3.17. Зміст висновку щодо результатів медичного огляду особи на стан сп'яніння повідомляється оглянутій особі в присутності уповноваженої особи Державтоінспекції МВС, яка її доставила, про що робиться запис у згаданому вище висновку.

3.18. Усі записи в акті медичного огляду та висновку щодо результатів медичного огляду особи на стан сп'яніння повинні бути розбірливими, не допускається формулювання "Норма".

3.19. Акт медичного огляду особи складається в одному примірнику, який залишається в закладі охорони здоров'я.

3.20. Висновок щодо результатів медичного огляду особи на стан сп'яніння складається в усіх випадках безпосередньо після огляду особи у трьох примірниках: перший примірник видається під підпис уповноваженій особі Державтоінспекції МВС, яка доставила дану особу на огляд, другий видається оглянутій особі, а третій залишається в закладі охорони здоров'я.

3.21. Кожний випадок огляду на стан сп'яніння у закладі охорони здоров'я реєструється в журналі реєстрації медичних оглядів осіб з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (додаток 4).

3.22. Висновки щодо результатів медичного огляду осіб на стан сп'яніння, складені з порушенням вимог цієї Інструкції, вважаються недійсними.

3.23. Організація забезпечення закладів охорони здоров'я бланками акта медичного огляду, висновку щодо результатів медичного огляду особи на стан сп'яніння покладається на міністра охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальників управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я Київської та Управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій.

Відсутність бланків акта медичного огляду на стан сп'яніння та висновку щодо результатів медичного огляду особи на стан сп'яніння не може бути приводом для відмови в огляді на стан сп'яніння.

3.24. Український медичний та моніторинговий центр з алкоголю та наркотиків Міністерства охорони здоров'я здійснює клінічний моніторинг якості та результатів медичних оглядів клініко-анамнестичних даних обстежуваної особи та методичний контроль за проведенням оглядів на стан сп'яніння.

 

Начальник Департаменту ДАІ МВС України 

 С. Г. Коломієць 

В. о. директора Департаменту розвитку медичної допомоги МОЗ України 

 Р. М. Таран 

Додаток 1до Інструкції про виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції 

НАПРАВЛЕННЯна огляд водія транспортного засобу з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції,

____________________________(назва закладу охорони здоров'я)

___ _____________ 20__ року ___ год. ___ хв.

Прізвище, ім'я та по батькові водія транспортного засобу, який направляється на огляд_____________________________________________________________________________________

Дата народження _____________________ Місце проживання ____________________________________________________________________________________________________________________

Особу встановлено__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                     (вказати документ, що посвідчує особу (за наявності), коли і ким виданий)

У результаті огляду, проведеного уповноваженою особою Державтоінспекції МВС, виявлені ознаки сп'яніння:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Огляд проводився за допомогою _________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________              (назва, номер спеціального технічного засобу, дозволеного до застосування МОЗ та Держспоживстандартом)

Результати огляду _____________________________________________________________________                                                                                    (реакція: позитивна чи негативна, кількісний показник)

Серія ___ N _____________ протоколу про адміністративне правопорушення, складеного уповноваженою особою Державтоінспекції МВС.

Особу на огляд у заклад охорони здоров'я доставив ______________________________________________________________________________________________________________________________                                     (посада, найменування підрозділу органів внутрішніх справ, звання, П. І. Б.,                                                                 серія та номер службового посвідчення, підпис) 

Додаток 2до Інструкції про виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції 

Міністерство охорони здоров'я України

Найменування закладу 

АКТмедичного огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції,

N ___

Дата заповнення (число ___ місяць ___ рік ___ год. ___ хв. ___)

1. Прізвище, ім'я, по батькові особи ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата народження |__|__|__|__|__|__|__|__|                                                       (число, місяць, рік)

3. Назва та номер документа, що посвідчує обстежувану особу (за наявності)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Ким та коли (точний час) направлена на огляд_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Назва і номер документа, що посвідчує особу, яка доставила обстежуваного на огляд __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Дата і точна година огляду __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Ким оглянута (прізвище лікаря (фельдшера), ім'я, по батькові) _____________________________________________________________________________________

