених газів  

2,5 року 

Зовнішній огляд цистерни та її фітингів
Випробування на герметичність
Перевірка задовільного функціонування всього сервісного обладнання
Зняття показань вакуумметра, якщо він є 

Вбудовані цистерни
Знімні цистерни
Транспортні засоби-батареї, елементами яких є цистерни 

6 років  

Зовнішній огляд
Внутрішній огляд
Гідравлічне випробування під тиском2 

3 роки 

Випробування на герметичність корпусу разом з його устаткуванням та перевірка задовільного функціонування всього обладнання 

Контейнери-цистерни
Багатоелементні газові контейнери, елементами яких є цистерни 

5 років 

Зовнішній огляд
Внутрішній огляд
Гідравлічне випробування під тиском2 

2,5 року 

Випробування на герметичність корпусу разом з його устаткуванням та перевірка задовільного функціонування всього обладнання 

Вбудовані цистерни, знімні цистерни, а також транспортні засоби-батареї, елементами яких є цистерни для речовин з
ООН: 1008, 1017, 1048, 1050, 1053, 1067, 1076, 1079 

3 роки 

Зовнішній огляд
Внутрішній огляд
Перевірка задовільного функціонування всього обладнання
Гідравлічне випробування під тиском2 

Контейнери-цистерни та багатоелементні газові контейнери, елементами яких є цистерни для речовин з
ООН: 1008, 1017, 1048, 1050, 1053, 1067, 1076, 1079 

2,5 року 

Зовнішній огляд
Внутрішній огляд
Перевірка задовільного функціонування всього обладнання
Гідравлічне випробування під тиском2 

Вбудовані цистерни, знімні цистерни, а також транспортні засоби-батареї, елементами яких є цистерни для охолоджених скраплених газів 

Після шести років експлуатації, а потім через кожні 12 років 

Зовнішній огляд
Внутрішній огляд
Перевірка задовільного функціонування всього обладнання.
Гідравлічне випробування під тиском2 

6 років 

Випробування на герметичність 

Контейнери-цистерни та багатоелементні газові контейнери, елементами яких є цистерни для охолоджених скраплених газів 

Після восьми років експлуатації, а потім через кожні 12 років3 

Зовнішній огляд
Внутрішній огляд
Перевірка задовільного функціонування всього обладнання
Гідравлічне випробування під тиском2 

Транспортні засоби-батареї
Багатоелементні газові контейнери 

5 років 

Випробування на герметичність при максимальному робочому тискові
Зовнішній огляд конструкції, елементів і сервісного обладнання без демонтажу4  ____________
1 Внутрішній огляд переносних цистерн, призначених для перевезення тільки однієї речовини, може не проводитись або замінятись іншими випробуваннями чи процедурами перевірки, визначеними компетентним органом або уповноваженою організацією.

2 За погодженням з компетентним органом, гідравлічне випробування під тиском корпусів цистерн, призначених для перевезення порошкоподібних і гранульованих речовин, може не проводитись або замінятись випробуваннями на герметичність. Для цистерн з вакуумною ізоляцією випробування та перевірка внутрішнього стану можуть замінятись випробуваннями на герметичність та вимір вакууму.

3 На вимогу компетентного органу між періодичними перевірками додатково може проводитись випробування на герметичність.

4 Елементи і трубопроводи повинні піддаватися випробуванням з періодичністю, встановленою інструкцією з упакування P200, наведеною в пункті 4.1.4.1 додатка A до ДОПНВ, чи іншими нормативними документами.

4.5.15. Забороняється наповнювати вбудовані цистерни, знімні цистерни, контейнери-цистерни, переносні цистерни, транспортні засоби-батареї та багатоелементні газові контейнери, а також надавати їх для перевезення після закінчення терміну дії останньої періодичної перевірки. Але цистерни, що були наповнені до закінчення цього терміну, можуть перевозитись у строк не більше трьох місяців після закінчення терміну дії цього останнього періодичного випробування.

Порожні неочищені вбудовані цистерни, знімні цистерни, транспортні засоби-батареї, переносні цистерни, контейнери-цистерни та багатоелементні газові контейнери можуть перевозитись після закінчення терміну їх чергового випробування тільки для проходження перевірок.

4.5.16. У разі виявлення будь-якого небезпечного дефекту цистерна вилучається з експлуатації і знову допускається до неї лише після усунення цього дефекту і проходження випробувань.

4.5.17. Якщо в результаті ремонту, зміни конструкції чи дорожньо-транспортної пригоди виникають сумніви щодо цілісності корпусу цистерни та працездатності її обладнання, проводиться позачергова спеціальна перевірка.

