3.17.2. Завантажити бункер зарядника вибуховою речовиною.

3.17.3. Ввести в шпур зарядний шланг до патрона-бойовика, потім подати його назад на 30-40 см і почати заряджання.

3.17.4. При заповненні шпура згідно паспорта БВР заряджання припинити.

3.17.5. При вибуху за допомогою електродетонаторів патрони-бойовики вводяться після заряджання шпура гранульованими ВМ.

3.17.6. У виробках висотою більш 2-х метрів верхні шпури заряджати із спеціальних драбин, а підошвені - в останню чергу, з метою скорочення часу контакту ВР з водою.

3.18. При монтажі вибухової мережі:

3.18.1. Зняти напругу на електроустановках, силових кабелях і контактному дроті в радіусі небезпечної зони до початку монтажу вибухової мережі.

3.18.2. Монтувати вибухову мережу в напрямі від заряду до джерела струму, після видалення не пов'язаних з монтажем осіб за межі небезпечної зони.

3.18.3. Всі з'єднання дротів надійно захищати, зрощувати і ізолювати за допомогою контактних затискачів.

3.18.4. Перевірити приладом ВІС 1 провідність вибухової мережі.

3.18.5. Під'єднувати дроти вже змонтованої вибухової мережі до наступних дротів після замикання кінців останніх накоротко.

3.18.6. Перед вибухом подати другий сигнал - бойовий, піти в укриття, і привівши в дію вибухову машинку, виконати вибух.

3.18.7. Якщо вибуху не відбулося - від'єднати магістральні дроти від клем вибухової машинки, замкнути їх накоротко, узяти з собою ключ вибухової машинки і з'ясувати причину відмови.

Підходити до місця вибуху не раніше ніж через 10 хв., незалежно від типу електродетонаторів, які застосовані, а при електровогняному - через 15 хв., рахуючи з моменту запалення.

3.18.8. Якщо вибух відбувся - виходити з укриття і підходити до місця вибуху після повного провітрювання забою, від'єднання і замикання накоротко магістральних дротів, але не раніше ніж через 5 хв. після вибуху.

3.18.9. Після провітрювання і обстеження місця вибуху подати сигнал -відбій, що означає закінчення вибухових робіт.

3.19 При виявленні відмови (або підозрі на неї) підривник зобов'язаний:

3.19.1. Виключити доступ людей в забій і повідомити особу змінного нагляду.

3.19.2. При виявленні у відмовленому заряді дротів від електродетонатора замкнути їх накоротко.

3.19.3. Роботи, пов'язані з ліквідацією відмов, проводити під спостереженням особи змінного нагляду.

3.19.4. Ліквідовувати шпурові заряди, що відмовили, таким чином:

3.19.4.1. Перевірити приладом ВІС-1 цілісність містка електродетонатора і виконати вибух в звичному порядку.

3.19.4.2. Вибухом зарядів в допоміжних шпурах, пробурених паралельно тим, що відмовили, на відстані не ближчі ЗО см.

3.19.5. Після вибуху, призначеного для ліквідації відмови, ретельно оглянути висаджену масу і зібрати всі знайдені ВМ заряду, що відмовив.

3.20. При механізованому заряджанні свердловин і концентрованих зарядів підривник зобов'язаний:

3.20.1. Перед запуском зарядної машини в роботу попередити про це осіб, що беруть участь в заряджанні.

3.20.2. В процесі заряджання стежити за справністю і показами приладів.

3.20.3. При виявленні несправностей припинити заряджання, попередити підривника в буровій виробці.

3.20.4. Виконувати заряджання за наявності двостороннього зв'язку з буровими виробками.

3.20.5. Передавати керування машиною іншій особі тільки за розпорядженням відповідального за заряджання.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ

4.1. По закінченню робочої зміни підривник зобов'язаний:

4.1.1. Зібрати залишки ВМ і здати їх у витратний склад.

4.1.2. Навести належний лад в сейфах змінного зберігання ВМ, закрити їх на замки, а ключі передати по зміні.

4.1.3. Підтвердити витрату ВМ особі змінного нагляду і здати наряд-путівку в склад ВМ.

4.1.4. Здати в склад вибухову машинку, годинник і ВІС-1.

4.1.5. Заповнити "Журнал реєстрації відмов при підривних роботах" і поставити в ньому свій підпис.

4.1.6. Доповісти керівництву ділянки про виконання наряду по проведенню підривних робіт.

4.2. При виконанні робіт по механізованому заряджанню по закінченню робіт підривник зобов 'язаний:

4.2.1. Заповнити "Відомість проміжного обліку ВМ при підготовці масового вибуху" і передати залишки ВМ згідно цієї відомості своєму зміннику.

4.2.2. Продути повітряно-водяною сумішшю зарядний трубопровід.

4.2.3. Змити пил і обдути стислим повітрям зарядну установку.

4.2.4. Накрити зарядну установку вогнезахисним покривалом.

4.2.5. Зібрати розсипані ВМ в місцях перевантаження і в бурових виробках і знищити в установленому порядку.

4.2.6. Після закінчення зарядки доставити зарядне і протипожежне устаткування в гараж для зарядної техніки і устаткування.

4.2.7. Зібрати, вивезти з шахти на ревізію переговорні пристрої і котушки з дротом для переговорних пристроїв.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1. Кожен робітник повинен знати план ліквідації аварії. Особливо добре робітник повинен знати заходи безпеки, які при необхідності слід прийняти на тій ділянці, де він працює, зокрема:

5.1.1. Способи самоспасіння.

