МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАці

ДЛЯ БЛЯХАРЯ

м.Одеса

ПОГОДЖЕНО

Національний науково-дослІдний інститут охорони праці

Лист від 2006 р.№

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства промислової політики України

03.2006 р. №

ПІ 1.4.40-441-2006

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ БЛЯХАРЯ

м.Одеса

1. Загальні положення

1.1. "Примірна інструкція з охорони праці для бляхаря (далі - Інструкція), поширюється на осіб які працюють за професію - бляхар і встановлює правила та вимоги безпеки під час виконанні бляхарських (покрівельних) робіт.

1.2. До виконання бляхарських робіт допускаються особи чоловічої статі віком не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд у встановленому на підприємстві порядку відповідно до вимог "Положення про порядок проведення медоглядів працівників певних категорій", професійне навчання і навчання з питань охорони праці під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, вступний, первинний Інструктаж та стажування на робочому місці. Допуск до самостійної роботи проводиться за наказом керівника підприємства або структурного підрозділу.

1.3. Технологічний процес бляхарських робіт складний і різноманітний. Поряд із використанням ручного інструменту, застосуванням різноманітного технологічного устаткування (механічні ножиці, правильно-розтяжні машини, стрічково-пильні верстати, профілезгинальні верстати, згибмашини та Ін.) бляхару доводиться проводити паяльні роботи.

1.4. У технологічному процесі бляхарських робіт організація робочого місця повинна становити найважливішу ланку, щоб забезпечити необхідні умови для високопродуктивної та безпечної праці з найменшою витратою сил І часу, без зайвих або незручних рухів.

1.5. Робоче місце бляхаря - ділянка виробничої площі, яка призначена для виконання певної роботи (операції) і оснащена усіма необхідними пристосуваннями та устаткуванням.

1.6. Робоче місце бляхаря може бути постійним або не постійним, але воно повинно відповідати вимогам нормативних актів з охорони праці та санітарним нормам.

1.7. Бляхар під час виконання робіт зобов'язаний:

знати та виконувати вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку,

з питань охорони праці;

знати та виконувати вимоги технологічної документації відносно безпечних методів роботи з використанням інструментів, пристосувань І устаткування;

знати технологію виготовлення виробів із жерсті, механічні властивості металів та сплавів;

знати способи з'єднання та пайки складних деталей;

знати рецептуру і призначення різних припоїв;

знати правила електробезпеки при роботі на технологічному устаткуванні та з електроінструментом.

1.8. При виконанні роботи бляхар повинен дотримуватися вимог:

правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

інструкції з охорони праці бляхаря;

інструкції з охорони праці при роботі з пневматичним та електричним інструментами;

інструкції з охорони праці при роботі на технологічному устаткуванні та користування вантажопідйомними механізмами;

правил користування засобами колективного захисту (ЗКЗ) і засобами індивідуального захисту (313);

правил пожежної безпеки;

правил електробезпеки;

правил особистої гігієни.

1.9. При виконанні бляхарських робіт можливий вплив небезпечних і шкідливих виробничих факторів на бляхаря:

підвищений рівень шуму;

підвищений рівень вібрації;

обертових елементів устаткування;

гострих країв, заусенців на поверхні заготівель;

ймовірність падіння заготівель, деталей, пристосувань;

розташування робочого місця на висоті;

пари реактивів, які виділяються при пайці;

високий рівень напруги в електричному ланцюгу, замикання якого може пройти через тіло людини.

1.10. Для виконання робіт бляхару видається безкоштовно за встановленими нормами спеціальний одяг та інші засоби Індивідуального захисту:

костюм віскозно-лавсановий на 12 місяців;

фартух брезентовий на 6 місяців;

рукавиці комбіновані на 2 місяці;

окуляри захисні (до зношування).

Крім того, при виконанні робіт ручним пневматичним інструментом бляхар забезпечується вітрозахисними рукавицями (напіврукавицями, напіврукавичками) і засобами захисту органів слуху (противошумові навушники, вкладиші у вушні раковини "Беруші"), а при виконанні паяльних робіт - респіратором.

Бляхареві, зайнятому на зовнішніх роботах у холодну пору року, додатково видається;

куртка бавовняна на утеплювальній підкладці на 36 місяців;

брюки бавовняні на утеплювальній підкладці на 36 місяців. Колективним договором підприємства може бути передбачена видача понад установленої норми.

