У разі виявлення в колодязях і свердловинах шкідливих газів або у разі відсутності достатньої кількості кисню всі роботи в цих колодязях і свердловинах необхідно виконувати у шлангових протигазах.

ХІІ. Радіаційна безпека

1. На всіх гірничих підприємствах, що експлуатуються або будуються, необхідно здійснювати оцінку радіаційного стану відповідно до вимог пунктів 17.3–17.8 розділу 17 та пунктів 18.1–18.5 розділу 18 Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2005 № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.05.2005 за № 552/10832 (далі — Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України).

2. Працівники, які приймаються на роботу на гірниче підприємство з техногенно-підсиленими джерелами радіаційного випромінювання природного походження, повинні бути поінформовані про радіаційний стан і пройти навчання з питань радіаційної безпеки відповідно до вимог Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України.

3. Для забезпечення безпечних радіаційно-гігієнічних умов під час проектування, будівництва та експлуатації гірничого підприємства необхідно вживати таких заходів:

ефективний повітрообмін робочих зон шляхом раціонального розташування розкриваючих траншей, відвалів і споруд з урахуванням рози вітрів;

примусове провітрювання застійних зон кар’єрів. Повітрозабори вентиляційних установок, що подають повітря, повинні бути розташовані в зонах з чистим повітрям;

зменшення інтенсивності утворення пилу та шкідливих газів. Воду в кар’єр для пилопридушення необхідно подавати трубопроводом, який не пов’язаний з питним. Не дозволяється здійснювати забір води для пилопридушення із джерел, санітарний стан яких не контролюється.

4. Кар’єрні води необхідно максимально використовувати в технологічних процесах переробки руд.

5. Вантажно-розвантажувальні роботи та інші трудомісткі виробничі операції повинні бути максимально механізованими.

Перевезення гірничої маси необхідно здійснювати спеціальним транспортом, використання якого для іншої мети не дозволяється.

6. Гірниче устаткування перед відправленням у ремонт необхідно піддавати дозиметричному контролю.

7. Виробничі зони, де сортуються і складуються руди з підвищеним вмістом природних радіонуклідів, необхідно огороджувати по всьому периметру. Входи та в’їзди в них необхідно охороняти. На входах та в’їздах повинні бути встановлені заборонні знаки радіаційної небезпеки і написи «Вхід (в’їзд) заборонено».

ХІІІ. Пожежна безпека

1. Кожний керівник гірничого підприємства або уповноважена ним особа зобов’язані забезпечити пожежну безпеку на підприємстві відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку».

2. На всіх гірничих підприємствах, що експлуатуються, будуються або знаходяться на реконструкції, необхідно здійснювати протипожежні заходи, що запобігають виникненню пожеж, а у разі їх виникнення забезпечують локалізацію та ліквідацію пожеж на початковій стадії, відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 19.10.2004 № 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009 (НАПБ А.01.001-2004).

3. Для всіх працівників при прийнятті на роботу і за місцем роботи необхідно забезпечити проходження інструктажів з пожежної безпеки відповідно до вимог Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1148/8469.

4. Для запобігання випадкам забруднення атмосфери кар’єрів газами у разі займання горючих копалин, які розробляються, необхідно систематично вживати профілактичних протипожежних заходів, а якщо виникла пожежа — негайних заходів з її ліквідації.

5. Під час виникнення пожежі усі роботи на дільницях гірничого підприємства, атмосфера яких забруднена продуктами горіння, необхідно припинити, за винятком робіт, пов’язаних з ліквідацією пожежі.

Начальник відділу організації державного нагляду у гірничодобувній промисловості та за вибуховими роботами Є. ЗАХАРЕНКОВ

Додаток 1

до Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом

Граничні норми зносу рамних рейок та вістер стрілових переводів

Тип стрілових

переводів

Категорія колій

Величина зносу, мм

вертикальний знос рамних рейок

боковий знос рамних рейок та вістер у перерізі,

де ширина головки вістер поверху 20 мм і більше

без укриття кінця вістря

з укриттям кінця вістря

Р65

та більш

важких типів

головні

10

6

8

приймально-відправні

12

6

8

інші

14

9

11

Р43 та Р50

головні

8

6

8

приймально-відправні

10

6

8

інші

12

9

11

Р38

та більш

легких типів

головні

6

5

приймально-відправні

8

5

інші

10

8

Начальник відділу організації державного нагляду у гірничодобувній промисловості та за вибуховими роботами Є. ЗАХАРЕНКОВ

