3.6. Перед пуском обладнання, що входить у склад лінії, має бути виконана перевірка правильності положень рукояток та кнопок керування.

3.7. Механізм подавання лінії форматного розкроювання деревних плитних матеріалів має бути зблокованим з механізмом різання таким чином, щоб зупинка механізму подавання спричиняла зупинку різального інструменту.

3.8. Гідроприводи та мастильні системи устаткування лінії мають відповідати вимогам міждержавного стандарту ГОСТ 12.2.086-83 "ССБТ. Гидроприводы объемные и системы смазочные. Общие требования безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации" (із змінами) (далі - ГОСТ 12.2.086).

4. Вимоги безпеки під час експлуатації ліній калібрування й шліфування меблевих щитів перед їх обличкуванням

4.1. Лінії калібрування й шліфування меблевих щитів мають бути обладнані пристосуваннями (спеціальними струмознімачами, індукційними нейтралізаторами), які відводять заряди статичної електрики, що утворились під час шліфування, та знімають їх із щитів в зоні розвантаження деталей.

4.2. Усі рухомі частини обладнання ліній, пасові та зубчасті передачі мають бути закриті огородженнями, зблокованими з пусковими пристроями.

4.3. Шліфувальна стрічка на лініях шліфування й калібрування щитів має бути закрита огородженнями, з'єднаними з пилоприймачами системи.

4.4. Витяжні системи мають бути обладнані пристроями для запобігання попаданню в них шліфувальної стрічки у разі її обривання.

4.5. Для запобігання виникненню вибуху і пожежі у разі наявності пожежонебезпечної концентрації пилу та розряду статичної електрики аспіраційна система шліфувальних верстатів має бути обладнана вибухобезпечними клапанами.

4.6. Під час експлуатації ліній необхідно слідкувати за дотриманням термінів очищення повітроводів пневмотранспортних систем та за справністю їх заземлення. Аспіраційні системи, включаючи бункери, необхідно очищати кожен день, не допускаючи накопичення пилу.

4.7. Щомісяця необхідно проводити мокре прибирання приміщення цеху від пилу, що осів, не допускаючи його накопичення в небезпечних кількостях.

4.8. Під час роботи автоматичного живильника необхідно слідкувати за правильним укладанням деталей, міцністю їх захвату, у разі перекосів й заломів необхідно його негайно зупинити і поправити заготовки.

5. Вимоги безпеки під час експлуатації ліній обличкування поверхні меблевих щитів

5.1. Лінії обличкування поверхні меблевих щитів мають бути встановлені у приміщеннях, обладнаних загальнообмінною та припливно-витяжною вентиляцією.

5.2. Місцева та загальнообмінна вентиляції мають бути зблоковані з пусковими пристроями таким чином, щоб спочатку вмикалась вентиляція, а потім обладнання ліній.

5.3. Клеєнамазувальні верстати, місця формування пакетів, преси, а також місця технологічної витримки обличкованих щитів мають бути обладнані місцевими витяжними зонтами, зблокованими з пусковими органами обладнання.

5.4. Автоматичні та напівавтоматичні лінії обличкування мають бути обладнані центральним пультом керування, розташованим за межею шкідливих зон, та додатковими пультами з аварійними кнопками для переривання робочого циклу з одночасним розмиканням плит преса.

5.5. Гідро- і пневмоприводи пресового обладнання мають відповідати вимогам ГОСТ 12.2.086.

5.6. Для запобігання травмуванню гідравлічні преси мають бути оснащені фотоелектричними блокувальними пристроями, манометрами, самописцями температури, запобіжними клапанами, а нагріті до високої температури поверхні пресів та паропроводів - теплоізольовані.

5.7. Для обмеження висоти заготовок, що подаються, щітковий верстат для видалення пилу має бути обладнаний рухомою рамкою з кінцевим вимикачем.

5.8. Клеєнамазувальні вальці мають бути обладнані розташованими над ними загороджувальними решітками з кінцевими вимикачами, які зупиняють опускання стола під час попадання сторонніх предметів та запобігають попаданню рук працівників між вальцями.

5.9. Клеєнамазувальні вальці мають відповідати вимогам безпеки, наведеним у НПАОП 20.0-1.02-05.

5.10. Для запобігання подаванню тиску в робочі циліндри, якщо в пресі залишилась заготовка попереднього робочого ходу, однопроміжковий прес має бути обладнаний розташованим на рамі преса кінцевим вимикачем, що регулюється за висотою.

5.11. Стічні води, що утворюються внаслідок промивання клеєнамазувальних верстатів, перед скиданням у каналізацію мають пройти механічне очищення у відстійниках-накопичувачах на підприємстві.

