Ліфтова система вважається придатною для експлуатації, якщо підйомна потужність протягом 5 хв при заповненні (або вивільненні) висотного будинку відповідає коефіцієнту користувачів, в тому числі для житлових будинків - 3 - 7 %, для будинків з декількома користувачами - 11 - 15 % і для будинків з багатьма користувачами - 16 - 20 %.

5.125 Кількість користувачів ліфтами визначається виходячи з розміру корисної площі, яку вони займають на поверсі:

- для житлових будинків - 1,3 - 3,2 людини/квартиру (в залежності від розміру квартири);

- для офісних будинків - 10 м2/людину;

- для готелів - 1,5 - 1,7 людини на двомісний номер.

Необхідна площа кабін визначається в залежності від кількості людей, які повинні бути перевезені для досягнення необхідної підйомної потужності при середньому часі очікування за круговий рейс. Орієнтовно ця величина приймається 80 % площі підлоги кабіни.

Рекомендується влаштовувати не менше одного ліфта для перевезення пасажирів у колясках. Цей ліфт повинен відповідати всім вимогам до такого типу ліфтів і мати позначення "Доступний для колясок".

5.126 Нижні поверхи висотних будинків, які мають автостоянки, технічні приміщення, кінотеатри, виставкові зали, басейни, торгові та інші приміщення, повинні бути забезпечені групами пасажирських і вантажних ліфтів, а також ліфтами для малорухомих груп населення. Ліфти для транспортування пожежних підрозділів, які обслуговують наземну частину висотного будинку, можуть також обслуговувати до двох поверхів його підземної частини, яка включає цокольний поверх. При цьому зазначені ліфти повинні відповідати вимогам НАПБ Б.01.007.

За умови трьох і більше поверхів, включаючи і цокольний поверх підземної частини висотного будинку, необхідно влаштовувати окремі ліфти для транспортування пожежних підрозділів, які будуть мати зупинки на цих поверхах при русі з основного (посадочного) поверху. Ці ліфти не повинні сполучатися з висотною частиною будинку.

5.127 Розміри ліфтових холів визначаються в залежності від функціонального призначення обслуговуючих приміщень згідно з ДБН В.2.2-9 та ДБН В.2.2-15.

5.128 Для забезпечення нормального функціонування ліфтів фірмою-виробником повинні бути наведені в технічній документації дані щодо максимальних розрахункових відхилень від вертикалі верху висотного будинку.

5.129 Для досягнення більшої комфортності обслуговування пасажирів та ефективності використання ліфтів у висотних будинках можуть бути застосовані різні схеми організації руху ліфтів, у тому числі:

- застосування однієї групи пасажирських ліфтів для обслуговування всіх поверхів;

- зонування будинку по висоті, де кожна зона обслуговується своєю групою ліфтів;

- можливість пересадки пасажирів з одного поверху однієї групи ліфтів на будь-який поверх іншої групи ліфтів;

- застосування експрес-груп ліфтів, які забезпечують більш ефективне їх використання, наприклад, для сполучення з верхніми поверхами, де розташовані ресторани, оглядові майданчики тощо;

- застосування дворівневих кабін, які дозволяють збільшити підйомну потужність ліфтів організацією зупинок на парних і непарних поверхах одночасно;

- використання однієї шахти для руху кабін нижньої і верхньої зони.

5.130 Розташування ліфтових шахт та машинних приміщень повинно забезпечувати нормативні параметри рівня шумів у житлових приміщеннях і в приміщеннях із постійним перебуванням людей згідно з ДБН В.2.2-9 і ДБН В.2.2-15.

5.131 У висотних будинках машинне приміщення ліфтів із врахуванням вимог їх безперервної роботи в екстрених випадках, необхідно, як правило, розташовувати на технічних поверхах, забезпечених зонами безпеки.

5.132 На технічних (проміжних та верхніх) поверхах, верхніх поверхах багаторівневих квартир, на верхніх поверхах атріумів зупинка пасажирських ліфтів не передбачається, крім ЛТПП.

Пасажирські ліфти не можуть опускатися в підземний паркінг.

5.133 Ліфти для транспортування пожежних підрозділів можуть розташовуватися в групі з пасажирськими ліфтами, але в окремій шахті згідно з НАПБ Б.01.007 із виходом в окремий або загальний хол. Для шахти ЛТПП і окремого або загального ліфтового холу необхідно забезпечувати підпір зовнішнього повітря.

5.134 При використанні вантажопасажирських, сервісних та панорамних ліфтів при тривалому експрес-ході повинні бути передбачені проміжні технічні зупинки з аварійними виходами не більше ніж через кожних згідно з ДСТУ EN 81-1.

