Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно підприємства і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його загальним зборам членів підприємства або суду.

3. Претензії, не задоволені за браком майна, вважаються погашеними. Претензії вважаються погашеними, якщо вони не визнані ліквідаційною комісією, а також якщо кредитори протягом місячного строку з дня одержання повідомлення про повне або часткове невизнання претензій не подадуть позовів до суду про задоволення вимог.

(пункт 3 статті 32 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 15.05.2003 р. N 762-IV)

Стаття 33. Задоволення претензій кредиторів

1. Претензії кредиторів до ліквідованого підприємства задовольняються з майна цього підприємства. При цьому в першочерговому порядку задовольняються борги перед бюджетами, установами банку і компенсуються витрати на відновлення природного середовища, якому завдано шкоди ліквідованим підприємством.

2. Претензії, виявлені й заявлені після закінчення строку, встановленого для їх заяви, задовольняються з майна підприємства, що залишилося після задоволення першочергових претензій, виявлених претензій, а також претензій, заявлених у встановлений строк.

3. У разі ліквідації підприємства здійснюється капіталізація платежів, належних з підприємства у зв'язку із заподіянням каліцтва або іншим ушкодженням здоров'я, або із смертю громадянина. 

4. Паї членів підприємства видаються їм натурою або грішми чи цінними паперами після задоволення претензій кредиторів.

5. Майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів, розподіляється між членами підприємства.

 

 

Президент України

Л. КРАВЧУК

м. Київ
14 лютого 1992 року
N 2114-XII