ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

10.11. 2008 № 240

Держгірпромнагляд України

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

Включено до Державного реєстру

нормативно-правових актів з питань охорони праці

„26” листопада 2008р.

„5” грудня 2008р. за № 438

за № 1136/15827

НПАОП 17.2-3.01-08

НОРМИ

БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ ВОВНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА

1. Загальні положення

  1. Ці Норми розроблено відповідно до Закону України «Про охорону праці».
  2. Норми поширюються на підприємства, установи, організації вовняного виробництва незалежно від форм власності та підпорядкування та на фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності (далі - підприємства), які виконують роботи, пов’язані з переробкою вовни.
  3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих на виконанні робіт, наведених у пункті 1.2 цих Норм, перелік яких відповідає Національному класифікатору України «Класифікатор професій ДК 003:2005», затвердженому наказом Держспоживстандарту України від
  4. № 375. Класифікація та позначення захисних властивостей засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) залежно від небезпечних і шкідливих виробничих факторів застосовані відповідно до ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация» та ГОСТ 12.4.103-83 «ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация».

1 .4. Працівники підприємств вовняного виробництва, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, забезпечуються ЗІЗ згідно з Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств, затвердженими постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 12.02.81 № 47/П-2.

  1. Порядок забезпечення працівників підприємств необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх тримання та зберігання визначаються Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від
  2. № 53, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).
  3. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці підприємств.
  4. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють трудові колективи через обрані ними професійні спілки, а в разі відсутності професійних спілок - уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.

ІІ.НОРМИ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ ВОВНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА

з/п

Код згідно з ДК 003:2005

Професійна назва роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей, марка ЗІЗ

Строк носіння в місяцях

1

2

3

4

5

6

ПРЯДИЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО

1

8153.2

Апаратник

промивання

Костюм бавовняний з

водонепроникним

просоченням

Фартух прогумований з

нагрудником

Рукавички гумові

Чоботи гумові

Вн, З

Вн

Вн

В

12

12

3

6

2

8261.3

Вигрібальник пуху та відходів

Костюм бавовняний Окуляри захисні Респіратор Тапочки

З

Ми, У

12

до зносу до зносу 9

3

8264.3

Емульсувальник

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові Окуляри захисні

Вн, Кк, З

Вп, Кк, Щ50

В, Кк, Щ50 Кк, Щ50

12

3

6

3

до зносу

4

8264.2

Заготівник хімічних розчинів та фарб

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням Чоботи гумові Рукавички гумові Окуляри захисні

Вн, Кк, З

В, Кк, Щ50 Кк, Щ50

12

6

3

до зносу

5

8261.3

Змішувальник

волокна

При роботі вручну:

Халат бавовняний

Черевики

Респіратор

Рукавиці комбіновані

З

Ми, З Ми

12

12

до зносу 6

6

8261.2

Контролер

Халат бавовняний

З

12

технологічного

Тапочки

Ми, У

9

процесу

(виробництво пряжі)

7

7432.1

Контролер якості

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

8

8261.2

Оператор

Халат бавовняний

З

12

крутильного

Тапочки

Ми, У

9

устаткування

9

8261.3

Оператор

Халат бавовняний

З

12

механізованого

Тапочки

Ми, У

9

подавання суміші

Респіратор

-

до зносу

10

8261.3

Обчісувальник

Костюм бавовняний

З

12

барабанів

Тапочки

Ми, У

9

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор

-

до зносу

11

8261.2

Оператор агрегата

Халат бавовняний

З

12

оброблення відходів

Тапочки

Ми, У

9

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор

-

до зносу

12

8261.2

Оператор

Халат бавовняний

З

12

мотального

Тапочки

Ми, У

9

устаткування

13

8262.2

Оператор

Халат бавовняний з

Вн, З

12

стрічкового

водонепроникним

устаткування

просоченням

Фартух прогумований з

Вн

12

нагрудником

Черевики на

Ми, См

12

мікропористій підошві

14

8139.3

Оператор розпушувально- щипальних машин

Халат бавовняний

Тапочки

Респіратор

З

Ми, У

12

9

до зносу

15

8261.2

Оператор

рівничного

устаткування

Халат бавовняний Тапочки

З

Ми, У

12

9

16

8261.2

Оператор

чесального

устаткування

Халат бавовняний Тапочки

З

Ми, У

12

9

17

8261.2

Оператор розпушувально- тіпального агрегата

Халат бавовняний

Тапочки

Респіратор

З

Ми, У

12

9

до зносу

18

7431.2

Перевіряльник

веретен

Халат бавовняний Тапочки

З

Ми, У

12

9

19

7431.2

Перевіряльник

розводок

Костюм бавовняний Тапочки

З

Ми, У

12

9

20

8261.2

Прядильник

Халат бавовняний Тапочки

З

Ми, У

12

9

21

8261.3

Пресувальник

відходів

(виробництво

текстилю)

Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Окуляри захисні Черевики

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена Брюки утеплені Чоботи

З

Ми Ми, У

Тнв Тнв Ми, З

12

3

до зносу 9

36

36

12

22

8266.2

Різальник матеріалів та виробів (легка промисловість)

Халат бавовняний

Тапочки

Респіратор

З

Ми, У

12

9

до зносу

23

8261.3

Розправляч

Халат бавовняний з водонепроникним просоченням Напівчеревики на мікропористій підошві На роботах у вологому середовищі додатково: Фартух прогумований з нагрудником

Вн, З Ми, З

Вн

12

12

12

24

8261.3

Розроблювач

відходів

Халат бавовняний Тапочки Окуляри захисні Респіратор

З

Ми, У

12

9

до зносу до зносу

25

8261.2

Сортувальник

Халат бавовняний

З

12

сировини та волокна

Тапочки

Ми, У

9

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор

-

до зносу

26

9322

Знімач виробів

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

27

9322

Тасьмовик

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

28

8333.3

Транспортувальник

Під час завантаження

(обслуговування

та розвантаження

механізмів)

вовни:

Костюм бавовняний

З

12

Плащ

Вн

черговий

Рукавиці комбіновані

Ми, З

3

Черевики

Ми

12

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Брюки утеплені

Тнв

36

Чоботи

Ми, З

12

29

7215.2

Транспортувальник

Під час завантаження

(такелажні роботи)

та розвантаження

вовни:

Костюм бавовняний

З

12

Плащ

Вн

черговий

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Черевики

Ми, У

12

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Брюки утеплені

Тнв

36

Чоботи

Ми, З

12