Роботи І етапу повинні виконуватися одночасно з виконанням основних будівельних робіт.

3.1.8.2 На ІІ етапі необхідно виконати роботи з монтажу:

 • шлейфів сигналізації, сигнальних ліній, ліній (каналів) зв’язку з СПТС та/або ПЦС;
 • захисних труб електропроводок;
 • сповіщувачів;
 • щитів;
 • приладів приймально-контрольних;
 • телекамер;
 • зчитувачів;
 • ретрансляторів;
 • пристроїв керування;
 • охоронного освітлення;
 • сигнально-пускових пристроїв;
 • з’єднувальних та роз’єднувальних коробок;
 • системи заземлення;
 • підключення електропроводок тощо.

Роботи ІІ етапу виконують після закінчення будівельних робіт.

3.1.8.3 На ІІІ етапі виконують роботи з електричної перевірки змонтованої кабельної мережі та системи заземлення, перевірки працездатності та регулюванню встановлених ТЗ ССОП.

3.1.8.4 ІV етап включає оформлення акта про закінчення монтажних робіт (форма 10, додаток В), якщо підрядна організація виконує тільки монтаж ТЗ ССОП. За таких умов підрядна організація бере участь у комісії під час здачі змонтованих ССОП в експлуатацію.

3.1.9 На діючих об'єктах роботи з монтажу ССОП повинні здійснюватися за етапами ІІ, ІІІ та ІV.

3.2 ВИМОГИ ДО БЛОКУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРИМІЩЕНЬ ТА БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ СИСТЕМАМИ ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

3.2.1 Блокування дверей та люків.

Зовнішні (вхідні, тильні, торцеві) двері та люки блокуються на відчинення та по площі на руйнування та пролом. Для блокування дверей та люків на відчинення використовують точкові магнітоконтактні та електроконтактні сповіщувачі. На кожну стулку зовнішніх дверей та люків встановлюють по одному магнітоконтактному сповіщувачу, для об’єктів категорії “А” встановлюють по два сповіщувача. Двері та люки по площі блокують омічними сповіщувачами (фольга, провід) та електронними об'ємними сповіщувачами, зона виявлення яких спрямована на площину дверей або паралельно до блокованої площини, перекриваючи останню по всій площі.

Сповіщувачі для блокування зовнішніх дверей та люків за ГСТУ 78.11.001, а також з’єднувальні та розподільні коробки повинні бути захищені від деблокування. Корпуси сповіщувачів та з’єднувальних коробок повинні опломбовуватись.

Допускається блокування вхідних дверей категорії “В” за ГСТУ 78.11.001 на проникнення через них об’ємними сповіщувачами без блокування їх магнітоконтактними та омічними сповіщувачами.

Перехідні двері блокуються на відчинення точковими магнітоконтактними сповіщувачами. Як правило, на кожну стулку дверей встановлюють приховано (врізним способом) по одному магнітоконтактному сповіщувачу. Допускається блокування дверей відкритим способом (у накладку), при цьому магнітоконтактні сповіщувачі встановлюються обабіч кожної стулки дверей.

3.2.2 Блокування вікон та вітрин

Вікна та вітрини блокуються на відчинення та по площі на руйнування (розбиття) скла. Частини скляних конструкцій, що відчиняються, об’єктів категорії “А” блокуються на відчинення точковими магнітоконтактними сповіщувачами з розрахунку два сповіщувачі на одну частину. Для об´єктів категорій “Б”, “В” допускається встановлення одного сповіщувача на одну частину скляної конструкції.

Для блокування скла на руйнування (розбиття) та проникнення використовують такі сповіщувачі: омічні (фольга), акустичні, поверхневі вібраційні (п'єзоелектричні), та оптико-електронні з вертикальною діаграмою спрямованості. Якщо скло кріпиться ззовні, то для блокування його на розбиття використовують омічні сповіщувачі (фольгу) та оптико-електронні інфрачервоні сповіщувачі з вертикальною діаграмою спрямованості. При закріпленні скла ззовні забороняється використовувати для блокування скла на руйнування акустичні, поверхневі та вібраційні (п'єзоелектричні) сповіщувачі аби унеможливити виймання скла при проникненні без його розбиття. У разі використання омічного сповіщувача (фольга) для блокування скла, що кріпиться ззовні, з'єднання “фольга-шлейф” здійснюють згідно з 3.5.21.

Допускається блокування вікон об’єктів категорії “В” за ГСТУ 78.11.001 на проникнення об’ємними сповіщувачами без магнітоконтактних та омічних сповіщувачів.

3.2.3 Блокування скляних конструкцій, які мають захисне скло, виконується аналогічно 3.2.2. При блокуванні захисного скла на руйнування (розбиття) з використанням акустичних та поверхневих п’єзоелектричних сповіщувачів останні повинні мати відповідні технічні характеристики та сертифікат відповідності.

Для блокування захисного скла на розбиття можуть використовуватись вмонтовані в скло омічні сповіщувачі (фольга, провід). Захисне скло з вмонтованими омічними сповіщувачами повинно мати сертифікат відповідності.

