ПОГОДЖЕНО

Держнаглядохоронпраці України

лист від 26.07. 04

№ 07-01-05/4718

ЗАТВЕРДЖЕНО

ДК «Газ України»

НАК «Нафтогаз України»

Наказ від 30 07. 04

№ 180

ПОГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний інститут охорони праці

лист від 19.07.04.

№420

ПОГОДЖЕНО

НАК «Нафтогаз України»

лист від 27.07. 04

№15/3-361

ПІ 1.1. 23-291-2004

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Машиніст газороздавальної станції

ПІ 1.1.23-291-2004

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для машиніста газороздавальної станції

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця примірна інструкція поширюється на осіб, які працюють за

професією машиніст газороздавальної станції (далі - машиніст) на підприємствах газопостачання та газифікації.

1.2. Робоче місце машиніста - постійне, знаходиться в приміщенні операторної. На протязі зміни машиніст періодично здійснює обхід і зовнішній огляд компресорних установок.

1.3. До роботи машиніста допускаються особи віком не молодше 18 років, які пройшли медичне обстеження та не мають медичних протипоказань, мають відповідну кваліфікацію, підтверджену свідоцтвом (посвідченням кваліфікаційної комісії), необхідні навики в, роботі, пройшли вступний і первинний інструктажі з питань охорони праці. Повторна перевірка знань проводиться постійно діючою комісією періодично — 1 раз на рік, повторні інструктажі на робочому місці - 1 раз на 3 місяці. Медичні обстеження проводяться її раз на 2 роки.

1.4. До самостійної роботи допускаються особи, які пройшли стажування протягом 2-15 робочих змін (залежно від кваліфікації та досвіду роботи) під керівництвом досвідченого працівника. До самостійної роботи машиніст допускається за наказом керівника підприємства.

1.5. Машиніст повинен знати:

- вимоги технологічного регламенту роботи щодо стиснення і подачі газу;

- улаштування і правила експлуатації компресорів, допоміжного обладнання, апаратів, газових комунікацій, приладів контролю і захисту;

- виробничі інструкції, інструкції з протипожежної та електробезпеки, вимоги цієї інструкції;

- види ремонтів та послідовність операцій під час ремонту;

- порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів;

- матеріали та їх можливі замінники, які застосовуються під час ремонту;

- слюсарну справу, види інструментів;

- властивості горючих газів.

1.6. Машиніст повинен:

- дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку;

- виконувати тільки доручену роботу;

- забезпечувати безаварійну та безперебійну роботу обладнання і мереж;

- володіти навичками надання першої долікарняної медичної допомоги і знати місцезнаходження засобів для цього;

- вміти користуватися засобами пожежегасіння;

- дотримуватись правил особистої гігієни;

- знати план дій в аварійних ситуаціях;

- не виконувати вказівки, що суперечать вимогам цієї інструкції.

1.7. Машиністу слід виконувати таки вимоги:

- застосовувати відкритий вогонь і палати тільки у дозволених місцях;

- зберігати горючі, отруйні, вибухонебезпечні матеріали тільки у призначених для цього місцях;

- у робочої зоні зберігати тільки матеріали необхідні для виконання роботи, інструмент та прилади;

- експлуатувати обладнання із справною і ввімкненою системою вентиляції (вентиляцію слід вмикати за 15 - 20 хвилин до початку роботи);

- виконувати роботу після попереднього аналізу загазованості;

виконувати роботу тільки з працюючими автоматичними сигналізаторами природного газу та пожежної автоматики;

- проводити ремонт чи підтягування кріпильних деталей після зняття тиску газів або повітря;

- працювати тільки справним і пристосованим інструментом.

1.8. Під час роботи на машиніста можуть діяти такі небезпечні та шкідливі фактори:

- загазованість;

- термічні фактори (опіки нагрітими поверхнями);

- падіння під час переміщення і роботи;

- ураження електричним струмом; -пожежа;

-вибух.

1.9. Машиніст забезпечується безкоштовно спецодягом, сцецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно типових галузеви норм:

- костюм бавовняний - на 12 місяців;

- чоботи кирзові - на 12 місяців;

- рукавиці комбіновані - на 2 місяці;

- окуляри захисні - до зносу;

- каска захисна - чергова.

На зовнішніх роботах взимку додатково:

- куртка і штани на утепленій прокладці - на 36 місяців;

- валянки на гумовій підошві - на 48 місяців. Колективним договором по підприємству може бути

Передбачена видача спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ понад встановлені норми.

