ПОГОДЖЕНО

Держнаглядохоронпраці України лист від 26.07. 04 № 07-01-05/4718

ЗАТВЕРДЖЕНО

ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» Наказ від 30 07. 04 № 180

ПОГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний інститут охорони праці лист від 19.07.04. №420

ПОГОДЖЕНО

НАК «Нафтогаз України» лист від 27.07. 04 № 15/3-361

ПІ 1.1. 23-323-2004

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ З ВИКОРИСТАННЯМ

АЦЕТИЛЕНОВОГО ГНЕРАТОРА

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

при експлуатації ацетиленового генератора

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Генератор ацетиленовий, переносний (наприклад АСП-10) призначений для виготовлення газоподібного ацетилену з карбіду кальцію та води і застосовується для живлення ацетиленом апаратури газополум'яної обробки металів (зварювання і різки) з температурою навколишнього середовища від -30°С до +40°С.

1.2. До експлуатації ацетиленового генератора допускаються робітники, які досягли 18-літнього віку, пройшли медичний огляд для професії газозварника, мають свідоцтво про закінчення спеціального профтехучилища або курсів по зварюванню.

1.3. До самостійної роботи по обслуговуванню генератора допускаються газозварники, які вивчили дану інструкцію, знають будову, принцип дії та правила обслуговування генератора, а також пройшли перевірку знань з безпечного виконання цих робіт.

1.4. На кожний переносний ацетиленовий генератор має бути паспорт і інструкція з експлуатації, інвентарний номер, згідно з яким його реєструють у журналі обліку і технічних наглядів. Наказом по підприємству газового господарства повинна бути призначена відповідальна особа з числа ІТП за технічний стан і експлуатацію ацетиленового генератора.

1.5. Технічне обслуговування переносного ацетиленового генератора слід проводити в зазначені терміни і обсяги .

Генератор ацетиленовий АСП-10:

І - газоутворювач; 2-витискувач; 3- газозбірник (промивач); 4- патрубок переливний;

5-трубка переливна; 6- кришка; 7- прокладка; 8- траверса; 9- шток; 10-кошик; 11- кільце ущільнююче; 12- пробка; 13- фіксатор; 14-пробка; 15-манометр; 16- клапан запобіжний; 17- захисний пристрій. 18-вентиль; 19-опора; 20-коромисло; 21-ручка-кнопка; 22-ручка; 23-втулка; 24. прокладка; 25-кільце ущільнююче; 26—гайка; 27-шайба

1.5.1. Не рідше одного разу на три місяці проводиться загальний профілактичний огляд генератора, під час якого перевіряється стан зварних з'єднань, ступінь корозії стійок корпусу, стан пофарбування, усунення нещільності роз'ємних з'єднань.

1.5.2. Не рідше двох разів в місяць необхідно промивати і чистити трубку-5 і патрубок-4 неіскроутворюючими засобами, а також контрольнозливні штуцери.

1.5.3. Регулярно перевіряти стан кошика (корзини). Якщо прутки зігнуті, виправити їх вручну за місцем, зберігаючи при цьому однакові відстані між ними.

1.5.4. Перевірити цілісність і правильність ущільнюючих прокладок.

1.5.5. Один раз на місяць чистити та змазувати різьбові з'єднання і робочу поверхню штока - 9 мастилами ЦИАТИМ-221 (ГОСТ 9430-80), або ГС-б; ГС-7.

1.5.6. Перед кожним використанням генератора перевіряти герметичність роз'ємних з'єднань та усувати нещільності.

1.5.7. Не рідше одного разу на рік випробовувати корпус генератора на міцність гідравлічним тиском 0,23 МПа (2,3 кгс/см ), що необхідно провести в такому порядку:

- зняти запобіжний клапан і заглушити отвір під нього;

- залити в генератор воду через горловину;

- встановити кришку (без кошика) і ущільнити її;

- покласти генератор горизонтально і через штуцери пробок-14, долити воду до повного заповнення генератора;

- закрутити пробки-14 і встановити генератор у вертикальне положення;

- створити в генераторі тиск 0,23 МПа (2,3 кгс/см ), під'єднавши його до джерела тиску (наприклад, за допомогою насосу для нагнітання повітря в автомобільні шини).

Генератор вважається випробуваним, якщо після 5 хв. випробування не виявлено витоку, видимих залишкових напруг і ознак розриву.

Після випробування воду з генератора злити, а генератор просушити.

Випробування на щільність проводиться стиснутим повітрям тиском 0,15 МПа (1,5 кгс/см без запобіжного клапана у такому порядку:

- встановити кришку (без кошика) і ущільнити її;

- заглушити всі отвори, крім одного, через який створити необхідний тиск. Генератор вважають як такий, що витримав випробування, якщо не виявлено бульбашок повітря у місцях роз'ємних та нероз'ємних з'єднань при обмилюванні мильним розчином.

