8. Недоліки експлуатації, проекту, конструкції, виготовлення, будівельно-монтажних і налагоджувальних робіт, які сприяли виникненню і розвитку порушення або перешкоджали його локалізації

Перераховуються недоліки.

9. Дата і час відновлення режиму роботи енергопідприємства

Указуються дата і час відновлення нормальної роботи енергопідприємства, об'єкта, установки.

10. Дата і час відновлення роботи пошкодженого устаткування

Указуються дата і час уключення під навантаження пошкодженого устаткування після закінчення ремонту. Якщо на момент підписання акта розслідування це устаткування не введене в експлуатацію, указується дата закінчення ремонту згідно з графіком відновлювальних робіт.

11. Недовиробіток електричної у кіловат-годинах і теплової у гігакалоріях енергії.

12. Недовідпуск електричної у кіловат-годинах і теплової у гігакалоріях енергії.

13. Основні (організаційні і технічні) заходи щодо недопущення подібних порушень

Указуються тільки заходи щодо запобігання аналогічним порушенням на даному підприємстві, а за потреби - і рекомендації щодо змін типових проектних рішень і галузевих нормативних документів.

14. Перелік документів, що додаються до акта

Перераховуються документи, які підтверджують висновки комісії.

Комісія, яка розслідувала порушення, призначена наказом від ____________ року N ___

Голова комісії  

______________________________
(прізвище, ініціали, посада)  

Члени комісії  

______________________________
(прізвища, ініціали, посади)  

  

Акт складено "___" ___________ 200_ року  
Додаток 7
до Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України  


ЖУРНАЛ ЦЕХОВОГО ОБЛІКУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ

____________________________________________
(назва енергопідприємства, цеху, служби тощо)

Устаткування, вузол, конструкція, споруда 

Дата і час виникнення порушення 

Ознака порушення, класифікаційна група 

Назва порушення, короткий опис обставин і причини 

Прізвища, ініціали та посади тих, хто проводив розслідування порушення 

Підписи членів комісії 

Тривалість простою від виникнення порушення до введення в роботу, година, доба 

Заходи, запропоновані комісією, що розслідувала порушення, та термін їх виконання 

Відмітка про виконання заходів, дата, підпис Додаток 8
до Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України  


 ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ВІДМОВ I і II КАТЕГОРІЙ

____________________________________
(назва підприємства)

N
з/п 

Дата виникнення порушення 

Ознака і класифікаційна група порушення 

Назва порушення, причини і короткий опис обставин його виникнення 

Економічні втрати від порушення,
тис. грн 

Тривалість простою від початку виникнення порушення до введення в експлуатацію, доба, година 

Заходи, запропоновані комісією з розслідування порушення, та термін їх виконання 

Відмітка про вжиті заходи, підпис, дата 
 

Додаток 9
до Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України  ЗВІТ ПРО ТЕХНОЛОГІЧНІ ПОРУШЕННЯ НА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯХ І В МЕРЕЖАХ (ФОРМА 16-ЕНЕРГО)

Енергокомпанія
Енергопідприємство  

Термінова місячна
1. Надсилають енергопідприємства енергокомпаніям третього числа кожного місяця, наступного за звітним періодом.
2. Надсилають енергокомпанії та відокремлені енергопідприємства п'ятого числа кожного місяця, наступного за звітним періодом, Державним інспекціям та їх регіональним підрозділам, ВАТ "ЛьвівОРГРЕС"  Таблиця 1

Звіт про технологічні порушення на електростанціях і в мережах за рік

Реквізити підприємства  

Реквізити порушень  

Стислий виклад причин і наслідків порушень  

Аварійний недовідпуск енергії, тис. кВт·год; Гкал  

назва підприємства  

код за галузевим КПО  

дата  

час  

ознака  

класифікаційні групи  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  1. Відмови I категорії

1.

2.

n

Усього відмов I категорії ........................................, недовідпуск................. кВт·год, Гкал, у т. ч. з вини персоналу (класифікаційні ознаки 2.1 - 2.5) ................................, недовідпуск ...................... кВт·год, Гкал

2. Відмови II категорії

1.

2.

n

Усього відмов II категорії ........................................, недовідпуск ...................... кВт·год, Гкал, у т. ч. з вини персоналу (класифікаційні ознаки 2.1 - 2.5) ............................, недовідпуск .......................... кВт·год, Гкал

Таблиця 2

Звіт про технологічні порушення з розбивкою за класифікаційними ознаками організаційних причин

Причини відмов II категорії  

На електростанціях  

В електричних мережах  

У теплових мережах  

електрична частина  

механічна частина  

Помилкові дії оперативного персоналу  

  

  

  

  

Помилкові дії керівного персоналу  

  

  

  

  

Помилкові дії персоналу служб, лабораторій, цехів, відділів  

  

  

  

  

Помилкові дії ремонтного персоналу, який працює за нарядом-допуском, розпорядженням  

  

  

  

  

Незадовільне технічне обслуговування  

  

  

  

  

Незадовільна якість нормативних документів  

  

  

  

  

Дефекти проекту  

  

  

  

  

Дефекти конструкції  

  

  

  

  

Дефекти виготовлення  

  

  

  

  

Дефекти монтажу і налагодження  

  

  

  

  

Дефекти ремонту  

  

  

  

  

Дефекти будівництва  

  

  

  

  

Стихійні явища  

  

  

  

  

Вплив сторонніх осіб і організацій  

  

  

  

  "___" ____________ року 

Керівник енергокомпанії, енергопідприємства 

_________________________
(підпис, прізвище)  

Додаток 10
до Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України  ВІДОМІСТЬ ПРО ТЕХНОЛОГІЧНІ ПОРУШЕННЯ НА ЕНЕРГОПІДПРИЄМСТВАХ

______________________________
(назва)
за _______________________________________________
(назва звітного періоду)

Назва енергопідприємства 

Відмови I категорії 

Відмови II категорії 

усього 

у т. ч. з вини персоналу
(2.1 - 2.5) 

недовідпуск 

усього 

у т. ч. з вини персоналу
(2.1 - 2.5) 

недовідпуск 

кВт·год
(тис.) 

Гкал 

кВт·год (тис.) 

Гкал Примітка. Дані про аварії наводяться в кінці відомості.

"___" ___________ року 

Керівник енергокомпанії, енергопідприємства 

___________________
(підпис, прізвище) (Інструкція у редакції наказу Міністерства
 палива та енергетики України від 29.12.2008 р. N 668)

____________