Про затвердження Правил пожежної безпеки при експлуатації атомних станцій

Наказ Міністерства палива та енергетики України
від 30 травня 2007 року N 256

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 вересня 2007 р. за N 1039/14306

Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила пожежної безпеки при експлуатації атомних станцій (далі - Правила), що додаються, які набирають чинності з 15 жовтня 2007 року.

2. Департаменту фізичного захисту, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності (Іванов П. А.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України направити Державному департаменту пожежної безпеки МНС України необхідні матеріали для включення Правил до державного реєстру і автоматизованого банку даних інформаційного фонду нормативних актів з питань пожежної безпеки.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Недашковського Ю. О.

 

Міністр 

Ю. Бойко  

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства палива та енергетики України
від 30 травня 2007 р. N 256

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 вересня 2007 р. за N 1039/14306 ПРАВИЛА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АТОМНИХ СТАНЦІЙ

I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Ці Правила установлюють вимоги пожежної безпеки, які розповсюджуються на об'єкти АЕС, що експлуатуються, споруджуються, реконструюються, технічно переоснащуються. Вимоги цих Правил є обов'язковими для виконання юридичними та фізичними особами (незалежно від форм власності) на території АЕС.

1.2 Правила розроблені на підставі вимог статей 3 та 5 Закону України "Про пожежну безпеку", НАПБ А.01.001-2004, державних стандартів і інших документів з пожежної безпеки.

1.3 Разом з вимогами щодо забезпечення пожежної безпеки на АЕС ці Правила містять положення, що регламентують взаємодію адміністрації і персоналу АЕС, а також залучених організацій, підприємств або окремих працівників, які тимчасово або постійно функціонують на території АЕС, з органами Державної пожежної охорони України.

1.4 Вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки об'єктів господарського, житлово-побутового, культурно-просвітницького, оздоровчого й іншого призначення, що є об'єктами АЕС, регламентуються згідно з чинним законодавством.

1.5 Ці Правила не містять вимог щодо забезпечення ядерної і радіаційної безпеки при здійсненні протипожежних заходів, оскільки ці положення містяться в чинних на АЕС України нормативно-правових актах з ядерної і радіаційної безпеки. Разом з тим Правила не повинні суперечити вимогам норм і правил з ядерної і радіаційної безпеки.

1.6 Пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом проведення організаційних, технічних і інших заходів, направлених на запобігання пожежам, забезпечення безпеки людей, зниження можливих утрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів і успішного гасіння.

1.7 Забезпечення пожежної безпеки АЕС України покладається на президента та першого віце-президента - технічного директора ДП НАЕК "Енергоатом". Керівники відокремлених підрозділів (генеральні директори та директори) є відповідальними за забезпечення пожежної безпеки в підрозділах, що ними очолюються. Контроль за виконанням цих Правил здійснює Мінпаливенерго України.

1.8 Особи, відповідальні за пожежну безпеку території АЕС, будівель і приміщень, споруд, комунікацій і устаткування окремих підрозділів станції, призначаються наказом генерального директора АЕС.

1.9 Свої обов'язки щодо забезпечення пожежної безпеки генеральний директор та уповноважені ним керівники підрозділів, інші особи виконують згідно з посадовими інструкціями.

Вони зобов'язані:

розробляти комплексні заходи із забезпечення пожежної безпеки, упроваджувати досягнення науки і техніки, позитивний досвід;

відповідно до нормативно-правових актів про пожежну безпеку розробляти і затверджувати положення, інструкції і інші нормативні акти з пожежної безпеки, які діють у рамках АЕС, здійснювати постійний контроль за їх дотриманням;

забезпечувати дотримання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також виконання вимог постанов (приписів), розглядати пропозиції органів державного пожежного нагляду;

організовувати навчання працівників правилам пожежної безпеки і пропаганду заходів з їх забезпечення;

за відсутності в нормативно-правових актах вимог, необхідних для забезпечення пожежної безпеки, уживати відповідних заходів, погоджуючи їх з органами державного пожежного нагляду;

підтримувати в справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну техніку, устаткування й інвентар, не допускати їх використовування не за призначенням, окрім випадків ліквідації стихійних лих, запобігання аваріям і використовування з учбовою метою;

надавати на вимогу державної пожежної охорони відомості і документи про стан пожежної безпеки об'єктів у встановленому законодавством порядку;

здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів виявлення і гасіння пожеж;

своєчасно інформувати пожежну охорону про несправність пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на своїй території;

проводити службове розслідування випадків пожеж.

