ДБН В.2.2-3-97. Будинки та споруди навчальних закладів


Природне освітлення

3.16               Природне освітленя приміщень навчальних закладів слід проектувати з урахуванням вимог відповідних нормативних документів (додаток 8, п.14).

Організація світлових отворів, розташування обладнання та меблів в навчальних приміщеннях повинні забезпечувати лівостороннє природне освітлення робочих місць учнів або змішане (верхнє з бічним лівостороннім). Вимоги до освітлення навчально-виробничих майстерень, необхідність влаштування місцевого освітлення робочих місць визначаються завданням на проектування згідно з технологічними та санітарно-гігієнічними нормативами. Допускається у потокових лекційних аудиторіях та кабінетах курсового і дипломного проектування, навчально-виробничих майстернях і лабораторіях з великогабаритним обладнанням передбачати тільки верхнє природне освітлення.

3.17               Природне освітлення навчальних приміщень з відеомоніторами повинно відповідати вимогам спеціальних нормативних документів (додаток 8, п.17).

Таблиця 1

Орієнтація вікон шкільних будинків

 

Приміщення

Орієнтація вікон для розрахункових географічних поясів північної широти

 

північніше 48° пн.ш.

45-48° пн.ш.

 

оптимальна

допустима

оптимальна

допустима

1. Класи та класи-ігрові

Пд, Сх, Пд-Сх

Не більше 25% Пд-Зх, Зх

Пд, Пд-Сх

Будь-яка, крім Зх, Пд-Зх

2. Кабінети та лабораторії (крім вказаних в п.п. 3,4 даної таблиці)

Пд, Сх, Пд-Сх

Не більше 50% на інші сторони

Пд, Сх, Пд-Сх

Будь-яка, крім Зх, Пд-Зх

3. Кабінети інформатики та обчислювальної техніки, образотворчих мистецтв, креслення

Пн, Пн-Сх, Пн-Зх

Будь-яка, крім Пд-Сх і Пд-Зх

Пн, Пн-Сх,

Пн-Зх

Будь-яка, крім Зх, Пд-Зх

4. Лабораторія біології, гурткові юннатів

Пд

Пд-Сх, Пд-Зх, Сх, Зх

Пд

Сх, Пд-Сх,

Пд-Зх, Зх

5. Спальні приміщення

Сх

Будь-яка, крім Пн

Сх

Будь-яка, крім

Пн, але не більше 40% на Пд-Зх, Зх

3.18  При недостатності нормативного природного освітлення навчальних приміщень (пов'язаній з кліматичними умовами) необхідно передбачати додаткове штучне освітлення.

3.19  Орієнтацію вікон навчальних приміщень шкільних будинків слід приймати згідно з таблицею 1.

 

3.20     Орієнтацію світлових отворів в кабінетах і залах дипломного та курсового проектування, креслення і малювання слід приймати, як правило, на північ, північ-схід і північ-захід, а в навчальних приміщеннях з персональними ЕОМ — на північ і північ-схід. За іншої орієнтації слід затосовувати засоби сонцезахисту.

3.21     Необхідно передбачати сонцезахисні пристрої при орієнтації вікон: для районів України північніше 48° пн.ш. — на сектори горизонту 90-160° і 200-275°; для районів України 45-48° пн.ш. — на сектор горизонту 75-285°. Сонцезахисні пристрої повинні виконуватись із негорючих матеріалів.

3.22              Допускається проектувати без природного освітлення актові зали, конференц-зали, кінолекційні потокові аудиторії, кулуари, гардеробні, книгосховища, санітарні вузли (крім туалетів при навчальних секціях шкіл, шкіл-інтернатів та профтехучилищ), снарядні та роздягальні при фізкультурно-спортивних залах і басейнах, радіовузли, кіноапаратні, лабораторії фотодруку, стрілецькі тири, кімнати для зберігання навчальної зброї, комори, інвентарні, холодильні камери при кухні, приміщення для персоналу їдалень (гардеробна, білизняна, санітарні вузли та душові).

3.23                Природне  освітлення коридорів  необхідно  передбачати згідно з вимогами  нормативних документів (додаток 8, пп. 3; 14).

3.24У будинках шкіл для світлопрозорого заповнення дверей та фрамуг (у дверях, перегородках та стінах) для додаткового освітлення необхідно використовувати травмобезпечне або армоване скло. На засклених дверях з двох боків повинні передбачатися захисні грати на висоту не менше 1,2 м.

Протипожежні вимоги

3.25  При проектуванні навчальних закладів необхідно враховувати вимоги пожежної безпеки, викла дені у відповідних нормативних документах (додаток 8, п.п. 3; 4; 5).

