ДНАОП 0.00-1.08-94. Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів (зі змінами та доповненнями)


Додаток 1 (довідковий)

Спеціалізовані (головні) організації

п/п

Спеціалізація

Організація

Адреса,

телефон

1

2

3

4

Україна

1.

Проектування, розрахунки на міцність, корозія, контроль, зварювання, металознавство котлів паропродуктивністю більше 10 т/год і водогрійних – більше 10 МВт

Науково-дослідний інститут теплоенергетики (НДІТЕ) Міненерго України

338001, Донецька обл., м. Горлівка,

пл. Леніна, 3

тел. 2-70-45

2.

Проектування, реконструкція, модернізація, виготовлення, ремонто- і монтажопридатність парових котлів паропродуктивністю більше 2,5 т/год і водогрійних – більше 10 МВт

Харківське центральне конструкторське бюро (ХЦКБ) науково-виробничого об’єднання «Енергопрогрес» Міненерго України

310078, м. Харків,

пр-т Леніна, 50

тел.47-61-69

факс32-21-80

3.

Металознавство, контроль, корозія, зварювання, ремонт і монтаж парових котлів паропродуктивністю більше 2,5 т/год і водогрійних котлів

ЛьвівОРДРЕС Міненерго України

290011, м. Львів,

вул. Тютюнникова, 55

тел.76-01-37

факс76-01-32

4.

Металознавство, контроль, корозія, зварювання, ремонт і монтаж парових котлів паропродуктивністю більше 2,5 т/год і водогрійних котлів

ДонОРДРЕС Міненерго України

338001, Донецька обл., м. Горлівка,

пр-т Леніна, 4а

тел. 4-22-32

5.

Проектування, розрахунки на міцність, корозія, контроль, металознавство, виготовлення, ремонт і монтаж парових котлів паропродуктивністю більше 10 т/год, автономних пароперегрівачів, економайзерів тиском до 14 МПа (140 кгс/см2) і температурою до 540°С, водогрійних котлів більше 10 до 180 Гкал/год, котлів-утилізаторів і енерготехнологічних котлів

Виробничо-технічне підприємство (ВТП) «Укренергочормет» Мінпрому України

310072, м. Харків,

пр-т Леніна, 58

тел.32-44-17,

32-22-51

факс 32-83-11

6.

Металознавство, розрахунки на міцність, монтаж, ремонт, реконструкція, контроль, корозія, експлуатація парових котлів паропродуктивністю до 100 т/год, тиском до 3,9 МПа (39 кгс/см2) і температурою пари до 450°С і водогрійних котлів продуктивністю до 100 Гкал/год

Державне виробниче об’єднання «Укрцукротехенергоремонт» Держхарчопрому України

252112, м. Київ,

вул. Дехтярівська, 50

тел.213-26-43,

213-26-51

факс 213-27-20

7.

Зварювання: розроблення нових методів, режимів, технологій, ГСП, їх вдосконалення; дослідна атестація технологій; нормативні документи; експертиза і сертифікація; металознавство, контроль, розрахунки на міцність; зварювальне обладнання

Інститут електрозварювання

ім. Є.О. Патона

252650, м. Київ, 5

ГСП вул. Боженка, 11

тел.227-31-83

факс 268-04-86

Продовження дод.1

1

2

3

4

8.

Котли парові паропродуктивністю до 10 т/год і водогрійні до 10 МВт, транспортабельні і пересувні котельні установки: проектування, розрахунки на міцність, виготовлення, зварювання, контроль, металознавство, експертні висновки по котлах вітчизняного і закордонного виробництва

Спеціальне проектне конструкторсько-технологічне бюро (СПКТБ котломаш) Державного виробничого об’єднання «ТЕКОМ»

258830, Черкаська обл., м. Монастирище, вул. Леніна, 122 тел. 2-13-56

Росія

(висновки, що видаються переліченими організаціями, дійсні на території України)

9.

Котли парові та водогрійні: проектування, розрахунки на міцність, виготовлення, зварювання, контроль, корозія, металознавство, технічне діагностування

Науково-виробниче об’єднання по дослідженню і проектуванню енергетичного обладнання ім. І.І. Ползунова (НВО ЦКТІ)

193167,

м. Санкт-Петербург, вул. Атаманська, 3

тел. 277-57-20

10.

Котли парові продуктивністю до 2,5 т/год: проектування, виготовлення, зварювання, контроль, корозія, металознавство. Арматура енергетична

Всесоюзний науково-дослідний інститут атомного енергетичного машинобудування (ВНДІАМ)

125171 м. Москва, вул. Космонавта Волкова, 6а

тел.150-83-48,

150-83-35

11.

Котли парові та водогрійні: металознавство, технологія виготовлення та зварювання, контроль, технічне діагностування, розрахунки на міцність

Науково-виробниче об’єднання Центрального науково-дослідного інституту технології машинобудування (НВО ЦНДІТМАШ

109088, м. Москва,

вул.Шарикопідшипникова, 4

тел. 275-83-82

12.

