Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України' Дочірня компанія "Укртрансгаз"

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ БУРИЛЬНИКА КАШТАЛЬНОГО РЕМОНТУ

СВЕРДЛОВИН

київ

УЗГОДЖЕНО

Державний департамент з нагляду за охороною праці Лист № 06-1-17/4210 від 06.12.2001.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ дочірної компанії "Укртрансгаз"

№266 від 07.12.2001.

УЗГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний інститут охорони праці України Лист № 276 від 04.10.2001.

ПІ 1.1.23-189-2001

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ БУРИЛЬНИКА КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ СВЕРДЛОВИН

Київ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана інструкція призначена для всіх робітників, що працюють за професією бурильник підземного ремонту свердловин (далі - бурильник капремонту свердловин) на підприємствах ДК "Укртрансгаз", робота яких пов'язана з перевезенням та монтажем установок капітального та підземного ремонту свердловин, виконанням технологічних операцій з глушіння та освоєння свердловини, проведенням спуско-підйомних операцій, проведенням аварійно-відновлювальних робіт, цементуванням свердловин та демонтажем установки і обладнання.

1.2. До самостійної роботи допускаються особи у віці не молодше 18 років, які у навчальному закладі отримали професію бурильника капітального ремонту свердловин та придатні за станом здоров'я. Перед допуском до самостійної роботи, після отримання вступного інструктажу, первинного інструктажу, попереднього спеціального навчання з питань охорони праці, перевірки знань з охорони праці, яка проводиться за екзаменаційними білетами, перевірки вмінь та навичок безпечного виконання робіт, бурильник капітального ремонту свердловин повинен пройти безпосередньо на робочому місці стажування під керівництвом досвідченого кваліфікованого бурильника. Допуск до самостійної роботи здійснюється при позитивних результатах стажування.

1.3. Капітальний ремонт свердловин - це сукупність робіт з монтажу установки для ремонтних робіт, глушіння свердловини, демонтажу фонтанної арматури, обладнання устя свердловини проти викидним обладнанням, спуску чи підйому підземного обладнання, його перевірки і заміні (повній чи частковій), заміні фонтанної арматури, а також з очищення привибійної зони свердловини, ліфтових або насосно-компресорних труб (НКТ) від піску, інших відкладень та інших робіт у свердловині.

1.4. Основним постійним робочим місцем бурильника капремонту свердловин є пульт управління устаткуванням верстата капітального ремонту свердловин, встановленого на усті свердловини, яка передана у капітальний ремонт та обслуговування оснащення і механізмів, що встановлюються під час здійснення повного циклу капремонту газової свердловини. Бурильник бере участь як у здійсненні операцій з капремонту свердловин, так і у допоміжних операціях: переміщення верстата, монтажі та демонтажі основного та допоміжного обладнання для капремонту свердловин.

1.6. Робота бурильника капремонту свердловин полягає в обслуговуванні обладнання та механізмів верстата капітального ремонту свердловин та виконанні технологічних операцій капітального і підземного ремонту свердловин.

1.7. Бурильник капремонту свердловин повинен знати основні вимоги з охорони праці, передбачені даною Інструкцією та інструкціями за видами робіт; вимоги безпеки під час ведення ізоляційних і ловильних робіт; вимоги безпеки до ручного інструменту, правила користування спецодягом і засобами індивідуального захисту; правила поведінки під час аварійних ситуацій; заходи щодо запобігання аваріям і ускладненням та їх ліквідації; характеристику шкідливих речовин, які використовуються у процесі капітального ремонту свердловини, їх дію на організм людини і заходи захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Бурильник капремонту свердловин повинен пам'ятати, що дотримання вимог інструкцій є

основною умовою запобігання нещасним випадкам. Порушення бурильником вимог інструкцій

розглядається як порушення ним трудової дисципліни, за яке до нього може бути застосовано

стягнення згідно з чинним законодавством.

Кодексом законів про працю України передбачені наступні дисциплінарні стягнення: догана, звільнення.

