Додаток 9

до пункту 19.1.3 Правил експлуатації

електрозахисних засобів

Норми і терміни механічних експлуатаційних випробувань засобів захисту

Найменування засобів захисту

Випробування статичнимнавантаженням

Тривалість випробування, с

Навантаження,Н (кгс)

Періодичність випробування

Спеціальні полімерні ізолятори

На розривання

60

1,25 Рн*

1 раз на

12 міс.

Ізолювальні канати

На розривання

60

0,25 Рр**

Гнучкі ізолятори

На розривання

60

1,25 Рн

Гнучка ізолювальна

драбина:

– тятива

– щабель

На розтягування

60

2000 (200)

1250 (125)

Жорстка ізолювальна

драбина:

– тятива

– щабель

На розтягування

На розтягування

На згинання

60

60

60

2000 (200)

1250 (125)

1250 (125)

Ізолювальні вставки телескопічних веж

На стискування

На згинання

60

60

2200 (220)

250 (25)

Запобіжні монтерські пояси і страхувальні канати

На розривання

300

4000 (400)

1 раз на

6 міс.

* Значення Рн для полімерних ізоляторів наведено в таблиці 29.1.

** Значення Рр для ізолювальних канатів наведено в таблиці 29.2.

Додаток 10

до пункту 19.1.3 Правил експлуатації

електрозахисних засобів

Норми і терміни електричних експлуатаційних випробувань засобів захисту

Найменування засобів захисту

Номінальна напруга, для якої використовується електрозахисний засіб, кВ

Випробна напруга, кВ

Тривалість випробування, с

Струм, що протікає через виріб, мА, не більше

Періодичність випробувань

1

2

3

4

5

6

Штанги ізолювальні (крім вимірювальних)

До 1

До 35 включно

110 і більше

2

3-кратна лінійна, але не менше 40

3-кратна фазна

300

300

300

1 раз на

24 міс.

Ізолювальна частина штанг переносних заземлень з металевими ланками

110 – 220

330 – 500

750

50

100

150

300

300

300

Ізолювальні гнучкі елементи заземлення безштангової конструкції

500

750

100

150

300

300

Вимірювальні штанги

До 35 включно

110 і більше

3-кратна лінійна, але не менше 40

3-кратна фазна

300

300

1 раз на

12 міс.

Головки вимірювальних штанг

35 – 500

30

300

Поздовжні і поперечні планки повзункових головок та ізолювальний капроновий канатик вимірювальних штанг

220 – 500

2,5 на 1 см

300

1 раз на

24 міс.

Ізолювальні

кліщі

До 1

6 – 10

35

2

3-кратна лінійна, але не менше 40

3-кратна лінійна

300

300

300

1 раз на

24 міс.

Покажчики напруги понад 1000 В з газорозрядною лампою:

– робоча частина (поздовжня ізоляція)

– ізолювальна частина

– напруга індикації

До 10

10 < U < 20

20 < U < 35

До 10

10 < U < 20

20 < U < 35

110

110 < U < 220

2 – 10

6 – 10

10 < U < 20

20 < U < 35

35 < U < 220

12

24

42

Не менше 40

Не менше 60

Не менше 105

Не менше 190

Не менше 380

Не більше 0,55

Не більше 1,5

Не більше 2,5

Не більше 5,0

Не більше 9,0

60

60

60

60

60

60

60

60

1 раз на

12 міс.

Покажчики напруги понад 1000 В безконтактного типу:

– ізолювальна частина

6 – 35

105

300

1 раз на

12 міс.

Покажчики напруги до 1000 В:

– напруга індикації

– перевірка справності схеми:

а) однополюсні

покажчики

б) двополюсні

покажчики

– ізолювальна частина

До 1

До 1

До 1

До 0,5

0,5 < U < 1

Не більше 0,09

Не менше 1,2 Uроб.макс

Не менше 1,2 Uроб.макс

1

2

60

60

60

60

0,6

10

1 раз на

12 міс.

Покажчики напруги для перевірки збігу фаз:

– ізолювальна частина

До 10

10 < U < 20

20 < U < 35

110

40

60

105

190

300

300

300

300

1 раз на

12 міс.

– робоча частина (поздовжня ізоляція)

До 10

10 < U < 20

20 < U < 35

110

Не менше 12

Не менше 24

Не менше 70

Не менше 140

60

60

60

60

Напруга індикації:

– за схемою збігу фаз

3 – 6

10

15

20

35

110

Не менше 7,6

Не менше 12,7

Не менше 20

Не менше 28

Не менше 40

Не менше 100

– за схемою зустрічного увімкнення

3 – 6

10

15

20

35

110

Не більше 1,5

Не більше 2,5

Не більше 3,5

Не більше 10

Не більше 20

Не більше 50

– з'єднувальний провід

До 20

35 – 110

20

50

60

60

Електровимірювальні кліщі

До 1

0 < U < 10

2

40

300

300

1 раз на

24 міс.

