Міністерство надзвичайних ситуацій України

НАКАЗ

08.11.2012м.Київ№1315

Держгірпромнагляд України

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

“ 13 ” грудня 2012 р. за № 503

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

“ 27 ” листопада 2012 р.

за № 1984/22296

НПАОП 93.0-3.02-12

Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам побутового обслуговування

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам побутового обслуговування, що додаються.
 2. З набранням чинності цим наказом уважати такими, що не застосовуються на території України, «Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий бытового обслуживания», затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та

соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 23 листопада 1982 року № 283/П-18.

 1. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О. І.) у встановленому порядку:
  1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
  2. Внести його до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.
 2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

В. Бут

Виконуючий обов’язки Міністра

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

08 листопада 2012 року № 1315

Держгірпромнагляд України

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

“ 13 ” грудня 2012 р. за № 503

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

“ 27 ” листопада 2012 р.

за № 1984/22296

НПАОП 93.0-3.02-12

НОРМИ БЕЗОПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО

ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Ці Норми поширюються на суб’єкти господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, що здійснюють діяльність з надання послуг у сфері побутового обслуговування.
 2. Ці Норми розроблено для професій працівників сфери побутового обслуговування, перелік яких відповідає Класифікатору професій ДК 003:2010, затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327.
 3. Ці Норми встановлюють вимоги щодо видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), їх видів і строків носіння для працівників сфери побутового обслуговування, класифікація та позначення захисних властивостей яких відповідають ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація» та ГОСТ 12.4.103-83 «ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация».
 4. У спеціальному одязі допускається застосування тканин, що мають висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідно до сфери застосування.
 5. Вимоги до рівня безпеки ЗІЗ, проведення процедури оцінки відповідності таким вимогам, встановлення правил маркування зазначених засобів та введення їх в обіг повинні відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.
 6. Забезпечення ЗІЗ працівників сфери побутового обслуговування, а також порядок їх утримання та зберігання здійснюються відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137.
 7. Роботодавець забезпечує за свій рахунок придбання та видачу ЗІЗ відповідно до цих Норм та колективного договору.
 8. Працівники сфери побутового обслуговування, які виконують роботи, не зазначені в розділі II цих Норм, забезпечуються ЗІЗ згідно з вимогами норм безоплатної видачі ЗІЗ працівникам відповідних видів економічної діяльності.
 9. Контроль за виконанням роботодавцем своєчасного забезпечення працівників ЗІЗ здійснюється відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за № 1526/10125.
 10. НОРМИ БЕЗОПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

з/п

Код згідно з ДК

003:2010

Професійна назва роботи

Найменування спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення

захисних

властивостей

ЗІЗ

Строк

носіння

(місяці)

1

2

3

4

5

6

1. Хімічне чищення та фарбування текстильних та хутряних виробів

1

8264

Апаратник хімічного чищення

Костюм Берет Черевики Рукавички Під час виконання робіт з органічними розчинниками та іншими препаратами для хімічного чищення додатково:

Фартух з нагрудником Рукавички

Окуляри захисні закриті Респіратор газопилозахисний

ЗМиПн

З

ЗМиСм

МиМп

ОМиВнЯа

ОаМиВн

12

12

12

1

6

До зносу До зносу До зносу

1

2

3

4

5

6

2

8264

Апаратник

Комбінезон

ЗМиПн

12

чищення

Берет

З

12

килимових виробів

Черевики

ЗМиСм

12

Фартух з нагрудником

ОМиВнЯж

Черговий

Рукавички

МиМп

1

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор газопилозахисний

До зносу

3

8264

Апаратник

Комбінезон

ЗМиПм

12

чищення пухо-

Берет

ЗПм

12

пір'яних виробів

Туфлі

ЗМиСм

12

Рукавички

МиПм

3

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор газопилозахисний

До зносу

4

8264

Відпарювач-

Халат

ЗМиТи

12

пресувальник

Туфлі

ЗМиСм

12

Фартух з нагрудником

МиТп400

Черговий

Рукавички

МиТп400

6

Рукавички

ВнМи

До зносу

5

1229.7

Завідувач

Халат

ЗМи

18

лабораторії

Берет

З

18

Туфлі

ЗМиСм

24

Рукавички

ВнМи

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

6

8264

Комплектувальник

Халат

ЗМиПн

24

виробів

Берет

З

24

Туфлі

ЗМи

24

Рукавички

Ми

6

7

8264

Контролер якості

Халат

ЗМи

24

оброблення виробів

Берет

З

24

Туфлі

ЗМиСм

24

Рукавички

Ми

6

8

8159

Лаборант хімічного

Халат

ЗМи

12

аналізу

Берет

З

24

Туфлі

ЗМиСм

24

Фартух з нагрудником

ЯжОВн

Черговий

Рукавички

Ми

6

Рукавички

ОаЯжВн

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

9

7432

Мийник килимів

Комбінезон

ЗМиВу

24

Берет

З

24

Чоботи

ВМиСм

24

Рукавички

Ми

3

Рукавиці

МиВн

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

1

2

3

4

5

6

10

7433

Обробник головних

Халат

ЗМиПн

24

уборів

Туфлі

ЗМиСм

24

Фартух з нагрудником

ОМиВн

Черговий

Рукавички

ОаЯжВн

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор газопилозахисний

До зносу

11

8264

Плямовивідник

Костюм

ЗМиЯа

12

Берет

МиЯа

24

Напівчеревики

ЗМиСм

24

Фартух з нагрудником

ОЯжВн

12

Рукавички

Ми

3

Рукавички

ОаЯжВн

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

Під час чищення коврових

виробів додатково:

Чоботи

ЯжВМи

Чергові

12

4132

Приймальник

Халат

ЗМи

24

замовлень

Тапочки

ЗМиСм

24

Рукавички

Ми

6

13

7332

Реставратор

Халат

ЗМи

24

тканин, гобеленів

Берет

З

12

та килимів

Тапочки

ЗМиСм

24

Рукавички

МиМп

6

14

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСм

24

Рукавиці

МиМп

1

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

Рукавиці утеплені

ТнТхпМи

12

15

8264

Сушильник виробів

Халат

ЗМиТи

18

(хімічне чищення й

Берет

З

24

фарбування)

Туфлі

ЗМиТи

24

Рукавиці

МиТп100

3

16

8333

Транспортувальник

Костюм

ЗМи

12

(обслуговування

Берет

З

12

механізмів)

Напівчеревики

ЗМиСм

24

Рукавички

МиМп

6

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20

36

Рукавиці утеплені

ТнТхпМи

12