П О С Т А Н О В А

від 5 травня 1997 р. N 409

Київ

Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель,

споруд та інженерних мереж

З метою забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж, запобігання аваріям на них Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, що мають у підпорядкуванні або на своїй території об'єкти виробничого, житлово-цивільного та іншого призначення, інженерно-технічні споруди та інженерні мережі, до кінця поточного року провести із залученням науково-дослідних, проектних і будівельних організацій паспортизацію, а також роботу з обстеження цих об'єктів, споруд і мереж, визначення їх технічного стану і відповідності вимогам безпеки, розробити невідкладні заходи для забезпечення їх надійноїексплуатації, скласти реєстр будівель, споруд та інженерних мереж, що перебувають у незадовільному технічному або аварійному стані, і визначити можливість їх подальшої безпечної експлуатації.

2. Державному комітетові у справах містобудування і архітектури, Державному комітетові по нагляду за охороною праці, Державному комітетові по житлово-комунальному господарств в установленому порядку підготувати і затвердити протягом 1997 року пакет нормативних актів, що регламентують організацію роботи, пов'язаної із забезпеченням належного технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж усіх форм власності, проведенням діагностики та експертизи їх технічного стану і планово-запобіжних ремонтів.

3. Державному комітетові по нагляду за охороною праці, Державному комітетові по житлово-комунальному господарству протягом поточного року розробити та забезпечити здійснення невідкладних заходів щодо посилення державного нагляду за технічним станом будівель і споруд виробничого та невиробничого призначення, інженерних мереж, запобігання аваріям на них, передусім на об'єктах з ознаками підвищеної техногенної безпеки.

4. Державному комітетові по нагляду за охороною праці, Державному комітетові у справах містобудування і архітектури, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити пріоритетне фінансування науково-дослідних, проектно-конструкторських робіт та розроблення нормативних документів з оцінки технічного стану будівель, споруд, інженерних мереж, запобігання аваріям на них за рахунок Державного, галузевих, регіональних фондів охорони праці та фондів охорони праці підприємств.

5. Державному комітетові у справах містобудування і архітектури разом з Державним комітетом по нагляду за охороною праці, Державним комітетом по житлово-комунальному господарству, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями доповісти Кабінетові Міністрів України про хід виконання цієї постанови до 15 жовтня 1997 р. і 15 квітня 1998 року.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА

ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Н А К А З

N 32/288 від 27.11.97

м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

6 липня 1998 р.

за N 423/2863

Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України

від 05.05.97 N 409 "Про забезпечення надійності й безпечної

експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж"

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Держбуду

N 184/140 від 28.07.99

Державного комітету України

з будівництва та архітектури

N 28/28 від 04.02.2005 )

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 року N 409 ( 409-97-п ) "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж" Н А К А З У Є М О:

1. Затвердити пакет нормативних та розпорядчих документів з питань обстеження та паспортизації будівель і споруд з метою забезпечення їх надійної експлуатації, до якого входять:

- Правила обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд;

- Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд;

- Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації;

- Положення про головну організацію з координації дій, підготовки нормативних документів і з питань обстежень та паспортизації будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації;

- Структура реєстру аварійно небезпечних виробничих будівель та споруд.

2. Затвердити переліки:

- спеціалізованих організацій, що мають право на обстеження та паспортизацію існуючих будівель, споруд та інженерних мереж;

- організацій з проектування підсилення та відбудови конструкцій та основ будівель і споруд.

3. Директору Науково-дослідного інституту будівельного виробництва (Балицькому В.С.):

- забезпечити виготовлення достатньої кількості вищезгаданих документів для передачі їх власникам виробничих будівель та споруд, а також спеціалізованим організаціям з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель та споруд для їх використання за призначенням;

- провести в листопаді ц.р. координаційну нараду з питань обстежень та паспортизації виробничих будівель і споруд з метою ознайомлення відповідних працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів Держнаглядохоронпраці та спеціалізованих організацій з основними положеннями цих документів;

- проаналізувати зауваження і пропозиції підприємств та організацій, що надійдуть протягом 1998 року, та видати уточнену редакцію нормативних документів у IV кварталі 1998 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державну архітектурно-будівельну інспекцію Держбуду України (Папка В.В.) та Управління по нагляду в будівництві, житлово-комунальному господарстві та невиробничій сфері Держнаглядохоронпраці (Лесковець В.І.).

Голова Державного комітету

будівництва, архітектури та

житлової політики України В.М.Гусаков

Голова Державного комітету України

по нагляду за охороною праці С.П.Ткачук