5.12. Для запобігання виникненню аварійних ситуацій під час виконання робіт на автоматичних та напівавтоматичних лініях обличкування поверхні меблевих щитів необхідно дотримуватись встановлених технологічних режимів, слідкувати за показниками контрольно-вимірювальних приладів та станом обладнання.

6. Вимоги безпеки під час експлуатації ліній обличкування кромок меблевих щитів

6.1. Приміщення, де встановлені лінії обличкування кромок меблевих щитів, мають бути обладнані місцевою й загальнообмінною вентиляціями.

6.2. Всі різальні інструменти (дискові пилки для двохстороннього оброблення щитів, фрези для відбирання калівок, шпунтів або четверті, фрезерні головки для зняття звисів, стрічково-шліфувальні головки) ліній обличкування кромок меблевих щитів мають бути закриті огородженнями, зблокованими з пультом керування.

6.3. Лінії обличкування кромок меблевих щитів мають бути забезпечені пристосуваннями, що запобігають утворенню зарядів статичної електрики.

6.4. Поворотний пристрій має бути зблокований з живильником таким чином, щоб у разі неправильної фіксації виробу у робочій позиції він відключався.

6.5. Привідні зірочки і ланцюги роликового конвеєра мають бути обладнані огородженнями.

6.6. Ємність для плавлення клеїв-розплавів, дозувальний пристрій та валики для нанесення клею на кромки мають бути обладнані місцевою витяжною вентиляцією.

6.7. Для попередження отримання опіків ємність для плавлення клеїв-розплавів, дозувальний пристрій мають бути теплоізольовані, а валики для нанесення клею на кромки огороджені.

6.8. Поправляти застряглі деталі та личкувальні кромкові матеріали руками поблизу голчастого барабана під час роботи лінії забороняється.

7. Вимоги безпеки під час експлуатації ліній оздоблення

7.1. Для запобігання виникненню вибухонебезпечної газо- і пилоповітряної суміші приміщення, де установлені лінії оздоблення, мають бути обладнані автоматичними газоаналізаторами.

7.2. Виробниче обладнання ліній оздоблення, починаючи з нанесення лакофарбових покрить і закінчуючи виходом деталей із сушильної камери, має бути обладнане цільним укриттям з улаштуванням з-під нього місцевих відсмоктувачів. З цією метою обладнання для нанесення і сушіння лакофарбових покрить повинне мати базові поверхні для герметичного з'єднання між собою.

7.3. Робота обладнання лінії має бути зблокована з роботою місцевих відсмоктувачів та припливно-витяжною вентиляцією. Блокування має забезпечувати пуск технологічного обладнання тільки за умови дотримання параметрів роботи вентиляції, передбачених технологічними регламентами.

7.4. Якщо в лінію оздоблення входить верстат для шліфування шпаклівок, порозаповнювачів, ґрунтовок, об'єднувати між собою системи відсмоктування повітря від шліфувальних верстатів та лаконаливних машин не дозволяється.

7.5. Подавання лакофарбових матеріалів на лаконаливні машини ліній має здійснюватися централізовано із приміщень для їх приготування.

7.6. Під час заміни одного лакофарбового матеріалу іншим необхідно проводити повне очищення технологічного обладнання ліній, а також повітропроводів і вентиляторів.

7.7. Під час технічного обслуговування, налагодження і ремонту обладнання ліній ємності з робочими розчинами оздоблювальних матеріалів мають бути щільно закритими. Забороняється користуватися інструментом, що спричиняє іскріння.

7.8. Трубопроводи для подавання лакофарбових матеріалів, гнучкі шланги для зливання і наливання лакофарбових матеріалів, приймальні лотки лаконаливних машин ліній мають бути обладнані пристроями для зняття статичної електрики.

7.9. Огородження рухомих частин обладнання ліній має бути зблоковане з їх пуском.

7.10. Під час експлуатації ліній оздоблення необхідно слідкувати за дотриманням термінів очищення повітропроводів пневмотранспортних систем та за справністю їх заземлення.

7.11. Для зручності очищення вальців ґрунтувальних верстатів до них має бути підведена вода та влаштований відвід у відстійник.

7.12. Сушильні камери, що входять у склад ліній оздоблення, мають бути обладнані окремими вентиляційними установками, не пов'язаними з загальною вентиляцією, та забезпечувати нижчий тиск, ніж у виробничому приміщенні.

