________________

(місце видання)

_________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________

(посада роботодавця і

_____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

Інструкція

з охорони праці № __________

для машиніста тракторного навантажувача

1. Загальні положення

1.1. До управління тракторним навантажувачем допускаються особи не молодше 18 років, які мають посвідчення на право управління навантажувачем, визнані придатними для цієї роботи медичною комісією.

1.2. Машиніст тракторного навантажувача, що приймається на роботу, повинен пройти вступний інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, прийомів та способів надання долікарської допомоги потерпілим, бути ознайомлений під розпис з умовами праці, правилами та пільгами за роботу в шкідливих та небезпечних умовах праці, про правила поведінки при виникненні аварій.

До початку роботи безпосередньо на робочому місці машиніст тракторного навантажувача повинен пройти первинний інструктаж з безпечних прийомів виконання робіт.

Про проведення вступного інструктажу та інструктажу на робочому місці робляться відповідні записи в Журналі вступного інструктажу з питань охорони праці і Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці. При цьому обов’язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував.

1.3. Машиніст тракторного навантажувача (тракторист) після первинного інструктажу на робочому місці повинен протягом 2–15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) пройти стажування під керівництвом досвідченого, кваліфікованого машиніста тракторного навантажувача, який призначається наказом (розпорядженням) по підприємству.

1.4. Повторний інструктаж з правил і прийомів безпечного ведення роботи і охорони праці машиніст тракторного навантажувача повинен проходити:

–періодично, не рідше одного разу на квартал;

–при незадовільних знаннях з охорони праці не пізніше місячного строку;

–у зв’язку з допущеним випадком травматизму або порушенням вимог охорони праці, що не призвели до травми.

1.5. На виконання робіт тракторним навантажувачем необхідно видавати “наряд-допуск на ведення робіт підвищеної небезпеки”. Наряд-допуск видається на весь час ведення робіт.

1.6. Робота і пересування тракторного навантажувача поблизу лінії електропередачі під напругою повинні проводитись під безпосереднім керівництвом інженерно-технічного працівника.

1.7. Робота тракторного навантажувача поблизу ліній електропередачі допускається тільки за умови, якщо відстань у повітрі між крайньою точкою та найближчим проводом лінії електропередачі буде не менше:

Таблиця

Напруга лінії

електропередачі, кВ

До 1

1–20

35–110

150– 220

До 330

330–800

Відстань, м

1,5

2

4

5

6

9

При неможливості додержання вищезазначених умов з ліній електропередачі повинна бути знята напруга як на час роботи тракторного навантажувача, так і на час його переміщення.

1.8. Машиніст тракторного навантажувача повинен працювати в спецодязі і взутті, передбачених Типовими галузевими нормами:

–комбінезоні бавовняному, рукавицях комбінованих двопалих;

–на зовнішніх роботах взимку – в куртці і брюках бавовняних на утеплювальній прокладці і валянках.

Спецодяг, спецвзуття мають бути справні і відповідати зросту і розміру. Забороняється працювати в одягу, просоченому пально-мастильними матеріалами.

1.9. Машиніст тракторного навантажувача повинен працювати на справній машині, яка повинна відповідати вимогам Інструкції по експлуатації тракторного навантажувача.

Тракторний навантажувач має бути обладнаний звуковою і світловою сигналізацією, укомплектований аптечкою першої медичної допомоги, порошковим або вуглекислотним вогнегасником, а також блокувальним пристроєм, який виключає запуск двигуна при включеній передачі швидкостей або включеному валі відбору потужності.

1.10. Кабіна водія, органи управління і прилади повинні бути чисті, сухі і вільні від сторонніх предметів.

1.11. На навантажувачі не дозволяється зберігати промаслені або змочені паливом обтиральні матеріали, а також бензин, гас та інші легкозаймисті речовини.

Щоб уникнути можливого займання, розлите паливо, мастило та використаний обтиральний матеріал необхідно негайно прибирати.

1.12. Тракторний навантажувач заправляють паливом за допомогою заправних пристроїв на горизонтальній площадці. Заправка навантажувача в темну пору доби допускається тільки при штучному освітленні. Забороняється користуватись джерелами відкритого вогню.

1.13. Заправка паливного бака пускового двигуна етилованим бензином дозволяється тільки механізованим способом. Забороняється заправляти бак етилованим бензином безпосередньо з відра та інших ємностей.