1.10. Під час виконання робіт машиніст зобов'язаний виконувати вимоги санітарних норм та правил особистої гігієни:

1.10.1. Для запобігання простудним захворюванням слід стежити, щоб одяг і взуття не були мокрими, уникати протягів, не допускати переохолодження та перегрівання тіла.

1.10.2. Утримувати у чистоті і порядку робоче місце.

1.10.3. Перед кожним прийманням їжі мити руки з милом.

1.10.4. Після користування бензином, керосином, мастильними матеріалами та іншими небезпечними речовинами обов'язково мити руки з милом.

1.10.5. Правильно і дбайливо користуватись санітарно-побутовими приміщеннями, спецодягом і індивідуальними засобами захисту.

1.10.6. Утримувати спецодяг і спецвзуття у справному стані і чистому вигляді.

1.10.7. дотримуватись питного режиму з урахуванням особливостей умов праці.

1.10.8. дотримуватись режиму праці і відпочинку.

1.11. У разі погіршення стану здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків, слід припинити роботу, попередити керівника робіт і звернутися до медичного закладу.

1.12. Машиніст, який порушує вимоги цієї інструкції несе дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства України.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Одягти спецодяг, спецвзуття, підготувати інші необхідні засоби .

індивідуального захисту.

2.2. Прийняти зміну (з записом у журналі). Отримати завдання і уточнити безпечні прийоми виконання завдання у безпосереднього керівника робіт.

2.3. Перевірити наявність і справність:

- інструментів, приладів;

- засобів пожежегасіння;

- засобів надання першої долікарняної медичної допомоги;

- огорож, захисних пристроїв, блокувальних і сигнальних пристосувань;

- систем вентиляції, освітлення;

- контрольно-вимірювальних приладів, автоматики.

2.4. Перевірити роботу:

- компресорів, обладнання, насосів, трубопроводів, запірної арматури;

- газоайалізатора, ліхтаря;

- сепараторів, газових фільтрів, повітряних холодильників.

2.5. Про всі виявлені несправності і недоліки необхідно повідомити безпосереднього керівника і зробити відповідні записи в журналі. До усунення несправностей виконання роботи не дозволяється.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Всі роботи необхідно виконувати згідно виробничих інструкцій, технологічного регламенту, технічних описань і паспортів обладнання.

3.2. Підготувати робочу зону і проходи до неї, якщо потрібно - прибрати. Слизьку підлогу слід протерти (використовувати легкозаймисті рідини не

дозволяється).

3.3. Провести перевірку всіх приміщень на вміст природного газу в повітрі переносними газоаналізаторами у вибухонебезпечному виконанні.

3.4. Провести зовнішній огляд технологічних трубопроводів та їх частин, який передбачує:

- перевірку на загазованість колодязів, підземних споруд (із записом у журналі);

- перевірку стану люків колодязів, реперів, попереджувальних знаків;

- візуальне обстеження газопроводів та їх деталей (зварних швів, сальникових ущільнень, фланцевих і різьбових з'єднань, тощо).

3.5. Під час роботи машиніст повинен:

- слідкувати за показаннями контрольно-вимірювальних приладів;

- контролювати і фіксувати в журналі не рідше одного разу на годину наявність газу в баці антифризу;

- контролювати і фіксувати в журналі не рідше одного разу на дві години: тиск і температуру газу після кожного ступеню стискання; температуру газу після холодильників; температуру води в нагрівальному контурі системи змащення; температуру охолоджуючої рідини на вході і виході; тиск і температуру масла; тиск стиснутого повітря на надуві електронагрівача; силу і напругу струму на приводному двигуні;

- регулярно перевіряти роботу лубрикатора і рівень масла в ньому (у разі попадання води - негайно зупинити компресор);

- слідкувати за рівнем масла в ванні компресорної установки;

- слідкувати за справністю запобіжного клапана і цілістю пломби;

- слідкувати за герметичністю з'єднань;

- один раз за зміну проводити очищення пластин часто-щілинного фільтра;

- слідкувати за станом фундаменту (наявність тріщин) і затягненням фундаментних болтів;

- утримувати установку, прилади і інструменти в чистоті;

- не допускати попадання мастил на фундамент і підлогу (в разі попадання - прибрати).

