НАПБ А.01.001-2004. Правила пожежної безпеки в україні


допускають монтаж безпосередньо на горючих основах з матеріалів

груп горючості Г3, Г4.

5.1.28. У театрах, кіноконцертних залах, спортивних спорудах

та в інших місцях проведення видовищних заходів:

5.1.28.1. Електрошафи, а також вся електроапаратура для

регулювання напруги та струму (реостати, автотрансформатори,

дросельні котушки, пускові реостати тощо) повинні розміщатися за

межами площ естрад, підмостків, а також сцен.

У разі монтажу тимчасового електрообладнання слід вимірювати

опір ізоляції електричних мереж та електроустановок із складанням

актів.

5.1.28.2. Під час використання для постановчого або

ілюмінаційного освітлення лазерних установок генерувальні блоки

лазерів треба встановлювати у приміщеннях апаратних на основах з

негорючих матеріалів на відстані не ближче 1 м від декорацій та

поверхонь конструкцій з матеріалів груп горючості Г3, Г4.

5.1.28.3. Улаштовуючи софіти на рампах, слід застосувати

тільки негорючі матеріали. Корпуси софітів мають бути ізольовані

від тросів, що їх підтримують. Прожектори та софіти повинні бути

віддалені від декорацій та конструкцій з горючих матеріалів на

відстань не менше 0,5 м. Прожектори та софіти повинні бути

встановлені від декорацій та конструкцій з горючих матеріалів

груп Г3, Г4 на відстані не менше 0,5 м.

5.1.28.4. Між дерев'яною рампою помосту (естради, сцени) та

кожухами електросвітильників повинен бути прокладений негорючий

теплоізолюючий матеріал завтовшки 8-10 мм. У разі встановлення

підсвітів безпосередньо на планшеті помосту (естради, сцени) під

них повинні підкладатися негорючі теплоізоляційні килимки. Софіти,

які не мають світлофільтрів і використовуються для робочого

освітлення естради, помосту, сцени, повинні бути закриті склом.

У всіх софітів з боку світла повинна бути встановлена захисна

металева сітка, яка застосовується для відвернення випадання скла

зі світильників та осколків колб ламп, що розірвалися.

5.1.28.5. Застосування в прожекторах та софітах

світлофільтрів з горючих матеріалів замість скла забороняється.

5.1.28.6 Конструкція світильників повинна виключати випадання

з них ламп. Світильники з лампами розжарювання повинні мати

суцільне силікатне скло, яке захищає колбу лампи.

5.1.29. Не дозволяється:

проходження повітряних ліній електропередач та зовнішніх

електропроводок над горючими покрівлями, навісами, штабелями лісу,

складами паливно-мастильних матеріалів, торфу, дров та інших

горючих матеріалів;

відкрите прокладання електропроводів і кабелів транзитом

через пожежонебезпечні і вибухонебезпечні зони будь-якого класу і

ближче 1 м і 5 м від них відповідно, а також у сходових клітках;

експлуатація кабелів і проводів з пошкодженою або такою, що в

процесі експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцією;

залишення під напругою кабелів та проводів з неізольованими

струмопровідними жилами;

застосування саморобних подовжувачів, які не відповідають

вимогам ПУЕ, що пред'являються до переносних (пересувних)

електропроводок;

застосування для опалення приміщення нестандартного

(саморобного) електронагрівального обладнання або ламп

розжарювання;

користування пошкодженими розетками, відгалужувальними та

з'єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами, а

також лампами, скло яких має сліди затемнення або випинання;

підвішування світильників безпосередньо на струмопровідні

проводи, обгортання електроламп і світильників папером, тканиною

та іншими горючими матеріалами, експлуатація їх зі знятими

ковпаками (розсіювачами);

використання електроапаратури та приладів в умовах, що не

відповідають вказівкам (рекомендаціям) підприємств-виготовлювачів;

застосування в пожежонебезпечних зонах складських приміщень

люмінесцентних світильників з відбивачами і розсіювачами,

виготовленими з горючих матеріалів;

використання в пожежонебезпечних зонах світильників з лампами

розжарювання без захисного суцільного скла (ковпаків), а також з

відбивачами і розсіювачами, виготовленими з горючих матеріалів;

залишення без догляду при виході з приміщення, квартири

увімкнених в електромережу нагрівальних приладів, телевізорів,

радіоприймачів тощо;

