Виготовляють із виноматеріалів, які вироблені повним збродженням виноградного сусла, спиртуванням і витримкою виноматеріалів у контакті зі спеціальними расами винних дріжджів із наступним коригуванням складу, витримкою й обробкою.

Виготовляють із виноматеріалів, які вироблені повним чи неповним збродженням виноградного сусла або м’язги з зупинкою бродіння методом додавання етилового спирту.

У процесі виробництва допускається використання в купажах сухих мадеризованих виноматеріалів .

Відповідність прототипові досягається методом обробки теплом (мадеризації), яка здійснюється витримкою виноматеріалів у дубових бочках на сонячних площадках чи у соляріях (для марочних мадер) або нагріванням виноматеріалів у стаціонарних резервуарах у визначеному кисневому режимі.

Характеристика

Група і тип вина

портвейн

марсала

Десертні

мускатель

токай

мускат

малага

кагор

Виготовляють із виноматеріалів, які вироблені неповним збродженням виноградного сусла або м’язги з зупинкою бродіння додаванням етилового спирту.

Відповідність прототипові досягається методом тривалої витримки виноматеріалів у дубовій тарі (для марочних портвейнів) чи теплової обробки виноматеріалів у стаціонарних резервуарах з витримкою в умовах обмеженого кисневого режиму (для ординарних портвейнів).

Виготовляють із виноматеріалів, які вироблені методом купажування сухих спиртованих виноматеріалів, містелю і спиртованого концентрату виноградного соку з наступною тепловою обробкою і витримкою.

Виготовляють із виноматеріалів, які вироблені купажуванням десертних виноматеріалів із містелем з мускатних сортів винограду чи з мускатним десертним виноматеріалом або методом переробки сепажа мускатних і немускатних сортів винограду.

Виготовляють із виноматеріалів, які вироблені методом неповного бродіння виноградного сусла, після настоювання м’язги високоцукристого винограду із зупинкою бродіння додаванням етилового спирту

Виготовляють із виноматеріалів, які вироблені неповним зброджуванням виноградного сусла із мускатних сортів винограду після настоювання чи підброджування м’язги, із зупинкою бродіння додаванням етилового спирту

Виготовляють із виноматеріалів, які вироблені методом купажування цукровмісних матеріалів і кріплених виноматеріалів з увареним карамелізованим суслом та з наступним коригуванням складу подальшою витримкою й обробкою.

Виготовляють із виноматеріалів, які вироблені неповним зброджуванням м’язги чи виноградного сусла, отриманого з м’язги районованих технічних червоних сортів винограду витриманої за температури (60—80) оС, із зупинкою бродіння шляхом додавання етилового спирту

 1. Вина марочні, походження яких спеціально контролюється на усіх етапах виробництва сировини та готової продукції, називають винами контрольованих найменувань.

Вина ординарні з метою підвищення якості можуть бути витримані в дубовій тарі не менше ніж 0,5 року, про що в такому разі наводять інформацію на контретикетці або етикетці пляшки (посуду) — такі вина називають ординарними витриманими.

 1. За органолептичними показниками вина повинні відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 2.

Таблиця 2 — Органолептичні показники вин

Назва показника

Характеристика

Метод контролювання

Відповідно до 11.2 Відповідно до 11.2

Відповідно до 11.2

Прозорість

Колір:

білих:

столових

столових спеціального типу

кріплених рожевих червоних Смак і аромат (букет)

Прозорі з блиском, без осаду і сторонніх включень

Від світло-солом’яного, зеленуватого до світло-золотистого

Від золотистого до янтарного Від золотистого до янтарного

Від світло-рожевого до темно-рожевого різних відтінків

Від червоного до темно-червоного різних відтінків

Повинен відповідати групі і типу вина, залежить від сортів винограду з яких виготовляють вино

Примітка. Колекційні вина можуть мати осад на стінках і дні пляшок. Для вин, закупорених корковими пробками, допускаються одиничні пилоподібні включення коркової крихти.

 1. За фізико-хімічними показниками вина повинні відповідати вимогам, які наведені у таблиці 3.