1.8. Бурильник капремонту свердловин повинен вміти:

здійснювати безпечне керування обладнанням, механізмами, пристроями і інструментом установки капітального ремонту свердловин під час проведення всіх технологічних операцій ремонту свердловини;

організувати безпечне виконання ремонтних робіт і заміну деталей обладнання, механізмів, пристроїв і інструменту установки капітального ремонту, які швидко зношуються;

координувати роботу всіх членів бригади щодо забезпечення безпеки під час ремонту свердловини, під час виконання спуско-підйомних операцій, кріплення і випробування свердловини, проведення складних і аварійних робіт в аварійних ситуаціях, під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт;

щозміни перевіряти стан противикидного обладнання та арматури;

визначати справність та стан захисних засобів і спецодягу.

1.10. Бурильник капремонту свердловин зобов'язаний забезпечувати безпечний та працездатний стан установки капітального ремонту свердловин, противикидного обладнання та арматури.

1.11. Бурильник капремонту свердловин повинен знати, що технологічні операції і робота, яку він виконує, пов'язана з підвищеною небезпекою, так як вона виконується на діючих експлуатаційних газових свердловинах, які передані у капітальний ремонт і газоносні пласти тимчасово заглушені.

1.12. У процесі виробничої діяльності на бурильника капремонту свердловин діють такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори: важкість праці, напруженість праці, робоча поза. Шкідливі та небезпечні фактори конкретизуються згідно результатів атестації робочих місць.

1.13. Згідно з Відомчими нормами безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам ДК "Укртрансгаз", затв. наказом ДК "Укртрансгаз" №296 від 29.12.2000 (розділ 2, п.2.1.), бурильнику капремонту свердловин видається наступний спецодяг:

Костюм брезентовий чи костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням

12 місяців

ГОСТ 12.4.043-78

Чоботи кирзові

12 місяців

ГОСТ 5782-75

Рукавиці брезентові або рукавиці комбіновані

15 днів

ГОСТ 12.4.010-75

Каска захисна

24 місяці

ТУ 6-11-278-83

Підшоломник під каску

12 місяців

ТУ 17-08-149-81

При роботі з хімреагентами, додатково

Фартух гумовий

Черговий

ГОСТ 12.4.029-76

Чоботи гумові

12 місяців

ГОСТ 5375-79

Рукавички гумові

Чергові

ГОСТ 20010-74

Окуляри захисні

До зносу

ТУ 38-1051204-78

Респіратор

До зносу

ТУ 84-838-79

Взимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

36 місяців

ГОСТ 12.4.084 -80

Штани бавовняні на утеплювальній прокладці

36 місяців

ГОСТ 12.4.084 -80

Валянки

48 місяців

ОСТ 17-672-77

Колективним договором по підприємству може бути передбачена видача спецодягу і спецвзуття понад встановлені норми.

1.14. Спецодяг бурильника капремонту свердловин повинен бути добре підігнаний і застібнутий, оскільки поли і рукави можуть бути захоплені частинами машин, що обертаються. На голові необхідно мати каску.

1.15. Дотримання правил особистої гігієни.

Особиста гігієна бурильника капремонту свердловин сприяє попередженню професійних

отруєнь і захворювань.

Бурильник капремонту свердловин зобов'язаний дотримуватись санітарних норм, зокрема:

• утримувати у чистоті і порядку робоче місце і інструмент;

• правильно і дбайливо користуватись санітарно-побутовими приміщеннями, спецодягом і індивідуальними засобами захисту;

утримувати спецодяг, спецвзуття і каску у справному стані і чистому вигляді;

перед кожним прийманням їжі мити руки водою з милом;

дотримуватись питного режиму з врахуванням особливостей умов праці;

дотримуватись режиму праці і відпочинку;

при появі температури чи інших ознак захворювання негайно звертатись до лікаря. Для виключення випадків отруєння забороняється застосовувати нафтопродукти чи метанол (інші легкозаймисті і отруйні речовини) для миття рук, спецодягу чи деталей та вживати їх (інші лаки, фарби, емульсії, реагенти) як алкогольні та наркотичні речовини.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. До початку роботи перевірити стан свого робочого місця та робочих місць решти членів вахти, справність обладнання, механізмів, інструменту, огороджень, засобів захисту і блокуючих пристроїв. У випадку виявлення несправностей вжити заходи щодо їх усунення.

