- специфікація прийнятних методів герметизації або захисних матеріалів;

- специфікація інтенсивності вентиляції (швидкості повітрообміну тощо);

- відповідні рівні чинників, що впливають на концентрації забруднюючих речовин (температура, вологість тощо);

- прийнятні методи вимірів і/або обчислень для визначення якості повітря в приміщенні і характеристики методів контролю.

5.3.2.8 У нормативних документах категорії А вимоги до якості повітря в приміщенні можуть бути викладені:

- у вигляді проектних вимог до інженерних систем (вентиляційних, кондиціонування) будівельних об'єктів;

- шляхом визначення прийнятних концентрацій відповідних забруднюючих речовин;

- передбаченням організації і здійснення безпосереднього контролю за станом повітря за допомогою відповідних методів вимірювання.

Методи контролю за гігієнічно значущими факторами повинні відповідати чинному законодавству та бути погоджені відповідними центральними органами виконавчої влади.

5.3.2.9 Нормативні документи категорії В можуть застосовуватись для підтвердження методів обчислення та вимірювання при:

- прогнозуванні швидкості обміну повітря з огляду на кліматичні умови і засоби забезпечення вентиляції;

- обчисленні концентрацій забруднюючих речовин у приміщенні, швидкості обміну повітря, його температури і вологості;

- визначенні фактичної інтенсивності вентиляції на будівельних об'єктах;

- визначенні ефективності вентиляції;

- визначенні наявності забруднюючих речовин у приміщенні і вимірюванні їх концентрації.

5.3.2.10 Для підтвердження задовільної якості будівельних виробів щодо безпеки життя і здоров'я людини та захисту навколишнього природного середовища виконуються необхідні розрахунки або безпосередні виміри їх (виробів) характеристик згідно з відповідними нормативними документами категорії В. Ці нормативні документи повинні визначати передбачуване використання будівельних виробів.

5.3.2.11 Нижче наведені характеристики будівельних матеріалів, систем кондиціонування повітря і вентиляційних систем, устаткування для продуктів згоряння, захисних матеріалів і герметиків, устаткування для зберігання і постачання води в гарячому стані.

5.3.2.11.1Будівельні матеріали, що застосовуються для підлог, стін та їх облицювання, фарб і лаків, клеїв, наповнювачів, гідроізоляцій, герметиків, електрокабелів, фітингів, внутрішнього інженерного обладнання тощо, характеризуються:

- викидами летких органічних сполук і виділенням інших забруднюючих речовин;

- сприятливістю для розмноження шкідливих мікроорганізмів;

- електризацією;

- радіоактивним випромінюванням.

5.3.2.11.2 Зволожувачі і осушувачі, фільтраційні системи та інші установки, що входять до систем кондиціонування повітря та вентиляційних систем, характеризуються:

- ефективністю при контролюванні вологості повітря (водяної пари);

- показниками витрат повітря і перепаду тиску;

- ефективністю при видаленні домішок із повітря;

- показниками швидкості повітряного потоку;

- робочими характеристиками систем і їх складових.

При цьому слід враховувати, що за певних обставин вищезазначені системи можуть бути джерелом мікробного забруднення.

5.3.2.11.3 Устаткування для продуктів згоряння характеризується:

- видаленням продуктів згоряння з установок під час горіння;

- підбором розмірів повітропроводів;

- ефективністю видалення продуктів згоряння;

- забезпеченням достатньої подачі повітря;

- ефективністю відмовостійких механізмів;

- цілісністю подавальних паливопроводів;

- місцем виведення продуктів згоряння.

5.3.2.11.4 Захисні матеріали і герметики характеризуються ефективністю зменшення виділення забруднюючих речовин і ефективністю при герметизації швів.

5.3.2.11.5 Устаткування для зберігання і постачання гарячої води включає резервуари, установки для пом'якшення води, крани, патрубки, прокладки, клапани, калорифери, насоси, опалювальні котли, цистерни, регулятори температур, системи трубопроводів і характеризується:

- відповідним і точним регулюванням температур;

- технічними рішеннями з полегшення очищення і хімічної обробки;

- технічними рішеннями зі зведення до мінімуму утворення аерозолю;

- технічними рішеннями зі зведення до мінімуму стратифікації води (в умовах можливого размноження легіонели);

- технічними рішеннями, що передбачають відмову від використання матеріалів, сприятливих для розвитку мікроорганізмів.

5.3.2.12 Сутність вимоги щодо вологості полягає в охороні здоров'я людей протягом терміну служби будівельного об'єкта за умови його нормальної експлуатації при шкідливих впливах вологості (див. додаток А, таблиця А.2).