Додаток 2

до Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом

Граничні норми вертикального зносу осереддя хрестовин стрілових переводів (у перерізі, де ширина осереддя 40 мм)

Швидкість рухомого

складу, км/год

Ширина зносу за марками хрестовин, мм

1/11

1/9

1/7

1/6

1/5

1

2

3

4

5

6

5

14

14

14

14

14

10

14

14

14

10

10

15

14

12

12

8

8

25

12

10

10

6

6

40

10

8

6

70 і більше

8

6

Начальник відділу організації державного нагляду у гірничодобувній промисловості та за вибуховими роботами Є. ЗАХАРЕНКОВ

Додаток 3

до Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом

Норми освітленості місць проведення робіт у кар’єрах

Об’єкти кар’єру

Найменша освітленість, лк

Площина,

на якій нормується освітленість

Примітка

1

2

3

4

Територія

в районі ведення робіт

0,2

На рівні поверхні, що освітлюється

Район робіт, що підлягає освітленню

Місця роботи машин у кар’єрі,

на породних відвалах

та інших ділянках

5,0

8,0

Горизонтальна

Вертикальна

Освітленість забезпечується по всій глибині та висоті дії робочого устаткування машин

Місця ручних робіт

5,0

10,0

Горизонтальна

Вертикальна

Місця розвантаження залізничних вагонів і автомобілів на відвалах, приймальні та перевантажувальні пункти

3,0

Горизонтальна

Освітленість повинна забезпечуватись

на рівні поверхні, що освітлюється

Район роботи

бульдозера або

іншої тракторної машини

10,0

На рівні поверхні гусениць трактора

Місце роботи гідромоніторної

установки

5,0

10,0

Горизонтальна

Вертикальна

Освітленість повинна забезпечуватись на всій висоті уступу,що розроблюється, в радіусі дії гідромоніторного струменя

Місце укладки породи

в гідровідвал

5,0

Горизонтальна

Територія свіжонамитих

гідровідвалів

0,2

Горизонтальна

Місце проведення

бурових робіт

10,0

Вертикальна

Освітленість повинна забезпечуватись

на висоту верстата

Кабіни машин і механізмів

30,0

Горизонтальна

На висоті 0,8 м від підлоги

Приміщення землесосної установки та район

землесосних зумпфів

10,0

Горизонтальна

У приміщеннях

землесосної установки

на висоті 0,8 м від підлоги

Зона маневрування

роторного екскаватора

та відвалоутворювача

10,0

15,0

Горизонтальна

Вертикальна

Район, що підлягає освітленню, визначається згідно з паспортом гірничих робіт

Ремонтні площадки

роторного екскаватора

20,0

25,0

Горизонтальна

Вертикальна

Конвеєрні потокові лінії

5,0

На поверхні конвеєра

Зона обслуговування

конвеєрних барабанів

10,0

Горизонтальна

Конвеєрні стрічки

в місцях ручного

відбирання порід

50,0

На поверхні конвеєрної

стрічки

На відстані не менше ніж 1,5 м від породовідбійника проти руху конвеєрної стрічки

Приміщення на дільницях

для обігріву працівників

10,0

Горизонтальна

Сходи, спуски з уступу

на уступ у кар’єрі

3,0

Постійні шляхи руху

працівників у кар’єрі

1,0

Горизонтальна

Автошляхи в межах

кар’єру залежно

від інтенсивності руху

0,5–3,0

Горизонтальна

Освітленість повинна забезпечуватись на рівні руху автомашини

Залізничні колії

в межах кар’єру

0,5

Горизонтальна

Освітленість повинна забезпечуватись на рівні верхньої будови колії

Начальник відділу організації державного нагляду у гірничодобувній промисловості та за вибуховими роботами Є. ЗАХАРЕНКОВ

http://www.sot.zp.ua