складування горючих матеріалів на відстані 1 м від

електроустаткування та під електрощитами;

використання роликів, вимикачів, штепсельних розеток для

підвішування одягу й інших предметів; заклеювання ділянок

електропроводки папером, горючими тканинами;

застосування для електромереж радіо- та телефонних проводів;

використання побутових електронагрівальних приладів (прасок,

чайників, кип'ятильників тощо) без негорючих теплоізоляційних

підставок та в місцях (приміщеннях), де їх застосування не

передбачено технологічним процесом або заборонено цими Правилами

(пункт 5.1.17 розділу 7), іншими нормативними документами чи

власником підприємства;

відкрито прокладати в сходових клітках і в об'ємі внутрішніх

евакуаційних сходів електропроводи і кабелі, у тому числі в трубах

із горючих та важкогорючих матеріалів згідно з ГОСТ 12.1.044-89

"ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура

показателей и методы их определения", незалежно від їхнього

призначення і напруги;

заклеювати шпалерами відкрито прокладені електропроводи і

кабелі.

5.1.30. В усіх, незалежно від призначення, приміщеннях, які

після закінчення роботи замикаються і не контролюються черговим

персоналом, з усіх електроустановок та електроприладів, а також з

мереж їх живлення повинна бути відключена напруга (за винятком

чергового освітлення, протипожежних та охоронних установок, а

також електроустановок, що за вимогами технології працюють

цілодобово).

При цьому в будівлях, крім житлових будинків, усі

електроустановки, що працюють цілодобово, повинні бути заживлені

самостійними лініями, починаючи від увідного пристрою в будівлю

(споруду). Кожна така електроустановка повинна мати свій апарат

захисту (запобіжник або автоматичний вимикач). Вимкнення

електропостачання повинно виконуватися від одного загального

комутаційного апарата (вимикача), до якого є вільний доступ

електротехнічному персоналу і який розміщений біля виходу (входу)

будівлі.

5.1.31. На кожному об'єкті повинен бути встановлений порядок

відключення напруги з електрообладнання, силових та контрольних

кабелів на випадок пожежі. При цьому електроживлення систем

пожежної автоматики, протипожежного водопостачання та

експлуатаційного (аварійного) освітлення має бути невідключеним.

5.1.32. Усе електрообладнання (корпуси електричних машин,

трансформаторів, апаратів, світильників, розподільчих щитів, щитів

управління, металеві корпуси пересувних та переносних

електроприймачів тощо) підлягає зануленню або заземленню

відповідно до вимог розділів ПУЕ.

5.1.33. Несправності в електромережах та електроапаратурі,

які можуть викликати іскріння, коротке замикання, понаднормований

нагрів горючої ізоляції кабелів і проводів, повинні негайно

ліквідовуватися черговим персоналом. Пошкоджену електромережу

потрібно відключати до приведення її в пожежобезпечний стан.

5.1.34. Замір опору ізоляції електричних мереж та

електроустановок має проводитися в особливо вологих та жарких

приміщеннях, у зовнішніх установках, а також у приміщеннях із

хімічно активним середовищем у повному обсязі не рідше 1 разу на

рік, в інших випадках - 1 раз на 2 роки, якщо інші терміни не

обумовлені правилами технічної експлуатації.

5.1.35. Захист будівель, споруд та зовнішніх установок від

прямих попадань блискавки і вторинних її проявів має виконуватися

відповідно до вимог РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству

молниезащиты зданий и сооружений".

5.1.36. Для підтримання пристроїв захисту від блискавок у

справному стані необхідно регулярно проводити ревізію цих

пристроїв: для будівель і споруд I та II категорії з захисту від

блискавки - щороку, для III категорії - не рідше 1 разу на 3 роки

зі складанням акта, в якому вказуються виявлені дефекти. Усі

виявлені у пристроях захисту від блискавок пошкодження та дефекти

підлягають негайному усуненню.

5.1.37. У приміщеннях категорій А, Б, В за вибухопожежною та

пожежною небезпекою має бути забезпечено дотримання вимог

електричної іскробезпеки згідно з ГОСТ 12.4.124-83 "ССБТ. Средства

защиты от статического электричества. Общие технические

требования", ГОСТ 12.1.018- 93 "ССБТ. Пожаровзрывобезопасность

статического электричества. Общие требования" та Правилами захисту

від статичної електрики.