1.10 Обов'язки персоналу (працівників) щодо забезпечення пожежної безпеки встановлюються посадовими інструкціями.

1.11 Фінансування робіт з будівництва, реконструкції, розширення і технічного переоснащення об'єктів виробничого й іншого призначення може проводитися лише за умови наявності позитивного висновку комплексної державної експертизи, який має обов'язково вміщувати позитивний експертний висновок органу державного пожежного нагляду як складової частини комплексної державної експертизи.

1.12 Уведення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих і інших об'єктів, упровадження нових технологій, оренда будь-яких приміщень без дозволу органів державного пожежного нагляду забороняється.

1.13 Продукція протипожежного призначення, а також продукція, до якої встановлені вимоги пожежної безпеки, повинна мати сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання відповідності.

II НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Правилах є посилання на такі нормативні документи:

Закон України "Про пожежну безпеку".

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 N 126, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за N 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-2004).

НАПБ Б.01.008-2004 Правила експлуатації вогнегасників, затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02.04.2004 N 152, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за N 555/9154 (далі - НАПБ Б.01.008-2004).

НАПБ Б.02.003-2004 Типове положення про пожежно-технічну комісію, затверджене наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 11.02.2004 N 70, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.02.2004 за N 222/8821 (далі - НАПБ Б.02.003-2004).

НАПБ Б.02.004-2004 Положення про добровільні пожежні дружини (команди), затверджене наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 11.02.2004 N 70, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.02.2004 за N 221/8820 (далі - НАПБ Б.02.004-2004).

НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затверджене наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1148/8469 (далі - НАПБ Б.02.005-2003).

НАПБ Б.02.010-2003 Типове положення про службу пожежної безпеки, затверджене наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 369, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 10.12.2003 за N 1121/8442 (далі - НАПБ Б.02.010-2003).

НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників, затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02.04.2004 N 151, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за N 554/9153 (далі - НАПБ Б.03.001-2004).

НАПБ Б.06.001-2003 Перелік посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації, затверджений наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1147/8468 (далі - НАПБ Б.06.001-2003).

НАПБ В.01.034-2005/111 Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 26.07.2005 N 343, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 19.10.2005 за N 1230/11510 (далі - НАПБ В.01.034-2005/111).

ВБН В.1.1-034-03.307-2003 (НАПБ 03.005-2002) Захист від пожежі. Протипожежні норми проектування атомних електростанцій з водо-водяними енергетичними реакторами (далі - ВБН В.1.1-034-03.307-2003).

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва (далі - ДБН В.1.1-7-2002).

ДБН В.2.5-28:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення (далі - ДБН В.2.5-28:2006).

ОНТП 24-86 (НАПБ Б.07.005-86) "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности" (далі - НАПБ Б.07.005-86).

ПУЭ-86 "Правила устройства электроустановок" (6-е издание) (далі - ПУЕ).

РД-34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений" (далі - РД-34.21.122-87).

СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (далі - СНиП 2.04.02-84).

СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" (далі - СНиП 2.04.05-91).

ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования" (далі - ГОСТ 12.1.004-91).

ГОСТ 12.1.018-93 "ССБТ Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования" (далі - ГОСТ 12.1.018-93).

ГОСТ 12.4.026-76* "ССБТ Цвета сигнальные и знаки безопасности" (далі - ГОСТ 12.4.026-76*).

ГОСТ 5264-80 "Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры" (далі - ГОСТ 5264-80).

ГОСТ 9980.1-86 "Материалы лакокрасочные. Правила приемки" (далі - ГОСТ 9980.1-86).

ГОСТ 9980.2-86 (ИСО 842-84, ИСО 1512-74, ИСО 1513-80) "Материалы лакокрасочные. Отбор проб для испытаний" (далі - ГОСТ 9980.2-86).

ГОСТ 9980.3-86 "Материалы лакокрасочные. Упаковка" (далі - ГОСТ 9980.3-86).

ГОСТ 9980.4-2002 "Материалы лакокрасочные. Маркировка" (далі - ГОСТ 9980.4-2002).

ГОСТ 9980.5-86 "Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение" (далі - ГОСТ 9980.5-86).

ГОСТ 10434-82 "Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования" (далі - ГОСТ 10434-82).

ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82) "Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения" (далі - ГОСТ 12176-89).

ГОСТ 12969-67 "Таблички для машин и приборов. Технические требования" (далі - ГОСТ 12969-67).

ГОСТ 12971-67 "Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры" (далі - 12971-67).

ГОСТ 14202-69 "Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки" (далі - ГОСТ 14202-69).

