МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ВИПРОБУВАЧА ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН,

АПАРАТІВ ТА ПРИЛАДІВ

м. Харків

"ПОГОДЖЕНО"

Національний науково-дослідний інститут охорони праці

18.02.2004р

лист №79

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Наказ Міністерства промислової політики України

24.03.2004

№ 136

ПІ 1.4.17-269-2004

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ВИПРОБУВАЧА ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН, АПАРАТІВ

ТА ПРИЛАДІВ

м. Харків

1.Загальні положення

1.1. Ця інструкція встановлює основні вимоги охорони праці для випробувача електричних машин, апаратів та приладів. Відповідно до Закону України "Про охорону праці" (стаття № 44) особи, які не виконують вимоги інструкції з охорони праці, притягуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної і кримінальної відповідальності.

1.2. Робоче місце випробувача (випробувальний стенд) призначене для проведення таких випробувань:

• приймальних;

• контрольних;

• періодичних;

• типових;

• приймально-здавальних, у тому числі:

випробування механічної міцності частин, що обертаються;

вимірювання опору ізоляції обмоток відносно корпусу

електричної машини і між обмотками;

вимірювання опору обмоток при постійному струмі у

практично холодному стані;

випробування при підвищеної частоті обертання;

випробування ізоляції обмоток відносно корпусу електричної

машини і між обмотками на електричну міцність;

випробування міжвиткової ізоляції обмоток на електричну

міцність;

визначення температури нагрівання окремих частин

електричних машин;

випробування електричних апаратів на комутаційну і

розривну міцність;

інші випробування, які присутні даному виду продукції;

• при виконанні наукових досліджень.

1.3. Для проведення випробувань використовується наступне обладнання, устаткування і інструмент:

• випробувальний стенд в складі:

розподільчі пристрої напругою до 1000 В і понад 1000 В;

колонки підключення приводних двигунів;

привідні двигуни;

комутаційна апаратура;

силові кабелі для складання схем випробувань і підключення

приводних двигунів;

навантажувальні і пускові опори;

вентиляційні установки;

трубопроводи подавання оборотної води, дистиляту,

турбінного та індустріального масла;

азотопровід;

мережі стисненого повітря;

• електровимірювальні прилади (вольтметри, амперметри, мегомметри, одинарні мости Уітсона, подвійні мости Томсона, термоперетворювачі опору, індикатори напруги та ін);

• термопари;

• вимірювальний інструмент (щупи, калібри, індикатори биття тощо).

1.4. Робоче місце повинне:

• бути організовано та оснащене відповідно до затвердженого проекту;

• відповідати вимогам охорони праці;

• утримуватися в чистоті і не захаращуватися протягом усього робочого дня (зміни).

1.5. До самостійної роботи з професії чи до виконання відповідного виду робіт допускаються особи не молодше 18 років, що:

• пройшли спеціальний медичний огляд, навчання і інструктаж з питань охорони праці, у тому числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, наданню першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, про правила поведінки при виникненні аварій;

• мають кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче III при роботі в електроустановках напругою до 1000 В;

• мають кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче IV при роботі в електроустановках напругою понад 1000 В.

1.6. До роботи з обслуговування та експлуатації сосудів, які працюють під тиском, допускаються особи, що мають відповідне посвідчення.

1.7. Виконувати роботу тільки на тім устаткуванні, що працівником вивчено і до самостійної роботи на якому він допущений.

1.8. Виконувати тільки ту роботу, що доручена керівником зміни, і за умови, що відомі безпечні способи її виконання. У противному випадку звертатися до керівника зміни за роз'ясненнями.

1.9. Одержати цільовий інструктаж з охорони праці у випадку, якщо доручена керівником зміни робота виконується вперше.

1.10. Не включати і не зупиняти (крім аварійних випадків) машини і механізми, робота на яких не доручена керівником

випробувальної станції. Не заходити без дозволу керівника зміни за огородження електроустаткування.

1.11. Не торкатися до арматури загального освітлення, до обірваних електропроводів, клем і інших легкодоступних струмоведучих частин. Не відкривати дверцята електророзподільних шаф (зборок) і не знімати огородження і захисні кожухи зі струмоведучих частин устаткування.

