9.2. При будівництві, реконструкції, ремонті будинків і споруд на території житлової забудови із застосуванням вантажопідіймальних кранів в умовах, коли в небезпечну зони можуть потрапити експлуатовані житлові, суспільні і виробничі будинки і спорудження, транспортні чи пішохідні дороги (тротуари), у проекті організації будівництва (ПОБ), що є невід'ємною частиною основного проекту, повинні бути передбачені рішення по забезпеченню безпеки людей, у тому числі:

 • перенос транспортних і пішохідних доріг за межі небезпечних зон;
 • виселення людей з будинків чи споруджень, складання графіка виконання будівельних робіт, що передбачає здійснення будівельно-монтажних робіт під час відсутності людей у цих будинках і спорудженнях.

9.3. При необхідності, допускається експлуатація зазначених у п. 9.2 об'єктів, крім місць, де можливе скупчення людей (театрів, станцій метро, дитячих лікувальних і навчальних закладів і ін.) за умов застосування наступних організаційних і інженерно-технічних рішень, що виключають виникнення небезпечних зон у місцях перебування людей.

9.3.1. Поблизу місць переміщення вантажу краном:

 • використання вантажопідіймальних кранів, оснащених радіопереговорним пристроєм для зв'язку між собою крановика, стропальника і особи, відповідальної за безпечне виконання робіт по переміщенню вантажів кранами;
 • наближення стріли крана не менше, ніж на 2 м до об'єктів, розташованих у зоні його установки;
 • вказівок у проекті обмежень зони робочих рухів крана (стоянок крана з обмеженими кутами повороту і робочого вильоту стріли крана), що забезпечують попередження виникнення небезпечних зон у місцях перебування людей;
 • оснащення крана засобами автоматичного обмеження його руху, а також стріли, вантажозахватного органа і упорами, а електроустаткування приводів робочих рухів крана повинне бути обладнано реле контролю фаз;
 • зниження швидкості переміщення вантажів при їх наближенні до границі небезпечної робочої зони на відстань менше 7 м і подальшому транспортуванні до мінімальної. Зони наближення повинні бути позначені в проекті;
 • підтвердження справного технічного стану крана особою, відповідальною за його справний стан, не рідше, ніж через кожні 10 днів;
 • щоденного підтвердження справного стану вантажозахватних пристроїв чи тари особою, відповідальною за безпечне переміщення вантажів кранами. Результати перевірки треба записувати в журналі робіт;
 • застосуванням вантажозахватних пристроїв і додаткових страхувальних пристосувань, що виключають можливість падіння залізобетонних виробів при їх переміщенні.

9.3.2. Поблизу споруджуваного, ремонтуємого, реконструйованого будинку чи спорудження:

 • установки по периметру будинку чи спорудження уловлюючих пристроїв або захисного екрана, що виключають падіння предметів у зону перебування людей;
 • обмеження робочих рухів крана таким чином, щоб переміщуваний їм вантаж не виходив за контури будинку або спорудження і не піднімався вище мінімально допустимої величини (0,5 м) над змонтованими конструкціями будинку чи спорудження.

9.3.3. Поблизу границі небезпечної зони:

 • пристрою захисного суцільного огородження висотою 2м із суцільним козирком над пішохідним тротуаром. Тротуари, розташовані на установках примикання до вулиць і проїздів, обладнають поруччям, установлюваним з боку руху транспорту.

10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ ВИМОГ БЕЗПЕКИ

10.1. При веденні робіт з монтажу будівельних конструкцій необхідно постійно здійснювати контроль за виконанням вимог безпеки відповідно до ПВР, СНіП 111-4-80 і іншої технічній-нормативно-технічної документації по техніці безпеки, затвердженої у встановленому порядку.

10.2. Контроль за виконанням вимог безпеки при монтажі і випробуванні складних і унікальних конструкцій (щогл, веж, резервуарів і т.п.) необхідно здійснювати відповідно до ПВР.

10.3. Контроль за технічно справним станом і безпечною експлуатацією слід здійснювати:

 • монтажного оснащення - відповідно до ГОСТ 24259-80;
 • засобів підмащування - відповідно до ГОСТ 24258-88;
 • вантажопідіймальних машин і механізмів - відповідно до інструкції по експлуатації, а також ДНАОП 0.00-1.93-93 "Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів" і "Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском", затверджених Держнаглядохронпраці України;
 • засобів малої механізації, монтажних пристосувань і інструмента - відповідно до діючих нормативних актів чи документів.

10.4. Засоби захисту повинні підлягати періодичним контрольним оглядам і випробуванням у терміни, установлені нормативно-технічною документацією на дані засоби захисту, у тому числі:

 • захисні огородження - відповідно до ГОСТ 12.4.059-89 і ГОСТ 23407-78;
 • страхувальні канати - відповідно до ГОСТ 12.4.107-02;
 • запобіжні пояси - відповідно до ГОСТ 12.4.089-86;
 • каски захисні - відповідно до ГОСТ 12.4.0.87-84.

