Членів комісії – представників:

Виконавчого комітету місцевої ради __________________________________________________________________

(П.І.Б., посада)

Замовника

________________________________________________________________________________

(П.І.Б., посада, назва організації)

Генерального підрядника

________________________________________________________________________________

(П.І.Б., посада, назва організації)

Генерального проектувальника

(автора проекту)

_______________________________________________________________________________

(П.І.Б., посада, назва організації)

Експлуатаційної організації

________________________________________________________________________________

(П.І.Б., посада, назва організації)

Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю

________________________________________________________________________________

(П.І.Б., посада)

органу державного санітарно-епідеміологічного нагляду

________________________________________________________________________________

(П.І.Б., посада)

органу державного пожежного нагляду

________________________________________________________________________________

(П.І.Б., посада)

Представників відповідних органів (у випадках, визначених законодавством):

Мінприроди

________________________________________________________________________

(П.І.Б., посада)

Мінпраці

________________________________________________________________________

(П.І.Б., посада)

Держнаглядохоронпраці

________________________________________________________________________

(П.І.Б., посада)

Держкоменергозбереження

________________________________________________________________________

(П.І.Б., посада)

Держатомрегулювання

________________________________________________________________________

(П.І.Б., посада)

Державної автомобільної інспекції

________________________________________________________________________

(П.І.Б., посада)

Професійних спілок (на новозбудованих та реконструйованих виробничих об’єктах)

________________________________________________________________________

(П.І.Б., посада)

Державній приймальній комісії надано:

Затверджену проектну документацію з унесеними в процесі будівництва в установленому порядку змінами та доповненнями

Акт робочої комісії (у разі прийняття в експлуатацію об’єкта виробничого призначення з кількістю робочих місць понад 50 або вартістю понад 5 млн.грн., а також об’єктів житлово-громадського призначення (ІІІ, ІV і V категорій складності) від „____”__________ 200___р.

Акт комісії про прийняття устаткування після комплексного випробування з комплектом виробничої та виконавчої документації від „____”__________ 200___р.

Акт комісії про прийняття устаткування після індивідуального випробування з комплектом виробничої та виконавчої документації від „____”__________ 200___р.

Виконавча документація (згідно з переліком, затвердженим наказом Держбуду України від 27.01.2005 № 21)

Керуючись Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України

від 22.09.2004 № 1243,

державна приймальна комісія ВСТАНОВИЛА:

1

Будівництво здійснено на підставі рішення, розпорядження тощо

________________________________________________________________________________________________________________________

(назва документа та органу, який його виніс)

№ ________

від “ _____” _____200_ р.

2. Будівництво здійснено генеральним підрядником___________________________________________________________________

(назва організації)

який виконав_______________________________________________________________________

(види робіт)

та субпідрядними організаціями_________________________________________________________________

(назви організацій та види виконаних робіт)

________________________________________________________________________

3. Проектна документація на будівництво розроблена:

генеральним проектувальником _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(назва організації)

який виконав _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(назва частин або розділів документації)

та субпідрядними організаціями*_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назви організацій та види виконаних робіт)

4.

Проектна документація затверджена

____________________________________________________________________________________________________

(назва розпорядчого документа і органу (організації), який її затвердив)

№ ________

від “ _____” _____200_ р.

5.

Дозвіл на виконання будівельних робіт виданий

____________________________________________________________________________________________________

(П.І.Б., посада, назва інспекції)

№ ________

від “ _____” _____200__ р.

6.

