Про затвердження Інструкції з охорони праці під час утримання централізованих стрілочних переводів

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 2 вересня 2008 року N 192

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 вересня 2008 р. за N 894/15585

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з охорони праці під час утримання централізованих стрілочних переводів (далі - Інструкція), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 25.12.96 N 229 "Про затвердження Типової інструкції з безпечного ведення робіт при утриманні централізованих стрілочних переводів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.04.97 за N 111/1915.

3. Сектору організації державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці в машинобудуванні, на транспорті та у зв'язку (Буряк П. І.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення (Прохоров В. В.) ужити заходів щодо внесення Інструкції до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці та розмістити цей наказ на веб-сайті Держгірпромнагляду.

5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Долматова О. І.

 

Голова Комітету 

С. О. Сторчак  

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 2 вересня 2008 р. N 192

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 вересня 2008 р. за N 894/15585 ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС УТРИМАННЯ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ СТРІЛОЧНИХ ПЕРЕВОДІВ

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Інструкція встановлює основні вимоги безпеки під час виконання робіт, пов'язаних з оглядом, ремонтом, очисткою стрілочних переводів, управління якими здійснюється централізовано (далі - централізовані стрілочні переводи).

1.2. Ця Інструкція поширюється на всі підприємства та організації (далі - підприємства), які мають залізничні колії з централізованими стрілочними переводами, та встановлює вимоги до організації і безпечного ведення робіт під час утримання централізованих стрілочних переводів.

1.3. Утримання централізованих стрілочних переводів - це комплекс робіт для підтримання їх у справному стані.

Цей комплекс містить у собі:

огляд стрілочних переводів, їх змащування та очистку від сміття, бруду, снігу і льоду вручну або із застосуванням пристроїв пневматичного обдування та електрообігріву;

добивання костилів;

підтягування і заміну окремих болтів, шурупів і протиугонів;

заміну скріплень, пружних клем, ізолювальних вкладишів, зношених нашпальних і підрейкових прокладок;

регулювання стрілочних тяг і величини жолобів у контррейках, забезпечення безвідмовної роботи рухомого осердя хрестовин;

монтаж і демонтаж пристроїв пневматичного обдування;

заправлення баластної призми;

очистку водовідводів і відвід води.

1.4. Роботи з утримання централізованих стрілочних переводів пов'язані з рухом поїздів і належать до робіт з підвищеною небезпекою.

1.5. До робіт з утримання централізованих стрілочних переводів допускаються працівники не молодше 18 років, які мають стаж роботи монтером колії не менше 12 місяців безпосередньо перед початком робіт, пройшли в установленому порядку спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05), а з питань пожежної безпеки - відповідно до Переліку посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх організації, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1147/8468 (НАПБ Б.06.001-2003), та Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1148/8469 (НАПБ Б.02.005-2003).

Працівники, які при виконанні робіт пов'язані з обслуговуванням та експлуатацією електроустановок, повинні мати II групу з електробезпеки відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.98 N 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за N 93/2533 (НПАОП 40.1-1.21-98).

Для утримання централізованих стрілочних переводів спеціально призначаються монтери колії (чистильники) та монтери колії колійних бригад.

Узимку додатково можуть залучатися монтери колії колійних машинних станцій, центрів механізації колійних робіт.

1.6. До робіт з очистки централізованих стрілочних переводів від снігу в період снігопадів і хуртовин можуть також залучатися працівники структурних підрозділів, розташованих у межах станції, посадові особи яких володіють методами безпечної роботи на станції в період снігоборотьби.

Виконання робіт працівниками структурних підрозділів залізниці на закріплених за ними стрілках визначається інструкцією, яка затверджується начальником Дирекції залізничних перевезень - заступником начальника залізниці.

1.7. На підставі цієї Інструкції та інших нормативно-правових актів з охорони праці для кожної станції розробляється інструкція з охорони праці, що діє на підприємстві (далі - Інструкція з охорони праці) відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.98 N 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за N 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98). Інструкція з охорони праці повинна бути погоджена службою охорони праці Дирекції залізничних перевезень і затверджена начальником дирекції - заступником начальника залізниці.

У Інструкції з охорони праці повинні бути конкретизовані:

порядок призначення керівників робіт під час утримання централізованих стрілочних переводів, їх обов'язки;

порядок призначення старших груп, їх обов'язки;

оперативне керівництво чергового апарату станції працівниками, які виконують очистку стрілочних переводів від снігу;

порядок запису керівником робіт даних про місце і час проведення робіт щодо утримання централізованих стрілочних переводів у Журнал огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв сигналізації, централізації, блокування та зв'язку, контактної мережі (далі - Журнал ДУ-46);

порядок оповіщення працівників про наступні маневрові пересування, про прийняття і відправлення поїздів, а локомотивних і складацьких бригад - про місце проведення робіт;

порядок очистки централізованих стрілочних переводів від снігу під час снігопадів і хуртовин;

порядок виділення у розпорядження начальника станції монтерів колії без бригадира колії для очистки стрілочних переводів від снігу на період снігопадів і хуртовин;

порядок проведення цільових інструктажів з питань охорони праці для працівників, які залучаються до роботи з очистки від снігу стрілочних переводів під час снігоборотьби;

порядок забезпечення працівників, які залучаються до очистки стрілочних переводів від снігу, спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту та інструментом;

перелік спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, який видається додатково до Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 21.01.2004 N 12, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.02.2004 за N 169/8768 (НПАОП 60.1-3.01-04), на період виконання робіт під час очищення централізованих стрілочних переводів від снігу;

поведінка працівників під час виникнення нестандартних ситуацій у зоні виконання робіт;

вимоги щодо своєчасної підміни працівників для забезпечення безперебійної роботи на закріпленій ділянці.

