____________
* - У рік проведення КОЕ обстеження ГПЕ слід планувати одночасно з ним.

** - У рік проведення ТЕС 1 та 2 обстеження ОНС не плануються.

*** - Заходи державного енергетичного нагляду здійснюються бригадним методом. Необхідна кількість інспекторів визначається керівником підрозділу.


Теплоенергетична частина

N з/п 

Ступінь ризику 

Суб'єкти господарювання 

Вид планового заходу 

Код 

Періодичність проведення перевірок 

Терміни проведення заходу 

Високий 

Підприємства, організації та їх виробничі об'єкти, що здійснюють господарську діяльність з виробництва теплової енергії* 

Обстеження з питань технічного стану систем теплопостачання, організації експлуатації теплофікаційних установок, мереж, систем повернення конденсату, стану договірної роботи, обліку виробленої та відпущеної теплової енергії та дотримання режимів постачання 

ВДТР 

1 раз на 3 роки 

січень - червень; листопад - грудень 

Обстеження з питань готовності систем теплопостачання до опалювального сезону 

ВДО 

1 раз на рік 

липень - жовтень 

Підприємства та організації та їх виробничі об'єкти, що здійснюють господарську діяльність з передачі та постачання теплової енергії магістральними та місцевими розподільчими мережами 

Обстеження з питань технічного стану систем теплопостачання, організації експлуатації теплофікаційних установок, мереж, систем повернення конденсату, стану договірної роботи, обліку виробленої та відпущеної теплової енергії та дотримання режимів постачання 

ВМТР 

1 раз на 3 роки 

січень - червень; листопад - грудень 

Обстеження з питань готовності систем теплопостачання до опалювального сезону 

ВМО 

1 раз на рік 

липень - жовтень 

Споживачі теплової енергії з навантаженням понад 5 Гкал 

Обстеження з питань технічного стану та експлуатації тепловикористовуючих установок і мереж, систем опалення, вентиляції, гарячого водопостачання та систем збору та повернення конденсату, дотримання режимів споживання теплової енергії 

ВПТР 

1 раз на 6 років 

січень - червень; листопад - грудень 

Балансоутримувачі житлових будинків та споруд житлового комплексу 

Обстеження з питань технічного стану та експлуатації тепловикористовуючих установок і мереж, систем опалення, вентиляції, гарячого водопостачання та систем збору та повернення конденсату та дотримання режимів споживання теплової енергії 

ВЖТ 

1 раз на 5 років 

січень - червень; листопад - грудень 

Обстеження з питань готовності будівель, споруд, теплових мереж та систем теплоспоживання до роботи в опалювальному сезоні 

ВЖО 

1 раз на рік 

вересень - листопад 

Споживачі теплової енергії важливого соціального значення (медичні, лікувальні, геронтологічні, дошкільні та навчальні заклади) 

Обстеження з питань технічного стану та експлуатації тепловикористовуючих установок і мереж, систем опалення, вентиляції, гарячого водопостачання та систем збору та повернення конденсату та дотримання режимів споживання теплової енергії 

ВСТ 

1 раз на 4 роки 

січень - червень; листопад - грудень 

Обстеження з питань готовності будівель, споруд, теплових мереж та систем теплоспоживання до роботи в опалювальному сезоні 

ВСО 

1 раз на рік 

липень - жовтень 

Середній 

Підприємства та організації та їх виробничі об'єкти, у власності або оперативному управлінні яких є системи автономного, децентралізованого та помірно-централізованого теплопостачання 

Обстеження з питань технічного стану систем теплопостачання, організації експлуатації теплофікаційних установок, мереж, систем повернення конденсату, стану договірної роботи, обліку виробленої та відпущеної теплової енергії та дотримання режимів постачання 

СДТР 

1 раз на 5 років 

січень - червень; листопад - грудень 

Обстеження з питань готовності систем теплопостачання до опалювального сезону 

СДО 

1 раз на 3 роки 

липень - жовтень 

Незначний 

Промислові та непромислові споживачі теплової енергії з тепловим навантаженням до 5 Гкал 

Обстеження з питань технічного стану та експлуатації тепловикористовуючих установок і мереж, систем опалення, вентиляції, гарячого водопостачання та систем збору та повернення конденсату 

НСТ 

1 раз на 7 років 

січень - червень; листопад - грудень 


____________
* До цієї категорії належать об'єкти, які входять до структури цього суб'єкта та здійснюють господарську діяльність з виробництва та постачання теплової енергії.