Результати випробувань мають бути занесені у паспорт генератора, в таблицю такої форми:

Періодичні випробування генератора

Дата

випробування

Результати

випробування

Вжиті

заходи для

усунення

несправностей

Підпис

відповідальної

особи

1.5.8. Після п'яти спрацювань на затримування детонаційного горіння ацетиленокисневої суміші захисний пристрій слід замінити на новий.

1.5.9. Після кожного спрацювання захисного пристрою (спрацюванням рахується заклинювання клапана-6 в сідлі корпусу після удару детонаційної хвилі), необхідно:

- від'єднати захисний пристрій від вентиля -18;

через ніпель-8 витиснути заклинений клапан за допомогою неіскроутворюючого (наприклад латунного) прутка діаметром до 5 мм.

- зробити відповідний запис в таблицю паспорта генератора за зразком:

Спрацювання захисного пристрою

Дата

Підпис

відповідальної особи

Примітка

Перше

Друге

Третє

Четверте

П'яте

Захисний пристрій замінено новим

Захисні пристрої генератора ацетиленового АСП-10.

1- корпус; 2-стакан; 3- кришка; 4-мембрана; 5-прокладка; 6-клапан; 7,8-ніпель; 9-гайка накидна; 10-болт; 11-гайка; 12-кулька; 13-сідло; 14-обойма.

1.5.10. Запобіжний клапан підлягає періодичному випробуванню 1 раз у квартал. Клапан повинен починати випуск газу при тиску 0,15+0,03 МПа (1,5+0,03 кгс/см ). У разі необхідності регулювання і наладка клапана проводиться в такому порядку:

- відгинається стопорна пластина і виймається вісь важеля, знімається важіль і шайба зі штока клапана. Провертаючи регулювальну гайку

спецключем вліво чи вправо, встановлюється початок випуску газу при тиску 0,15+ 0,03МПа (1,5+0,3 кгс/см2);

- надівається шайба та важіль на шток клапана і вставляється вісь важеля, підгинається стопорна пластина, щоб вісь важеля не випала з отворів вушок важеля і штока клапана.

У разі регулювання запобіжного клапана зробити запис в таблицю паспорта генератора за вказаним зразком:

Дата регулювання чи випробування

Хто регулював

Підпис

Примітка

1

2

3

4

5

1.5.11. Очистку від накопичення мулу на корпусі генератора слід проводити латунним або алюмінієвим скребком.

1.5.12. У разі необхідності виконання ремонту генератора, пов'язаного з різкою, пайкою та зварюванням його, дані роботи проводяться за спеціально розробленим планом з оформленням наряд-допуску на виконання газонебезпечних робіт, затвердженого головним інженером управління по експлуатації газового господарства під керівництвом і наглядом відповідальної особи за технічний стан і експлуатацію ацетиленового генератора.

1.5.13. У разі необхідності довготермінового зберігання на складі генератор промити і висушити. Пошкоджені місця антикорозійного покриття підфарбувати. Захисний пристрій, вентиль, запобіжний клапан і манометр зняти з генератора, загорнути в поліетиленовий пакет та вкласти в корпус генератора. Всі різьбові з'єднання і робочу поверхню штока-9 покрити мастилом. Заглушити отвори.

1.5.14. Генератор зберігати з закритому на замок приміщенні з природною вентиляцією.

1.5.15. Генератор транспортується будь-яким видом транспорту у вертикальному положенні, надійно закріпленим хомутами.

1.5.16. Раз на три місяці необхідно випробовувати кисневі шланги під тиском 2,0 МПа (20 кгс/см), а ацетиленові - 0,5 МПа (5 кгс/см2).

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ (ПІДГОТОВКА ДО ПУСКУ ГЕНЕРАТОРА)

2.1. Під час розконсервації нового або після довготермінового зберігання генератора необхідно:

- встановити на генератор вентиль, захисний пристрій, запобіжний клапан, манометр або індикатор тиску;

- перевірити надійність кріплення коромисла до рухомого штока кришки;

- підтягнути пробку-12 при цьому шток має переміщуватися відносно кришки з невеликим зусиллям;

- змастити шток і всі різьбові з'єднання мастилом ЦИАТИМ 221 (ГОСТ 9430-80) або ГС -6; ГС-7;

2.2. Під час підготовки ацетиленового генератора до роботи газозварнику (газорізальнику) особисто необхідно перевірити справність корпусу генератора, манометра, запобіжного клапана, захисного пристрою, легкість ходу штока з кошиком для карбіду кальцію.