1.14. При транспортуванні на трейлері або залізничній платформі ківш тракторного навантажувача опускають і надійно закріплюють, а саму машину закріплюють упорами (башмаками) і розтяжками з дроту.

Забороняється під час перевезення тракторного навантажувача перебувати людям на трейлері або в кабіні навантажувача.

1.15. Транспортні переміщення тракторного навантажувача можуть здійснюватись на всіх передачах трактора з ухилом і креном не більше 8°, при цьому балки – держаки ковша мають бути нахилені під кутом 45° до горизонту.

1.16. Переїжджати через залізничні колії дозволяється тільки по суцільному настилу і в місцях, спеціально призначених для переїзду, суворо керуючись при цьому попереджувальними знаками.

1.17. Перед в’їздом на міст треба спочатку перевірити вантажопідйомність моста (по дорожніх знаках) і переконатись, що його стан гарантує безпечний проїзд.

1.18. При перегонах навантажувача в населених пунктах і по автомобільних дорогах необхідно суворо додержуватись вимог “Правил дорожнього руху України”.

1.19. При потребі зупинки тракторного навантажувача на проїжджій частині дороги вдень його слід обгородити знаком аварійної зупинки, а в темну пору доби або при поганій видимості – червоним миготливим ліхтарем, встановленим на відстані не менше у населених пунктах і – за межами населеного пункту.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перш, ніж приступати до роботи, треба надіти спецодяг, перевірити технічний стан машини, справність систем сигналізації та електроосвітлення, наявність і справність потрібних інструментів. На тракторних навантажувачах з канатно-блоковим управлінням слід перевіряти стан канатів і безвідмовність автоматичної дії гальма, безреверсивного приводу, а на навантажувачах з гідравлічним управлінням перевіряють стан гідросистеми, надійність з’єднання трубопроводів і кріплення циліндрів. В разі виявлення несправностей робота на машині недопустима.

2.2. Перед пуском двигуна слід перевірити рівень мастила в картерах основного і пускового двигунів, заправку паливом і водою. Тракторний навантажувач повинен бути загальмований, важіль муфти зчеплення – виключений, а важіль переключення передач – в нейтральному положенні.

2.3. Для полегшення запуску двигуна в зимовий період в системі охолодження слід використовувати рідини з низькою температурою замерзання (антифриз).

2.4. Заправку системи охолодження двигуна тракторного навантажувача слід проводити тільки за допомогою спеціально призначеного для цієї мети посуду (відра з носиком, бачка, воронки). Заправний посуд повинен бути очищений від твердих осадків, налетів та іржі, промитий лудженим розчином і пропарений. Заправний посуд повинен мати надпис: “Тільки для антифризу”.

При заправленні антифризом необхідно вжити заходів, які виключають попадання в нього нафтопродуктів (бензину, дизельного палива, масла тощо), оскільки вони під час роботи двигуна приводять до спинання антифризу.

2.5. Заливати антифриз в систему охолодження без розширювального бачка слід не до горловини радіатора, а на 10% менше об’єму системи охолодження, тому що під час роботи двигуна (при нагріванні) антифриз розширюється більше води, що може привести до його витікання.

Переливання антифризу за допомогою шланга шляхом засмоктування його ротом забороняється.

Після роботи з антифризом слід старанно вимити руки водою з милом.

2.6. Щоб не допустити опіків парою або гарячою водою (антифризом), що викидається з радіатора при перегріві двигуна, кришку радіатора необхідно знімати в рукавицях, стоячи з навітряного боку.

2.7. Забороняється користуватись відкритим вогнем для полегшення пуску двигуна в холодну пору року. В радіатор слід заливати гарячу воду, а в картер – підігріте масло.

2.8. Забороняється робити на тракторному навантажувачі, у якому є пристрій ручного запуску двигуна за допомогою пускового шнура. Це відноситься до старих моделей тракторних навантажувачів, які повинні бути обладнані електростартерним запуском двигуна.

2.9. При пуску двигуна пусковим держаком його необхідно брати правою рукою так, щоб пальці руки були по один бік ручки. Обертати держак вкругову забороняється.

2.10. Площадка, на якій працює тракторний навантажувач, має бути обгороджена і обладнана знаками безпеки за ГОСТ 12.4.026-76. При виконанні робіт на дорогах з відкритим рухом місце проведення робіт повинне бути обгороджене і встановлені відповідні дорожні знаки (ДСТУ 2586–94).

