ПІ 1.7.30-479-2008. Примірна інструкція з охорони праці для контролера сировини та напівфабрикатів


_____________________ ПІ 1.7.30-479-2008_______________________

(скорочене позначення)

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для контролера сировини та напівфабрикатів

Київ 2008

 1. Загальні положення

1.1.Ця примірна інструкція встановлює загальні вимоги з охорони праці для контролера сировини та напівфабрикатів. Вона може бути використана як основа для розробки інструкцій, що діють на підприємстві.

1.2.Роботи, які проводяться контролером сировини та напівфабрикатів повинні виконуватися відповідно до цієї інструкції.

1.3Робочим місцем контролера сировини та напівфабрикатів є відмочувально-зольни, дубильний цех, дільниця операцій оброблення та оздоблення, дільниця сортування готової продукції.

1.4 Ціль операції – оцінка якості сировини, голини, напівфабрикатів і готової шкіри відповідно до діючих нормативних документів.

1.5Технологічний процес пов‘язаний із здійсненням відбору шкірсировини і напівфабрикатів за виробничим призначенням, маркіруванням партій та фіксуванням у документації.

1.6Обладнання та інвентар, що використовується на робочому місці:

- стіл, електромеханічний підйомний стіл ( у разі використання);

- піддони;

- маркірувальник;

- засоби транспортування;

- інженерно-технічні засобі захисту.

Доступ до електрощитів обслуговування устаткування має тільки електротехнічний персонал.

1.7 До виконання робіт за професією контролера сировини та напівфабрикатів допускаються особи, які:

- досягли 18 років відповідно до Закону України «Про охорону праці»;

- пройшли медичний огляд відповідно до Закону України «Про охорону праці» та Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 № 246 і не мають медичних протипоказань;

- пройшли навчання, стажування, інструктаж з охорони праці, у тому числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, ознайомлені з правилами поводження при виникненні аварій та надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

Конкретні дії щодо надання першої допомоги потерпілому при різних ураженнях повинні бути описані в інструкції з надання першої медичної допомоги, що вивчається контролером сировини та напівфабрикатів при проходженні первинного й наступних інструктажів з охорони праці.

Графік роботи контролера сировини та напівфабрикатів встановлено згідно Правил внутрішнього трудового розпорядку.

1.8 Контролер сировини та напівфабрикатів зобов‘язаний:

 • піклуватися про особисту безпеку й здоров'я, а також про безпеку й здоров'я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт або під час знаходження на території підприємства;
 • знати й виконувати вимоги інструкцій з охорони праці й по видах робіт на своєму робочому місці;
 • виконувати роботу відповідно до вимог інструкційно-технологічної карти;
 • вміти користуватися засобами колективного й індивідуального захисту;
 • знати й виконувати Правила поводження з устаткуванням, інвентарем, користуватися технічним паспортом на устаткування;
 • знати й виконувати обов'язки з охорони праці, передбачені колективним договором (трудовим договором), правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, у тому числі:
 • вчасно починати й закінчувати роботу, дотримуватися розкладу технологічної й обідньої перерв;
 • не виконувати роботи, що не передбачені змінним завданням;
 • не перебувати на роботі в неробочий час без відповідного розпорядження керівника;

- дотримуватись правил корпоративного поводження;

 • проходити у встановленому порядку медичні огляди;
 • вміти надати першу допомогу потерпілому від нещасного випадку;
 • перед початком роботи перевірити справність устаткування, огороджень, інженерно- технічних засобів безпеки, інвентарю, засобів пожежогасіння;
 • співробітничати з роботодавцем у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати можливих заходів щодо усунення будь-якої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров‘ю або людям, які його оточують та навколишньому природному середовищу;

- при виявленні недоліків чи небезпеки зобов'язаний повідомити безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» особи, які не виконують вимоги нормативно-правових актів та інструкцій з охорони праці, залежно від характеру порушень притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної й кримінальної відповідальності.

1.9 До кола обов‘язків контролера сировини та напівфабрикатів входить:

- візуальний контроль шкіряної сировини та напівфабрикату за виробничим призначенням, з урахуванням видів, сортів, товщин, щільності, ваги та інших показників згідно діючих документів і методики;

- нанесення маркера маркірувальником;

- складання шкірсировини та напівфабрикату чи готової шкіри (вистилання) на піддони для наступного комплектування виробничих партій за показниками відповідно до завдання;

- відображення усіх необхідних даних сортування конкретної партії на кожній верхній шкурі, напівфабрикату чи шкірі піддона (шляхом напису);

- оформлення встановленої документації (облік сортності, дефектів (вад);

- управління підйомним столом (у разі використання).

1.10У процесі роботи на контролера сировини та напівфабрикатів можливий вплив небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

- шум;

- хімматеріали;

- напруженість;

- лезо ножа;

- електричний струм;

- транспорт, що рухається;

- рухомі частини електромеханічного підйомного столу.

1.11Контролеру сировини та напівфабрикату відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01.08) видаються засоби індивідуального захисту за встановленими Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам шкіряної галузі промисловості НПАОП 19.0-3.01-07.

