(місце видання)

____________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________

(посада роботодавця і

____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

Інструкція

з охорони праці № __________

для машиніста навантажувальної машини

(автомобільного навантажувача

1. Загальні положення

1.1. До управління автомобільним навантажувачем допускаються особи не молодше 18 років, які мають посвідчення на право управління навантажувачем.

1.2. Машиніст, який приймається на роботу, повинен пройти вступний інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, прийомів та способів надання долікарської допомоги потерпілим, бути ознайомленим під розпис з умовами праці, правами та пільгами за роботу в шкідливих та небезпечних умовах праці, з правилами поведінки при виникненні аварій.

До початку роботи безпосередньо на робочому місці машиніст повинен отримати первинний інструктаж з безпечних прийомів виконання робіт.

Про проведення вступного інструктажу та інструктажу на робочому місці робляться відповідні записи в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці і Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

При цьому обов’язковими є підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував.

1.3. При виконанні робіт автомобільним навантажувачем поблизу ліній електропередачі машиністові має бути виданий наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки, в якому зазначається час (період) проведення робіт, місце, умови їх виконання.

1.4. Робота автомобільного навантажувача поблизу лінії електропередачі під напругою допускається під безпосереднім керівництвом інженерно-технічного працівника і за умов, що відстань у повітрі між крайньою точкою та найближчим проводом лінії електропередачі буде не менше:

Таблиця

Напруга лінії електропередачі, кВ

До 1

1–34

35–149

150–219

220–330

331–800

Відстань, м

1,5

2

4

5

6

9

При неможливості додержання зазначених умов з ліній електропередачі має бути знята напруга на весь період проведення робіт.

1.5. Машиніст автомобільного навантажувача повинен виконувати роботу в спецодязі.

Спецодяг має бути справний і відповідати розміру, зросту машиніста. Забороняється працювати в одязі, просоченому пально-мастильними матеріалами.

1.6. Технічний стан автомобільного навантажувача повинен гарантувати безпеку його роботи. Навантажувач має бути укомплектований звуковою і світловою сигналізацією, аптечкою першої допомоги, засобами пожежогасіння.

1.7. Кабіна машиніста, органи управління і прилади повинні бути чистими, сухими і вільними від сторонніх предметів. На навантажувачі не дозволяється зберігати промаслені або змочені пальним протиральні матеріали, а також бензин, гас та інші легкозаймисті речовини.

1.8. Заправляти навантажувач паливом дозволяється тільки механізованим способом, у світлу пору доби або в інший час при достатньому електричному освітленні.

1.9. Для полегшення запуску двигуна в зимовий період в системі охолодження слід використовувати рідини з низькою температурою замерзання (антифриз), які треба заправляти з використанням спеціального насоса.

При використанні в системі охолодження антифризу машиніст повинен дотримуватися вимог безпеки згідно з ДНАОП 0.00-1.28-97. Правила по охороні праці на автомобільному транспорті.

Після роботи з антифризом необхідно старанно вимити руки водою з милом.

1.10. При технічному обслуговуванні автонавантажувача для запобігання опіків (обмороження) рук парою або гарячою водою (антифризом), що викидається з радіатора при перегріві двигуна, кришку радіатора слід знімати в рукавицях, стоячи з навітряного боку.

1.11. При перегонах автонавантажувача вулицями населених пунктів і автомобільними дорогами необхідно виконувати Правила дорожнього руху України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи одягти спеціальний одяг і взуття, передбачені Типовими галузевими нормами: комбінезон бавовняний, гумові чоботи, рукавиці комбіновані.

На зовнішніх роботах взимку: куртку і брюки бавовняні на утепленій підкладці, валянки.

2.2. Ознайомитись з технологією і фронтом робіт, рельєфом та особливостями площадки, на якій доведеться працювати.

2.3. При підготовці автонавантажувача до виїзду перевірити:

–технічний стан автонавантажувача, звертаючи увагу на справність гальмової системи, рульового управління з підсилювачем, двигуна, коробок передач, гідросистеми (чи немає течі в циліндрах і шлангах), приладів освітлення і сигналізації, правильність встановлення дзеркала заднього виду;

–тиск повітря в шинах.

2.4. Переконатись у правильності регулювання підняття каретки вантажопідйомника і механізмів нахилу.

Виявлені несправності усунути.

