ПІ 1.8.11-132-2001. Примірна інструкція з охорони праці для обжарювальника харчових продуктів


Об'єднання підприємств хлібопекарської

промисловості

"УКРХЛІБПРОМ"

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для обжарювальника харчових продуктів

м. Київ

УЗГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний інститут охорони праці (ННДІОП)

15.05.2001 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ об'єднання "Укрхлібпром"

24.05.2001 р. № 5

______________________ПІ 1.8.11-132-2001______________________

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ

ПРАЦІ

для обжарювальника харчових продуктів

м. Київ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для обжарювальника харчових продуктів і призначена для навчання методам безпечної роботи і дотриманню вимог охорони праці.

Обжарювальник харчових продуктів виконує таку роботу: Веде процес обжарювання сировини та напівфабрикатів в обжарювальних апаратах, у печах різної конструкції з тиском пари в гріючій поверхні до 8 атм. Готує жирові суміші. Наповнює дека або сітки сировиною, напівфабрикатами. Завантажує апарати механічним засобом або вручну. Регулює за показаннями контрольно-вимірювальних приладів температуру обжарювання та охолодження, рівень олії та води, тиск пари, подавання газу і повітря в апарати та печі. Періодично замінює олію. Переміщує напівфабрикат у процесі обжарювання. Відбирає проби, замочує або зволожує сировину. Визначає за допомогою приладів або органолептичне момент закінчення процесу та якість обжарювання. Охолоджує, зважує, додає сіль, спеції. Спостерігає за роботою обслуговуваного устаткування. Усуває несправності у роботі устаткування.

1.2. До роботи на обжарювальних апаратах з паровими калориферами допускаються особи, які досягли 18-річного віку, пройшли медичне обстеження та не мають медичних протипоказань, вступний інструктаж, спеціальне навчання, перевірку знань у постійнодіючий комісії з питань охорони праці, первинний інструктаж, стажування для придбання навичок безпечного ведення виробничих процесів протягом 2-15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи), мають І кваліфікаційну групу допуску з електробезпеки.

1.3. Працівник зобов'язаний:

- додержувати зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

- співробітничати з власником у справі організації безпечних і

нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людей, які його оточують, і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

- утримувати в порядку і чистоті своє робоче місце;

- дотримувати встановленого протипожежного режиму; не користуватися відкритим вогнем.

- вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках;

- знати і виконувати вимоги даної інструкції, правила виробничої санітарії, правила поводження з машинами, устаткуванням і іншими засобами виробництва;

не знаходитися на території в нетверезому стані, не вживати спиртні напої та наркотичні речовини;

- курити і приймати їжу тільки в спеціально відведених місцях (зазначити конкретно);

- знати асортимент обжарюваного продукту, режими обжарювання; способи визначення закінчення процесу обжарювання; вимоги до якості обжареного продукту; порядок завантаження і вивантаження обжарювальних печей; будову обжарювальних печей та апаратів; призначення контрольно-вимірювальних приладів; способи регулювання процесу обжарювання.

Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо

створилася виробнича ситуація небезпечна для його життя чи

здоров'я, або для людей, які його оточують і навколишнього

середовища.

1.4. В робочій зоні можливий вплив таких небезпечних

виробничих факторів:

- рухомі частини устаткування;

- підвищена вологість повітря;

- підвищена температура поверхонь устаткування та обжарюваних продуктів;

- підвищена запиленість повітря робочої зони (можливість спалахування або вибух пилу продуктів у разі порушення температурного режиму і термінів очистки фільтрів,

калориферів, обжарювальної шахти та повітропроводів від пилу);

- електричний струм (при відсутності або несправності захисного заземлення чи занулення, ушкодженні ізоляції струмоприймачів).

В робочій зоні можливий вплив таких шкідливих виробничих факторів:

- підвищений вміст пилюки продуктів, що обжарюються (ГДК-6 мг/м3, факт - ), що може викликати алергічну реакцію або захворювання пневмоконіозами.

- підвищена концентрація окису і двоокису вуглецю (по нормі

- С02 - 0,05 %, СО- 20 мг/м)

- та інших газів та парів, що утворюються в процесі обжарювання і негативно впливають на людину. Шкідливі та небезпечні фактори конкретизуються згідно результатів атестації робочих місць.