7.13. Граничнодопустима температура нагрівальних приладів сушильних камер повинна бути не більше 80 % величини температури самозаймання лакофарбових матеріалів, які застосовуються у процесі оздоблення деталей і виробів з деревини, а концентрація парів розчинників у сушильних камерах не повинна перевищувати 5 % величини нижньої концентрації межі займання.

7.14. Для запобігання утворенню вибухонебезпечних концентрацій парів розчинників та розріджувачів в сушильних камерах, де використовуються нагрівальні електричні прилади температурою 250 - 350° C і вище, необхідно використовувати автоматичний контроль процесу сушіння.

7.15. Автоматичне блокування сушильних камер має забезпечувати:

припинення подавання теплоносія в нагрівальні прилади, якщо температура на їх поверхні або в камері вище допустимої;

унеможливлення пуску конвеєра, якщо тепловентиляційний режим в камері не відповідає встановленим параметрам, або зупинку конвеєра під час порушення цих параметрів;

вмикання за необхідності засобів автоматичного пожежогасіння.

7.16. Захисне блокування сушильних камер має бути поєднане з дистанційним керуванням всього комплексу обладнання, що входить в лінію.

7.17. Під час виконання технологічних процесів нанесення лакофарбових матеріалів в електричному полі струмів високої напруги необхідно дотримуватись вимог національного стандарту ДСТУ 2303-93 "Виробництво меблеве. Оздоблення методом електростатичного розпилення. Вимоги безпеки", міждержавного стандарту ГОСТ 12.3.005-75 "ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности", НПАОП 20.0-1.02-05 та експлуатаційної документації.

8. Вимоги безпеки під час експлуатації ліній шліфування й полірування

8.1. Шліфувальні та полірувальні верстати, що входять до складу ліній шліфування й полірування лакофарбових покрить поверхонь меблевих щитів, мають бути обладнані пристроями мокрого пиловловлення, зблокованими з пусковими пристроями ліній.

8.2. Огородження шківів, неробочої частини стрічки шліфувальних верстатів ліній мають бути поєднані з пиловловлювачами пневмосистеми та виготовленими із матеріалу, що не спричиняє іскріння під час обривання шліфувальної стрічки або під час її зіткнення з огородженням.

8.3. Барабани полірувальних верстатів ліній мають бути забезпечені огородженнями, поєднаними з пиловловлювачами.

8.4. Рухомі частини приводних механізмів ліній мають бути закриті огородженнями, конструкція яких не перешкоджає огляду і обслуговуванню обладнання.

8.5. Для відведення електростатичних розрядів на шліфувальних і полірувальних верстатах ліній мають бути встановлені спеціальні струмовідвідні пристрої. Крім того, необхідно застосовувати антистатичні пасти, емульсії, шліфувальну шкурку, просочену антистатичними речовинами.

8.6. З метою запобігання іскрінню та загорянню електрообладнання ліній (електродвигуни, блокувальні, пускові пристрої тощо) має бути герметичної конструкції.

8.7. Аспіраційні системи шліфувальних й полірувальних верстатів ліній мають бути у вибухобезпечному виконанні, регулярно очищатись, не допускаючи накопичення пилу в трубопроводах.

8.8. Під час експлуатації ліній оператор має слідкувати за натягом шліфувальної стрічки та показаннями приладів полірувальних верстатів, що показують дозволене робоче навантаження. Проводити заміну шліфувальної стрічки і полірувальних кругів дозволяється тільки після повної зупинки лінії.

8.9. Інструменти для прибирання приміщень, виконання налагоджувальних і ремонтних робіт мають бути виготовлені із матеріалу, що не спричиняє іскріння.

9. Вимоги безпеки під час експлуатації ліній складання меблів

9.1. Лінія свердління, припасування й встановлення шкантів має бути обладнана огородженням, яке закриває доступ до наземного роликового конвеєра і до зони дії пневматичних укладачів.

9.2. На лінії має бути передбачена можливість швидкого й зручного її вимкнення в аварійних випадках.

9.3. Працівник, що обслуговує лінію, має перевірити роботу пневмотранспорту й кінцевих вимикачів на холостому ходу, роботу пульта керування, контрольно-вимірювальних приладів, справність гідро- і пневмоприводів, пневмоприжимів, огороджень лінії.

9.4. Електрообладнання лінії повинне мати надійне захисне заземлення та бути захищеним від попадання пилу, стружки.

9.5. Кріплення свердел в патронах багатошпиндельного свердлильно-припасувального верстата, що входить в склад лінії, має забезпечувати точне їх центрування.

9.6. Забороняється під час роботи лінії поправляти деталі, подавати їх у припасувальну головку вручну та перевіряти правильність припасування, а також замінювати різальний інструмент під час роботи припасувальної головки.