3.26  Розміщення виходів із будинків та сходових кліток, максимальні розміри сходових маршів за пожежними вимогами,  а також розміщення та влаштування аудиторій,  актових та фізкультурно- спортивних залів повинні відповідати вимогам відповідних нормативних документів (додаток 8, п.З).

3.27  Найбільшу кількість місць та допустиму кількість поверхів в залежності від ступеня вогнестійкості будинків загальноосвітніх шкіл та навчальних корпусів шкіл-інтернатів слід приймати за таблицею 2.

Таблиця 2

 

Кількість учнів чи місць у будинку

Ступінь вогнестійкості будинку

Кількість поверхів

До 270

III а, V

1

 

IV

2

До 350

III б

2

До 1600

III

3

Не нормується

І, II

4*

* У значних і найзначніших містах, крім сейсмічних районів

3.28 Із актового залу повинно бути не менше 2-х виходів. При влаштуванні амфітеатру в актовому залі чи лекційній аудиторії, перший та останній ряди місць та евакуаційні виходи в яких розташовані на рівнях різних поверхів, розрахунок шляхів евакуації слід проводити виходячи з необхідності евакуації 2/3 глядачів на нижній поверх та 1/3 глядачів на верхній поверх.

Допускається передбачати один евакуаційний вихід з балкону, місткість якого не перевищує 50 місць. Евакуація глядачів, що знаходяться на балконі, не повинна здійснюватись через зал.

3.29               Навчальні секції 1-х класів необхідно розташовувати не вище 2-го поверху та при наявності спальних приміщень відокремлювати від інших навчальних секцій протипожежними перегородками 1-го типу.

На 4-му поверсі будинків шкіл допускається розміщувати не більше 25% навчальних приміщень.

3.30  Перекриття над підвальними приміщеннями будинків шкіл IIIб, IV, Vступенів вогнестійкості повинно бути протипожежним 3-го типу.

3.31  При розрахунку ширини шляхів евакуації найбільша кількість людей, що одночасно перебувають на поверсі в будинку загальноосвітніх шкіл та шкіл-інтернатів, повинна визначатись, виходячи з місткості навчальних приміщень, приміщень для трудового навчання, а також фізкультурно-спортивного та актового залів, що знаходяться на даному поверсі.

3.32  Ширина дверей виходів з приміщень, в яких одночасно може знаходитись більше 15 учнів, повинна бути не меншою 0,9 м.

3.33  Відстань по коридору від дверей найбільш віддалених приміщень (крім вбиралень, умивалень, душових та інших обслуговуючих приміщень) до виходу назовні або на сходову клітку у будинках загальноосвітніх шкіл, професійних та вищих навчальних закладів повинна бути не більшою вказаної в таблиці 3.

Таблиця З

 

При евакуації

Відстань, м, при щільності людського потоку при евакуації більше 2 до 3 люд/м2 *

 

Для будинків навчальних закладів зі ступенем вогнестійкості

 

І-ІІІ

III б, IV

IIIa, IV а, V

А. 3 приміщень, розташованих між сходовими клітками або    виходами назовні

50

35

25

Б. Із приміщень з виходами у тупиковий коридор або хол

25

15

10

* Відношення числа евакуйованих з приміщень до площі шляху евакуації.

Примітка. Загальна місткість приміщень, що виходять у тупиковий коридор або хол будинків загальноосвітніх шкіл, професійних та вищих навчальних закладів І-ІІІ ступеня вогнестійкості заввишки не більше чотирьох поверхів, повинна бути не більшою ніж 125 чоловік. При цьому відстань від дверей найбільш віддалених приміщень до виходу у найбільш віддалену сходову клітку повинна бути не більшою ніж 100 м.

3.34               Ширину коридорів на поверхах, де знаходяться навчальні приміщення, а також переходів між корпусами належить приймати не менше 2,2 м. Ширина інших коридорів повинна бути не менше 1,4 м.

Ширина рекреаційних приміщень при однобічному розташуванні приміщень кабінетів і лабораторій повинна прийматися не менше 2,8 м, ширина рекреаційних приміщень, які прилягають до кабінетів і

лабораторій з двобічним розташуванням та до навчальних приміщень 1-4-х класів шкіл — не менше 3,5 м.

3.35                Навчальні приміщення,  що входять до складу будинку місткістю більше  50  чоловік або багатофункціонального комплексу навчальних закладів спільно з дитячими дошкільними та іншими громадськими закладами, житлом персоналу або гуртожитками, необхідно відокремлювати від житла та приміщень інших закладів протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттями 3-го типу з влаштуванням окремого виходу назовні.