1.11. Бляхар під час виконання робіт зобов'язаний дотримуватися правил особистої гігієни:

розпочинати роботу в засобах індивідуального захисту;

утримувати протягом зміни робоче місце в чистоті й порядку;

їсти та зберігати продукти харчування тільки в спеціально відведених місцях;

по закінченню роботи вимити забруднені частини тіла.

1.12. Порушення бляхарем вимог цієї Інструкції розглядається як порушення трудової дисципліни, за яке на нього може бути застосоване стягнення згідно чинного законодавства України.

2 Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед тим як приступити до роботи бляхар зобов'язаний:

надягнути спецодяг і підготувати засоби індивідуального захисту (313) з урахуванням майбутньої роботи ;

забрати з робочого місця все, що не потрібно для виконання наступної роботи (змінного завдання);

перевірити наявність і стан ручного інструменту.

2.2. Впевнитися, що ручний інструмент відповідає наступним вимогам:

а) молотки мають поверхню бойка злегка опуклу, гладку, без заусенців, вибоїн і вм'ятин і бути заклинені на дерев'яній ручці;

б) ручки молотків з сухого дерева твердих І в'язких порід, овального перетину зі стовщенням до вільного кінця, Інший кінець обшитий жерстю на довжину не менш 100 мм;

в) ударні інструменти (зубила, крейцмесселі, борідки, керни, просічки і т.п.) не мають скошених або збитих потилиць із наклепами;

г) всі Інструменти, які мають загострені кінці під кріплення ручок (напилки, ножівки та т.п.), мають ручки довжиною не менш 150 мм, стягнуті металевим кільцем проти розколювання;

д) робочі поверхні кернів без тріщин та вибоїв;

г) губки лещат І струбцин мають гарну (несроботану) насічку.

2.3. Необхідні в роботі інструменти, пристосування, оснащення, матеріали розкласти відповідно до технологічного процесу в зручному та безпечному для використання порядку.

2.4. Випробувати на холостому ходу роботу устаткування (згинальної машини, гільйотинних ножиць та ін.) і переконатися в наявності та справності огороджень приводних ременів, зубчастих передач та інших обертових елементів.

2.5. Перевірити роботу вентиляційної системи та освітлення робочого місця.

2.6. Перевірити наявність І справність заземлення устаткування.

2.7. У випадку виявлення будь-яких неполадок або недоліків, які впливають на безпечне ведення роботи, сповістити керівника робіт для вживання заходів щодо їх усунення.

2.8. Якщо передбачено виконання будь якої нової або незнайомої операції, одержати у керівника робіт інструктаж з безпечного виконання дорученої роботи.

2.9. Інструктаж з питань охорони праці фіксується в журналі реєстрації з обов'язковим розписом особи яка інструктує й особи що інструктується (керівника робіт).

2.10. Роботи з підвищеною небезпекою на висоті, у замкнутому просторі, при концентрації вогненебезпечних і вибухонебезпечних речовин, слід виконувати за наряд-допуском.

2.11. Приступити до роботи тільки після усунення всіх недоліків, які впливають на безпечне виконання роботи.

3 Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Бляхар повинен виконувати тільки доручену йому роботу керівником (бригадиром, майстром, начальником ділянки), не передоручати її виконання іншим особам.

3.2. Всі роботи з листовим металом (перенесення, укладання, порізку на механічних та гільйотинних ножицях, згинання на згинальних і вальцювальних верстатах та ін.), за винятком робіт на свердлильних верстатах, виконувати в рукавицях.

Працювати на свердлильному верстатів рукавицях забороняється.

3.3. Під час роботи з інструментом ударного типу (зубило, крейцмессель, вибивач, молоток І Ін.) і при відрізанні заготівель ручними ножицями бляхар повинен користуватися закритими окулярами.

3.4. Під час роботи електричними ручними ножицями з робочою напругою більше 36В, щоб уникнути ураження електричним струмом, слід використати гумові рукавички та гумовий килимок, ножиці повинні бути заземлені.

Без заземлення ножицями працювати забороняється.