1.8. Призначення монтерів колії колійних машинних станцій та інших структурних підрозділів, розташованих у межах станції, для обслуговування централізованих стрілочних переводів здійснюється відповідно до наказу начальника Дирекції залізничних перевезень. Для них проводиться цільовий інструктаж із записом у Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (Додаток 6 НПАОП 0.00-4.12-05) без видачі наряду-допуску.

1.9. Керівники структурних підрозділів разом з начальниками дистанції колії та станції повинні забезпечити:

знання кожним працівником, який призначається для очистки стрілочних переводів, особливостей станції, розташування стрілочних переводів та їх нумерації;

проведення для працівників, які залучаються до снігоборотьби, інструктажів з питань охорони праці;

знання працівниками основних сигналів, які застосовуються на станції, та порядок поведінки під час одержання того чи іншого сигналу.

Відповідальними за виконання вимог охорони праці та пожежної безпеки призначаються посадові особи, які згідно з наказом організовують роботи на централізованих стрілочних переводах.

1.10. Планові роботи з утримання централізованих стрілочних переводів слід проводити у світлий час доби.

У темний час доби дозволяється проводити роботи під час снігоборотьби та під час виконання робіт, пов'язаних з ліквідацією аварії.

У разі виконання робіт у стрілочних горловинах повинно бути забезпечене штучне освітлення відповідно до чинного законодавства.

1.11. Під час сильних морозів на місці робіт з очищення колії та стрілочних переводів від снігу повинні чергувати медичні працівники для проведення профілактики обморожень та надання невідкладної допомоги в разі обморожень.

У разі сильних морозів для відпочинку та відігрівання працівників необхідно встановлювати перерви в роботі.

II. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Перед початком роботи керівник робіт визначає район роботи, номери стрілочних переводів, на яких проводитимуться роботи, персональний склад груп.

Група має складатись не менше ніж з двох монтерів колії, один з яких призначається старшим групи (як правило, це повинен бути більш досвідчений працівник більш високої кваліфікації).

2.2. Під час ознайомлення з планом робіт працівники проходять цільовий інструктаж з реєстрацією в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

2.3. Перед виходом у район робіт монтери колії повинні одержати та перевірити інструмент і сигнальне приладдя, ознайомитись з маршрутом слідування до місця робіт.

Перелік інструментів залежить від виду робіт.

Керівник робіт (майстер шляховий або бригадир) перевіряє справність інструменту разом з монтерами колії, які його одержують.

2.4. До початку робіт на централізованих стрілочних переводах керівник робіт повинен узгодити з черговим по станції (поїзним диспетчером, черговим по сортувальній гірці) план і черговість майбутньої роботи на централізованих стрілочних переводах (те саме і для монтерів колії, які працюють самостійно).

2.5. Керівник робіт перед допуском монтерів колії на місце роботи повинен зробити запис у Журналі ДУ-46 про місце та час виконання робіт.

У разі, якщо станція обладнана пристроями для автоматичного попередження працівників про наближення рухомого складу до місця робіт, керівник робіт повинен:

за допомогою пульта управління, установленого в приміщенні чергового по станції, увести до системи автоматичного попередження дані про місце та час проведення робіт;

одержати переносну радіостанцію та перевірити її справність;

уточнити з черговим по станції порядок оповіщення працівників, які виконують роботу на централізованих стрілочних переводах, про прийняття, відправлення поїздів та виконання маневрів, а також про порядок оповіщення локомотивних бригад і складачів поїздів про місце, де виконуються роботи на стрілочних переводах.

Під час роботи на стрілочних переводах, розташованих на головних і приймально-відправних коліях, поїздам повинні видаватися попередження про особливу пильність і частішу подачу сповіщувальних сигналів під час підходу до станції та слідування станційними коліями, форма яких встановлена Правилами безпеки праці під час виконання робіт у колійному господарстві, затвердженими наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 12.03.2007 N 43, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.2007 за N 303/13570 (НПАОП 63.21-1.25.07).

2.6. До місця робіт монтери колії прямують службовими переходами по узбіччю колії або по широкому міжколійю під керівництвом керівника робіт (майстра або бригадира).

2.7. Керівник робіт особисто розставляє монтерів колії на місці робіт, перевіряє стан спецодягу та інших засобів індивідуального захисту, наявність і достатність інструментів; указує місця, куди необхідно відходити в разі наближення рухомого складу.

2.8. Усі працівники, які виконують роботи на централізованих стрілочних переводах, повинні бути одягнені в сигнальні жилети із світлоповертальними накладками відповідно до вимог ДСТУ 4050-2001 Спецодяг сигнальний. Жилети. Технічні умови.