3.6. Зовнішніми оглядами систем контролю, керування та регулювання машиніст повинен перевірити:

- наявність пломб, клейм і знаків вибухозахищеності;

- герметичність імпульсних трубок;

- надійність кріплення кабелів чи проводів живлення і заземлювальних пристроїв;

- наявність механічних пошкоджень приладів, ізоляції з'єднувальних ліній;

- правильність показань приладів;

- чищення термокарманів і заливання їх маслом.

3.7. Під час щодобового огляду вентиляційних установок машиніст повинен провести:

- контроль параметрів повітря, що нагнітається у приміщення, параметрів теплоносія;

- перевірку дії зворотних клапанів;

- перевірку наявності і цілісності заземлювальних пристроїв;

- перевірку кріплення електродвигунів повітропроводів;

- перевірку щільності трубопроводів теплоносія (візуально);

- перевірку огороджень частин, що обертаються.

3.8. Про всі виявлені під час зміни несправності і недоліки необхідно доповісти безпосередньому керівнику робіт і зробити відповідні записи в журналі.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ.

4.1. Привести в порядок робочу зону, обладнання. Відходи виробництва,

сміття слід прибирати в металеві ящики і віднести у відведене місце.

4.2. Зібрати і скласти у відведене місце інструменти, обладнання і пристосування.

4.3. Передати зміну (без зупинки обладнання). У разі не з'явлення змінника не дозволяється залишати роботу без дозволу безпосереднього керівника робіт.

4.4. Зняти спецодяг. Почистити і помістити у відведене місце.

4.7. Вимити руки і обличчя теплою водою з милом або прийняти душ.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ.

5.1. Ознаками аварійної ситуації,є :

- надмірна загазованість;

- запах диму;

- відчуття електроструму;

- витік газу;

- пожежа;

- вибух.

5.2. Машиніст повинен зупинити компресорну установку в разі:

- підвищення (пониження) тиску газу в всмоктувальному чи напірному газопроводах будь-якого ступеня стискання;

- зниженні тиску масла нижче дозволеного (указано у керівництві з експлуатації);

- підвищення або зниження тиску газу на всмоктуванні, порівняно з заданими величинами;

- припиненні подачі охолоджувальної рідини або виявленні несправності системи охолодження;

- припиненні подачі повітря на надув електродвигуна;

- появі стуків чи ударів в установці і двигуні;

- перевищенні заданої температури стиснутого газу;

- перевантаженні електродвигуна;

- виходу з ладу пускової апаратури, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматичного захисту;

- запаху диму;

- надмірної вібрації установки;

- виявленні небезпечних тріщин фундаменту;

- відсутності освітлення;

- витоку газу;

- пожежі;

- вибуху.

5.3. Під час експлуатації посудин, що працюють під тиском, машиніст повинен зупинити роботу посудин у разі:

- підвищення тиску в посудині вище дозволеного;

- несправності запобіжних клапанів;

- виявлення в основних елементах посудин тріщин, здуттів, потоншення стінок, зопрівань або течії у зварних швах чи в основному металі, розриву прокладок;

! - несправності контрольно-вимірювальних приладів;

-несправності засобів автоматики і захисту;

- розгерметизації з'єднань;

- вибуху;

- пожежі.

5.4. Під час експлуатації установки осушення газу машиніст повинен зупинити роботу установки у разі:

- підвищення температури осушеного газу вище 50 °С;

- перевищенні тиску газу на фільтрах, сепараторах і адсорберах вище допустимих;

- підвищення температури стінок електронагрівача або адсорбера вище допустимої;

- несправності контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики і захисту;

- підвищення загазованості;

- розгерметизації з'єднань;

- вимкнення електроживлення;

- відключення освітлення, вентиляції;

- вибуху;

- пожежі.

5.5. У разі раптового припинення електропостачання машиніст повинен:

- негайно вимкнути з мережі всі електродвигуни і електроустановки;

- зупинити роботу обладнання;

- припинити всі ремонтні роботи;

- сповістити керівника робіт;

- зробити запис в журналі (час припинення і поновлення електропостачання.

5.6. У разі виникнення будь-якої аварійної ситуації машиніст повинен:

- негайно припинити роботу;

- негайно доповісти про ситуацію, що склалася, керівнику робіт;

- вимкнути електроприлади і електрообладнання;

- перекрити доступ газу до небезпечної, зони (за командою диспетчера або відповідальної особи);