Арматура: проектування, виготовлення, контроль і металознавство

Центральне конструкторське бюро арматуробудування (ЦКБА)

197061,

м. Санкт-Петербург, вул.М.Монетна, 2

тел. 238-68-19

13.

Котли енергетичні парові паропродуктивністю більше 2,5 т/год та водогрійні: корозія, контроль, зварювання, металознавство, ремонт, монтаж, технічне діагностування, розрахунки на міцність

Всеросійський теплотехнічний інститут (ВТІ)

109068, м. Москва,

вул. Автозаводська, 14/23

тел. 275-41-18

14.

Котли енергетичні парові паропродуктивністю більше 2,5 т/год та водогрійні: корозія, контроль, зварювання, металознавство, ремонт, монтаж, технічне діагностування

Фірма по налагоджуванню, вдосконаленню технології і експлуатації електростанцій і мереж «ОРДРЕС»

105023, м. Москва,

Семеновський пров., 15

тел. 369-30-74

15.

Котли парові та водогрійні: зварювання, термообробка і контроль при монтажі та ремонті

Державний інститут по проектуванню організацій енергетичного будівництва (ОРГЕНЕРГОБУД)

113105, м. Москва,

Варшавське шосе, 17

тел. 955-56-77

Додаток 2

с. 1

Дозвіл на виготовлення

№____від____________________199__р.

Виданий ___________________________

теруправлінням Держнаглядохоронпраці України

ПАСПОРТ КОТЛА1

(автономних пароперегрівача і економайзера)

Реєстраційний №__________2

При передачі котла іншому власнику разом з котлом передається даний паспорт.

1. Загальні дані

Назва і адреса підприємства-виготовлювача

Рік виготовлення

Тип (модель)

Заводський номер

Розрахунковий термін служби, років

Розрахунковий ресурс2, год.

котла

поверхонь нагріву

вихідного колектора

пароперегрівача

Розрахункова кількість пусків3

із холодного стану

із гарячого стану

___________________________

1 Обсяг паспорта допускається скорочувати за рахунок виключення даних, що не відносяться до даного котла; формат паспорта – 210%297 (218%290) мм.

2 Заповнюється власником котла після його реєстрації.

3 Допускається не вказувати для котлів з робочим тиском менше 6 МПа (60 кгс/см2).

с. 2

2. Технічні характеристики і параметри

Розрахункові види палива, їх теплота згоряння, МДж/кг (ккал/кг)

Розпалювальне паливо і його теплота згоряння, МДж/кг (ккал/кг)

Розрахунковий тиск, МПа (кгс/см2)

в барабані

у вихідному колекторі

пароперегрівача

Розрахункова температура перегрітої пари (рідини), °С

Паропродуктивність, т/год (кг/с)

Теплопродуктивність, МДж/год (ккал/год)

Теплова потужність, кВт

Поверхня нагріву парового котла, м2

Випаровування1

Перегрівача

Проміжного перегрівача

Економайзера

Поверхня нагріву водогрійного котла1, м2

Продовження дод. 2

Об’єм, м3

Парового котла

з природною

циркуляцією

водяний при максимально допустимому рівні води в барабані2

паровий при максимально допустимому рівні води в барабані

прямоточного

паровий

водяний

Водогрійного котла

_____________________________

1 Допускається більш докладний поділ згідно з прийнятим виготовлювачем, наприклад, «екранна, ширмова» та ін.

2 Дані про допустимі верхній і нижній рівні води згідно з кресленням №__________.

с. 3

3. Дані про запобіжні клапани (пристрої)

Тип запобіжного клапана

Кіль-кість

Місце встановлення

Площа перерізу клапана,мм2

Коефіцієнт витрати пари aп або рідини aр

Тиск початку відкриття і діапазон тисків початку відкриття, МПа (кгс/см2)

1

2

3

4

5

6

___________________________________

Примітка. Заповнюється підприємством – виготовлювачем котла (автономного пароперегрівача, економайзера). Для водогрійних котлів належить вказати перелік пристроїв для захисту від підвищеного тиску (або температури).

с. 4

4. Дані про покажчики рівня води

Тип покажчика

рівня води

Кількість

Місце

встановлення

1

2

3

Прямої дії

Дистанційної дії

_____________________

Примітка. Заповнюється підприємством – виготовлювачем котла.

Продовження дод. 2

с. 5

5. Дані про основну арматуру1

Назва арматури

Кіль-кість

ГОСТ

або ТУ (мар-ка)

Умов-ний

прохід, мм

Умовний тиск,

МПа (кгс/см2)

Робочі параметри2

Матеріал корпусу

Місце

встановлення

тиск,

МПа (кгс/см2)

температура, °С

Марка

ГОСТ

або ТУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10