Перегородки та перекриття, що відокремлюють житлові приміщення від шкільних, повинні мати межу вогнестійкості не менше ніж 0,75 год.

Ступінь вогнестійкості будинків слід приймати за загальною кількістю місць у будинку, а при влаштуванні протипожежної стіни між навчальним закладом та іншими громадськими установами — за кількістю місць у кожній частині будинку.

3.36  До будинків шкіл та навчальних корпусів шкіл-інтернатів III, IIIa, IIIб, IVта Vступенів вогнестійкості спальні корпуси розташовувати впритул не допускається.

3.37  В школ ах-інтернатах спальні приміщення необхідно розміщувати в блоках або частинах будинку, відокремлених від інших приміщень протипожежними стінами.

3.38  Із майстерні з обробки деревини та комбінованої майстерні з обробки металу та деревини необхідно передбачати додатковий вихід безпосередньо назовні з утепленим тамбуром або через окремий коридор, у який відсутні виходи із класів, навчальних кабінетів та лабораторій.

3.39  Поручні та огорожі на поверхах на шляхах евакуації у школах та навчальних корпусах шкіл- інтернатів, де розташовані приміщення для 1 -4-х класів, повинні відповідати таким додатковим вимогам:

 

-    висота огорожі сходів, якими користуються діти, повинна бути 1,5 м з поручнем на висоті 0,8 м;

-    в огорожі сходів вертикальні елементи повинні мати просвіт не більше ніж 0,1 м (горизонтальне членування в огорожі, крім поручня, не допускається);

-    висота огорожі ґанків, що розміщені на рівні 0,45 м і більше від землі, повинна бути не менше 0,8 м та обладнуватись поручнем.

 

3.40  Зовнішні відкриті сходи не допускається використовувати як другий евакуаційний вихід з другого і вище поверхів будинків шкіл та шкіл-інтернатів.

3.41  Розташування в основних будинках навчальних закладів складських приміщень для зберігання легкозаймистих та горючих матеріалів не допускається.

3.42  3 груп приміщень, розташованих у підвальному або цокольному поверсі будинків шкіл та спальних корпусів, необхідно передбачати не менше двох евакуаційних виходів безпосередньо назовні. Для цих груп приміщень допускається влаштування виходів на 1-й поверх через окремі сходові клітки, не зв'язані з внутрішніми відкритими сходами та загальними сходовими клітками.

Навчальні приміщення

3.43              Площі навчальних приміщень визначаються за розрахунком, виходячи з призначення приміщень, наповнюваності груп при різних видах навчальних занять та питомих показників розрахункової площі на одного учня.

Наповнюваність навчальних груп (підгруп) визначається завданням на проектування в залежності від видів навчальних занять, форм і методів навчання.

Питомі показники площ основних навчальних приміщень належить приймати за таблицею 4.

Таблиця 4

 

Приміщення

Площа на одного учня, студента, слухача (не менше), м2

Класні приміщення в школах

2,4

Універсальні навчальні кабінети і спеціалізовані кабінети загальноосвітнього циклу (літератури, історії і суспільнознавства, географії, математики) в школах, профтехучилищах

2,4

Навчальні кабінети загальнотеоретичного профілю в вищих навчальних закладах і інститутах підвищення кваліфікації

2,4

Лабораторії з природничих наук (фізики, хімії, біології), навчальні кабінети загальнотехнічного профілю в школах, профтехучилищах, міжшкільних навчально-виробничих комбінатах

2,8

Лабораторії загальнотеоретичного профілю в вищих навчальних закладах та інститутах підвищення кваліфікації

4

Лабораторії професійно-технічного і спеціального профілю:

—     в профтехучилищах

—     у вищих навчальних закладах та інститутах підвищення кваліфікації

5 6

Лінгафонні кабінети

3,0*

Закінчення таблиці 4

 

Приміщення

 

Площа на одного учня, студента, слухача (не менше), м2

Кабінети інформатики та обчислювальної техніки

6**

Кабінети креслення в загальноосвітніх навчальних закладах, кабінети креслення, курсового і дипломного проектування в професійно-технічних навчальних закладах

2,8

Креслярські зали, зали курсового та дипломного проектування в вищих навчальних закладах:

— технічних

— архітектурних та художніх

3,6 6*

Зали малювання, живопису, скульптури

6*

Театральні, музичні, репетиційні класи

6*

Аудиторії на число місць: —6-8

— 12-15

— 25

— 50-75

— 75-100

— 100-150

— 150-350

— більше 350

3 2,5 2,2 1,5 1,3 1,2

1,1

1,0

Аудиторії на 50-100 місць із спеціальним обладнанням та влаштуванням зворотного зв'язку

1,8