1.6.6. Необхідно дотримуватись режиму праці і відпочинку. Рекомендується робити фізкультурні паузи тривалістю 5-10 хв. через 2-2,5 часу після початку зміни і через 2 години після обідньої перерви.

1.6.7. У випадку поганого самопочуття, нервового розладу, сильного збудження, виявлення високої температури тіла або інших ознак захворювання, що заважають електрослюсарю-монтажнику вести нормальну безпечну роботу, він зобов'язаний доповісти про це начальнику зміни і негайно звернутися до лікаря.

1.6.8. Не допускаються у місця виконання робіт електрослюсарі-монтажники в нетверезому стані.


2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Перед початком роботи електрослюсар-монтажник повинен перевірити:

а) укомплектованість і справність інструментів, устаткування, спецодягу, ЗІЗ;

б) наявність на робочому місці огороджень, помостів, настилів, драбин і т.д. і їх справність. Проходи і робоче місце повинні бути чистими, сміття і сторонні предмети прибрані.

2.1.1. Робочі місця і проходи до них на висоті 1,3 м і більше, відстанню менше 2 м від межі перепаду по висоті повинні бути огороджені. Проходи з ухилом більше 20 градусів повинні бути обладнані трапами або сходами з огородженням. При неможливості устрою огородження електрослюсар-монтажник повинен користуватися запобіжним поясом. Місця закріплення карабіна пояса повинні бути заздалегідь вказані майстром.

2.2. Порядок підготовки робочого місця, ЗІЗ.

 1. Оглянути робоче місце, прибрати непотрібні предмети, що можуть заважати роботі, звільнити проходи.
 2. Переконатись, що робоче місце освітлене відповідно до діючих норм і світло не буде заважати в процесі роботи, засліплюючи очі. Ручний інструмент, пристосування, заготовки, деталі та інші, необхідні для роботи, матеріали розмістити в зручному і безпечному для користування порядку.

2.2.3. Перед початком роботи електрослюсар-монтажник повинен одягти спецодяг і відповідні ЗІЗ.

2.2.4. При виконанні робіт у декілька ярусів (по одній вертикалі) робочі місця повинні бути обладнані захисними засобами (настили, сітки, козирки і т.п.) відповідно до ПВР.

2.2.5. Прохід по штольнях і інших підземних виробках дозволяється тільки у визначених місцях, вказаних керівником робіт відповідно до ПВР.

2.3. Порядок перевірки справності устаткування, інструмента.

2.3.1. Перед початком роботи справність електроінструмента повинен перевіряти черговий слюсар-електрик по ремонту шахтного обладнання, устаткування, машин та механізмів, який має кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче III. При цьому особлива увага повинна бути звернена на:

а) міцність кріплення всіх вузлів і деталей;

б) цілісність гумових кабелів і заземлення;

в) надійність механічних і електричних з'єднань;

г) перевірку роботи перемикачів шляхом кількаразового їх вмикання і вимикання;

д) наявність мастила, охолоджувальної рідини.

2.3.2. При виявленні порушень у пускових, гальмових устроях, системах блокування і сигналізації, вентиляції та освітлення електрослюсар-монтажник зобов'язаний довести про них до відома керівництва дільниці.

2.3.3. Ручний інструмент (молотки, киянки, кувалди, зубила, борідки, крейцмейселі, керни, пробійники, гайкові ключі і т.д.) повинні бути справним: не мати задирок, збитих скосів, тріщин і т.п. Ручки молотків, киянок і кувалд повинні бути встановленої довжини, гайкові ключі відповідати розмірам болтів і гайок.

Не нарощувати з метою збільшення крутного моменту ключі іншими предметами. Монтажні ломики повинні мати довжину 1-1,2 м. Один кінець ломика повинен бути відтягнутий на конус, інший - під лапу. Бічна поверхня ломика повинна мати насічку.

2.4. Порядок перевірки наявності і стану вихідних матеріалів (сировини, заготовок, напівфабрикатів).

2.4.1. Наявність і стан вихідних матеріалів (сировини, заготовок, напівфабрикатів) перевіряється шляхом їх огляду.

2.5. Про всі помічені несправності устаткування, устроїв, пристосувань, інструмента, захисних засобів, виявлених при огляді, електрослюсар-монтажник повинен повідомити керівнику робіт (майстру, виконробу) і до усунення несправностей до роботи не приступати.


3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Відомості щодо безпечної організації праці, про прийоми і методи безпечного

виконання робіт.

3.1.1. Лебідки з ручним приводом повинні бути редукторними та обладнані справними автоматично діючими вантажоупорними гальмами або безпечними рукоятками.

3.1.2. Лебідки (ручні та електричні), призначені для підйому (опускання) робітників у колисках, повинні бути випробувані і обладнані подвійними гальмовими пристроями і безпечними рукоятками.