2.2. До початку вахти перевіряє стан і правильність показань контрольно-вимірювальних приладів, встановленого на обладнанні і справність захисних запобіжних влаштувань.

2.3. Відповідальною особою при прийманні-здачі зміни є бурильник, тому при прийманні вахти він повинен перевірити:

стан стовбуру свердловини та рівень рідини у свердловині;

параметри і запас рідини для промивання;

вишку (щоглу), її центрування відносно устя свердловини;

фундаменти під основне обладнання;

справність противикидного обладнання (ПВО), його обв'язку та управління;

бурову лебідку, її елементи, огородження, стан талевої системи і каната, справність гальмівної системи і протизатягувача, кріплення талевого каната на лебідці і на "мертвому кінці" через спеціальне пристосування;

справність спайдера і гідроключа;

пульт керування з приладами, індикатори ваги (працездатність показуючого та реєструючого приладів), стан електроосвітлення;

стан засобів зв'язку;

наявність і стан спецодягу у членів вахти, необхідних індивідуальних засобів захисту (каски, запобіжні ремені, окуляри, протишуми, респіратори, протигази, діелектричні засоби тощо);

наявність технічної і технологічної документації, інструкцій по охороні праці, необхідних журналів;

наявність плакатів і знаків, наявність плакатів "Не включати - працюють люди";

наявність засобів пожежогасіння.

2.4. Якщо при прийманні вахти бурильник, який приймає зміну, виявив недоліки, які попередня зміна не змогла усунути, він зобов'язаний доповісти про це майстру і не приступати до роботи до повного усунення недоліків.

2.5. Якщо при прийманні або здаванні вахти бурова знаходиться в аварійному стані, або є недоліки, які можуть викликати ускладнення у роботі, то подальші роботи проводяться тільки по спеціальним дозволом майстра.

2.6.Вахта вважається зданою і прийнятою, якщо бурильник, який здає зміну, заповнив журнал, записав усі порушення, які не зміг усунути, а бурильник, який приймає зміну, записав склад вахти і зробив відмітку про приймання зміни , після чого розписуються у журналі обидва бурильники про здавання і приймання зміни.

2.7.Вахта, яка здає зміну, не має права залишати установку до закінчення документального оформлення передачі зміни тобто наявності підпису бурильника, який здає зміну, у журналі.

2.8.Бурильник, який прийняв зміну, не приступає до роботи до усунення всіх порушень виявлених попередньою зміною, а якщо усунути окремі порушення не в змозі, то необхідно доповісти про це майстрові.

2.9.Робоче місце бурильника, а також робочі місця всієї вахти повинні бути освітлені. Освітлення робочого майданчика повинно забезпечувати якісну видимість для всіх працюючих у вахті, а також машиністам агрегатів, які обслуговують свердловину, що знаходиться у ремонті.

2.10.Бурильник проводить розстановку членів бригади відповідно до технологічного процесу; дає робітникам бригади необхідні вказівки, які носять для робітників обов'язковий характер. 2.11.Бурильник повинен проконтролювати, щоб його помічники (помбури) оглянули і прийняли закріплене за ними бурове обладнання і інструмент, і отримати усний рапорт від членів вахти про готовність робочих місць, обладнання і інструменту до ведення технологічного процесу.

2.12. Місця установки агрегатів (для ремонту свердловини, гідророзриву пластів, промивання піщаних пробок тощо) повинні бути відповідним чином підготовлені і звільнені від сторонніх предметів та обладнання, які заважають установці агрегатів і прокладці комунікацій.

2.13. У разі запізнення чи неявки наступної зміни на вахту бурильник не має права самостійно лишати робоче місце, а доповісти про подію майстру (іншій посадовій особі за підпорядкованістю) і діяти згідно з його розпорядженнями.

2.14. При передачі вахти попередити бурильника наступної зміни і записати в журнал про всі неполадки обладнання, механізмів, інструменту, огороджень, про технологічні ускладнення.