2.5. Територія площадки, призначена для ведення вантажно-розвантажувальних робіт автонавантажувачем, має бути звільнена від сторонніх предметів, спланована, освітлена і мати досить тверду поверхню, розраховану на приймання вантажів.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Перш, ніж рушити з місця, машиніст повинен пересвідчитися, що проїзд в робочій зоні вільний від сторонніх людей, дати попереджувальний звуковий сигнал.

3.2. У зоні роботи автонавантажувача не повинні проходити шляхи ручного перенесення і транспортування вантажів, пішохідні доріжки, підземні технологічні трубопроводи, лінії електропередач.

3.3. У місцях перехрещення під’їзних шляхів з канавами, траншеями, залізничними коліями влаштовуються мости або настили.

3.4. При переміщенні автонавантажувачем штучних великогабаритних вантажів або технологічного устаткування інженерно-технічним працівником, який здійснює керівництво роботами, призначається стропальник, а при потребі – і сигнальник.

3.5. Вантажі, які закривають видимість шляху автонавантажувача, слід перевозити в супроводі сигнальника. Сигнальник повинен перебувати на безпечній відстані від вантажу, що переміщується, і мати візуальний або радіозв’язок з машиністом.

3.6. Матеріали, які вантажаться в ківш, необхідно завантажувати так, щоб виключалась можливість їх падіння.

3.7. Не дозволяється накачувати шини, якщо поблизу колеса з боку знімного бортового кільця перебувають люди, бо зрив кільця може призвести до нещасного випадку. Накачувати шину в польових умовах необхідно знімним бортовим кільцем донизу, а в стаціонарних умовах – вмістивши її у спеціальний металевий каркас.

3.8. З паливо- і мастилопроводів не повинно бути течі, всі частини автонавантажувача мають бути очищені і витерті від патьоків пального та мастила.

3.9. Розвантажування вантажів на краю схилу котловану (траншеї) проводиться тільки з дозволу майстра або виконроба після перевірки стійкості ґрунту. При цьому, щоб гарантувати безпеку працюючих, відстань від бровки схилу до вантажів, що укладаються, повинна становити не менше .

3.10. При завантаженні або розвантаженні пилових вантажів машиніст повинен працювати в пилозахисних окулярах та респіраторі. Фільтр респіратора міняють у міру забруднення, але не рідше одного разу за зміну.

3.11. При підніманні і пересуванні вантаж має рівномірно спиратись на “лапи”, його ширина може виходити за межі “лап” не більше, ніж на 1/3 їх довжини. Вантажі, які займають нестійке положення на захватах, слід прив’язувати ланцюгами або канатами.

3.12. Вантажі, близькі вагою до граничної вантажопідйомності, піднімаються на мінімальну висоту і в такому положенні транспортуються на мінімальній швидкості.

3.13. На автонавантажувачах із задніми керованими колесами реакція машиніста на зміну напряму руху дещо спізнюється, що необхідно враховувати під час руху автонавантажувача.

3.14. Рушаючи з місця, кут повороту керованих коліс повинен бути в межах 30–40°, бо невиконання цієї вимоги може викликати поломку задньої підвіски.

3.15. При пересуванні вантажопідйомник слід встановлювати в транспортне положення, для цього його рама повністю нахиляється назад, а вантажозахватний пристрій (вила, ківш, щелепний захват) або вантаж, що переміщується, піднімається на висоту 0,3–0,4 м.

3.16. Якщо на шляху руху трапляється перешкода, підняття довгомірних вантажів (дощок, колод, прокату) на необхідну висоту і короткочасне пересування допускаються на мінімальній швидкості, потім вантаж опускається в початкове транспортне положення. Піднімання і опускання вантажу під час руху забороняється.

3.17. При роботі ковшем автонавантажувач слід зупиняти на відстані 3–4 м від штабеля сипких матеріалів, раму вантажопідйомника нахиляти вперед, а площину днища ковша встановлювати паралельно поверхні ґрунту.

Розгін проводиться на першій передачі, в момент дотику зчеплення виключається і врізання здійснюється за рахунок інерції навантажувача.

3.18. При завантаженні транспортних засобів ківш піднімається на 0,5–0,7 м над верхньою кромкою борту і рухом вперед подається в кузов.