1.5. Для усунення можливості впливу небезпечних і шкідливих виробничих чинників передбачено:

1.5.1. Огородження всіх частин і деталей машин, що обертаються, муфт і ремінних передач, інших небезпечних зон, знімати і працювати при відсутності яких забороняється.

1.5.2. Вивішування попереджувальних знаків безпеки на всіх пускачах для попередження випадкового пуску устаткування, що знаходиться в ремонті, наладці або очистці.

1.5.3. Для попередження ураження електрострумом усі частини електроустаткування , що можуть виявитися під напругою, оснащені захисним заземленням-зануленням. Всі відкриті струмоведучі частини щитів, пускачів закриті запірними устроями, відчиняти які можуть тільки особи електротехнічного персоналу.

1.5.4. Від падіння працівників на підлозі й інших шляхах переміщення використане покриття, що не сковзає, і застосовується спеціальне взуття.

1.6. Виконуйте такі правила особистої гігієни:

- залишайте всі особисті речі і верхній одягу влаштованих для цього місцях;

- приймайте їжу тільки у спеціально влаштованих для цього місцях.

- при відвідуванні туалету залишайте санодяг у тамбурі, при виході — вимийте руки водою, ополосніть дезінфікуючим розчином і водою.

1.7. На території підприємства пересувайтесь по пішохідних доріжках, проїзну частину дороги переходьте в установлених місцях.

1.8. При одержанні травми треба негайно звернутися в медпункт і повідомити свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу про нещасний випадок, що трапився, і причини, що викликали травму. При травмі співробітників надати допомогу, повідомити у медпункт.

1.9. При виконанні роботи використовуйте такий санодяг та ЗІЗ:

- халат або куртка і брюки бавовняні;

- ковпак або косинка бавовняні білі;

- фартух із суцільнокрійним нагрудником;

- тапочки;

- рукавиці для захисту від підвищених температур ГОСТ20712-75;

1.10. Дотримуйте правил користування первинними засобами пожежогасіння, протипожежним інвентарем; знайте місця їх розташування.

1.12. За порушення вимог даної інструкції працівник притягається до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством України.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ:

2.1. Надягніть санодяг та ЗІЗ, застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся під головний убір.

2.2. Прийміть зміну згідно встановленого порядку. Ознайомтесь із зауваженнями та пропозиціями попередньої зміни щодо технічного стану устаткування.

Перевірте:

- справність шибера на завантажувальному патрубку, дверцят шахти апарату, кришок лючків;

- справність дозуючого пристрою;

- наявність і справність заслінки, що регулює кількість повітря, яке викидається з апарату;

- справність штурвалів засувок, що відокремлюють зони

термообробки і охолодження;

- справність шлюзового затвора з варіатором швидкостей;

- справність контрольно-вимірювальної апаратури: манометрів і термометрів, а також засобів автоматичної звукової сигналізації;

- справність дії розподільних і транспортуючих пристроїв (гвинтових, ковшових та ін. конвеєрів) на холостому ходу;

- справність дії вентиляторів апарату і загальної припливно-витяжної вентиляції.

2.3. Перевірте наявність і справність освітлення, захисного заземлення,

2.4. Прибрати сторонні предмети з робочого місця і шляхів переміщення, переконатися у відсутності речовин, що викликають ковзання.

2.5. Перевірити наявність та справність первинних засобів пожежогасіння.

2.6. Підготуйте необхідні для роботи матеріали, інструмент, інвентар.

2.7. Перед пуском пари повільно відкрийте паровий вентиль на обвідній лінії конденсатовідвідника (конденсаційного горшка). Як тільки апарат прогріється, цей вентиль закрийте і пустіть конденсат через конденсатовідвідник.

2.8. При виявленні несправностей і відмов устаткування, не приступайте до роботи, повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу. Не виконувати самостійно ремонт, наладку устаткування.

