" 1 " серпня 1994 р. N 224-138

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

з таких документів: загальної пояснювальної записки, інших

_________________________________________________________________

матеріалів по переліку згідно з договором.

___________________________________________

I. Загальна характеристика виробничого об'єкта

Виробництво нітрофарб потужністю 2 тис. тон/рік з розфасовкою в металеві банки (об'ємом 3-5 кг) розміщене на вільній території діючого заводу і займає площу 0,8 га. Енергозабезпечення виробництва здійснюється від діючих сітей заводу з відповідною їх реконструкцією. 

У виробництво входять:

виробничий корпус, зблокований з АПК;

склад барвників і тари;

склад розчинів;

склад готової продукції;

насосна автоматичного пожежогасіння;

ремонтно-механічні майстерні.

Основні стадії виробництва:

приймання та зберігання сировини;

підготовка сировини (барвників) до переробки;

диспергування фарбників та здобування продукту;

зберігання продукту та відправка споживачам;

вузол утилізації розчинників.

Барвники на піддонах електрокарами подаються в виробничий корпус, а потім ручним візком подаються до апарату поз.601. Мішок механічним захватом подається на стіл розтарки. З апарату поз.601 барвник поступає через терези-дозатори на перетирочний устрій. Підготовлена композиція подається на інтегратор, потім в ємкість з мішалкою, готова фарба насосом подається в проміжну ємкість. З ємкості самопливом фарба поступає в відділення розливу в агрегат розфасовки фарби в тару. Готова продукція складається на піддони і електрокарами подається на склад готової продукції, де за допомогою штабелерів розставляється по площі складу і зберігається в два яруси. Відділення приготування, розливу і зберігання фарб забезпечені системами автоматичного пожежогасіння.

У всіх приміщеннях передбачена припливно-витяжна вентиляція.

Виробництво безвідходне - розсипи і розливи продукту переробляються в різні марки шпакльовок.

II. Оцінка проектних рішень з питань охорони праці

Під час перевірки поданих матеріалів фахівцями Подільського ЕТЦ Івановим А. В., Панькиним І. Г. та Вінницького політехнічного інституту Поливодой І. С. і Заваровим С. І. виявлено такі порушення нормативних актів з питань охорони праці: 

1. Загальна пояснювальна записка.

1.1. Устаткування, транспортні засоби не мають сертифікатів - порушення Закону "Про охорону праці", ст. 24.

1.2. Не передбачена служба охорони праці в штатному розкладі (розпису) - порушення Закону "Про охорону праці", ст. 23.

1.3. Відсутня оцінка (розрахунок) енергетичного рівня технологічної системи - порушення ОПВХП-88, п.1.1.4.

1.4. Не зазначені критичні значення параметрів, що контролюються в ємкостях, які вміщують легкозаймисті речовини - порушення ОПВХП-88, п.5.3.6.

2. Технологічна схема приймання розчинника і зберігання (креслення 3551-68).

2.1. Відсутній резервний насос позиція 3 на відкачуванні розчинника - порушення ОПВХП-88, п.4.4.1.

2.2. Не передбачено піддон під ємкість з толуолом - порушення СНіП 2.09.02, п.2.45.

III. Загальний висновок з проекту

На підставі вивчення поданих матеріалів Подільський ЕТЦ вважає, що проектна документація по виробництву нітрофарб на Вінницькому хімзаводі не відповідає вимогам нормативних актів про охорону праці.

Будівництво за цим проектом забороняється. Проект переопрацювати і подати на повторну експертизу.

 

 

Начальник ЕТЦ

Ф. П. Побігайло 

Печатка

 

 

         

Додаток N 3 до Методики проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці

СИСТЕМА нумерації експертних висновків

94. 0. N 00. 0000. 000

* * * * *

* * * * ******** порядковий номер екс-

* * * * пертного висновку по

* * * * реєстру ЕТЦ, що його

* * * * видав

* * * *

* * * ************* шифр галузі промисловос-

* * * ті (за класифікацією

* * * Мінстату)

* * *

* * ****************** шифр ЕТЦ (порядковий N

* * згідно з додатком N 1)

* *

* * *** В - відповідає вимогам

* * * з охорони праці

* * *

* ******************* шифр ****

* *

* *** Н - не відповідає вимо-

* гам з охорони праці

*

*********************************** рік видачі висновку - дві

останні значущі цифри року

94 - 1994 рік

(00 - 2000 рік; 01 - 2001 рік

тощо)

 

         

Додаток N 4 до Методики проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці 

Титульний лист

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

_________________________________________експертно-технічний центр

КНИГА-РЕЄСТР обліку експертних висновків щодо відповідності проектної документації нормативним актам про охорону праці

Форма книги-реєстру

*****************************************************************

N * Найменування *Коротка ха- *Розробник *Номер і *Примітка

п/п * проекту *рактеристика *проекту, *дата *

* *проекту, *його ад- *висновку*

* *підприємства *реса * *

* *(форма влас- * * *

* *ності) * * *

*****************************************************************

1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6

*****************************************************************

http://www.sot.zp.ua