Захисне скло в скляних конструкціях об’єктів категорії “А” за ГСТУ 78.11.001 додатково блокується на відрив і зсув відносно рами вікна точковими магнітоконтактними сповіщувачами, крім випадків, коли захисне скло блокується омічними сповіщувачами з виконанням вимог щодо переходу “фольга (провід) – шлейф сигналізації” згідно з 3.5.21.

3.2.4 Блокування прорізів у стінах, де проходять повітроводи та комунікаційні труби.

Повітроводи, розміри яких перевищують 200 × 200 мм, блокуються проводом типу НВ та ЕП вертикально та горизонтально в площині поперечного розрізу повітроводу. В місцях, де проводи перехрещуються, їх зв'язують між собою у вузол. Відстань між вертикальними та горизонтальними проводами не повинна перевищувати 100 мм. Рекомендується блокування проводом здійснювати у фальшгратах, виконаних із пустотілих трубок.

Прорізи стін навколо місць, де проходять повітроводи та комунікаційні труби, блокуються проводом типу НВ, ЕП (вимоги щодо блокування стін проводом на пролом наведені у 3.2.6). Блокування повинно охоплювати частину стіни навколо повітровод(дів) та комунікаційних труб на відстані не менше 250 мм. З'єднання “провід-шлейф” повинно бути здійснено за межами вказаної площини.

Прорізи стін, де проходять вентиляційні та комунікаційні труби, можна блокувати електронними об'ємними сповіщувачами, діаграма направленості яких перекриває місце виходу(входу) вищевказаних труб із стіни. З метою виключення хибних спрацювань забороняється використовувати електронні об'ємні сповіщувачі, якщо зона їх виявлення перекриває вентиляційні отвори або місце з інтенсивними потоками повітря.

3.2.5 Блокування ліфтових шахт

Ліфтові шахти блокуються електроконтактними та магнітоконтактними сповіщувачами, при цьому магнітоконтактні сповіщувачі встановлюються з розрахунку два на одну стулку дверей. Допускається блокування ліфтових шахт електронними об’ємними сповіщувачами, зона виявлення яких направлена на виходи з ліфтових шахт (ліфтові двері) або лінійними сповіщувачами з напрямком виявлення, що проходить у паралель із площиною виходу.

3.2.6 Блокування стін

Капітальні та некапітальні стіни за ГСТУ 78.11.001 блокуються омічними сповіщувачами (провід типу НВ, НВМ, ЕП), електронними об'ємними поверхневими або лінійними сповіщувачами за умов, що зона виявлення останніх охоплює всю площину стіни.

Допускається блокування стіни омічними сповіщувачами (фольгою) у сухих приміщеннях, якщо стіна має фальшстінку із ДСП, гіпсоплити, гіпсокартону або ДВП. У такому разі площа, що блокується, повинна бути захищена від механічних ушкоджень.

Стіни із склоблоків блокуються омічними сповіщувачами (фольгою), електронними об'ємними, поверхневими та лінійними сповіщувачами, за умов, що зона виявлення останніх охоплює всю площу стіни.

Вимоги щодо блокування стін омічними сповіщувачами (проводом та фольгою) на пролом наведені у 3.5.

Капітальні та некапітальні стіни блокуються також поверхневими вібраційними сповіщувачами відповідно до тактико-технічних характеристик.

3.2.7 Блокування стелі та підлоги

Некапітальні стелі та підлоги за ГСТУ 78.11.001 підлягають блокуванню електронними об'ємними сповіщувачами за умов, що зона виявлення останніх охоплює всю площу стелі (підлоги). Якщо дозволяють умови специфіки об’єкта, можливе використання поверхневих та лінійних сповіщувачів.

Капітальні та некапітальні стелі та підлоги блокуються також поверхневими вібраційними сповіщувачами відповідно до тактико-технічних характеристик.

3.2.8 Об’єми приміщень (кімнат), сховищ та підходи до сейфів об’єктів категорії “А” за ГСТУ 78.11.001, де зберігаються значні матеріальні цінності (зброя, ювелірні вироби, секретна документація, значна сума грошей), обладнуються скомбінованими об’ємними сповіщувачами або двома і більше електронними об’ємними сповіщувачами на одну зону покриття, які працюють за різними фізичними принципами дії (для блокування підходів до сейфів, окрім електронних об’ємних сповіщувачів, можуть використовуватись поверхневі ємнісні та індуктивні сповіщувачі). Передсховища та оглядові коридори об’єктів вказаної категорії обладнуються одним із типів електронних об’ємних сповіщувачів на одну зону покриття.

Об’єми приміщень (кімнат) та підходи до сейфів об’єктів інших категорій обладнуються, якщо це передбачено проектом (актом обстеження), одним із типів електронних об’ємних сповіщувачів на одну зону покриття.

3.2.9 Сейфи, де зберігаються значні матеріальні цінності, блокуються “модулем”, що складається з трьох сповіщувачів на відчинення, пропалювання газовим різаком, удар, зсув або перекидання.