1.12. Дотримуватися зобов'язань з охорони праці, які передбачені колективним договором (угодою, трудовим договором) і правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, у тому числі:

• вчасно починати і закінчувати роботу, дотримувати час технологічної й обідньої перерв;

• не знаходитися на роботі у неробочий час без відома керівника;

• не відвідувати інших цехів (ділянок) без відповідного дозволу керівника.

1.13. Знаходячись на території заводу, цеху, ділянки:

• бути уважним до сигналів, що подаються водіями транспорту, який рухається (автомобілів, навантажувачів, електровізків, кранів);

• проходити тільки в передбачених для цього місцях;

• не знаходитися і не проходити під піднятим вантажем;

• не вживати алкогольних напоїв і наркотичних речовин;

• не перебувати в стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп'яніння.

1.14. Вживати заходів щодо обережності в дорозі на роботу і на території підприємства, при пересуванні в цеху, перед початком роботи, перед пуском будь-яких механізмів, пристроїв, під час роботи, по закінченні роботи, в аварійних ситуаціях.

Знати, що можливо впливання небезпечних і шкідливих виробничих факторів (фізичних, хімічних, психофізіологічних), у тому числі:

• підвищеної напруги в електричному ланцюзі;

• підвищеного рівня напруженості статичної електрики;

• підвищеної напруги випробувальних установок;

• машин і механізмів що рухаються, рухливих, обертових частин механізмів, технічних засобів, пристроїв, систем, устаткування;

• виробів, заготівок, матеріалів, вантажів, що переміщаються;

• падіння інструменту, пристосувань, оснащення, виробів, заготівок, матеріалів, вантажів, частин, що рухаються;

• гострих крайок, заусенців і шорсткості на поверхнях заготівок, деталей, вузлів механізмів (складальних одиниць), агрегатів, апаратури і різних технічних засобів (пристроїв), устаткування, механізмів, машин, інструментів;

• підвищеної чи зниженої температури повітря робочої зони, поверхонь механізмів, устаткування, технічних засобів, пристроїв, систем;

• підвищеного рівня шуму, вібрації на робочому місці;

• підвищеної чи зниженої вологості, рухливості повітря;

• відсутності або недоліку природного світла, недостатньої освітленості робочої зони;

• фізичних перевантажень (статичні, динамічні);

• нервово-психологічних перевантажень (розумова перенапруга, перенапруга аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження).

1.15. Виконувати випробування з використанням спеціального одягу та засобів індивідуального захисту:

• комбінезон ГОСТ 12.4.100-80;

• рукавиці комбіновані ГОСТ 12.4.010-75;

• протишумові навушники ТУ 1-01-0636-80.

1.16. Переодягатися, митися, курити, приймати їжу тільки у відведених для цього місцях і приміщеннях.

1.17. Робочі місця за необхідності повинні бути облаштовані місцевим освітленням згідно з діючими нормами напругою не вище 42 В.

1.18. Вимити обличчя і руки водою з милом перед прийняттям їжі в обідню перерву і по закінченню роботи .

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Здійснювати прийом зміни на підставі записів, зроблених у змінному журналі, де зазначаються виявлені недоліки, якщо такі мали місце. Змінний журнал повинен підписуватися керівником зміни.

2.2. Привести в порядок спецодяг. Робочий одяг не повинний мати звисаючих кінців, чи кінців, що розвіваються, повинний бути наглухо застебнутий, звисаючі кінці косинок, хусток повинні бути підібрані, манжети рукавів повинні щільно обхоплювати руки біля кистей. Волосся повинно бути закрите щільно облягаючим головним убором. Перевірити і одягти засоби індивідуального захисту. Покласти власний одяг у шкафчик.

2.3. Впевнитись в тому, що освітлення (загальне чи місцеве) забезпечує чітку видимість поділок на контрольно-вимірювальних приладах, а також поверхонь виробів, що випробуються. Про перегорілі лампочки повідомити керівника зміни.

2.4. Перевірити захисне заземлення з метою виявлення видимих ушкоджень.

2.5. Виконувати зібрання схеми тільки при повному знятті напруги з пунктів підключення.