5.135 Для всіх висотних будинків можуть застосовуватися ліфти як із машинним приміщенням, так і з розташуванням ліфтового обладнання в верхній частині шахти.

5.136 Для підйому інвалідів у колясках із рівня вхідної ділянки в будинок до рівня підлоги ліфтового холу першого поверху необхідно використовувати підйомники заводського виготовлення для вертикального руху або руху під уклін.

При проектуванні та будівництві висотних будинків необхідно передбачати використання ліфтів ЛТПП для транспортування інвалідів у колясках.

5.137 Якщо нижче приямка ліфтової шахти знаходяться приміщення, то противага ліфта повинна бути обладнана уловлювачами.

Сміттєвидаляння

5.138 Сміттєвидаляння у висотних житлових та громадських будинках необхідно влаштовувати у відповідності з вимогами ДБН В.2.2-15, ДБН В.2.2-9, ДСТУ Б В.2.5-34 та положеннями цього документа.

Для висотних будинків система Сміттєвидаляння приймається за одним конструктивним рішенням і не залежить від функціонального призначення приміщень та їх розташування по висоті будинку.

У висотних будинках допускається передбачати організацію роздільного збирання сміття.

5.139 Відстань від дверей квартири висотного житлового будинку до найближчого завантажувального клапана сміттєпроводу не повинна перевищувати , а від робочих приміщень громадського призначення - .

5.140 Стовбур сміттєпроводу повинен виконуватися димогазоводонепроникним із корозійностійких сталевих труб із умовним діаметром не менше і відповідати санітарно-епідеміологічним вимогам. Конструкція стовбура сміттєпроводу повинна відповідати чинним нормативам щодо звукоізоляції, а будівельні конструкції необхідно виготовляти із негорючих матеріалів. Конструкція стовбура сміттєпроводу не повинна примикати до житлових і громадських приміщень із постійним перебуванням людей, мати вмонтовані пристрої для зниження швидкості падіння відходів, міжповерхові силові розвантажувальні муфти, закінчуватися поворотним шибером із протипожежним клапаном із межею вогнестійкості ЕІ 45 у сміттєзбірній камері. Розташування стовбура сміттєпроводу в ліфтовому холі не допускається.

Пристрої для зниження швидкості падіння відходів монтуються на рівні технічних поверхів висотного будинку.

5.141 Сміттєпровід повинен бути обладнаний устаткуванням для періодичного промивання та дезінфікування стовбурів, яке може також використовуватися для гасіння пожежі всередині стовбура в ручному або автоматичному режимах. Устаткування встановлюється на верхній частині сміттєпроводу.

5.142 Сміттєзбірну камеру необхідно розташовувати безпосередньо під стовбуром сміттєпроводу з підведенням до неї гарячої і холодної води та трапом у підлозі, приєднаним до системи каналізації. Сміттєзбірну камеру не допускається розташовувати під житловими приміщеннями або поряд з ними.

Висота сміттєзбірної камери в світлі повинна бути не менше , а її розміри в плані - не менше

х із зручним підходом до шибера та з забезпеченням можливості розміщення контейнерів для збирання і вивезення відходів та інвентарного інструменту. Коридор, який веде до сміттєзбірної камери, повинен мати, як правило, ширину не менше .

5.143 Сміттєзбірна камера повинна мати самостійний вихід із дверима, що відчиняються назовні і бути ізольована від входу в будинок глухою стіною (екраном) та відокремлюватися протипожежними перегородками з класом вогнестійкості ЕІ 90 і перекриттями з класом вогнестійкості не менше REI 90. Межа вогнестійкості дверей сміттєкамери не нормується, а її обшивку з внутрішньої сторони необхідно виконувати з негорючих матеріалів.

При розміщенні сміттєзбірних камер під маршами (площадками) сходових кліток перекриття над сміттєзбірною камерою необхідно виконувати протипожежними 1-го типу з межею вогнестійкістю не менше REI 150.

5.144 Відходи із сміттєзбірних камер повинні завантажуватися в пересувні контейнери, які розташовуються безпосередньо біля сміттєпроводу. Допускається встановлення в сміттєзбірних камерах малогабаритних пресів для ущільнення відходів.

5.145 У висотних будинках громадського призначення рекомендується передбачати, як правило, контейнерну схему сміттєвидаляння в мішках із полімерного матеріалу, які доставляються за допомогою ліфтів на збірний пункт поза або всередині висотного будинку. Збірні пункти всередині висотного будинку для відходів, упакованих у полімерні мішки, повинні задовольняти вимоги до сміттєзбірних камер і можуть бути поєднаними із сміттєзбірними камерами або розташовуватися в окремих ізольованих приміщеннях.

