ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ

БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

Н А К А З

26.03.2007 N 59

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 травня 2007 р.

за N 540/13807

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників кондитерського, хлібопекарного та макаронного виробництв

Відповідно до Закону України "Про охорону праці", Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 року N 1640, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників кондитерського, хлібопекарного та макаронного виробництв (далі - Норми), що додаються.

2. Наказ набирає чинності з 01.07.2007.

3. У назві наказу Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 10.06.98 N 115 "Про затвердження Типових галузевих норм безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості (олійно-жирове, спиртове, лікеро-горілчане, пиво-безалкогольне, кондитерське, тютюнове та тютюново-ферментаційне, парфумерно-косметичне та ефіроолійне виробництво)", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.07.98 за N 446/2886, та по тексту слово "кондитерське" у відповідних відмінках виключити.

3.1. Розділ 5 "Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в кондитерському виробництві" та слово "кондитерське" у відповідних відмінках з Типових галузевих норм безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості (олійно-жирове, спиртове, лікеро-горілчане, пиво-безалкогольне, кондитерське, тютюнове та тютюново-ферментаційне, парфумерно-косметичне та ефіроолійне виробництво), затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 10.06.98 N 115 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.07.98 за N 446/2886, виключити.

4. Відділу організації державного нагляду в АПК та соціально-культурній сфері (Ткачов В.С.) у п'ятиденний термін забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення (Прохоров В.В.) внести Норми до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці та розмістити їх на веб-сторінці Держгірпромнагляду.

6. Начальникам територіальних управлінь Держгірпромнагляду забезпечити систематичний контроль за дотриманням Норм.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держгірпромнагляду Долматова О.І.

Голова Держгірпромнагляду ПОГОДЖЕНО: Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України Заступник Голови Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики Заступник Міністра України з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Заступник Міністра аграрної політики України Перший заступник Міністра, Головний державний санітарний лікар України Голова Профспілки працівників агропромислового комплексу України Заступник Міністра праці та соціальної політики України Голова Державного комітету ядерного регулювання України

С.Сторчак Ю.Мельников С.Т.Черепков В.Романченко В.К.Моцний С.П.Бережнов В.Чепур М.Солдатенко О.А.Миколайчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України

з промислової безпеки,

охорони праці та гірничого

нагляду

26.03.2007 N 59

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 травня 2007 р.

за N 540/13807

НОРМИ

безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників кондитерського, хлібопекарного та макаронного виробництв

1. Загальні положення

1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України "Про охорону праці".

1.2. Норми поширюються на підприємства, установи, організації кондитерського, хлібопекарного та макаронного виробництв (незалежно від форм власності та підпорядкування) та на фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які виконують роботи, пов'язані з виробництвом кондитерської, хлібопекарної та макаронної продукції.

1.3. Норми застосовуються працівниками, зайнятими на виконанні робіт, наведених у пункті 1.2 цих Норм, перелік яких відповідає Класифікатору професій ДК 003-2005, затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375. Класифікація та позначення захисних властивостей засобів індивідуального захисту залежно від небезпечних і шкідливих виробничих факторів застосована відповідно до пункту 1.2 ГОСТ 12.4.011-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация" (Система стандартів безпеки праці. Засоби захисту працівників. Загальні вимоги і класифікація).

1.4. Працівники підприємств, установ, організацій кондитерського, хлібопекарного та макаронного виробництв, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, забезпечуються засобами індивідуального захисту згідно з вимогами чинного законодавства.

1.5. Порядок забезпечення працівників підприємств, установ, організацій необхідними для трудового процесу засобами індивідуального захисту, а також порядок їх утримання та зберігання визначені Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 N 170, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за N 667/1692 (НПАОП 0.00-4.26-96), згідно з яким власник або уповноважений ним орган (роботодавець) зобов'язаний забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, що відповідають вимогам чинного законодавства.

1.6. Враховуючи умови праці та особливості кондитерського, хлібопекарного та макаронного виробництва, працівникам видаються за погодженням з профспілками або з уповноваженими найманими працівниками особами з питань охорони праці більш сучасні і зручні види спецодягу, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Спеціальний одяг та спеціальне взуття забезпечують нормальний тепловий стан працівників і сприяють збереженню їх працездатності.

Заміна одних видів спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту на інші не повинна погіршувати їх захисні властивості.

1.7. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників засобами індивідуального захисту здійснюють професійні спілки та служби охорони праці підприємств, установ, організацій.

1.8. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників засобами індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) на підприємствах, в установах, організаціях здійснюють трудові колективи через обрані ними професійні спілки, а в разі відсутності професійних спілок - уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

2. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

N з/п

Код згідно з класифікатором професій(ДК 003-2005)

Професійна назва роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей ЗІЗ (тип, марка)

Строк носіння, (міс.)