2.3. Генератор має бути встановлений у вертикальному положенні в такому місці, щоб виключалось його падіння від ударів, поштовхів. Забороняється встановлювати генератор в місцях проходження та скупчення людей, проїзду транспорту, у під'їздах та сходових клітинах житлових будинків, в закритих не освітлюваних, не провітрюваних приміщеннях, в місцях всмоктування повітря вентиляторами і компресорами, в приміщеннях, де можливе виділення речовин (наприклад, хлору), що утворюють з ацетиленом самовибухові суміші, або легкозаймистих речовин (сірки, фосфору).

2.4. Не дозволяється виконувати навіть короткочасну разову роботу з обслуговування генератора (залив води, перенесення мулу і ін.) особам, що не допущені до його експлуатації.

2.5. Вода в генератор заливається тільки чиста і холодна в такій послідовності:

- зняти пробку-14 промивача;

- ущільнити за допомогою пробки -14 і кільце - 25 щтуцер витискувач;

- залити воду в горловину до рівня контрольно-зливного штуцера в пробивачі;

- ущільнити за допомогою пробки -14 і кільце - 25 штуцера примивача.

2.6. Завантажувати карбід кальцію слід у сухий, чистий кошик розміром кусків від 25 до 80 мм рівними шарами без струшування та втрамбовування. Кількість карбіду кальцію має відповідати витраті ацетилену та намічуваної тривалості роботи.

Щоб запобігти замулюванню та місцевому перегріву карбіду кальцію, тривалість роботи генератора при мінімально допустимій витраті газу (0,3 м3/год) не має перевищувати 60 хвилин.

Одноразове завантаження кошика карбідом кальцію не має перевищувати 3,2 кг.

2.7. Для забезпечення надійного запуску генератора при відборі ацетилену в межах 1,1-1,5 м33/год необхідно щоб перший шар карбіду кальцію, що завантажується в кошик, був із кусків розміром не більше 50 мм. Якщо куски більших розмірів, то площа контакту карбіду кальцію з водою зменшується, реакція розпаду його сповільняється і не виробляється потрібна кількість ацетилену для роботи.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ (ЕКСПЛУАТАЦІЇ)

ГЕНЕРАТОРА.

3.1. Підвісити завантажений карбідом кальцію кошик на коромисло, при цьому шток повинен знаходитись в крайньому нижньому положенні.

3.2. Перевести шток в крайнє верхнє положення.

3.3. Опустити кошик в горловину і, повертаючи ручку-22, ущільнити кришку. Забороняється застосовувати додаткові засоби для збільшення зусилля повертання ручки.

3.4. Відтягнути шток запобіжного клапана від мембрани поворотом важеля, щоб запобігти прилипанню мембрани до сідла клапана, а потім відпустити його.

3.5. Опустити шток з кошиком. Позицію фіксатора вибрати у відповідності з режимом відбору кількості ацетилену.

3.6. Після стабілізації тиску плавно відкрити вентиль-18.

3.7. Продути ацетиленом шланг і інструмент для зварювання впродовж 0,5-1 хвилини.

3.8. Під час запалювання ручного пальника або різака спочатку потрібно привідкрити вентиль кисню, потім відкрити вентиль ацетилену, спрямувавши струмінь газів від себе, тільки після короткочасної продувки шлангів запалити відкритим вогнем суміш газів.

3.9. Під час роботи генератора слід стежити за тиском в генераторі за показами манометра або індикатора середнього тиску ацетилену, а також за тим, чи немає витоків газу з вентиля, пробок та на з'єднаннях. Місця можливого витоку газу визначати омилюванням мильним розчином.

3.10. Якщо тиск в генераторі піднявся і наближається до максимально допустимого робочого 0,15 МПа (1,5 кгс/см ), необхідно зменшити замочування карбіду кальцію.

3.11. У разі перерви відбору ацетилену необхідно встановити шток у крайнє верхнє положення і через 15-30 секунд закрити вентиль-18.

3.12. Після перерви необхідно відкрити вентиль-18, запалити пальник і опустити кошик для замочування карбіду. Позицію фіксатора вибрати в залежності від режиму відбору кількості ацетилену.

3.13. Під час роботи генератора не можна допускати розрідження в ньому, що може призвести до засмоктування повітря через роз'ємні з'єднання та утворення вибухонебезпечної ацетиленоповітряної суміші. Розрідження може виникнути не тільки в кінці роботи, коли відпрацювало все завантаження, але і за наявності в генераторі карбіду кальцію (під час його зависання чи замулюванні), а також під час відбирання ацетилену в кількості, що перевищує максимальну продуктивність генератора. З цієї ж причини не можна працювати від одного генератора двом або більше зварникам (різальникам).