3.7 У випадку зупинення вентилятора внаслідок розбалансування робочого колеса перед його пуском необхідно перевірити стан вала і підшипників.

3.8 Перед чищенням та ремонтом вентиляційних систем і установок кондиціювання необхідно зупинити їх і зняти напругу за допомогою плавких вставок. Вивісити плаката з попереджуючими написами.

3.9 Чищення вентиляторів, циклонів і фільтрів слід проводити одночасно з чищенням повітроводів. При наявності на повітроводах люків допускається проводите чищення через них за допомогою скребків, йоржів і інших пристосувань в напрямку до місцевих відсмоктувачів.

Під час чищення повітроводів необхідно поверхню, яка підлягає чищенню, зволожувати водою. Відкладення необхідно зібрати в посудину, залиту водою, а при закінченні чищення, видалити з приміщення у відведене місце.

3.10 Чищення повітроводів, при необхідності, слід проводити з повним або частковим розбиранням ланок повітроводів, укрить, місцевих відсмоктувачів, елементів пилоочисних устроїв , розбиранням вентиляторів.

В залежності від стану забруднення чищення повинно виконуватися механічним інструментом і пристосуваннями, хімічними розчинами, гарячою водою або пропарюванням, а також продуванням стисненим повітрям.

 1. При ремонті калориферів вентиляційних установок необхідно спустити з них воду або конденсат, відключити їх від трубопроводу з енергоносіями (гарячою водою або парою) за допомогою запірної арматури з установленням заглушок на підвідних та відвідних від калориферів трубопроводах або установленням заглушок на гребінках вводів енергоносіїв.
 2. Під час ремонту вентиляторів не допускається застосування матеріалів іскробезпечність, корозійна стійкість і механічна міцність яких нижча за відповідні показники матеріалів, з яких виготовлені вентилятори.
 3. Не допускається проведення робіт з ремонту вентиляційної системи і системи кондиціювання до видалення вибухонебезпечних продуктів, повної зупинки вентилятора (кондиціонера) і вжиття заходів щодо недопущення його випадкового вмикання.

3.14 При ревізії, розбиранні і збиранні вентиляторів, конструктивно пов'язаних з устаткуванням або вмонтованих у технологічні системи, а також інших вентиляторів, розміщених у вибухонебезпечних зонах, слід використовувати відповідні Інструменти і пристрої.

3.15 При огляді пилоприймачів і пилоочисних споруд, а також при чищенні їх від пилу слід працювати в захисних окулярах, респіраторі і у відповідному спецодязі.

При чищенні запобігати забруднення повітряного середовища приміщень пилом. При ручному чищенні від сухого пилу в камерах не допускати ударів, що можуть викликати іскріння і призвести до вибуху.

3.16 При виконанні ремонту або огляду систем кондиціювання та вентиляційного устаткування на висоті (з драбин або площадок) слід стежити за тим, щоб в цих місцях внизу не знаходилися люди.

Деталі та вузли, що розбираються, складати слід так, щоб вони не могли впасти, а також не заважали роботі.

 1. Не допускається перебувати в середині каналів, укрить, охолоджувачів до виключення і повної зупинки відповідних установок, зняття плавких вставок, звільнення від пилу та провітрювання внутрішніх частин установок.
 2. Слюсар повинен утримувати робоче місце в чистоті і порядку, не допускати скупчення зайвих предметів, інструменту, їх розкидання, захаращення вентиляційних камер, каналів, площадок.

3.19 При нещасних випадках або раптових захворюваннях, виявлених несправностях устаткування, інструменту та інших небезпечних факторах, що

створюють загрозу життю і здоров'ю працюючих, необхідно припинити роботу і повідомити про це безпосереднього керівника.

До прибуття комісії з розслідування на місці події необхідно зберігати обстановку та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події, якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків. Крім того, необхідно вжити заходів щодо недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.


4 Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1 Вимкнути устаткування (якщо робота проводилася на ремонтній дільниці).

 1. Зібрати деталі, матеріали, інструмент, пристрої, привести їх у належний стан (почистити, протерти), скласти в інструментальний ящик (сумку), інструмент і пристрої прибрати у відведене місце.
 2. Прибрати місце проведення робіт, відходи зібрати у ящик для сміття та винести з приміщення у відведене місце.
 3. Електро- і пневмоінструмент здати до комори для перевірки справності та зберігання.
 4. У випадку змінної роботи - здати зміну у встановленому на підприємстві порядку.
 5. Зняти та прибрати у відведене для цього місце спецодяг і інші засоби індивідуального захисту, що використовувалися в процесі роботи.
 6. Вимити лице і руки теплою водою з милом або прийняти душ. Не допускається використовувати для миття рук гас, бензин, а також витирати руки ганчір'ям, забрудненим ошурками.
 7. Повідомити безпосереднього керівника про виконану роботу та про виявлені в процесі роботи недоліки.

5 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1 До аварійних ситуацій відносяться:

 • витік газів і парів, що містять шкідливі речовини, з вентиляторів, повітроводів та проникнення їх у виробниче приміщення і навколишнє середовище;
 • непередбачене вимкнення електропостачання, коротке замикання;
 • загоряння вентиляційного устаткування;
 • виникнення пожежі у вентиляційних камерах або у виробничих приміщеннях, обладнаних вентиляційними системами і ін.

5.2 У випадку виникнення аварійної ситуації у вентиляційній системі, що обслуговує виробниче приміщення, необхідно негайно повідомити експлуатаційний персонал і старшого в зміні чи диспетчера про те, що сталося, та діяти за їх вказівками.

При пожежі необхідно: негайно вимкнути систему вентиляції (крім систем подачі повітря в тамбур-шлюзи приміщень категорії А і Б); увімкнути систему протидимової вентиляції; відкрити димові клапани в димовій зоні; перекрити всі вогнезатримувальні клапани. Необхідність виконання інших дій повинна визначатися Планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС), якщо його наявність передбачена для даного об'єкта.

 1. У випадку виникнення пожежі в дільниці ремонту вентиляційного устаткування слюсар повинен припинити роботу, вимкнути електропостачання і негайно розпочати гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння, діючи у відповідності з вимогами інструкції з пожежної безпеки підприємства
 2. При нещасних випадках необхідно (до прибуття швидкої медичної допомоги) надати першу допомогу потерпілому.

Конкретні дії щодо надання першої допомоги потерпілим при різноманітних ураженнях викладені в інструкції з надання першої (долікарської) допомоги потерпілим, що діє на підприємстві та вивчається слюсарем при проходженні навчання та інструктажів з питань охорони праці.


Примірна інструкція опрацьована Державним науково-дослідним інститутом техніки безпеки хімічних виробництв (ДержНДІТБХВ, м. Сєверодонецьк)


Директор інституту


Завідуючий лабораторією