 1. Лебідки, що застосовуються для переміщення великовагових вантажів, повинні міцно прикріплюватись болтами до дерев'яної або металевої рами, яка надійно кріпиться до «якоря» або до нерухомих конструкцій, відповідно до ПВР.
 2. Зубчасті передачі лебідок повинні бути закриті кожухами.

Ручні пневматичні машини повинні бути обладнані пристосуваннями, які не допускають вильоту робочого інструменту.

3.1.5. Перед приєднанням ручних пневматичних машин до шлангу, що підводить стиснене повітря, продути шланг для видалення з нього пилу і вологи, при цьому струмінь повітря спрямовувати нагору.

Приєднувати шланг до пневматичної машини тільки при закритому вентилі повітряної магістралі (компресора).

Переконатися, що штуцери і ніпелі мають справні грані і різьби, навернені в місцях з'єднання на повну кількість ниток, і забезпечують міцне і щільне з'єднання шлангів між собою, а також з пневматичною машиною і повітряною магістраллю (компресором). Шланги на ніпелях і штуцерах повинні бути закріплені спеціальними стяжними хомутами.

Для уникнення аварійних ситуацій не дозволяється закріплювати шланги на ніпелях і штуцерах дротом.

 1. При одержанні ручних електричних машин, переносних електричних світильників, і надалі при роботі з ними електрослюсар-монтажник повинен виконувати вимоги інструкції з охорони праці при роботі з ручними електричними машинами і переносними електричними світильниками.
 2. Не можна користуватися ручним електроінструментом, знаходячись у нестійкому положенні.
 3. При використанні помостів або риштувань електрослюсар-монтажник повинен переконатися в тому, що вони огороджені із зовнішнього та торцьового боків бильцями з поруччям, середньою та бортовою дошками і заземлені.
 4. Не виконувати роботу ручним електроінструментом з приставлених драбин .

3.1.10. Переноси (пристави) драбини повинні бути інвентарними. Пристави драбини висотою більше 5 м, які встановлюються під кутом більше 75 градусів до горизонту, повинні мати, починаючи з висоти 2 м від її нижнього кінця, дугове огородження або повинні бути обладнані канатом з уловлювачем для закріплення карабіна запобіжного пояса. Опорні кінці приставних вертикальних і нахилених драбин повинні мати при установці на асфальтові, бетонні та інші тверді поверхні башмаки з матеріалу, що не сковзає, (гуми і т.п.).

Вимоги безпеки при монтажі (демонтажі) елементів прохідницького комплексу в монтажній камері.

3.1.11. Встановлені в монтажній камері вантажопідйомні механізми і пристосування для монтажу перед початком роботи повинні бути попередньо оглянуті і випробувані.

3.1.12. В монтажній (демонтажній) камері під час складання (демонтажу) комплексу:

не робити одночасно зі складанням будь-яких робіт, не пов'язаних з монтажем;

не користуватися відкритим вогнем (багаттям, смолоскипами, паяльними лампами) для відігрівання деталей;

не знаходитися особам, які не мають відношення до монтажу.

Під час складання (демонтажу) повинна безупинно діяти вентиляція.

 1. Підйом і зняття деталей необхідно робити за допомогою лебідок, домкратів. Розстроповувати поставлену на місце деталь дозволяється після установки оправок і затягування не менше 3 болтів.
 2. Лебідки необхідно встановлювати так, щоб працюючі на них добре бачили всю ділянку, на якій ведуться монтажні (демонтажні) роботи.
 3. Ведучий кінець тягового троса-каната повинен бути направлений до барабана лебідки знизу під прямим кутом до його горизонтальної осі. Якщо лебідка встановлена далеко від вантажу, що переміщається, то для направлення каната (троса), який йде до неї, необхідно використовувати направляючі блоки.
 4. При підйомі вантажів одночасно двома лебідками швидкості навивки канатів (тросів) на їх барабани повинні бути однаковими.

3.1.17. Електрослюсарі-монтажники, які працюють на лебідці, повинні стежити за тим, щоб висота вільної частини реборди при намотуванні каната (троса) на барабан лебідки була не менше розміру діаметра каната.

При змотуванні канату на барабані повинно залишатися не менше 1,5 витків. Якщо ці умови не виконуються, роботу необхідно припинити.

 1. Не направляти канат (трос) руками, використовувати для цих цілей спеціальний устрій, не переходити через натягнутий трос і не знаходитися поблизу нього, а також не торкатися частин лебідки, що рухаються.
 2. При заїданні каната (троса) у лебідці або в блоці роботу слід припинити, доповісти майстру (бригадиру) і до усунення несправності до роботи не приступати.

3.1.20. Рейкові і гвинтові домкрати необхідно встановлювати з під домкратними і над домкратними прокладками, а гідравлічні, які використовуються для підйому, опускання, зсування конструкцій і вантажів, - з під домкратними і над домкратними пакетами.