5.1.2. Способи гасіння підземних пожеж вогнегасниками, піском і ін. Робітнику необхідно знати найкоротші і найбезпечніші шляхи для виходу на поверхню або в безпечні ділянки робіт, а також місце розташування складів протипожежних матеріалів і устаткування.

5.2. Кожен підривник, який помітив небезпеку, що загрожує людям або підприємству, а також той, що виявив аварію або її ознаки зобов'язаний:

5.2.1. Негайно вжити заходи на місці по її ліквідації, якщо це не загрожує життю.

5.2.2. Попередити про небезпеку найближчих робітників.

5.2.3. Повідомити про аварію диспетчера шахти.

5.3. Якщо робочий, що виявив аварію, побачить, що він без ризику для свого життя може її ліквідувати своїми силами, то він зобов'язаний це зробити і потім вже доповісти, що їм зроблено. Якщо ж аварія прийняла великі розміри або справитися з нею без ризику для життя не можна, то робітник повинен негайно сповістити нагляд про те, що відбулося.

5.4. Якщо на місці аварії присутній хто-небудь з осіб нагляду, необхідно беззаперечно виконувати всі його розпорядження, дотримуючи спокій, витримку, дисципліну.

5.5. Якщо нікого з осіб нагляду поблизу немає і не представляється можливим витрачати час на їх розшуки, необхідно вжити заходи для саморятування.

5.6. Рятувальні роботи повинні вестися строго по наперед розробленому плану ліквідації аварій і тому не слід застосовувати заходів, що йдуть в розріз з цим планом.

5.7. Необхідно пам'ятати вказівки, що передбачені в плані ліквідації аварій, швидко оцінити їх придатність для даного випадку і потім використати щонайшвидше ці вказівки для саморятування і порятунку інших.

5.8. Перш за все треба піти з аварійної ділянки, використовуючи для цього шляхи, що намічені планом ліквідації аварії.

5.9. Якщо на місці аварії з'явився дим і гази, необхідно одягнути саморятівник, піти із забою і рухатися у напрямі свіжого вентиляційного струменя.

5.10. Від осередку пожежі необхідно завжди пересуватись назустріч

свіжому струменю повітря.

5.11. Якщо представляється можливим, йдучи з осередку пожежі і не ризикуючи життям, пройти незначну відстань проти витікаючого від осередку пожежі струменя і вийти у виробки, що не заповнені димом і газом, то потрібно подолати цей шлях щонайшвидше, щоб досягти безпечного місця.

5.12. Якщо не представляється можливим відступити, слід сховатися у виробці, спеціально для цього призначеної, тобто в камері аварійного повітропостачання (КАПП).

5.13. Кожен робітник повинен уміти надати першу допомогу постраждалому, так:

5.13.1. При втраті свідомості або клінічній смерті слід вживати наступні заходи:

5.13.1.1. Забезпечити правильність кровообігу.

5.13.1.2. Укласти постраждалого на спину, не закидаючи голови і не згинаючи шиї, розстебнути комір, штани, при почервонінні обличчя, важкому хрипкому диханні необхідно надати постраждалому напівсидяче положення.

5.13.1.3. Забезпечити достатній приплив свіжого повітря.

5.13.1.4. Застосовувати штучне дихання і непрямий масаж серця.

5.13.2. Штучне дихання роблять вдуванням повітря в рот або ніс постраждалого.

Надаючий допомогу видаляє з порожнини рота постраждалого сторонні тіла або харчову масу, підводить свою ліву руку під його шию, а правою зміщує щелепу до гори для попередження западання язику. В цьому випадку гортань постраждалого звільняється для проходження повітря.

Надаючий допомогу робить два-три глибокі вдихи, а потім через марлю або хустку вдуває повітря з свого рота в рот постраждалого. Після кожного вдиху дихальні шляхи постраждалого звільняються для видиху.

В цей час надаючий допомогу знов робить два-три глибокі вдихи і повторює вдування повітря постраждалому.

Частота вдихів "з рота в рот" 12-16 разів на хвилину.

Правильність проведення штучного дихання перевіряють по розширенню грудної клітини, її опусканню і характерному шуму при видиху повітря з легенів потерпілого через рот і ніс.

Штучне дихання роблять до прибуття лікаря.

5.13.3. При опіках - на облічену поверхню тіла накладають суху стерильну пов'язку, використовуючи для цього індивідуальний пакет або перев'язувальні засоби з аптечки.

5.13.4. При кровотечі - рану, що кровоточить, закрити перев'язувальним матеріалом, придавити її зверху, не торкаючись пальцями самої рани, тримати на протязі 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупиниться, то не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього накласти шматок вати і забинтувати поранене місце. При сильній кровотечі, якщо вона не зупиняється після накладення пов'язки,

застосовується здавлення кровоносних судин за допомогою згинання кінцівок в суглобах, джгутом.

5.13.5. При переломах - надати хворій кінцівці найзручніше і найспокійніше положення. Необхідно зберегти спокійне положення пошкодженої частини тіла під час доставки постраждалого в лікарню.

5.13.6. При вражені електрострумом перша допомога складається з двох етапів:

15.13.6.1. Звільнення постраждалого від дії струму.

15.13.6.2. Надання йому медичної допомоги.

Відключити напругу. Якщо неможливо цього зробити, то необхідно обірвати або перерубувати дроти гострим предметом з ізольованою ручкою. При відокремленні постраждалого від струмоведучої частини електроустановки, слід користуватися струмонепровідними предметами або сухим одягом. Якщо потерпілий знаходитися на висоті, необхідно вжити заходи, що виключають його падіння.