5.3.2.13 Вологість може негативно впливати на здоров'я людей внаслідок:

- впливів надмірно низької або високої вологості повітря;

- безпосереднього впливу вологості, що сприяє появі цвілі на поверхнях будівельних виробів ззовні і всередині приміщень, а також розвитку шкідливих мікроорганізмів тощо.

5.3.2.14 Вологість у повітрі будівельних об'єктів регулюють:

- зниженням або підвищенням температури повітря (повітряне опалення, повітряна ізоляція, повітряне охолодження);

- провітрюванням приміщень будівельного об'єкта (природна або штучна вентиляція);

- зволоженням або осушенням повітря в приміщеннях будівельного об'єкта і припливного повітря тощо.

5.3.2.15 Вологість на поверхнях усередині приміщень будівельних об'єктів або в будівельних виробах можна контролювати за допомогою:

- захисту від зовнішнього впливу вологи (дощу, снігу, інфільтрації ґрунтової вологи);

- запобігання конденсації на поверхнях усередині приміщень будівельних об'єктів і проміжній конденсації.

5.3.2.15.1 Для захисту від впливу зовнішньої вологи необхідно, щоб:

- стінові конструкції запобігали проникненню ґрунтової вологи в будівельні об'єкти і на будь-які їх частини, що можуть бути нею (вологою) ушкоджені;

- зовнішні стіни і покрівлі перешкоджали проникненню дощу і снігу в будівельні об'єкти;

- гідроізолюючі огорожі для зовнішніх стін і покрівель були водонепроникними (не пропускають воду або пару), атмосферостійкими (абсорбують воду), вологостійкими (проникними стосовно водяної пари);

- підлоги, що знаходяться безпосередньо над землею, не псувались під дією ґрунтової вологи і перешкоджали її проникненню на верхні шари.

5.3.2.15.2 Конденсації на поверхнях усередині приміщень можна уникнути за умови, що відносна вологість повітря поблизу поверхонь нижче прийнятих рівнів.

5.3.2.15.3 Проміжної конденсації можна уникнути відповідним конструюванням будівельних виробів і підбором матеріалів.

5.3.2.16 Нормативні документи категорії А щодо вологості повинні забезпечувати:

- регулювання вологості повітря на будівельних об'єктах методами обчислень її рівня як функції кліматичних умов, інтенсивності утворення вологи, застосовуваних будівельних виробів та інтенсивності вентиляції в залежності від типів і призначення будівельних об'єктів або їх окремих приміщень;

- вологозахист у приміщеннях будівельних об'єктів методами обчислень передбачуваної конденсації на поверхнях і у будівельних виробах залежно від кліматичних умов і інтенсивності вентиляції.

5.3.2.17 Методи вимірювання характеристик будівельних виробів, які стосуються регулювання вологості, або розрахунки експлуатаційних якостей визначаються відповідними нормативними документами категорії В, які повинні враховувати передбачуване використання виробів.

5.3.2.18 До виробів, що пов'язані з регулюванням вологості повітря з метою забезпечення задовільних експлуатаційних якостей стосовно здоров'я людей, належать: нагрівальне устаткування; устаткування для вентиляції і кондиціонування повітря; ізоляційні матеріали; матеріали для оброблення поверхонь; елементи будівельних об'єктів та будівельні вироби.

5.3.2.19 До нагрівального устаткування, пов'язаного з регулюванням вологості повітря, належать котли, нагрівальні установки і прилади, радіатори, устаткування для регулювання витрат тепла. Їх характеристиками є вихідні характеристики і коефіцієнти теплопередачі.

5.3.2.20 Характеристиками зволожувачів, осушувачів, фільтраційних системи та інших установок, що входять до устаткування для вентиляції та кондиціонування повітря, є: потоки повітря і перепади тиску; швидкість утворення водяної пари; контроль і зменшення пароутворення.

5.3.2.21 Характеристиками ізоляційних матеріалів, які застосовуються для огородження будівельних об'єктів ззовні або відокремлення приміщень з опаленням від приміщень з більш низькою температурою (зовнішні стіни, стіни біля сходів, перекриття, покрівлі), є теплові і розрахункові характеристики згідно з вимогами щодо економії енергії, збереження тепла та їх хімічна стабільність.

5.3.2.22 Характеристиками фунгіцидів, призначених для оброблення поверхонь елементів будівельних об'єктів, є ефективність (за умови наявності їх державної реєстрації).