5.1.38. Власник підприємства зобов'язаний забезпечити

обслуговування та технічну експлуатацію електроустановок, у тому

числі електроустановок слабкого струму. Особа, призначена

відповідальною за їх протипожежний стан (головний енергетик,

енергетик, інженерно-технічний працівник відповідної

кваліфікації), зобов'язана:

організовувати і проводити профілактичні огляди та

плановопопереджувальні ремонти електрообладнання і електромереж, а

також своєчасне усунення порушень, які можуть призвести до пожежі;

забезпечувати правильність застосування електрообладнання,

кабелів, електропроводок залежно від класу пожежо- та

вибухонебезпечності зон і умов навколишнього середовища, а також

справний стан апаратів захисту від коротких замикань,

перевантажень та інших небезпечних режимів робіт;

організовувати навчання та інструктажі чергового персоналу з

питань пожежної безпеки під час експлуатації електроустановок.

У разі неможливості технічного обслуговування

електроустановок силами персоналу підприємства власником повинен

бути укладений договір на планове технічне обслуговування зі

спеціалізованою організацією (із кваліфікованими фахівцями).

5.1.39. Електропостачання всіх протипожежних пристроїв

(пожежних насосів, вогнезатримуючих клапанів з електроприводом,

централізованої системи оповіщення про пожежу, установок

охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, електрозасувок на

протипожежних водопроводах, сигналізаторів вибухонебезпечних

концентрацій горючих газів, вибухонебезпечних парів, пилу тощо

слід виконувати за першою категорією надійності, крім випадків,

обумовлених у нормативних документах.

5.2. Опалення

5.2.1. Перед початком опалювального сезону котельні,

теплогенераторні й калориферні установки, печі та інші опалювальні

прилади мають бути старанно перевірені й відремонтовані. Несправні

опалювальні пристрої не повинні допускатися до експлуатації.

5.2.2. Особи, призначені на підприємствах відповідальними за

технічний стан опалювальних установок, зобов'язані організовувати

постійний контроль за правильністю їх утримання та експлуатації,

своєчасний і якісний ремонт.

Опалювальні установки повинні відповідати протипожежним

вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів.

5.2.3. Опалення печей на підприємствах повинно проводитися

спеціально уповноваженими особами, які пройшли протипожежний

інструктаж.

Режим, час та тривалість топлення печей встановлюються

розпорядженням керівника підприємства з урахуванням місцевих умов.

5.2.4. Топлення печей у будівлях та спорудах, за винятком

житлових будинків, дач тощо, повинне припинятися не менше як за

дві години до закінчення роботи, а в лікарнях та на інших об'єктах

з цілодобовим перебуванням людей - за дві години до сну.

5.2.5. Повітронагрівальні й опалювальні прилади повинні

розміщуватися так, щоб до них був забезпечений вільний доступ для

огляду й очищення.

Очищення димоходів та печей від сажі потрібно проводити перед

початком, а також протягом усього опалювального сезону, а саме:

опалювальних печей періодичної дії на твердому та рідкому

паливі - не рідше одного разу на три місяці;

печей та осередків вогню безперервної дії - не рідше одного

разу на два місяці;

кухонних плит та кип'ятильників - один раз на місяць.

На підприємствах результати очищення димоходів та печей

повинні фіксуватися в журналі.

5.2.6. Печі та інші опалювальні прилади повинні мати

протипожежні розділки (відступки) від горючих конструкцій, що

відповідають вимогам будівельних норм.

Підлога з горючих матеріалів повинна захищатися під

топковими дверцятами (топковим отвором) металевим листом розміром

0,7 x 0,5 м, що розташовується своїм довгим боком уздовж печі.

5.2.7. Відстань від печей до товарів, стелажів, шаф та іншого

обладнання повинна бути не менше 0,7 м, а від топкових отворів -

не менше 1,25 м.

5.2.8. На горищах усі димові труби і стіни, в яких проходять

димові канали, повинні бути відштукатурені та побілені.

5.2.9. Димові труби будівель з покрівлями з горючих

матеріалів повинні бути обладнані надійними іскрогасниками.

5.2.10. Золу і шлак, які вигрібають з топки, необхідно

заливати водою та виносити в місця, спеціально для цього

відведені. Не дозволяється висипати їх поблизу будівель.

5.2.11. Улаштування тимчасових печей у приміщеннях, як