Додаток 3

до Правил безпечної експлуатації контактної мережі та пристроїв електропостачання автоблокування залізниць

Терміни випробувань ізолюючих знімних вишок

Електричні випробування

Механічні випробування

напруга в кон-тактній мережі, кВ

підвищеною напругою частотою 50 Гц

мегаомметром на 2500 В

випробувальне навантаження і його прикладення до вишки, Н (кгс)

трива-лість випро-бування,

с

періодичність випробування

випробувальна напруга, кВ

трива-лість випробу-вання, с

опір колеса,

кОм

опір ізолюючої частини вишки, МОм

періодичність

випробування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

40 – прикладається між шунтуючими поясами

300

100

10 — окремо на кожній з двох рівних ділянок між шунтуючими поясами

1 раз на 6 міс., а також після

виготовлення і ремонту

1) 3000 (300) — вертикально до підлоги робочої площадки на площі не менше ніж

2) 2000 (200) — вертикально, вибірково до середини одного з щаблів кожної драбини на довжині не менше ніж

3) 2000 (200) — вертикально до середньої частини огородження по широкій стороні на довжині не менше ніж

4) 200 (20) — горизонтально до середини робочої площадки на рівні підлоги, перпендикулярно до вісі колії, окремо в обидва боки. Аналогічно і за наявності скоб, що утримують від перекидання

300

300

300

300

1 раз на 6 міс., а також після

виготовлення

і всіх видів

ремонту

Те саме

Те саме

1 раз на 6 міс., а також після

виготовлення

і всіх видів

ремонту

25

З ізолюючими вставками:

40 — прикладається до ізолюючих вставок,

30 — прикладається до кожної з двох рівних ділянок, на які ділиться ізолююча частина вишки між нижнім шунтуючим поясом і місцем з’єднання із вставками

(з урахуванням розкосів)

300

100

50 — окремо на вставці і на кожній з двох рівних ділянок

між нижнім

шунтуючим поясом і місцем з’єднання ізолюючої частини із вставками (з урахуванням розкосів)

1 раз на 6 міс.

Продовження додатка 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

40 — прикладається до ізолюючих вставок та до кожної із двох рівних ділянок, на які ділиться ізолююча частина вишки між нижнім шунтуючим поясом і місцем з’єднання із вставками (з урахуванням розкосів)

300

100

Те саме

Після виготовлення і усіх видів ремонту

25

Без ізолюючих вставок:

25 — прикладається до кожної з чотирьох рівних ділянок, на які ділиться ізолююча частина між шунтуючими поясами (з урахуванням розкосів)

300

100

50 — окремо на кожній з чотирьох рівних ділянок, на які ділиться ізолююча частина вишки між шунтуючими поясами (з урахуванням розкосів)

1 раз на 6 міс.

30 — прикладається до кожної з чотирьох рівних ділянок, на які ділиться ізолююча частина вишки між шунтуючими поясами (з урахуванням розкосів)

300

100

Те саме

Після

виготовлення і усіх видів

ремонту

Продовження додатка 3

Примітки:

1. Механічні випробування повинні проводитися до виконання електричних випробувань.

2. Перевірка опору ізоляції мегаомметром повинна проводитися після випробувань підвищеною напругою.

3. Ізолюючі знімні вишки вважаються такими, що витримали електричні випробування, якщо протягом усього періоду випробувань прикладена напруга трималася стійко, на поверхні стійок і розкосів не з'являлися поверхневі розряди, визначені візуально, і після зняття напруги обмацуванням ізоляції не виявлялося місцеве або загальне її нагрівання.

4. Після зняття навантаження при випробуваннях на механічну міцність не повинні спостерігатися будь-які залишкові деформації і ушкодження.