При- міт- ки

1

2

3

4

5

6

7

2.1. КОНДИТЕРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО

Виробництво карамелі, ірису та драже

1.

8274.2

Виробник таблеток

Фартух Респіратор

З, Ми протипиловий

6 до зносу

2.

8274.2

Глянцювальник карамелі та драже

Фартух Респіратор

З, Ми протипиловий

6 до зносу

3.

8274.2

Дражувальник

Фартух Респіратор Вкладиші протишумові "Беруши"

З, Ми протипиловий

6 до зносу до зносу

4.

8274.2

Карамельник

Фартух із суцільнокрійним нагрудником Рукавиці комбіновані Рукавички трикотажні* Нарукавники * Респіратор* Вкладиші протишумові "Беруши"**

З, Ти Ти Ми Ву, Ми протипиловий

6 чергові до зносу до зносу до зносу до зносу

Шоколадне виробництво

5.

8274.2

Глазурувальник

Фартух із нагрудником

Вн, Щ 20

6

6.

8274.2

Машиніст шоколадообробних машин

Костюм або халат Фартух прогумований Рукавиці комбіновані Головний убір(1) Тапочки або туфлі Навушники протишумові або вкладиші протишумові "Беруши" Під час роботи у неопалюваних приміщеннях, додатково: Куртка з утеплювальною прокладкою Взуття утеплене(2)

З, Ми З, Вн Ми, Вн З З, См З, См Тн Тн 20

6 6 до зносу 4 4 12 до зносу 36 24

7.

8274.2

Оператор лінії приготування шоколадної маси

Костюм або халат Рукавиці комбіновані Головний убір Тапочки або туфлі Вкладиші протишумові "Беруши"** Респіратор*

З, Ми Ми З З, См З, См протипиловий

6 чергові 4 4 12 до зносу до зносу

8.

8277.2

Пресувальник-віджимач харчової продукції (перероблення чаю, кави, какао та шоколаду)

Фартух із суцільнокрійним нагрудником Рукавиці комбіновані

Ти Ти

6 чергові

9.

8277.2

Пресувальник-формувальник харчової продукції (перероблення чаю, кави, какао та шоколаду)

Костюм або халат Фартух із суцільнокрійним нагрудником Рукавиці комбіновані Тапочки або туфлі

З, Ми З, Ми Ми З, См З, См

6 6 чергові 4 12

10.

7412.2

Цукерник

Фартух із суцільнокрійним нагрудником Рукавички трикотажні* Під час приготування помадної маси для формування відливанням, додатково: Фартух прогумований При формуванні корпусів, додатково: Респіратор При варінні цукерок "Грильяж", при темперуванні цукеркових мас, додатково: Рукавиці комбіновані Респіратор

Вн, Щ 20 Ми протипиловий Вн, Щ 20 протипиловий Ми, Ти протипиловий

6 до зносу до зносу 6 до зносу чергові до зносу

11.

7412.2

Шоколадник

Фартух із суцільнокрійним нагрудником Рукавички трикотажні* Вкладиші протишумові "Беруши"**

Вн, Щ 20 Ми

6 до зносу до зносу

Виробництво пастили, зефіру, мармеладу та халви

12.

7412.2

Готувач білкових мас

Костюм або халат Фартух із суцільнокрійним нагрудником прогумований Рукавички гумові* Калоші гумові або чоботи

З, Ми Ву, Щ 20 Вн, Щ 20 В

6 6 до зносу чергові

13.

7412.2

Мармеладник-пастильник

Фартух із суцільнокрійним нагрудником Рукавички трикотажні Рукавички гумові* При відливанні формового мармеладу, додатково: Вкладиші протишумові "Беруши" При безлотковому розливі пастили додатково: Респіратор Чоботи гумові

Ву, Щ 20 Ми Вн, Щ 20 В газопилозахисний

6 до зносу до зносу чергові до зносу до зносу

14.

7412.2

Халвомісильник

Фартух із суцільнокрійним нагрудником Рукавиці комбіновані

Ву, Щ 20 Нж, Ти

6 до зносу

Виробництво борошняних виробів

15.

8274.2

Бісквітник

Костюм пекаря або халат Рукавички трикотажні Фартух із суцільнокрійним нагрудником

З, Ми Ми Ву, Щ 20

4 до зносу 6

16.

8272.3

Вафельник (кондитерське виробництво)

Костюм пекаря або халат Рукавички трикотажні або напальники із спілка Фартух із суцільнокрійним нагрудником

З, Ми Ми Ву, Щ 20

4 до зносу 6

17.

7412.2

Кондитер

Рукавички трикотажні Респіратор* При замиванні інвентарю, додатково: Фартух прогумований Рукавички гумові Окуляри захисні Крем захисний для рук Під час приготування кремів, додатково: Вкладиші протишумові "Беруши"

См, Мп протипиловий Вн, Щ 20 Вн, Щ 20 закриті

до зносу до зносу 6 до зносу до зносу до зносу