Таблиця 3 — Фізико-хімічні показники вин відповідно до груп та типів

Показники та методи контролювання

Група і тип вина

Об’ємна частка етилового спирту, % Згідно з ДСТУ 4112.3 або ГОСТ 13191

Масова концентрація цукрів, г/дм3 Згідно з ДСТУ 4112.5 або ГОСТ 13192

Масова концентрація титрованих кислот, в перерахунку на винну кислоту, г/дм3

Згідно з ГОСТ 14252

Масова концентрація летких кислот, в перерахунку на оцтову кислоту, г/дм3, не більше Згідно з ДСТУ 4112.14 або ГОСТ 13193

Масова концентрація приведеного екстракту, г/дм3, не менше Згідно з ГОСТ 14251

Масова концентрація сірчистої кислоти, мг/дм3, не більше

(загальної/вільної) Згідно з ДСТУ 4112.25 або ГОСТ 14351

Столові

сухі:

білі

9,0—14,0

Не більше 3,0

5—7

1,2

Ординарні — 15,0 марочні: білі — 16,0

200/20

рожеві

9,0—14,0

Не більше 3,0

5—7

1,3

рожеві — 17,0

200/20

червоні

9,0—14,0

Не більше 3,0

5—7

1,5

червоні — 17,0

200/20

напівсухі:

білі

9,0—14,0

5,0—25,0

5—7

1,2

15,0

250/30

рожеві

9,0—14,0

5,0—25,0

5—7

1,3

15,0

250/30

червоні

9,0—14,0

5,0—25,0

5—7

1,5

15,0

250/30

напівсо

лодкі:

білі

9,0—13,0

30,0 80,0

5—7

1,2

15,0

250/30

рожеві

9,0—13,0

30,0—80,0

5—7

1,3

15,0

250/30

червоні

9,0—13,0

30,0—80,0

5—7

1,5

15,0

250/30

Столові спеціального типу: білі

10,5—15,0

Не більше 3,0

5—7

1,5

15,0

200/20

червоні

10,5—15,0

Не більше 3,0

5—7

1,5

15,0

200/20

Кріплені

Міцні:

білі

14,0—20,0

2,0—110,0

3—7

орди

нарні

1,2

ма

рочні

1,0

Ординарні: білі — 14,0 рожеві — 15,0 червоні — 15,0

200/20

рожеві

14,0—20,0

30,0—110,0

3—7

1,2

1,0

Марочні —

200/20

червоні

14,0—20,0

30,0—110,0

3—7

1,2

1,0

17,0

200/20

Міцні

спеціального типу: (найменування прототипу) херес

14,0—20,0

2,0—90,0

3—7

1,3

Херес із масовою концентрацією цукрів до 10 г/дм3 — 15,0

200/20

Група і тип вина

Об’ємна частка етилового спирту, % Згідно з ДСТУ 4112.3 або ГОСТ 13191

Масова концентрація цукрів, г/дм3 Згідно з ДСТУ 4112.5 або ГОСТ 13192

Масова концентрація титрованих кислот, в перерахунку на винну кислоту,

г/дм3

Згідно з ГОСТ 14252

Масова концентрація летких кислот, в перерахунку на оцтову кислоту, г/дм3, не більше Згідно з ДСТУ 4112.14 або ГОСТ 13193

Масова концентрація приведеного екстракту, г/дм3, не менше Згідно з ГОСТ 14251

Масова концентрація сірчистої кислоти, мг/дм3, не більше

(загальної/вільної) Згідно з ДСТУ 4112.25 або ГОСТ 14351

 1. 19,0
 2. 20,0
 3. 19,0
 4. 19,0

5—7

 1. 7
 2. 6 3—7

1.3

1.3

1.3

1.3

200/20

200/20

200/20

200/20

в т. ч . сухий мадера

в т. ч . суха портвейн: білий

рожевий

черво

ний

марсала

 1. 19,0
 2. 19,0
 3. 20,0

3—7

3—7

3—7

1.3

1.3

1.3

200/20

200/20

200/20

 1. 3,0 2,0—110,0
 2. 3,0 30,0—110,0
 3. 110,0
 4. 110,0 15,0—70,0

Марочна —

17.0

Ординарний білий — 14,0 рожевий —

 1. червоний —
 2. Марочний —

17.0

Херес із масовою концентрацією цукрів вище 10 г/дм3 — 16,0

Ординарна — 14,0

Ординарна

 1. Марочна —

17.0

орди

нарні

ма

рочні

Десертні

солодкі:

білі

рожеві

червоні

 1. 17,0
 2. 17,0
 3. 17,0

120,0—200,0

120,0—200,0

120,0—200,0

3—7

3—7

3—7

1,2

1,2

1,2

1,0

1,0

1,0

Ординарні 16,0 Марочні — 17,0

200/20

200/20

200/20

лікерні:

білі

рожеві

червоні

 1. 17,0
 2. 17,0
 3. 17,0
 4. 300,0
 5. 300,0
 6. 300,0

3—7

3—7

3—7

1,2

1,2

1,2

1,0

1,0

1,0

Ординарні 16,0 Марочні — 17,0

200/20

200/20

200/20

Група і тип вина

Об’ємна частка етилового спирту, % Згідно з ДСТУ 4112.3 або ГОСТ 13191

Масова концентрація цукрів, г/дм3

Згідно з ДСТУ 4112.5 або ГОСТ 13192

Масова концентрація титрованих кислот, в перерахунку на винну кислоту,

г/дм3

Згідно з ГОСТ 14252

Масова концентрація летких кислот, в перерахунку на оцтову кислоту, г/дм3, не більше Згідно з ДСТУ 4112.14 або ГОСТ 13193

Масова

концентрація

приведеного

екстракту,

г/дм3,

не менше Згідно з ГОСТ 14251

Масова концентрація сірчистої кислоти, мг/дм3, не більше

(загальної/вільної) Згідно з ДСТУ 4112.25 або ГОСТ 14351

Десертні спеціального типу (найменування прототипу) солодкі: мускатель білий

рожевий

черво

ний

мускати

білі

рожеві

червоні

кагор

 1. 17,0
 2. 17,0
 3. 17,0
 4. 17,0
 5. 17,0
 6. 17,0
 7. 17,0
 8. 16,0
 9. 17,0
 10. 150,0
 11. 150,0
 12. 150,0
 13. 200,0
 14. 200,0
 15. 200,0
 16. 200,0
 17. 200,0 120,0—160,0

3—7

3—7

3—7

3—7

3—7

3—7

3—7

3—7

3—7

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

Ординарні 16,0 Марочні — 17,0

200/20

200/20

200/20

200/20

200/20

200/20

200/20

200/20

200/20

Ординарні - 16,0 Марочні —

17.0

Ординарний

 1. Марочний —
 2. Ординарний
 3. Марочний —
 4. Ординарний
 5. Марочний —

17,0

токай

херес

лікерні:

мускати

білі

12,0—16,0

12,0—16,0

12,0—16,0

 1. 300,0
 2. 300,0
 3. 300,0

3—7

3—7

3—7

1.3

1.3

1.3

Ординарні 16,0 Марочні — 17,0

200/20

200/20

200/20

рожеві

червоні

Група і тип вина

Об’ємна частка етилового спирту, % Згідно з ДСТУ 4112.3 або ГОСТ 13191

Масова концентрація цукрів, г/дм3

Згідно з ДСТУ 4112.5 або ГОСТ 13192

Масова концентрація титрованих кислот, в перерахунку на винну кислоту,

г/дм3

Згідно з ГОСТ 14252

Масова концентрація летких кислот, в перерахунку на оцтову кислоту, г/дм3, не більше Згідно з ДСТУ 4112.14 або ГОСТ 13193

Масова концентрація приведеного екстракту, г/дм3, не менше Згідно з ГОСТ 14251

Масова концентрація сірчистої кислоти, мг/дм3, не більше

(загальної/вільної) Згідно з ДСТУ 4112.25 або ГОСТ 14351

токай

12,0—16,0

210,0—300,0

3—7

1,3

200/20

15,0—17,0

210,0—300,0

3—7

1,3

200/20

малага

Ординарний — 16,0 Марочний —

 1. Ординарна —
 2. Марочна —

17,0

Примітка. Кондиції старих колекційних вин можуть мати відхили від показників, вказаних у таблиці 3 або в технологічних інструкціях на виробництво вин конкретних найменувань.

 1. Об’ємна частка етилового спирту повинна бути: у столових сортових винах — не менше 9,5 %, у столових марочних винах — не менше 10,0 %.
 2. Об’ємна частка етилового спирту, масові концентрації цукрів і титрованих кислот для конкретного найменування вина встановлюють технологічними інструкціями, затвердженими за встановленим порядком, у межах, зазначених у таблиці 3.

Допустимі відхили від норм вказані у таблиці 4.