5.146 Специфічні відходи (харчові та інші з установ громадського харчування) повинні видалятися окремим сміттєпроводом, який проходить транзитом через інші поверхи.

5.147 Пункти збирання та зберігання специфічних відходів (харчових та інших), а також великогабаритних відходів, які утворюються у всіх функціональних елементах висотного будинку, необхідно розташовувати на ділянках поза будинком.

Збір інших видів твердих побутових відходів здійснюється в збірних пунктах, якими є сміттє-збірні камери, розташовані всередині будинку.

Збір люмінесцентних та ртутних ламп, а також інших відходів 1-го класу небезпеки необхідно здійснювати в змінній одноразовій герметичній ємкості в спеціальних ізольованих приміщеннях із наступним видаленням ручним способом і за допомогою ліфтів на окремо виділену контейнерну ділянку.

Зв'язок, телекомунікації та інформатизація

5.148 Системи зв'язку та інформатизації, якими оснащуються висотні будинки, складаються з двох основних функціональних груп: життєзабезпечення та безпеки.

5.149 На верхніх поверхах висотного будинку необхідно передбачати приміщення для устаткування, а на даху - місце для кріплення антенних пристроїв систем оперативної радіотрансляції міських служб безпеки і екстрених служб. Розташування радіотехнічних об'єктів (РТО) обґрунтовується розрахунками очікуваних параметрів електромагнітного випромінювання і погоджуються з органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду.

5.150 Телефонний зв'язок мережі загального використання повинен забезпечувати можливість місцевого, міського, міжміського та міжнародного телефонного зв'язку.

5.151 У житловій частині висотного будинку місткість мереж зв'язку розраховується виходячи із встановлення в кожній квартирі одного абонентського пристрою (якщо іншого не передбачено завданням на проектування), а також абонентських кінцевих пристроїв у приміщеннях чергового персоналу і технологічних служб.

5.152 Необхідно забезпечувати телефонний зв'язок із кожною кабіною ліфта з виводом на центральний пункт управління системами протипожежного захисту (ЦПУБ, диспетчерської).

5.153 Контролери мережі і телекомунікаційні вузли необхідно розташовувати в декількох місцях будинку для обслуговування відповідних зон.

5.154 Систему охоронної сигналізації та контролю і управління доступом рекомендуться проектувати об'єднаною.

5.155 Система охоронної сигналізації і система контролю та управління доступом повинна бути повністю програмне інтегрованою із веденням загального протоколу подій, загальної мережі передачі даних, загальної бази даних тощо.

5.156 Шлейфи охоронної сигналізації, які знаходяться під охороною, і лінії управління виконавчим устаткуванням повинні контролюватися на обрив та коротке замикання. Сигнал про несправність лінії повинен передаватися на робочу станцію оператора.

5.157 Інформація про перехід на резервне електропостачання і розрядження акумуляторів повинна передаватися на робочу станцію оператора.

5.158 Система контролю та управління доступом повинна забезпечувати обмеження доступу в житлову частину будинку і на поверхи, а також мовний зв'язок із консьєржем і служити резервним засобом оповіщення в надзвичайних випадках.

Час живучості системи контролю та управління доступом і системи гучномовного зв'язку повинен бути не менше часу евакуації з висотного будинку.

Допускається за завданням на проектування суміщення системи гучномовного зв'язку з системою охорони квартир.

5.159 Система відеоспостереження повинна виконувати охоронні функції та давати інформацію для оцінки тривожної ситуації в зоні спостереження службами пожежної безпеки висотного будинку. Пріоритетними для користувачів повинні бути служби пожежної безпеки та охоронні служби. На монітор оператора повинно виводитися місце загоряння. Чутливість системи повинна забезпечувати якісне чорно-біле зображення при аварійному освітленні.

Вибір системи відеоспостереження визначається в завданні на проектування.

5.160 Час живучості системи відеоспостереження повинен бути не менше часу евакуації людей із висотного будинку.

5.161 Проводове мовлення у висотних будинках повинно забезпечувати передачу базових радіопрограм із сигналами оповіщення про надзвичайні ситуації.

5.162 Широкосмугові інтерактивні системи кабельного телебачення повинні забезпечувати доставку абонентам супутникового, кабельного, телевізійного та радіомовлення, надання Інтернет, IP-телефонії, телексного зв'язку та інших інформаційних послуг за завданням на проектування.

5.163 Система кабельного телебачення повинна передбачати підключення до неї всіх абонентів житлової частини висотного будинку, а також приміщення служби безпеки, диспетчерської, служби евакуації з установкою абонентських розеток на три виходи (ТВ, УКВ ЧМ, Інтернет). Підключення інших приміщень здійснюється за завданням на проектування. В квартирах абонентські розетки слід улаштовувати в кімнатах та кухні.