3.5. Під час роботи з пневматичним інструментом (ножові пневматичні ручні ножиці, дискові ручні пилки) бляхар зобов'язаний дотримуватись наступних вимог безпеки:

не допускати падіння Інструменту;

прокладати повітряні шланги так щоб уникнути наїзду транспорту, також не наступали люди, не допускати їх переломів, заплутування та перетинання з тросами, ацетиленовими та кисневими шлангами;

приєднання шланга до пневмоінструменту і до повітряної мережі, а також його від'єднання, виконувати при повному закритті вентиля на магістралі.

3.6. При виявленні несправності електричного або пневматичного Інструменту негайно припинити роботу та здати інструмент для перевірки та ремонту.

Самому розбирати та ремонтувати Інструмент забороняється.

3.7. При роботі на технологічному устаткуванні бляхар повинен виконувати тільки доручену йому роботу при обов'язковому одержанні інструктажу з безпечних методів роботи на даному устаткуванні.

3.8. Перед пуском устаткування бляхар зобов'язаний:

перевірити наявність і справність всіх захисних пристроїв, кожухів, огороджень, блокувань, заземлюючого пристрою та т.д.;

переконатися в тім, що пуск устаткування не наражає на небезпеку оточуючих людей;

на працююче устаткування не опиратися та не класти інструмент і деталі на нього.

3.9. Не допускати різання метану на механічних ножицях та згинання на згинальних верстатах, товщиною більше зазначеної в паспорті даного устаткування.

3.10. Під час різання металу на листових ножицях стежити за наявністю та справністю огородження притисків і ножів.

3.11. Під час роботи на механічних ножицях, на гибочних і вальцювальних верстатах слід тримати руки на безпечній відстані від небезпечної зони.

3.12. При вирізці заготівель і обрізці деталей більших розмірів на роликових і вібраційних ножицях, а також згинанню заготівель і деталей на зигмашині слід застосовувати підтримуючі пристрої (столи з піднімальною або відкидною кришкою, роликові підставки й т.п.).

3.13. Під час роботи на зигмашині необхідно:

перевіряти правильність та надійність кріплення роликів і упорів;

не подавати заготівки в ролики із застосуванням зусилля, ролики повинні самі захоплювати та тягти заготівку.

3.14. Перед початком різання металу на гільйотинних ножицях установити запобігаючи лінійку по висоті, залежно від товщини металу, витримуючи зазор між лінійкою та розрізуємим металом, тощо. Наявність зблокованого огородження притисків і ножів обов'язково. Працювати при несправному блокуванні забороняється.

3.15. Під час роботи на згинальних верстатах необхідно:

перевіряти наявність та справність огородження противаги та надійність кріплення на ньому вантажу;

перевірити дію обмежника руху противаги.

3.16. Під час роботи на стрічково-пиляльних верстатах:

перевірити, чи добре натягнуте пильне полотно (пилка);

переконатися, що пилка не має тріщин і зламаних зубців, а товщина пилки в місцях зварювання (пайки) дорівнює товщині іншої частини пилки;

верхне огородження що рухається стрічкової пилки встановити трохи вище закріпленого матеріалу, який розпилюють;

подавати матеріал який розпилюється на пилку плавно без поштовхів, не допускаючи перекосів пилки ;

починати розпилювання матеріалу тільки після досягнення шківами повної швидкості обертання;

порізку дрібних заготівель робити з обов'язковим застосуванням спеціального пристосування, що усуває можливість травмування рук;

забирати обрізки металу та стружки з робочої зони пилки обережно тільки гачком.

3.17. Під час роботи на ручному або механізованому вальцьовальному верстаті:

не подавати метал у валки з великим зусиллям, валки самі повинні його захоплювати;

не поправляти листи металу та не очищувати їх вручну при працюючому верстаті;

у випадку влучення між валками сторонніх предметів негайно виключити верстат, і тільки після повної зупинки видалити сторонній предмет.

3.18. Під час роботи на гофрувальному верстаті:

переконатися у відсутності сторонніх предметів І обрізків металу між

повзунами;

відрегулювати бічні упори на необхідну довжину гофра.

3.19. Під час роботи на вибивному молоті не слід вибивати (формувати) дрібні деталі, щоб уникнути влучення пальців рук під бойок.

3.20. Під час заточення інструменту на заточувальному верстаті слід:

перевіряти зазор між образивним кругом і підручником;