4.5.18. Випробування та перевірки здійснюються експертом уповноваженого компетентного органу. За результатами видаються відповідні свідоцтва з обов'язковим переліком речовин, що можуть бути допущені до перевезення в цій цистерні.

4.6. Винятки.

4.6.1. У разі, якщо вантаж внаслідок його хімічних, фізичних та біологічних властивостей не може бути допущений до перевезення жодним з вищезазначених способів або вимоги цих Правил не можуть бути виконані, Державтоінспекцією МВС України у конкретному випадку допускається відхилення від вимог цих Правил за умови надання висновку уповноваженого органу у галузі екології про можливість такого перевезення. У цьому висновку обов'язково вказуються необхідні заходи щодо забезпечення безпеки перевезення. У разі необхідності надається висновок інших компетентних органів.

4.6.2. Допуск до перевезення небезпечного вантажу з відхиленням від вимог цих Правил видається в письмовій формі.

(пункт 4.6.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.06.2006 р. N 613)

5. Загальні вимоги до транспортних одиниць та їх обладнання

5.1. Транспортна одиниця, завантажена небезпечними вантажами, не повинна включати більше одного причепа або напівпричепа.

5.2. На транспортних одиницях, що перевозять небезпечні вантажі, мають бути такі засоби пожежогасіння:

а) на кожній транспортній одиниці має бути не менш як один переносний вогнегасник для гасіння пожеж класів A, B і C ємністю 2 кг сухого порошку (чи еквівалентної кількості іншого відповідного вогнегасного складу), придатний для гасіння пожежі у двигуні, якщо транспортний засіб не обладнано автоматичним або стаціонарним пристроєм для такого гасіння, або в кабіні транспортної одиниці;

б) на транспортних одиницях, дозволена максимальна маса яких з вантажем становить понад 7,5 т, - один або більше переносних вогнегасників для гасіння пожеж класів A, B і C сукупною ємністю 12 кг сухого порошку (чи еквівалентної кількості іншого відповідного вогнегасного складу), принаймні один із яких має мінімальну ємність 6 кг;

в) на транспортних одиницях, дозволена максимальна маса яких з вантажем становить понад 3,5 т, але не більше 7,5 т, - один або більше переносних вогнегасників для гасіння пожеж класів A, B і C сукупною ємністю 8 кг сухого порошку (чи еквівалентної кількості іншого відповідного вогнегасного складу) і принаймні один із яких має мінімальну ємність 6 кг;

(підпункт "в" пункту 5.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.06.2006 р. N 613)

г) на транспортних одиницях, дозволена максимальна маса яких з вантажем становить 3,5 т або менше, - один або більше переносних вогнегасників для гасіння пожеж класів A, B і C сукупною ємністю 4 кг сухого порошку (чи еквівалентної кількості іншого відповідного вогнегасного складу).

Значення ємності вогнегасника(-ів), необхідного(-их) відповідно до підпункту 5.2 а) цих Правил, може бути відняте від значення мінімальної сукупної ємності вогнегасників, необхідних відповідно до підпунктів б), в) чи г).

5.3. На транспортних одиницях, що перевозять небезпечні вантажі і зареєстровані до 31 грудня 2002 р., мають бути такі засоби пожежогасіння:

а) не менш як один переносний вогнегасник ємністю 2 кг сухого порошку (чи еквівалентної кількості іншого відповідного вогнегасного складу), придатний для гасіння пожежі у двигуні, якщо транспортний засіб не обладнано автоматичним або стаціонарним пристроєм для такого гасіння, або в кабіні транспортної одиниці та який при його використанні для гасіння вантажу, що зайнявся, перешкоджає поширенню пожежі, дозволяючи боротися з нею;

б) не менш як один переносний вогнегасник ємністю 6 кг сухого порошку (чи еквівалентної кількості іншого відповідного вогнегасного складу), придатний для гасіння шин та гальм, які зайнялись, або вантажу та який при його використанні для гасіння пожежі в двигуні або кабіні транспортної одиниці перешкоджає поширенню пожежі.

На транспортних засобах, дозволена максимальна маса яких з вантажем становить 3,5 т або менше, може бути лише один переносний вогнегасник ємністю 2 кг сухого порошку (чи еквівалентної кількості іншого відповідного вогнегасного складу).

5.4. Положення пункту 5.2 цих Правил застосовуються до всіх транспортних одиниць, що перевозять небезпечні вантажі після 31 грудня 2007 р.