2.6. Перевірити:

• наявність і справність огороджень випробувальних стендів (огородження повинні мати двері, які облаштовані блокуванням, сигналізацією, застережними плакатами);

• правильність зібрання схеми (всі елементи повинні мати чітке маркування згідно зі схемами і кресленнями);

• дію сигналів і блокувань, у тому числі:

при відкриванні дверей повинна повністю зніматися напруга з

випробувального стенду;

при відкритих дверях повинне бути неможливе подання

напруги на випробувальний стенд;

подання напруги на випробувальне поле повинне

супроводжуватися звуковим або світловим сигналом;

• захист машини, що випробовується;

• наявність захисних кожухів на відкритих частинах електричних машин, що обертаються;

• наявність огороджень перекриття, драбин і підставок для обслуговування і огляду електричних машин під час випробувань;

• працездатність інструменту і вимірювальної техники;

• відсутність сторонніх осіб в межах випробувального поля;

• наявність документації на передачу електричних машин, апаратів та приладів для проведення випробувань.

2.7. Переконатися у тому, що електрозахисні засоби (коврики, боти, калоші, рукавички і т.д.) не мають механичних ушкоджень.

2.8. Перевірити працездатність устаткування, на якому виконується робота, відповідно до технічної документації.

2.9. Впевнитись в тому, що система притоково-витяжної вентиляції працює.

2.10. Переконатися в наявності знаків безпеки і первинних засобів пожежогасіння.

2.11. Повідомити керівника зміни про усі виявлені несправності і недоліки і до їхнього усунення до роботи не приступати.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Виконувати роботи згідно з програмою випробувань.

3.2. Бути уважним, не відволікатися під час виконання робіт і не відволікати інших.

3.3. Користуватися тільки справним інструментом.

3.4. Не тримати в робочій зоні сторонніх предметів, інструментів і пристосувань, що не застосовуються при виконанні даного виду випробувань.

3.5. Виключати устаткування у випадку залишення робочого місця, припинення постачання електроенергії.

3.6. Закріпити вироби на випробувальному стенді.

3.7. Виконати захисне та робоче заземлення випробувальної установки при зібранні випробувальної схеми.

3.8. Виконувати за нарядом випробування в електроустановках напругою понад 1000 В.

3.9. Виконувати випробування особами в кількості не менше двох з кваліфікаційною групою з електробезпеки однієї особи не нижче IV , а другої - не нижче III. Підготовчі роботи та охорона об'єкту випробування можуть виконуватися особами з кваліфікаційною групою з електробезпеки II.

3.10. Виконувати установлення заземлення та приєднання високовольтної схеми до об'єкту випробування особами, що мають кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче IV.

3.11. Не виконувати випробування в разі несправного блокування або сигналізації.

3.12. Виконувати приєднання та від'єднання об'єкту випробування до випробувальної установки тільки за указаниям керівника робіт.

3.13. Приєднувати випробувальну установку до мережі 380/220 В за допомогою комутаційного апарату з видимим розривом або через штепсельну вилку.

3.14. Виконувати однією і тією самою особою накладення та зняття заземлення ізолюючою штангою на високовольтній установці, користуватися діелектричним ковриком і діелектричними рукавичками.

3.15. Закріплювати провід, за допомогою якого підводиться підвищена напруга до об'єкту випробувань, з застосуванням проміжних ізоляторів.

3.16. Виконувати дистанційно вимірювання частоти обертання електричної машини.

3.17. Установити тимчасове огородження з застережними плакатами при випробуванні на питомі утрати у активній сталі осердя статору турбогенератора.

3.18. Виконувати вимірювання з використанням термоперетворювачів опору в діелектричних рукавичках і на діелектричному коврику. Термоперетворювачі опору повинні бути ізольовані.

3.19. Одержати додатковий інструктаж з охорони праці з записом у журналі при випробуванні турбогенераторів, електричні обмотки яких охолоджуються воднем.

3.20. Не допускати огляд внутрішній ємності турбогенератору, у якій міститься азот, без інтенсивної попередній продувки повітрям. Виконувати продувку, поки двократний хімічний аналіз з інтервалом у 10 хвилин не покаже стійкий вміст кисня не нижче 20 %.

3.21. Настроювати параметри електричних апаратів при відключеному джерелі живлення.