ДБН Б.1-1-93. Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів


Перевірив___________________________________________” ____” ____________ 199 ___р.

(прізвище, ім'я та по батькові)

Форма 1.13

Дата реєстраціі документів

ПАСПОРТ

водопровідної мережі

Складений”_____”______________ _199__ року

ДБН Б.1-1-93 С.31

Продовження додатку 1

Форма 1.14

Дата реєстрації документів

ОПИС

документів паспорту водопровідної мережі

Назва документу

Рядок

Кількість листів

Відомості про водопровідну мережу

1

1

Відомості про ділянку водопровідної мережі

2

Відомості про вузол водопровідної мережі

3

Схема водопровідної мережі

4

1

Каталог координат вузлів водопровідної мережі

5

1

Інші документи

6

Примітки:

ДБН Б.1-1-93 С.32

Продовження додатку 1

Форма 1.15

Дата реєстрації документів

ВІДОМОСТІ

про водопровідну мережу

Власник (користувач) __________________________________________________ __ 01

Міністерство (відомство), концерн, асоціація _________________________________ 02

Найменування галузі______________________________________________________ 03

Юридична адреса власника (користувача)____________________________________

_______________________________________, телефон_________________________ 04

Форма власності: державна, комунальна, колективна, приватна__________________ 05

(потрібне підкреслити)

Тип водопроводу____________________________________________________________ 06

Власник (користувач)________________________________________________

_______________________________________________ _________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон) (підпис)

ДБН Б . І-1-93 С.33

Продовження додатку 1

Форма 1.16

Код ділянки мережі

Дата реєстрації інформації

В І Д О М О С Т І

про ділянку водопровідної мережі

Місцезнаходження ділянки_______________________________________________________

(найменування вулиці або планув. одиниці,під якою прокладено ділянку

01

Довжина, м____________________________________________________________________

02

Діаметр, м_____________________________________________________________________

03

Матеріал______________________________________________________________________

04

Глибина закладення, м__________________________________________________________

05

Схил_________________________________________________________________________

06

Технічний стан:

відсоток зносу _________________________________________________________________

07

знаходиться в аварійному стані___________________ ТАК . - НІ _______________________

08

(потрібне підкраспити)

Режим роботи__________________________________________________________________

09

Шіляховий відбір, л/с____________________________________________________________

10

Власник (користувач)_____________________________________________________

_______________________________________________________ ____________________

(посада, прізвища, ім'я та по батькові, телефон)” (підпис)

М.П. “ _____” _____________________ 199 ____ р.

ДБН Б.І-1-93 С.34

Продовження додатку 1

Форма 1.17

Код вузла мережі

Дата реєстрації інформації

ВІДОМОСТІ

про вузол водопровідної мережі

Загальна витрата води, л/с______________________________________________________ 01

Загальна зосереджена витрата води, л/с __________________________________________ 02

Тиск, кПа_____________________________________________________________________ 03

Кількість зосереджених споживачів, од. _________________________________________________ 04

Власник (користувач)___________________________________________ _____________

(посада, прізвище, .ім'я та по батькові, телефон) (підпис)

М.П. “_____” ____________________ 199 ___ р.

ДБН Б.1-1-93 С.35

Продовження додатку 1

Форма 1.18

Дата реєстрації документів

КАТАЛОГ

координат вузлів водопровідної мережі

Код вузла

Координати

Х

У

Розрахував ___________________________________________ “ ____ “ ____________ 199 ___ р.

(прізвище, ім'я та по батькові)

Перевірив____________________________________________ “ ____ “ _____________ 199 ___ р.

(прізвище, ім'я та по 6атькові)

.

ДБН Б.1-1-93 С.36

Продовження додатку 1

Форма 1.19

Дата реєстрації документів

СХЕМА

водопровідної мережі

Код ділянки

Діаметр, м

Шляховий відбір, л/с

Код вузла

Загальна витрата води, л/с

Форма 1.20

Дата реєстрації документів

ПАСПОРТ

каналізаційної мережі

Складений "_____" ________________________ 199 ___ року

ДБН Б.1-1-93 С.37

Продовження додатку 1

Форма 1.21

Дата реєстрації інформації

ОПИС документів паспорту каналізаційної мережі

Назва документу

Радок

Кількість листів

Відомості про каналізаційну мережу

1

1

Відомості про ділянку каналізаційної мережі

2

Відомості про вузол каналізаційної мережі

3

Схема каналізаційної мережі

4

1

Каталог координат вузлів каналізаційної мережі

5

1

Інші документи

6

)!бмітки:

