1

2

3

4

5

6

захисним носком Рукавиці брезентові Нарукавники Жилет сигнальний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Вкладиші протишумові Взимку додатково: Куртка утеплена

Мун200

Ми

Ми

Со

ЗН

Тн

12 7 днів 6 6

24 до зносу до зносу

36

1.7.2. Колесопрокатне та бандажне виробництво

521

8122.3

Випробувач

металу

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний

Ми

Мун100

Ми

ЗН

12 12 7 днів

24 до зносу до зносу

522

8122.3

Машиніст

зливко-

ламача

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний

Ми

Мун100

Ми

ЗН

12 12 7 днів

24 до зносу до зносу

523

7221.2

Нагріваль

ник

(зварник)

металу

Зварювальнику нагрівальних печей:

Костюм сукняний Черевики шкіряні Вачеги

Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Щиток захисний Респіратор пилозахисний

ТиТр

Мун100

ТиТр

ЗПД

НН

12

12

1

24 до зносу до зносу до зносу

524

8122.3

Оператор свердлильного агрегата та преса

Напівкомбінезон бавовняний Черевики шкіряні Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні

Ми

Ми

ЗН

12

12

24 до зносу

525

8122.2

Пресувальник коліс та бандажів

Костюм сукняний Черевики шкіряні Вачеги

Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Під час робіт на гідравлічному пресі та крані

ТиТр

Мун100

ТиТр

ЗН

12

12

1

24 до зносу

1

2

3

4

5

6

видаються:

Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням Черевики шкіряні Рукавиці брезентові

Ву

Мун100

Ми

12 12 7 днів

526

8162.3

Форсунник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні

Ми

Мун100

Ми

ЗН

12 12 7 днів

24 до зносу

1.7.3.

Вилопрокатне виробництво

527

9322

Накатник полірувальних кругів

Костюм бавовняний або Халат бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний

Ми

Ми

Ми

Ми

ЗН

12 12 7 днів

24 до зносу до зносу

528

7221.2

Правильник

ручним

способом

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з металевим захисним носком Фартух з нагрудником з вогнезахисним просоченням Рукавиці брезентові Рукавиці віброзахисні Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні

Ми

Мун200

Тр

Тр

Мв

ЗН

12

12

6

7 днів 1

24 до зносу

1.7.4. Виробництво рейкових скріплень

529

8122.2

Машиніст

завантажува

льних

механізмів

Костюм сукняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні

ТиТр

Ми

Ми

ЗН

12 12 7 днів

24 до зносу

530

7223.1

Налагоджува льник холод- ноштампу- вального устаткування

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні

Ми

Мун100

Ми

ЗН

12 12 7 днів

24 до зносу

531

8122.2

Пресуваль-

ник-проши-

вальник

рейкових

Костюм сукняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з

ТиТр

Мун100

Ми

12 12 7 днів

1

2

3

4

5

6

скріплень

підшоломником Окуляри захисні

ЗН

24 до зносу

532

8211.2

Фрезерува

льник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Окуляри захисні

Ми

Мун100

Ми

ЗН

12 12 7 днів до зносу

Керівники, посадові особи, фахівці

533

3113

3113

Електрик

дільниці

Електрик

цеху

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми

Мун100

Ми

ЗН

Тн

12 12 7 днів

24 до зносу до зносу

36

534

2149.2

Інженер з

охорони

праці

Костюм сукняний або Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

ТиТр

Ми

Ми

Ми

ЗН

Тн

12 12 7 днів

24 до зносу

36

535

1222.2

Майстер Ст. майстер Майстер зміни Майстер цеху Майстер виробництва Майстер з ремонту Ст. майстер з ремонту Майстер з ремонту технологічно го устаткування

Ст. майстер з ремонту технологічно го устаткування

Костюм сукняний або Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

ТиТр

Ми

Ми

Ми

ЗН

Тн

12 12 7 днів

24 до зносу до зносу

36

536

1222.2

Майстер з ремонту

Костюм сукняний або Костюм бавовняний

ТиТр

Ми

12

1

2

3

4

5

6

технологічного устаткування Майстер виробничої дільниці Майстер основної виробничої дільниці

Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми

Ми

ЗН

Тн

12 7 днів

24 до зносу до зносу

36

537

3115

Механік дільниці Механік цеху

Костюм сукняний або Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

ТиТр

Ми

Мун100

Ми

Ми

ЗН

Тн

12 12 7 днів

24 до зносу до зносу

36

538

1222.2

Начальник

дільниці

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми

Мун100

Ми

ЗН

Тн

12 12 7 днів

24 до зносу до зносу

36

539

1222.2

Начальник

цеху

Заступник

начальника

цеху

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми

Мун100

Ми

ЗН

Тн

12 12 7 днів

24 до зносу до зносу

36

1.8. Виробництво труб 1.8.1. Прокатка, зварювання і волочіння

540

8223.2

Алюмініюва-

льник

Халат бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний

Ми

Вн

В

Вн

ЗП

12

9

12

2

24 до зносу до зносу

1

2

3

4

5

6

541

8159.2

Апаратник

Костюм бавовняний

Ми

12

установки

Черевики шкіряні

Ми

12

нейтрального

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

газу

Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний

ЗП

24 до зносу до зносу

542

8124.2

Бригадир

Костюм бавовняний

Ми

12

дільниці

Черевики шкіряні

Ми

12

пресів-

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

розширюва-

Каска захисна з

чів

підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

ЗП

Тн

24 до зносу до зносу

36

543

7215.2

Бригадир з

Костюм бавовняний

Ми

12

переміщення

Черевики шкіряні

Ми

12

сировини,

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

напівфабри

Каска захисна з

катів і

підшоломником

24

готової

Окуляри захисні

ЗП

до зносу

продукції у

Респіратор пилозахисний

до зносу

процесі

Взимку додатково:

виробництва

Куртка утеплена

Тн

36

544

7214.2

Бригадир на обробленні,

Костюм бавовняний Черевики шкіряні або

Ми

Ми

12

сортуванні,

Напівчеревики шкіряні

Ми

12

прийманні,

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

здаванні,

Каска захисна з

пакетуванні

підшоломником

24

та пакуванні

Окуляри захисні

ЗП

до зносу

металу й

Респіратор пилозахисний

до зносу

готової

Взимку додатково:

продукції

Куртка утеплена

Тн

36

545

8122.2

Вальцюваль-

Костюм бавовняний

Ми

12

ник із

Черевики шкіряні

Ми

12

складання та

Рукавиці МБС

НсНм

1

перевалки

Каска захисна з

клітей

підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

ЗП

Тн

24 до зносу до зносу

36

546

8124.2

Вальцюваль-

Костюм сукняний

ТиТр

12

ник калібру-

Черевики шкіряні

Мун100

12

вального

Рукавиці МБС

НсНм

1

стана

Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні

ЗП

24 до зносу