1

2

3

4

5

6

виробничої дільниці Майстер з ремонту Ст. майстер з ремонту

Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

ЗН

Тн

Тн

Тн30

24 до зносу до зносу

36

36

48

331

3115

Механік

Костюм сукняний або

ТиТр

дільниці

Костюм бавовняний

Ми

12

Черевики шкіряні або

Ми

Чоботи кирзові

Ми

12

Онучі фланелеві

6

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Напівплащ непромокальний

Ву

24

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Валянки

Тн30

48

332

3115

Механік

Костюм бавовняний

Ми

12

цеху

Черевики шкіряні або

Ми

Чоботи кирзові

Ми

12

Онучі фланелеві

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Напівплащ непромокальний

Ву

36

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

333

1222.2

Начальник

Костюм бавовняний

Ми

12

дільниці

Черевики шкіряні або

Ми

Чоботи кирзові

Ми

12

Онучі фланелеві

6

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Плащ непромокальний

Ву

24

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

334

1222.2

Начальник

Костюм бавовняний

Ми

12

цеху,

Черевики шкіряні

Ми

12

заступник

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

1

2

3

4

5

6

начальника

цеху

Напівплащ непромокальний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена

Ву

ЗН

Тн

36

24 до зносу до зносу

36

1.5. Доменне виробництво

335

7215.2

Бригадир з переміщенн я сировини, напівфабрикатів і готової продукції у процесі виробництва

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Плащ непромокальний Жилет сигнальний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Ми

Мун100

Ми

Ву

Со

ЗН

Тн

Тн

Тн30

12 12 7 днів 12 12

24 до зносу до зносу

36

36

48

336

7212.2

Бригадир на

дільницях

основного

виробництва

(чорна

металургія)

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені

Ми

Мун100

Ми

ЗН

Тн

Тн

12 12 7 днів

24 до зносу до зносу

36

36

337

8121.2

Бригадир розливальних машин

Костюм сукняний або Костюм бавовняний з вогнезахисним просоченням Білизна натільна Черевики шкіряні або Чоботи кирзові Вачеги

Капелюх повстяний Щиток захисний Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Каска захисна з підшоломником Взимку додатково:

Куртка утеплена

ТиТр

Ти

З

Мун100

Мун100

ТиТр

НН

ЗПД

Тн

12

6

9

12

1

12

12

до зносу до зносу

24

36

338

8121.2

Бригадир

рудного

Костюм бавовняний Черевики шкіряні

о

о

Д

12

12

1

2

3

4

5

6

двору

Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Ми

ЗН

Тн

Тн

Тн30

7 днів

24 до зносу до зносу

36

36

48

339

8121.3

Бункерува-

льник

доменних

печей

Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Черевики шкіряні Чоботи кирзові або Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Жилет сигнальний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Пн

Мун100

Мун100

В

Ми

Со

ЗН

Тн

Тн

Тн30

12

12

12 7 днів 12

24 до зносу до зносу

36

36

48

340

8121.2

Верховий

доменної

печі

Костюм брезентовий Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена Валянки

ву

Мун100

Ми

ЗН

Тн

Тн30

12 12 7 днів

24 до зносу до зносу

36

36

341

9311

Вивантажувач на відвалах

Костюм брезентовий або Костюм сукняний Чоботи гумові або Черевики шкіряні Вачеги

Рукавиці діелектричні Рукавиці гумові Плащ непромокальний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені

Ву

ТиТр

В

Мун100

ТиТр

Эн

Ву

Ву

ЗН

Тн

Тн

12

12

2

чергові

1

24

24 до зносу до зносу

36

36

342

7136.1

Водопровідник домен-

Костюм брезентовий або Костюм бавовняний з

Ву

1

2

3

4

5

6

ної печі

водовідштовхувальним просоченням Чоботи кирзові Рукавиці брезентові Куртка бавовняна Каска захисна з підшоломником Щиток захисний Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені

Ву

Ми

Ми

Ми

НН

ЗПД

Тн

Тн

12 12 7 днів 12

24

12

до зносу до зносу до зносу

18

36

343

8121.1

Газівник

Костюм бавовняний з

доменної

пилонепроникної тканини

Пн

12

печі

Костюм сукняний

ТиТр

12

Черевики шкіряні

Мун100

12

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Капелюх повстяний

12

Каска захисна з

підшоломником

24

Щиток захисний

НН

12

Окуляри захисні

ЗПД

до зносу

Респіратор газозахисний

до зносу

Вкладиші протишумові

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

12

Штани утеплені

Тн

36

344

8121.1

Горновий

Куртка сукняна

ТиТр

6

доменної

Штани сукняні

ТиТр

3

печі

Костюм термостійкий

Ти

12

Білизна натільна

З

6

Чоботи шкіряні для горнових

Мун200,

з металевим захисним носком

Ти,Тр,Тп

12

Вачеги

ТиТр

1

Капелюх повстяний

3

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗПД

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

Вкладиші протишумові

до зносу

Щиток захисний

НН

до зносу

345

8121.1

Горновий з

Куртка сукняна

ТиТр

12

десульфура-

Штани сукняні

ТиТр

6

ції чавуну

Костюм бавовняний

Ми

12

Білизна натільна

З

6

Черевики шкіряні з металевим

захисним носком або

Мун200

Чоботи кирзові

Мун200

12