Примітки:

ДБН Б.1-1-93 С.38

Продовження додатку 1

Форма 1.22

Дата реєстрації інформації

ВІДОМОСТІ

про каналізаційну мережу

Власник (користувач) ____________________ ______________________________________________ 01

Міністерство (відомство), концерн, асоціація ______________________________________________ 02

Найменування галузі _________________________________________________________________ 03

Юридична адреса власника (користувача) _______________________________________________

____________________________________________, телефон _________________________ ____ 04

Форма власності: державна, комунальна, колективна, приватна _______________________ ____ 05

(потрібме підкреслитм)

Тип каналізації__________________________________________________________________ ____ 06

Власник (користувач) ___________________________________________________________

___________________________________________________________________ _______________

(посада, прізвища, ім'я та по батькові, телефон) (підпис)

М.П. “ ____ “ _____________________ 199 ___ р.

ДБН Б.Ї-Ї-93 С.39

Продовження додатку 1

Форма 1.23

Код ділянки мережі

Дата реєстрації інформації

ВІДОМОСТІ

про ділянку каналізаційної мережі

Місцезнаходження ділянки _____________________________________________________________ 01

(найменування вулиці або планув, одиниці, під якою прокладено ділянку)

Довжина , м ___________________________________________________________________________________________ 02

Діаметр,м ____________________________________________________________________________________________ 03

Матеріал ______________________________________________________________________________________________ 04

Глибина закладення, м __________________________________________________________________________________ 05

Схил __________________________________________________________________________________________________ 06

Технічний стан:

відсоток зносу ______________________________________________________________ 07

знаходиться в аварійному стані _________________________________ ТАК - НІ _____________________ 08

( потрібне підкреслити)

Режим роботи ________________________________________________________________________________ 09

Шляховий приплив стоку, л/с ____________________________________________________________ 10

Наповнення колектора __________________________________________________________________________ 11

Швидкість руху води в колекторі, м/с ______________________________________________________________ 12

Власник (користувач) _________________________________________

__________________________________________________________________________ _______________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон) (підпис)

М.П. “ _____” _____________________ 199 __ р ДБН Б.1-1-93 С.40

Продовження додатку 1

Форма 1.24

Код ділянки мережі

Дата реєстрації інформації

В І Д О М О С Т І

про вузол каналізаційної мережі

Загальна витрата води, л/с ___________________________________________________________ 01

Загальна зосереджена витрата води, л/с _______________________________________________ 02

Тиск, кПа _________________________________________________________________________ 03

Кількість зосереджених споживачів, од. ______________________________________________________ 04

Власник (користувач) __________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ____________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон) (підпис)

М.П. “ _____” _____________________ 199 __ р ДБН Б.Ї-Ї-93 С.41

Продовження додатку 1

Форма 1.25

Дата реєстрації інформації

СХЕМА

каналізаційної мережі

Код ділянки

Діаметр, м

Наповнення

колектора

Код вузла

Загальна витрата води, л/с

ДБН Б.1-1-93 С.42

Продовження додатку 1

Форма 1.26

Дата реєстрації інформації

К А Т А Л О Г

координат вузлів каналізаційної мережі

Код вузла

Координати

Х

У

Рахував______________________________________________________________ “ ____ “ __________ 199 ___ р.

(прізвище, ім'я та по батькові)

Перевірив ____________________________________________________________ “ _____ “ _________ 199 ___ р.

(прізвище, ім'я та по батькові)

Форма 1.27

Дата реєстрації інформації

ПАСПОРТ

газової мережі

Складений "____ “ _____________________ 199 ____ року

ДБН Б-1-1-93 С.43

Продовження додатку 1

Форма 1.28

Дата реєстрації інформації

О П И С

документів паспорту газової мережі

Назва документу

Рядок

Кількість листів

ВІдомості про газову мережу

1

ВІдомості про ділянку газової мережі

2

Відомості про вузол газової мережі

3

Схема газової мережі

4

1

Каталог координат вузлів газової мережі

5

1

Інші документи

6

Примітки:

ДБН Б.1-1-93 С.44

Продовження додатку 1

Форма 1.29

Дата реєстрації інформації

В І Д О М О С Т І

про газову мережу

Власник (користувач)_________________________________________________ ____ 01

Міністерство (відомство), концерн, асоціація _______________________________ __ 02

Найменування галузі _____________________________________________________ 03

Юридична адреса власника (користувача)____________________________________