3.19. При роботі на автонавантажувачах з гідравлічним приводом робочих органів необхідно мати на увазі, що при переміщенні робочого органа в крайні положення (до упору) в гідросистемі створюється граничний тиск, на який відрегульований запобіжний клапан, у зв’язку з чим розподільник слід виключити до підходу робочого органа до крайнього положення.

3.20. Машиніст автонавантажувача повинен:

–піднімати вантаж обережно, без ривків, поступово збільшуючи число обертів двигуна;

–стежити, щоб при підніманні вантажу рама вантажопідйомника була у вертикальному положенні або дещо відхилена назад;

–бути уважним і не допускати різкого переміщення важеля управління циліндром нахилу рами при зміні положення вантажопідйомника з піднятим вантажем;

–переміщувати вантажі великих розмірів тільки за сигналом сигнальника, причому такі вантажі мають бути міцно закріплені на вилках або прив’язані до каретки;

–при проїзді через ворота, а також при поворотах і в місцях скупчення людей подавати звуковий сигнал і знижувати швидкість руху до мінімального.

3.21. Транспортувати великовагові і довгомірні вантажі двома спареними автонавантажувачами дозволяється тільки під наглядом виконроба або майстра при додержанні таких вимог:

–дорога має бути відповідної ширини і не мати нерівностей;

–швидкість руху автонавантажувача не повинна перевищувати .;

–вантаж має бути рівномірно розподілений на вилках обох автонавантажувачів;

–вантаження, розвантаження і переміщення таких вантажів виконувати в денний час;

–при втраті автонавантажувачем стійкості (відрив задніх коліс від ґрунту) вантаж необхідно негайно опустити.

3.22. При роботі крановою стрілою машиніст повинен:

–стежити за тим, щоб стропи не мали вузлів і правильно накладались на вантаж;

–опускати вантаж на підкладки, що забезпечують вільне зняття ланцюгів або строп;

–перевірити надійність з’єднання кінців стального каната з вантажним гаком;

–оглянути кріплення стріли на каретці вантажопідйомника;

–не допускати розкачування вантажу при піднятті і транспортуванні, особливо довгомірного; вантаж слід стримувати вірьовочними відтяжками або спеціальними гачками;

–стежити за тим, щоб вантаж, що переміщується автонавантажувачем, не був над людьми;

–у разі піднімання вантажу, вага якого наближається до граничної вантажопідйомності, необхідно спочатку підняти вантаж на висоту 0,2–0,25 м з метою перевірки стійкості автонавантажувача, а потім, піднявши його на необхідну висоту, здійснювати рух;

–стежити, щоб між вантажем, який піднімається, і стіною, штабелем, залізничним вагоном тощо не було людей (у тому числі і тих, що виконують стропування).

3.23. Під час роботи забороняється:

–допускати до стропування чи обв’язування вантажів осіб, які не призначені керівником робіт;

–піднімати вантажі в нестійкому положенні, в несправній тарі;

–піднімати вантаж, вага якого невідома або перевищує вантажопідйомність автонавантажувача;

–піднімати каретку з вантажем під час пересування автонавантажувача;

–допускати різкі повороти автонавантажувача з вантажем;

–піднімати пакетні вантажі без спеціальних пристроїв, які виключають можливість падіння окремих предметів;

–опускати вантаж на електричні кабелі, труби газо- або паропроводу, а також на тимчасові перекриття;

–вантажити і транспортувати балони із стисненими газами, кислоти в скляній тарі та інші отруйні і обпікаючі рідини;

–працювати на свіжонасипаному ґрунті або поблизу схилів та біля нерозкріплених траншей і котлованів. Працювати автонавантажувачем на відстані менше, ніж від бровки схилу (робота біля розкріплених траншей і котлованів допускається тільки з дозволу виконроба або майстра після перевірки стійкості ґрунту проти зсуву);

–ставати на вантаж, який піднімається, перевозити людей на вантажній площадці і піднімати їх на робочих пристроях (вилках, ковші та ін.) для виконання монтажних робіт на висоті;

–звільняти робочим органом навантажувача вантажі, засипані землею, снігом, конструкції або обладнання, прикручене болтами або залите бетоном;

–залишати автонавантажувач з працюючим двигуном і покидати кабіну при піднятому вантажі чи робочому органі;

–укладати вантажопідйомним краном вантаж безпосередньо на вилові підхвати автонавантажувача;

–перебувати людям під вантажем, який тримає робоче обладнання;