2.11. Машиніст повинен ознайомитися з фронтом робіт і технологією робочого процесу, перевірити справність обгороджень і наявність попереджувальних знаків, а також ознайомитися з рельєфом та особливостями площадки для вантажних робіт, яка має бути спланована без ям, горбів і мати схил не більше 8о.

2.12. Робоча площадка і місце роботи тракторної лопати в нічний час повинні бути достатньо освітлені (крім світла фар). Забороняється робота на тракторній лопаті без передніх і задніх фар.

2.13. Забороняється робота з несправним або погано чутним звуковим сигналом, експлуатація механізму в нічний час з несправною світловою сигналізацією.

2.14. При виході машиніста тракторного навантажувача з кабіни для огляду, мащення, очистки, регулювання вузлів і механізмів, двигуна, лебідки і гідроциліндрів ківш обов’язково має бути опущений на землю, а приводний вал – виключений.

Категорично забороняється машиністу тракторного навантажувача входити в кабіну, а також виходити з неї при піднятому ковші.

2.15. Для забезпечення видимості в зимовий час віконне скло кабін слід протирати сумішшю солі з гліцерином.

2.16. На машині повинні бути такі надписи:

–на напрямних брусах: “Не стій під ковшем”;

–на стінках кабіни, всередині: “Під час роботи відкривати дверці і висуватись забороняється”, “Перед виходом із кабіни опусти ківш на землю і виключи приводний вал”.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час роботи машиніст тракторного навантажувача повинен бути в кабіні і уважно стежити за робочими органами та робочою площадкою. При русі ківш не повинен обмежувати огляд площадки. Не допускається перебування в кабіні сторонньої особи.

3.2. При експлуатації тракторного навантажувача забороняється:

–працювати на тракторному навантажувачі з відкритими або знятими дверцями кабіни;

–виїжджати до місця роботи на несправному тракторі або з несправним навантажувальним обладнанням;

– залишати без нагляду машину з працюючим двигуном;

–піднімати вантаж, маса якого перевищує зазначену в технічній характеристиці навантажувача;

–наповнювати ківш з розгону.

3.3. Машиніст навантажувача повинен уважно стежити за рухом ковша, а також за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, нормальним режимом роботи двигуна та справною роботою механізмів управління, робочим обладнанням.

3.4. Забороняється з вантажем у ковші розвертатись або переїжджати через будь-які перешкоди, бо може перекинутись машина. Висота підняття ковша з вантажем при пересуванні на площадці повинна забезпечувати стійке положення машини.

3.5. Якщо необхідно оглянути ківш тракторного навантажувача знизу, його слід спочатку опустити на спеціальні підставки. Забороняється перебувати під піднятим робочим органом навантажувача, який тримає канат або гідравлічний механізм.

3.6. При навантаженні треба стежити за тим, щоб не захопити ковшем великі, негабаритні камені або мерзлі груди матеріалу, які, випадаючи з ковша в кузов автомобіля, можуть пошкодити його і ускладнити умови розвантаження самоскида. Якщо такий вантаж опинився в ковші, його слід вивантажити осторонь для подальшої переробки.

3.7. При канатно-блочному управлінні необхідно не рідше одного разу на п’ять днів оглядати троси. Якщо на довжині одного кроку звивки буде виявлено 10% обривів дротин від загального їх числа, то трос бракується. Працювати з тросом треба в рукавицях.

3.8. Не допускається перегрівання барабана лебідки, стрічок гальма і фрикціонів, а також робота лебідки без захисного кожуха.

3.9. Забороняється розпасовувати трос, що заклинився між блоками при піднятому ковші.

3.10. При потребі виконати натягання тросів і спрямувати їх по канавках барабана лебідки тракторного навантажувача роботу слід виконувати при опущеному ковші, виключеному валі відбору потужності шляхом провертання вала редуктора лебідки вручну заводним держаком трактора.

При провертанні барабанів лебідки вручну необхідно надійно тримати держак, не випускаючи його з рук. Цю роботу слід виконувати машиністу тракторного навантажувача і його помічнику. Один з них має бути в кабіні, а другий – біля держака. Забороняється залучати до цієї роботи сторонніх осіб.