Граничні норми часу на проведення обстеження об'єктів господарювання у сфері теплопостачання в людино-днях (до)

N з/п 

Ступінь ризику 

Суб'єкти господарювання 

Вид планового заходу 

Код 

Теплове навантаження об'єкта, Гкал/год 

до 1,0 

1,0 - 5,0 

5,0 - 10,0 

10,0 - 20,0 

20,0 - 100,0 

понад 100,0 

Високий 

Підприємства, організації та їх виробничі об'єкти, що здійснюють господарську діяльність з виробництва теплової енергії* 

Обстеження з питань технічного стану систем теплопостачання, організації експлуатації теплофікаційних установок, мереж, систем повернення конденсату, стану договірної роботи, обліку виробленої та відпущеної теплової енергії та дотримання режимів постачання 

ВДТР 

Обстеження з питань готовності систем теплопостачання до опалювального сезону 

ВДО 

Підприємства, організації та їх виробничі об'єкти, що здійснюють господарську діяльність з передачі та постачання теплової енергії магістральними та місцевими розподільчими мережами 

Обстеження з питань технічного стану систем теплопостачання, організації експлуатації теплофікаційних установок, мереж, систем повернення конденсату, стану договірної роботи, обліку виробленої та відпущеної теплової енергії та дотримання режимів постачання 

ВМТР 

Обстеження з питань готовності систем теплопостачання до опалювального сезону 

ВМО 

Споживачі теплової енергії з навантаженням понад 5 Гкал 

Обстеження з питань технічного стану та експлуатації тепловикористовуючих установок і мереж, систем опалення, вентиляції, гарячого водопостачання та систем збору та повернення конденсату, дотримання режимів споживання теплової енергії 

ВПТР 

Х 

Х 

Балансоутримувачі житлових будинків та споруд житлового комплексу 

Обстеження з питань технічного стану та експлуатації тепловикористовуючих установок і мереж, систем опалення, вентиляції, гарячого водопостачання та систем збору та повернення конденсату та дотримання режимів споживання теплової енергії 

ВЖТ 

Х 

Обстеження з питань готовності будівель, споруд, теплових мереж та систем теплоспоживання до роботи в опалювальному сезоні 

ВЖО 

Х 

Споживачі теплової енергії важливого соціального значення (медичні, лікувальні, геронтологічні, дошкільні та навчальні заклади) 

Обстеження з питань технічного стану та експлуатації тепловикористовуючих установок і мереж, систем опалення, вентиляції, гарячого водопостачання та систем збору та повернення конденсату та дотримання режимів споживання теплової енергії 

ВСТ 

Х 

Обстеження з питань готовності будівель, споруд, теплових мереж та систем теплоспоживання до роботи в опалювальному сезоні 

ВСО 

Х 

Середній 

Підприємства, організації та їх виробничі об'єкти, у власності або оперативному управлінні яких є системи автономного, децентралізованого та помірно-централізованого теплопостачання 

Обстеження з питань технічного стану систем теплопостачання, організації експлуатації теплофікаційних установок, мереж, систем повернення конденсату, стану договірної роботи, обліку виробленої та відпущеної теплової енергії та дотримання режимів постачання 

СДТР 

Х 

Х 

Обстеження з питань готовності систем теплопостачання до опалювального сезону 

СДО 

Х 

Х 

Незначний 

Промислові та непромислові споживачі теплової енергії з тепловим навантаженням до 5 Гкал 

Обстеження з питань технічного стану та експлуатації тепловикористовуючих установок і мереж, систем опалення, вентиляції, гарячого водопостачання та систем збору та повернення конденсату 

НСТ 

х 

х 

х 

х ____________
* До цієї категорії належать об'єкти, які входять до структури цього суб'єкта та здійснюють господарську діяльність з виробництва та постачання теплової енергії.


 

Додаток 2
до Інструкції з організації проведення заходів державного енергетичного нагляду за суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії та оформлення їх результатів Титульна сторінка

Міністерство палива та енергетики України
Держенергонагляд

____________________________________________________________________________________
(інспекція Держенергонагляду в регіоні)

_____________________________________________________________________________________
(інспекція Держенергонагляду в областях, містах Києві та Севастополі)

_____________________________________________________________________________________
(група, територіально відокремлена група, відділення)

ЖУРНАЛ
ОБЛІКУ ЩОДЕННИХ РОБІТ

_________________________________________
(посада працівника, що здійснює обстеження) 

_________________________________________
(П. І. Б.) Розпочато ___________________________________
Закінчено ___________________________________

Робочі сторінки

Дата 

Зміст робіт 

Код обстеження 

Час початку роботи 

Час закінчення роботи 

Витрати робочого часу* 

за нормою 

фактично 


Журнал слід пронумерувати, прошнурувати і опечатати.

____________
* Витрати робочого часу обліковуються в днях (або його частках).

 

Додаток 3
до Інструкції з організації проведення заходів державного енергетичного нагляду за суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії та оформлення їх результатів ____________________________________
____________________________________
(бланк структурного підрозділу Держенергонагляду)