Сейфи на відчинення блокуються магнітоконтактними або електроконтактними сповіщувачами, які встановлюються на дверцятах. При встановленні магнітоконтактних сповіщувачів на металеву основу сейфів необхідно дотримуватись вимог, що наведені у 3.5.4.

Для блокування сейфів на пропалювання (розрізання сейфа за допомогою газових різаків та електрозварювання) використовують теплові сповіщувачі.

Для блокування сейфів на удар використовують удароконтактні та вібраційні сповіщувачі.

Для блокування сейфів на зсув та/або перекидання використовують магнітоконтактні сповіщувачі та лінійні оптикоелектронні сповіщувачі.

Сейфи об’єктів категорії “А” за ГСТУ 78.11.001 блокуються:

 • на відчинення, пропалювання, удар, зсув та/або перекидання;
 • при неможливості блокування на відчинення, пропалювання, удар, зсув та/або перекидання необхідно виконати блокування підходів до сейфів згідно з 3.2.8;

Сейфи об’єктів інших категорій блокуються:

 • на відчинення пропалювання, удар, зсув та/або перекидання;
 • на відчинення, при умові блокування підходів до сейфів згідно з 3.2.8.

3.2.10 Блокування грат.

Грати блокуються омічними сповіщувачами (проводом типу НВ, НВМ та ЕП діаметром не більше 0,25 мм). Блокування грат виконується, якщо вони знаходяться ззовні віконного прорізу або є посиленням некапітальної, або капітальної стіни, стелі, підлоги.

Блокування грат здійснюється шляхом обплетення горизонтальних та вертикальних прутів подвійним проводом із зв'язуванням вузлів на перехресті прутів із надійним кріпленням проводу до стіни. Грати перед та після блокування проводом фарбуються. З’єднання проводу із шлейфом охоронної сигналізації та технологія фарбування грат наведено у 3.5.22-3.5.29.

3.3 МОНТАЖ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРОВОДОК

Вимоги до вибору електропроводок, проводів, кабелів та способу їх прокладання.

3.3.1 Монтаж електропроводок повинен виконуватися відповідно до проектно-кошторисної документації (акта обстеження і типових проектних рішень), а також відповідно до вимог нормативної документації: ПУЕ, СНіП 3.05.06, СНіП 3.05.07, цих Норм, нормативних документів з будівництва лінійних споруд, міських телефонних мереж та відповідних норм.

3.3.2 Електропроводи повинні мати надійний захист від механічних ушкоджень та корозії і прокладатися в спеціальних трасах (штробах, металорукавах, коробах тощо).

3.3.3 Електропроводка повинна відповідати умовам навколишнього середовища, призначенню та цінності споруд, їхньої конструкції та іншим архітектурним особливостям.

3.3.4 Вибір видів електропроводки, проводів, кабелів і засобів їхнього прокладання повинен здійснюватися з урахуванням вимог електро і пожежної безпеки відповідно до таблиці 2.

Таблиця 2

Умови середовища

Засіб прокладання

Вид або тип проводу

чи кабелю

1

2

3

Відкриті електропроводки

Сухі та вологі приміщення

Сухі приміщення

На роликах

Те саме

Незахищені одножильні

проводи

Скручені двожильні проводи

Приміщення всіх видів і зовнішньої установки

На ізоляторах, а також на роликах, призначених для застосування в сирих приміщеннях чи місцях. У разі зовнішнього прокладання для сирих місць чи приміщень та споруд (великих розмірів).

Можливе застосування тільки в місцях, де виключена можливість безпосереднього потрапляння на електропроводку дощу або снігу (під навісами)

Кабель у неметалевій чи металевій оболонках

Спеціальні проводи з несучим тросом

Закінчення таблиці 2

1

2

3

Зовнішні установки

Приміщення всіх видів та зовнішні установки

Безпосередньо на поверхні стін і стель, на підвісних дротах, смугах та інших подібних елементах

У лотках в коробках із кришками, що відкриваються

На тросах

Кабель у металевій та неметалевій оболонках

Те саме

Спеціальні проводи із тросом. Незахищені та захищені одно- та багатожильні проводи. Кабелі в неметалевій та металевій оболонках

Приміщення всіх видів та зовнішні установки (тільки спеціальні проводи з тросом для зовнішніх установок або кабелі)

На тросах

Спеціальні проводи із тросом. Незахищені та захищені одно- та багатожильні проводи. Кабелі в неметалевій та металевій оболонках

Сховані електропроводки

Приміщення всіх видів і зовнішньої установки

У неметалевих трубах із негорючих матеріалів; у закритих каналах будівельних конструкцій; під штукатуркою. Не допускається:

застосування ізоляційних труб із металевою оболонкою в сирих, особливо сирих приміщеннях та у разі зовнішнього встановлення на відкритому повітрі; застосування стальних труб і сталевих глухих коробів з товщиною стінок 2 мм і менше в сирих, особливо сирих приміщеннях і у разі зовнішнього встановлення

Незахищені та захищені одно- і багатожильні проводи, кабелі в неметалевій і металевій оболонках