ГОСТ 25804.3-83 "Аппаратура, приборы, устройства и оборудование систем управления технологическими процессами атомных электростанций. Требования по стойкости, прочности и устойчивости к внешним воздействующим факторам" (далі - ГОСТ 25804.3-83).

ГОСТ 26825-86 "Покрытия полимерные защитные дезактивируемые. Общие технические требования" (далі - ГОСТ 26825-86).

ОСТ 34-37-814-85 "Электростанции дизельные резервные атомных станций" (далі - ОСТ 34-37-814-85).

ПНАЭ-Г-14-029-91 "Правила безопасности при хранении и траспортировке ядерного топлива на объектах атомной энергетики" (далі - ПНАЭ-Г-14-029-91).

III ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цих Правилах наведені нижче терміни та поняття вживаються в такому значенні.

Антипірен 

Вогнезахисна речовина, доданням якої до матеріалу знижують його горючість. 

Вибух 

Розширення газу протягом короткого проміжку часу внаслідок окисно-відновної реакції або розкладу речовини. 

Вогневі роботи 

Усі види електрозварювальних, газозварювальних, бензогасових і паяльних робіт, варіння бітуму і смол, а також інші роботи із застосуванням відкритого вогню або нагрівання деталей до температури запалення матеріалів і конструкцій. 

Вогнезахисна обробка 

Спеціальна обробка матеріалу, конструкції, виробу з метою їх вогнезахисту. 

Вогнестійкість 

Здатність конструкції, виробу зберігати функційні властивості в умовах пожежі. 

Вогнегасна речовина 

Речовина або однорідна суміш, за своїми фізико-хімічними властивостями придатна до застосування в технічних засобах задля припинення горіння. 

Вогнище 

Сукупність горючих матеріалів та (або) продуктів згоряння і (або) конструктивних елементів, якими обмежено простір, де відбувається горіння. 

Гасіння пожежі 

Дії, спрямовані на припинення горіння у вогнищі пожежі, обмеження впливу небезпечних чинників пожежі та усунення умов для її самочинного повторного виникнення.  

Горіння 

Екзотермічний процес, який охоплює окисно-відновні перетворення речовин і (або) матеріалів та характеризується наявністю летких продуктів і (або) світлового випромінювання.  

Горюча речовина (горючий матеріал)  

Речовина (матеріал), здатна (здатний) до участі в горінні в ролі відновника. 

Дренчерна установка 

Установка водяного пожежогасіння, обладнана нормально відкритими дренчерними зрошувачами. 

Джерело запалювання 

Об'єкт, який виділяє теплову енергію, достатню для запалювання. 

Жертва пожежі 

Загибла людина, смерть якої перебуває в прямому причинному зв'язку з пожежею.  

Загоряння 

Виникнення горіння.  

Збиток від пожежі 

Жертви пожежі і матеріальні втрати, безпосередньо пов'язані з пожежею. 

Евакуаційний вихід 

Вихід з будівлі або споруди безпосередньо назовні, а також вихід з приміщення до коридору чи сходової клітки безпосередньо або через суміжне приміщення. 

Евакуація людей при пожежі 

Вимушене переміщування людей із зони можливого впливу небезпечних чинників пожежі. 

Легкозаймиста рідина 

Горюча рідина, що здатна зайнятися від короткочасного впливу джерела запалення терміном до 1 с з малою енергією (полум'я сірника, іскра, що жевріє, сигарета і т. ін.), з температурою загоряння не більше +61° C. 

Локалізація пожежі 

Стадія пожежогасіння, на якій зупинено розвиток пожежі і створено умови для її ліквідації. 

Негорюча речовина 

Матеріали і суміші (тверді, рідкі, газоподібні), не здатні до самостійного горіння під впливом джерела запалювання. 

Небезпечний фактор пожежі 

Прояв пожежі, що призводить чи може призвести до опечення, отруєння леткими продуктами згоряння або піролізу, травмування чи загибелі людей та (або) до збитків. 

Оперативний план пожежогасіння 

Оперативний документ, яким прогнозується обстановка в разі виникнення пожежі на об'єкті і визначаються основні питання організації пожежогасіння. 

План евакуації 

Документ, у якому вказано шляхи евакуювання та евакуювальні виходи, визначено правила поведінки людей, а також порядок і послідовність дій обслуговувального персоналу на об'єкті в разі виникнення пожежі. 

Пожежа 

Позарегламентний процес знищення або пошкодження вогнем майна, під час якого виникають чинники, небезпечні для живих істот і довкілля. 