5.3.2.23 До елементів будівельних об'єктів, пов'язаних з регулюванням вологості повітря у приміщеннях, належать всі елементи, що піддаються впливу опадів (дощ, сніг, град), ґрунтових вод та інших зовнішніх джерел вологи. Ці елементи та будівельні вироби для них повинні мати відповідні характеристики щодо паропроникності, вологостійкості, водонепроникності, сорбційної і десорбційної здатності та, за необхідності, теплові характеристики згідно з ДБН В.1.2-11-2008 "Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії".

5.3.3 Водопостачання

5.3.3.1 Сутність вимоги стосується охорони здоров'я людей у зв'язку з характеристиками води і водопостачання. Вода повинна відповідати чинним в Україні санітарно-епідеміологічним нормам і правилам та контролюватися згідно з вимогами додатка Б.

5.3.3.2 Вода не повинна бути небезпечною для здоров'я при використанні для приготування їжі як питна вода та для використання з іншими цілями в домашніх умовах.

5.3.3.3 Характеристики води у резервуарах-водосховищах, трубах, фітингах і під час додаткової обробки (дезінфекція, підігрів, пом'якшення тощо) не повинні змінюватись у такій мірі, щоб це стало небезпечним для здоров'я споживачів.

5.3.3.4 Забезпечення відповідних характеристик води може бути досягнуте захистом її:

- від змішування з відпрацьованою водою або повітрям із високим вмістом діоксиду вуглецю, а також із будь-якими забруднювачами;

- від забруднення речовинами, що утворюються при контакті різних компонентів з водою внаслідок міграції або корозії;

- від мікробіологічного забруднення.

5.3.3.5 Змішуванню з забрудненою водою або повітрям можна запобігти регулюванням зворотного плину за допомогою превенторів (клапанів).

5.3.3.6 Змішуванню з рідинами, що можуть потрапити ззовні, можна запобігти контролем водонепроникності компонентів систем водопостачання.

5.3.3.7 Забрудненню мінеральними або органічними забруднюючими речовинами, що утворюються внаслідок контактування компонентів з водою, можна запобігти обмеженням:

- міграції забруднюючих речовин із матеріалів;

- міграції забруднюючих речовин у результаті ерозії та корозії.

5.3.3.8 Запобігання мікробіологічному забрудненню досягається різними способами (зниженням вмісту органічних речовин у воді; використанням хімікатів та матеріалів, що запобігають можливості біологічного обростання, виключенням застою та прогрівання води до оптимальних для розмноження легіонел температур тощо).

5.3.3.9 Нормативні документи категорії В на будівельні вироби, що застосовуються для забезпечення водопостачання, повинні запроваджувати наведені нижче вимоги:

- матеріали будівельних виробів, що контактують з водою, повинні задовольняти умови мінімізації міграції забруднюючих речовин та критерії, що стосуються обмеження розмноження мікроорганізмів;

- труби, фітинги і з'єднання повинні задовольняти вимоги щодо герметичності, корозійної стійкості, механічної зносостійкості, проникності забруднюючих речовин;

- обладнання зворотного потоку, клапани, крани повинні задовольняти вимоги щодо ефективності, падіння тиску; механічної зносостійкості, корозійної стійкості;

- цистерни і баки повинні задовольняти вимоги щодо герметичності і корозійної стійкості.

Всі матеріали, що контактують з питною водою, повинні мати позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо їх безпечності.

5.3.4 Відведення стічних вод

5.3.4.1 Ця вимога стосується питань безпеки життя і здоров'я людей та захисту навколишнього природного середовища від забруднюючих речовин, що переміщуються по системах відведення стічних вод, і полягає у необхідності проектування і зведення будівельних об'єктів так, щоб вони не становили небезпеки внаслідок невідповідного відведення стічних вод (див. додаток В).

5.3.4.2 Розглядаються такі аспекти систем відведення стічних вод:

- просочування рідких стоків у системи або із систем (відпрацьована вода, поверхнева стічна вода);

- протитечія стічних вод по системі каналізації на будівельних об'єктах;

- виділення повітря з високим вмістом діоксиду вуглецю;

- мікробіологічне забруднення.

5.3.4.3 Просочуванню рідких стоків із систем можна запобігти контролем водонепроникності всіх компонентів систем.

5.3.4.4 Протитечії стічних вод по системі каналізації можна запобігти відповідним проектуванням системи і засобами організації робіт із застосуванням спеціального обладнання.

5.3.4.5 Виділенню повітря з високим вмістом діоксиду вуглецю можна запобігти забезпеченням контролю повітронепроникності в системах відведення, а спеціальне обладнання повинне перешкоджати виділенню шкідливого повітря в житлових районах або біля них.

5.3.4.6 Компоненти каналізаційних систем необхідно виконувати так, щоб уникнути утворення застійних зон.