Будівельно-монтажні роботи здійснено в терміни:

Початок робіт

________________

Закінчення робіт

_________________

(місяць, рік)

(місяць, рік)

7. Пред’явлений до прийняття в експлуатацію об’єкт (для всіх, крім житлових, будинків) має такі основні показники (потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість, обсяг, пропускна, провізна здатність, кількість робочих місць тощо (заповнюється на всіх об’єктах в одиницях виміру відповідно до цільової продукції або основних видів послуг):

Основні показники об’єкта

Одиниця виміру

За проектом

За архітектурно-технічним паспортом

загальний

у тому числі пускового комплексу або черги

загальний

у тому числі пускового комплексу або черги

Випуск продукції (надання послуг), яка передбачена проектом в обсязі, що відповідає нормам освоєння проектних потужностей в початковий період _____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________(факт початку випуску продукції із зазначенням обсягу)

Пред’явлений до прийняття в експлуатацію житловий будинок має такі показники:

Таблиця 1

Показники

Одиниця виміру

За проектом

За архітектурно-технічним паспортом

Загальна площа квартир

м2

Кількість поверхів

поверх

Загальний будівельний об’єм,

м3

у тому числі підземної частини

м3

Площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень

м2

Таблиця 2

Типи квартир

За проектом

За архітектурно-технічним паспортом

кількість

квартир

Площа квартир, м2

кількість

квартир

Площа квартир, м2

загальна

житлова

загальна

житлова

однокімнатні

двокімнатні

трикімнатні

чотирикімнатні і більше

Усього квартир

8. На об’єкті виконані згідно з державними будівельними нормами всі роботи, передбачені проектною документацією, змонтоване і випробуване обладнання, проведені пусконалагоджувальні роботи згідно з технологічним регламентом, створені безпечні умови для праці виробничого персоналу та перебування людей відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки, екологічних та санітарних норм ____________________________________________________________________________

(може бути наведена інформація про виконання інших, передбачених проектною документацією, заходів)

________________________________________________________________________

9. Зовнішні надвірні комунікації холодного та гарячого водопостачання, каналізації, теплопостачання, газопостачання, енергопостачання та зв’язку забезпечують нормальну експлуатацію об’єкта та прийняті міськими експлуатаційними організаціями. Перелік довідок міських експлуатаційних організацій наведений у додатку до акта.

10. Недоробки та дефекти, виявлені робочою комісією (акт від „___”__________ 200__ р. №____ (додається), ліквідовані.

11. Перелік видів робіт, строки виконання яких перенесені через несприятливі погодні умови, будуть виконані:

Перелік робіт

Строки виконання

Організація-виконавець

П.І.Б.

Підпис

12. Інвестиційна вартість будівництва за затвердженою проектною документацією:

усього___________тис. грн., у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи____________тис. грн., машини, обладнання та інвентар____________тис. грн.

13. Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію ________________тис. грн.,

у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи_______________тис. грн.,

витрати на машини, обладнання та інвентар________________тис. грн.

РІШЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Пред’явлений державній приймальній комісії

__________________________________________________________________________________________________________

(назва об’єкта згідно з проектом )

ПРИЙНЯТИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Голова державної приймальної комісії

____________________________________________

(підпис, П.І.Б.)

Члени державної приймальної комісії

(підпис, П.І.Б.)

Примітка. Згідно з пунктом 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 № 1243, Акт державної приймальної комісії підлягає затвердженню у 15-денний строк та реєструється в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка видала дозвіл на виконання будівельних робіт.

* **

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Держбуду України

27.01.2005 № 21

Форма акта заповнюється в разі прийняття в

експлуатацію об’єкта виробничого призначення з

кількістю робочих місць понад 50 або вартістю понад

5 млн. грн., а також об’єктів житлово-громадського

призначення (III, IV і V категорій складності)

АКТ РОБОЧОЇ КОМІСІЇ

ПРО готовність закінченого будівництвом об’єкта для пред’явлення державній приймальній комісії

від “_______” _______________ 200 р.

________________________________________________________________________

(повна адреса розташування об’єкта)

_______

_________________________________________________________

(Код об’єкта згідно з

ДК 018-2000)

(назва об’єкта згідно з проектом)

Робоча комісія утворена

______________________________________________________________________________

(назва розпорядчого документа, назва організації замовника, що утворив комісію)

від „_____”________________ 200___ р. № ____________

за повідомленням генерального підрядника про закінчення будівництва від „____”________ 200__ р.