2.9. Перед запуском у роботу устаткування переконайся, що при його пуску не виникне небезпека для інших працівників, що можуть виявитися в небезпечних зонах.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних ситуацій, треба додержуватися таких вимог:

- не залишайте працююче устаткування без нагляду і не допускайте до роботи на ньому сторонніх осіб, без дозволу керівника;

- працюйте на справному устаткуванні, при виявленні несправностей повідомте безпосереднього керівника робіт

- не працюйте на устаткуванні зі знятими або не справними захисними засобами травмонебезпечних зон;

- не відчиняйте дверці електрошаф і не ремонтуйте електроустаткування, не наступайте на електропроводи;

- не включати устаткування при обірваних або видимих пошкодженнях захисного заземлення (занулення);

- не виконуйте роботи, які не входять у ваші обов'язки;

- будьте уважними до сигналів внутрішньоцехового транспорту.

3.2. Не захаращуйте робоче місце, залишайте вільними підходи до устаткування.

3.3. Стежте за режимом обжарювання і роботою апарата, за показами манометра і термометрів.

3.4. Стежте за роботою автоматичних вимикачів.

3.5. Контролюйте якість обжарювання сировини тільки за допомогою пробовідбірника.

3.6. Стежте за безперебійною роботою вентиляційних пристроїв.

3.7. Стежте за справною роботою конденсатовідвідника. Він повинен бути завжди гарячим (при забризкуванні його водою, вона випаровується).

3.8. Своєчасно (за сигналом регулятора) висипайте обжарений продукт.

3.9. Не залишайте відкритими оглядові люки і отвори для нагляду.

3.10. Фільтри на апараті очищайте щодня, сітчасті канали і калорифери — щотижня.

3.11. Внутрішній огляд, очистку обжарювальних апаратів виконуйте тільки після проведення цільового інструктажу і одержання наряду-допуску, при вимкненні подачі пари і охолодженні апарату до температури не вище 45°С. Застосовуйте переносну електролампу напругою 12 В. Порядок виконання роботи повинен бути визначений спеціальною інструкцією.

3.12. При оглядах, очищенні верхньої частини апарата користуйтесь драбиною з поручнями.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Після закінчення роботи припиніть подачу пари.

4.2. Перевірте відсутність продукту в апараті.

4.3. Перед зачищенням і прибиранням устаткування необхідно:

4.3.1. Зупинити устаткування кнопкою "Стоп".

4.3.2. Повісити на пускачі табличку "Не вмикати ! Працюють люди !".

4.4. Упорядкуйте своє робоче місце.

4.5. При вологому прибиранні устаткування не допускайте попадання води в пускову апаратуру.

4.6. По закінченні очищення та прибирання установіть всі огородження, інструмент і пристосування на встановлені місця.

4.7. Прийняти душ, санодяг скласти в шафу.

4.8. Про усі виявлені порушення в процесі роботи повідомити свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу і змінного працівника.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. Аварійною ситуацією є обставини, розвиток яких може призвести до серйозних поломок устаткування, руйнації будівельних конструкцій, пожежам, травмуванню або загибелі людей. Такими ситуаціями на робочому місці можуть бути: 5.1.1. - сторонні звуки, удари при роботі устаткування, його підвищена вібрація;

- поява напруги на поверхні устаткування;

- поява диму, іскріння, загоряння обмоток електродвигунів, електропроводки, пускової апаратури.

5.1.2 При перевищенні тиску пари вище дозволеного і несправності манометрів негайно вимкніть обжарювальний апарат і припиніть подачу пари в калорифер.

5.1.3 При загорянні сировини в шахті обжарювального апарата або пилу в фільтрах, сітчастих каналах:

- негайно відключіть паровий вентиль;

- вимкніть витяжний вентилятор, що відсмоктує відхідні гази, і вентилятор подачі гарячого повітря;

- розпочніть ліквідацію осередку загоряння засобами, які маються при обжарювальному апараті (водяними, паровими, газовими).

При зазначених ознаках обезструмте устаткування і повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

5.2. При загорянні електроустаткування використовувати тільки

вуглекислотні або порошкові вогнегасники, що знаходяться (зазначити місце).

5.3. Для гасіння інших осередків пожежі користуватися пінними вогнегасниками, що знаходяться (зазначити місце).

5.4. При ситуаціях які безпосередньо загрожують життю і здоров'ю - неконтрольоване горіння, руйнація будівельних конструкцій або інші, покинути цех через евакуаційний вихід і знаходитися у центрального входу в будівлю.

5.5. Якщо є потерпілі, надавати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати "швидку допомогу".