Світлосигнальний покажчик пошкодження кабелів:

– робоча частина

6 і 10

10

60

1 раз на

12 міс.

– ізолювальна частина

6 і 10

40

300

– з'єднувальний провід

6 і 10

20

60

– струм індикації

6 і 10

6 і 10

10

Гумові діелектричні рукавички

Всі класинапруг

6

60

6

1 раз на

6 міс.

Діелектричні боти та діелектричні калоші

Всі класи напруг

15

60

7,5

1 раз на

36 міс.

Діелектричні калоші

До 1

3,5

60

2

1 раз на

12 міс.

Ізолювальні накладки:

– жорсткі

До 0,5

0,5 < U < 1

1< U < 10

15

20

1

2

20

30

40

60

60

300

300

300

1 раз на

24 міс.

– гумові

До 0,5

0,5 < U < 1

1

2

60

60

6

6

Ізолювальні ковпаки на жили відімкнених кабелів

До 10

20

60

1 раз на

12 міс.

Ізолювальний інструмент з одношаровою ізоляцією

До 1

2

60

1 раз на

12 міс.

Інші засоби захисту для ВРПН в електроустановках 110 кВ і більше:

– ізолювальні пристрої

110 – 750

2,5 на 1 см

60

0,5

1 раз на

12 міс.

Інші засоби захисту для ВРПН в розподільних мережах:

– гнучкі ізолювальні покриття

До 1

6

60

1мА/

1 дм2

1 раз на

12 міс.

– гнучкі ізолювальні накладки

До 1

6

60

Примітка 1. Усі засоби захисту необхідно оглядати перед застосуванням незалежно від термінів періодичних оглядів.

Примітка 2. Діелектричні килими в процесі експлуатації підлягають огляду 1 раз на 6 міс., ізолювальні підставки – 1 раз на 36 міс., ізолювальні ковпаки на відімкнені ножі роз'єднувачів – 1 раз на 12 міс.

Додаток 11

до пункту 19.1.4 Правил експлуатації

електрозахисних засобів

Норми механічних періодичних і приймально-здавальних

випробувань засобів захисту

(для виробників)

Найменуваннязасобів захисту

Вид механічних випробувань

Тривалість випробування, с

Навантаження, Н (кгс),

під час випробувань

періодичних

приймально-здавальних

1

2

3

4

5

Ізолювальні штанги:

– оперативні на напругу понад 1000 В

На розривання

На згинання

60

60

1000 (100)

Власна маса* або маса робочої частини разом із запобіжником**

– для накладання заземлення на проводи ПЛ понад 1000 В

На розривання

60

1000 (100)

Власна маса і маса заземлювального проводу

На згинання

60

– вимірювальні

На згинання

60

Подвійна маса робочої частини

Ізолювальні кліщі напругою понад 1000 В

На розривання

60

1000 (100)

Покажчики напруги понад 35 кВ***

На згинання

60

Подвійна маса робочої частини

Ізолювальні підставки

На стискання

60

3500 Н/м (350 кгс/м)

рівномірно розподілена

На стійкість до перекидання

60

800 (80) на краю

Ізолювальний інструмент з одношаровою ізоляцією

На удар у відповідності з ДСТУ 3646

Інші засоби захисту, ізолювальні пристрої для ремонтних робіт під напругою в електроустановках напругою 110 кВ і більше:

– спеціальні полімерні ізолятори

На розривання

60

1,25 Рн

– ізолювальні канати

На розривання

60

0,25 Рр

– гнучкі ізолятори

На розривання

60

1,25 Рн

– гнучка ізольована драбина:

– тятива

На розтягування

60

2000 (200)

– щабель

На розтягування

60

1250 (125)

– жорстка ізолювальна драбина:

– тятива

На розтягування

60

2000 (200)

– щабель

На розтягування

60

1250 (125)

На згинання

60

1250 (125)

Інші засоби захисту для ВРПН в розподільних мережах:

– ізолювальні покриття

На проколювання

60

10 Н/мм

– гнучкі ізолювальні

накладки

На розтягування

60

45 кгс/см2

Запобіжні монтерські пояси і страхувальні канати****

На розривання

300

4000 (400)

4000 (400)

* Прогин ізолювальної частини не більше 10 % – для штанг до 220 кВ і до 20 % – для штанг понад 220 кВ. Методика проведення періодичних випробувань – згідно з ГОСТ 20494.

** Для штанг універсальних до 35 кВ для замінювання запобіжників.

*** Покажчики напруги всіх типів, у тому числі для перевірки збігу фаз, а також електровимірювальні, ізолювальні кліщі, під час періодичних випробувань перевіряються на механічну міцність перевезенням партії автомашиною на відстані: по грунтових дорогах – 50 км із середньою швидкістю 20 км/год або по дорогах з асфальтовим покриттям – 200 км із швидкістю 50 км/год (або на вібростенді з амплітудою не менше 5 мм).

**** Запобіжні монтерські пояси під час періодичних випробувань підлягають динамічним випробуванням згідно з ГОСТ 12.4.089.