8. Назва закладу охорони здоров'я, де проводився огляд_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Зовнішній вигляд обстежуваної особи: стан одягу, шкіри, наявність пошкоджень (поранення, забиті місця, точна локалізація, характер пошкодження тощо)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Поведінка обстежуваної особи: адекватна, напружена, замкнута, роздратована, збуджена, агресивна; ейфорична, балакуча, метушлива; настрій нестійкий, млявий, загальмований (підкреслити), скарги на свій стан (на що саме)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Стан свідомості, орієнтування на місці, у часі та власній особистості _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Мовна здатність: не порушена, зв'язаність висловлення, порушення артикуляції, змазаність мови та інше (підкреслити)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Вегетативно-судинні реакції (стан шкірних покривів, слизових оболонок очей, язика, спітніння, слинотеча)_____________________________________________________________________________________

Дихання: не змінене, прискорене, уповільнене (підкреслити), кількість подихів на хвилину

Пульс __________________________ Артеріальний тиск ____________________________________

Зіниці: не змінені, звужені, розширені; реакція на світло: жива, млява (підкреслити)

Ністагм при погляді вбік_____________________________________________________________________________________

14. Рухова сфера _____________________________________________________________________________________

Міміка: звичайна, млява, жвава_____________________________________________________________________________________

Хода (хитка, розкидування ніг під час ходи), хода зі швидкими поворотами (без хитань, хитання при поворотах), поза Ромберга (описати)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Точні рухи (підняти монету з підлоги, пальце-носова проба)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тремтіння повік, язика, пальців рук (підкреслити)

15. Чи є ознаки нервово-психічних захворювань, органічного ураження центральної нервової системи, фізичного виснаження. Перенесені травми (зі слів обстежуваного)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16. Відомості про останнє вживання алкоголю або наркотичних речовин чи лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції: суб'єктивні та об'єктивні (згідно з документами, іншими джерелами)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17. Запах алкоголю з рота__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18. Використання технічних засобів для визначення наявності або вимірювання вмісту етилового спирту у видихуваному повітрі (відповідно до встановленого рівня). Час обстеження, назва спеціального технічного засобу, за наявності - його номер, дата його останньої повірки, результат обстеження_____________________________________________________________________________________

Обстеження через 20 хвилин. Час обстеження, назва спеціального технічного засобу, за наявності - його номер, дата його останньої повірки, результат обстеження__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19. Інші прояви та симптоми__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20. Висновок та діагноз за результатами огляду ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лікар (фельдшер), який проводив огляд ___________________________________________________                                                                                                                                             (підпис, П. І. Б.)

21. Лабораторна діагностика з метою уточнення наявних речовин впливу

Час проведення лабораторних тестів _____________________________________________________

Досліджуване біологічне середовище (сеча, слина, кров, змиви поверхні губ, шкіри обличчя, рук) (необхідне підкреслити)

22. Дата і час відбору __________________________________________________________________

23. Метод лабораторного тестування _____________________________________________________

24. Результат лабораторних тестів ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25. Заключний діагноз (за результатами огляду та тестів) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лікар-нарколог _______________________________________________________________________                                                                         (дата)                          (підпис)                       (П. І. Б.) 

 

Додаток 3до Інструкції про виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції 

Міністерство охорони здоров'я України

Найменування закладу 

Висновокщодо результатів медичного огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції

1. Дата заповнення (число, місяць, рік) на підставі даних, що містяться в акті медичного огляду особи, що керує транспортним засобом, з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, N ___ , складеному о ___ год. ___ хв. _____________ ____ року

2. Прізвище, ім'я, по батькові особи ______________________________________________________

3. Дата народження |__|__|__|__|__|__|__|__|                                                       (число, місяць, рік)

4. Назва та номер документа, що посвідчує обстежувану особу (за наявності) _____________________________________________________________________________________

5. Ким та коли (точний час) направлена на огляд__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Назва і номер документа, що посвідчує особу, яка доставила обстежуваного на огляд _____________________________________________________________________________________

7. Дата і точна година огляду_____________________________________________________________________________________

8. Ким оглянута особа _________________________________________________________________                                                                                           (прізвище лікаря (фельдшера), ім'я, по батькові)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Назва закладу охорони здоров'я, де проводився огляд__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Висновок огляду (повідомляється в присутності уповноваженої особи Державтоінспекції):

а) гр. ____________________________________________ перебуває у стані ____________________                                                                      (П. І. Б.)

____________________________________________________________________________сп'яніння;

б) у гр. _____________________________________________________ ознак сп'яніння не виявлено.                                                                                  (П. І. Б.)

(зайве викреслити)

11. Підпис обстежуваної особи про ознайомлення з результатами огляду ______________________

12. Лікар (фельдшер), який проводив огляд _______________________________________________                                                                                                                                                       (підпис, П. І. Б.)

М. П. ЛПЗ