10.5. Засоби підмащування повинні експлуатуватися і випробуватися відповідно до вимог інструкцій з експлуатації чи технічних умов конкретних типів засобів підмащування.

Директор ПКБ "Стальмонтаж" М.Ц.Чудновський

Завідувач відділом А.П.Гапайца

Відповідальний виконавець В.Ф.Осауленко

11. ТЕРМІНИ І ПОЯСНЕННЯ

Засоби підмащування - Пристрої, призначені для організації робочих місць при виконанні будівельно-монтажних робіт на висоті або глибині більше 1,3 м від рівня землі чи перекриття.

Ліси - Багатоярусна конструкція, призначена для організації робочих місць на різних горизонтах.

Колиска - Підвісна конструкція з робочим місцем, що переміщується по висоті.

Сходи - Конструкції, призначені для переміщення людей по висоті і створення короткочасних робочих місць.

Вантажопідіймальна машина - Піднімальний пристрій циклічної дії зі зворотно-поступальним рухом вантажозахватного органа.

Міст крана - Несуча конструкція кранів мостового типу, призначена для руху по ній вантажного візка чи конструкція між опорами козлового крана, включаючи його консолі.

Візок вантажний - Конструкція, призначена для переміщення підвішеного вантажу.

Держнаглядохоронпраці - Центральний орган Держнаглядохоронпраці України (Комітет).

Орган Держнаглядохоронпраці - Територіальне управління Держнаглядохоронпраці України.

Промисловий альпінізм - Виконання робіт із застосуванням альпіністського оснащення.

Кондуктор - Просторове монтажне пристосування, яке власно стійке і служить для тимчасового закріплення і вивірки одного чи групи елементів конструкцій.

Запобіжний пояс - Засіб індивідуального захисту людини при падінні з висоти.

Карабін запобіжного пояса - Елемент пояса, призначений для закріплення до конструкцій.

Експлуатаційна стійкість колиски, навішеної на гак крана - Здатність колиски протидіяти перекосу, створюваному переміщенням працюючих уздовж колиски.

Працівник – Людина, працююча у будь-якій сфері трудової діяльності. Це може бути будь-яка посадова особа, фахівець, інженер, монтажник, крановик, електрозварник і ін.

ДОДАТОК № 1

ГРАНИЦІ НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОН

Висота

можливого падіння

предмета, м

Границі небезпечної зони, м

у місцях, над якими відбувається переміщення вантажів кранами (від горизонтальної проекції траєкторії максимальних габаритів переміщуваного вантажу)

поблизу споруджуваного будинку споруди

(від зовнішнього периметра)

До 10

Понад 0 до 4

Понад 1,5 до 3,5

Понад 10 до 20

Понад 4 до 7

Понад 3,5 до 5

Понад 20 до 70

Понад 7 до 10

Понад 5 до 7

Понад 70 до 120

Понад 10 до 15

Понад 7 до 10

Понад 120 до 200

Понад 15 до 20

Понад 10 до 15

Понад 200 до 300

Понад 20 до 25

Понад 15 до 20

Понад 300 до 450

Понад 25 до 30

Понад 20 до 20

Примітка: * таблиця представлена зі СНіП III-4-80*

ДОДАТОК № 2

ГРАНИЦІ НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОН, У МЕЖАХ ЯКИХ ДІЄ

НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ СТРУМОМ

Напруга, кВ

Обмежуючі небезпечну зону

відстані від необгороджених неізольованих частин електроустановки (електроустаткування, кабелю і проводу) чи від вертикальної площини, утвореної проекцією на землю найближчого проводу повітряної лінії електропередачі, що знаходиться під напругою, м

До 1

1,5

Від 1 до 20

2,0

Від 35 до 110

4,0

Від 150 до 20

5,0

330

6,0

Від 500 до 750

9,0

800 (постійного струму)

9,0

Примітка: * таблиця надана зі СНіП III-4-80*

ДОДАТОК № 3

НАЙМЕНША ДОПУСТИМА ВІДСТАНЬ ВІД ПІДГРУНТУВАННЯ

УКОСУ КОТЛОВАНУ (КАНАВИ) ДО НАЙБЛИЖЧИХ ОПОР КРАНА

Глибина

котловану

(канави) м

Відстань від підстави укосу до найближчої опори при ненасипному ґрунті, м

піщаному і гравійному

супіщаному

суглинному

глинистому

лісовому сухому

1

1,5

1,25

1,0

1,0

1,0

2

3,0

2,4

2,0

1,5

2,0

3

4,0

3,6

3,25

1,75

2,5

4

5,0

4,4

4,0

3,0

3,0

5

6,0

5,3

4,75

3,5

3,5

Примітка: * таблиця представлена з ДНАОП 0.00-1.03-93.