За встановленими нормами також видається мило.

1.12 При виконанні своїх обов'язків контролер сировини та напівфабрикатів зобов'язаний дотримуватися вимог санітарних норм і особистої гігієни:

- приступати до роботи тільки в засобах індивідуального захисту;

 • прийняти й утримувати протягом зміни робоче місце в чистоті й порядку;
 • зберігати й приймати їжу та палити тільки у спеціально відведених місцях;

- зберігати харчові продукти, у тому числі й молочні, які видаються на підприємстві, у холодильниках, які використовуються тільки для цього;

 • користуватися санітарно-побутовими приміщеннями.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

 1. Прийняти зміну у змінника на робочому місці.
  1. Переконатися у справності засобів індивідуального захисту.
  2. Перевірити своє робоче місце. Переконатися, що воно достатньо освітлено і не захаращено.
  3. Дізнатися у змінника про помічені недоліки та несправності обладнання та інвентарю. Якщо їх не усунено – повідомити майстра.
  4. Шляхом візуального огляду перевірити наявність і надійність кріплення заземлення та переконатися у відсутності оголених дротів.
  5. Переконатися в справності електромеханічного підйомного столу, його пускових і гальмових пристроїв, в наявності та справності огороджень, піддонів, ножа, маркірувальника інших пристроїв.
  6. Перевірити справність запобіжних вимикачів, які вимикають сортувальний стіл.
  7. У разі виявлення будь-якої несправності повідомити майстра. До роботи приступати з дозволу майстра після усунення несправності.

3. Вимоги безпеки під час роботи

 1. Виконувати роботу доручену майстром.
  1. Працювати в справних засобах індивідуального захисту.
  2. Включати підйомний стіл, переконавшись у відсутності сторонніх осіб на робочому місці.
  3. Не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце.
  4. Не торкатися частин підйомного столу, що рухаються.
  5. Не відкривати огороджень при включеному механізмі.
  6. Шкуру, напівфабрикат, що упали під стіл піднімати тільки після повної зупинки механізму.
  7. Тримати вільним доступ до пускових приборів і електрощитів, не захаращувати своє робоче місце.
  8. При опусканні і підйомі платформи підйомного стола знаходитись на безпечній відстані до повної його зупинки. Під час подачі навантажувачем шкір, напівфабрикату знаходитися на безпечній відстані від нього. Не ставати до навантажувача спиною та не стояти під піднятим вантажем.
  9. Дотримуватись граничних показників вантажопідйомності столу.
  10. Під час роботи не використовувати несправне обладнання та інвентар.
  11. При маркіруванні шкір бути обережним і уважним.
  12. Під час вистилання шкір користуватися тільки справними піддонами.
  13. Перші шкури чи напівфабрикат вистилати таким чином, щоб краї не звисали з піддона.
  14. Шкури чи напівфабрикат на піддон укладати по висоті таким чином, щоб запобігти їх розсипанню при транспортуванні.
  15. Не захаращувати робоче місце піддонами. Робити розрахунок необхідної їхньої потреби (доба, тиждень, місяці), дотримуючи габаритів безпеки на робочому місці.
  16. Під час пересування по цеху бути обережним і уважним, не з‘являтися несподівано на поворотах та біля дверей, переконатися у відсутності транспорту, що рухається.
  17. У разі нещасного випадку або раптового захворювання повідомити майстра і звернутися до медпункту.
  18. Надати необхідну допомогу постраждалому на виробництві і повідомити майстра про нещасний випадок.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

 1. Опустити майданчик підйомного столу в крайнє нижнє положення. Вимкнути електроживлення і після повної зупинки робочих органів прибрати робоче місце.
  1. Ретельно прибране робоче місце здати зміннику і повідомити про недоліки, які мали місце під час роботи.
  2. Вжити заходів особистої гігієни: старанно вимити руки, прийняти душ.
  3. Спецодяг не виносити за межі підприємства, по мірі забруднення здавати для прання.

5. Вимоги безпеки при аварійних ситуаціях

 1. При аварійному вимкненні електроенергії необхідно від‘єднати підйомний стіл від електроживлення головним вимикачем (рубильником).
  1. Залишатися на робочому місці до розпорядження майстра.
  2. Ознаками можливих аварійних ситуацій є:
 • витікання шкідливих та небезпечних парів, газів, розчинів, рідин;
 • виникнення загорань та пожеж;
 • руйнування, обвали, тріщини конструкцій будівель та споруд.

5.4 У разі виникнення аварійної ситуації:

- припинити виробничий процес;

- від‘єднати пошкоджену дільницю від електроструму;

- попередити оточуючих про небезпеку;

- вивести потерпілих із небезпечної зони та надати першу допомогу;

- повідомити про те, що сталося керівника підрозділу чи підприємства;

- у разі виникнення пожежі терміново повідомити в пожежну охорону й розпочати пожежогасіння наявними засобами;

- при неможливості запобігти аварії покинути небезпечне приміщення.