Пожежна безпека об'єкта 

Стан об'єкта, за якого ймовірність виникнення і розвитку пожежі та ймовірність впливу небезпечних чинників пожежі не перевищують нормованих допустимих значень. 

Пожежна зона 

Частина будинку або території, що відділена від інших зон вогнестійкими межами (перешкодами). 

Пожежна колонка 

Знімний пристрій, установлений на пожежний гідрант і призначений для його відкривання та закривання, а також для під'єднання пожежних рукавів. 


Пожежна небезпека 

Сукупність чинників, які зумовлюють можливість виникнення та (або) розвитку пожежі на об'єкті.  


Пожежна перегородка 

Конструкційна перегородка часткова або повна, яка використовується для обмеження поширення пожежі. 


Пожежне навантаження 

Кількість теплоти, що може виділитися в разі повного згоряння всіх горючих матеріалів, які є в приміщенні або іншому просторі, уключно з стін, перегородок, підлоги та стель. 


Протипожежне водопостачання 

Комплекс інженерно-технічних споруджень, призначений для забору і транспортування води, збереження її запасів і використання для пожежогасіння. 


Пожежний рятувальний пристрій 

Пристрій для рятування людей під час гасіння пожеж та провадження пожежно-рятувальних робіт.  


Пожежно-технічне устаткування 

Комплект, що складається з пожежного устаткування, ручного пожежного інструменту, пожежних рятувальних пристроїв, засобів індивідуального захисту, технічних пристроїв для конкретних пожежних машин відповідно до їх призначення. 


Пожежний гідрант 

Стаціонарний пристрій для забезпечення відбирання води з водопровідної мережі для гасіння пожеж. 


Пожежний сповіщувач 

Пристрій для формування сигналу в разі виникнення ознак горіння.  


Пожежний кран 

Комплект, який складається з крана або вентиля, установленого на трубопроводі протипожежного водопостачання й обладнаного з'єднувальною головкою, та напірного рукава з пожежним стволом, утримувача напірного рукава, шафи або кришки, призначений для відбирання води на потреби пожежогасіння. 


Показник пожежної небезпеки 

Величина, що кількісно характеризує будь-яку властивість пожежної небезпеки. 


Правила пожежної безпеки 

Комплекс положень щодо вимог та норм пожежної безпеки, що застосовуються під час будівництва та експлуатації об'єктів. 


Причина пожежі 

Обставина, дія, процес, що безпосередньо спричиняють виникнення пожежі.  


Протидимний захист 

Комплекс організаційних заходів і технічних засобів, спрямованих на запобігання впливу на людей диму, підвищеної температури і токсинів продуктів горіння. 


Протипожежний стан 

Стан об'єкта, що характеризується частотою виникнення пожеж та рівнем збитків від них, частотою виникнення загорянь, а також травм, отруєнь і загиблих людей, рівнем реалізації вимог пожежної безпеки, рівнем готовності особового складу пожежних підрозділів та добровільних пожежних формовань, а також протипожежної пропаганди. 


Протипожежний режим 

Комплекс установлених норм поведінки людей, правил виконання робіт і експлуатації об'єкта, спрямованих на забезпечення пожежної безпеки.  


Розвиток пожежі 

Збільшення зони горіння та (або) ймовірності впливу небезпечних факторів пожежі. 


Самозагоряння 

Загоряння внаслідок самонагрівання. 


Самозаймання 

Займання внаслідок самонагрівання.  


Спалах 

Короткочасне полуменеве горіння, яке не супроводжується виникненням ударної хвилі. 


Спринклерна установка 

Автоматична установка водяного пожежогасіння, обладнана нормально закритими спринклерними зрошувачами, що розкриваються при досягненні визначеної температури. 


Тління 

Горіння без видимого світлового випромінювання. 


Умови виникнення пожежі 

Сукупність обставин, дій, процесів, що призводять до пожежі. 


Установка пожежної сигналізації 

Комплекс технічних засобів, призначений для виявлення ознак горіння, формування сигналів про виникнення пожежі та технічний стан цих засобів, а також для передавання сигналів на інші виконавчі пристрої без втручання людини. 


Установка пожежогасіння 

Стаціонарний або транспортований комплекс технічних засобів, до складу якого входять один або кілька резервуарів для вогнегасної речовини, призначений для локалізування або ліквідування пожежі подаванням вогнегасної речовини до фіксованого об'єкта протипожежного захисту.  


Шлях евакуації 

Шлях до евакуаційного виходу з будь-якої точки приміщення, будівлі або споруди.