Домкрати слід встановлювати без перекосів так, щоб вісь домкрату розташовувалася по напрямку діючого зусилля і переміщення вантажу, а прокладки і пакети - перпендикулярно осі домкрата.

3.1.21. При підйомі вантажу декількома домкратами необхідно використовувати домкрати однієї конструкції і типу; працюючі повинні стежити за рівномірним навантаженням їх, за станом опорної основи і не допускати перекосу вантажу.

3.1.22. Піднімати великовагові вантажі необхідно в послідовності: спочатку підняти один бік вантажу і підвести під вантаж підкладку (брус, шпалу, дошку і т.п.), потім підняти інший (протилежний) бік вантажу і підвести під нього таку ж по розміру (по висоті) підкладку і так далі - до необхідної висоти.

3.1.23. Вивільнення домкратів з-під піднятого вантажу і їх перестановка допускається тільки після надійного закріплення вантажу в піднятому положенні.

3.1.24. При роботі домкратами:

не піднімати вантаж, який перевищує вантажопідіймальність домкрату;

не підтримувати руками голову домкрата на початку підйому вантажу;

не поправляти під вантажем домкрат, що покосився, ударами кувалди або лому;

не користуватися вигнутими ломами для обертання храпового устрою домкрата;

не залишати вантаж на домкраті на час перерв у роботі.

3.1.25. При монтажі гідравлічної системи комплексу заготовок фасонних частин (колін, відводів, трійників і т.п.), згинання труб діаметром більше 25 мм повинні виконуватися завчасно на поверхні. Невеличкі підгонки труб і фасонних частин, що не потребують нагрівання і надмірних зусиль, дозволяється робити на місці монтажу.

 1. Для перевірки збігу болтових отворів при зболчуванні фланців варто застосовувати спеціальні оправки. При розбіжності отворів не користуватися оправками для підтягування фланців до необхідного місця.
 2. При роботі електрослюсарів-монтажників поза полем зору моториста підйомного механізму між ним і робочими місцями електрослюсарів-монтажників повинен бути двосторонній зв'язок, який здійснюється звуковою і світловою сигналізацією.

3.1.28. Випробування (опресовка) трубопроводів повинне провадитися гідравлічним способом під наглядом ІТП.

3.1.29. При огляді випробуваних трубопроводів необхідно користуватися захисними масками, окулярами, рукавицями і т.п.

3.1.30. Ліквідацію виявлених дефектів необхідно робити при знятому тиску в трубопроводах.

3.1.31. Перевірка справності і зарядка гідравлічних домкратів щита, як правило, повинні провадитись на поверхні за винятком випадків, коли дефект виявлений після установки домкрата на щиті.

3.1.32. Прокладку кабелів для живлення електроенергією прохідницького комплексу необхідно робити відповідно до вимог «Примірної інструкції з охорони праці для електрослюсаря-монтажника підземного гірничопрохідницького обладнання, зайнятого на прокладці і монтажі кабельних ліній, пристроїв постійного електричного освітлення при будівництві метрополітенів і підземних споруд».

3.1.33. Для живлення елементів прохідницького комплексу необхідно застосовувати гнучкі гумові кабелі, зазначені в проекті. Тимчасова електропроводка на щиті, укладачі і помостах повинна виконуватися шланговим гнучким кабелем.

3.1.34. Не прокладати постійні силові і освітлювальні мережі на елементах прохідницького комплексу голим проводом.

3.1.35. Напруга в мережі освітлення прохідницького комплексу повинна бути не вище 12 В.

3.1.36. Клемні щитки електродвигунів та іншої електроапаратури необхідно закривати металевими кожухами.

3.1.37. Застосовувати тільки калібровані плавкі вставки.

3.1.38. Металеві корпуси електродвигунів, пускової апаратури, оболонок кабелів і інших пристроїв необхідно надійно заземлювати.

3.1.39. Металеві конструкції укладачів тунельної обробки потрібно заземлювати за допомогою четвертої жили шлангового кабеля, що його живить.

Електропристрої та апаратуру, установлені на візках укладачів, заземлюють через
заземлюючій пристрій.

3.1.40. Кожний елемент на прохідницькому комплексі, що заземлюється, повинен бути приєднаний до заземлителя або до магістралі, що заземлює, за допомогою окремого відгалуження.

3.1.41. Послідовне вмикання в заземлюючу магістраль декількох елементів, які заземлюються, не дозволяється.

Вимоги безпеки при випробуванні прохідницького комплексу після монтажу.

3.1.42. Перед початком випробування комплексу електрослюсарі-монтажники під керівництвом бригадира повинні:

зробити демонтаж допоміжних механізмів і пристосувань, що застосовувалися при монтажі;

зробити контрольне затягування болтових і гвинтових з’єднань;

заправити мастилом редуктори і підшипники, змастити шестерні та інші тертьові

деталі механізмів, які потребують змащення;