Додаток 3

до пункту  4.4.6 Правил експлуатації електрозахисних засобів

Журнал випробувань засобів захисту з діелектричної гуми

(рукавичок, ботів, діелектричних калош та ізолювальних накладок)

(найменування засобів захисту, тип)

Інвентарний №

Підприємство-власник засобів захисту

Випробувано підвищеною напругою, кВ

Струм, що протікає через виріб, мА

Результат випробувань

Дата наступного випробування

Підпис працівника, який проводив випробування

змінного струму

постійного струму

1

2

3

4

5

6

7

8

Примітка. Форма рекомендується для лабораторій.

Додаток 4

до пункту 4.4.7 Правил експлуатації електрозахисних засобів

Форма протоколу випробувань засобів захисту

(рекомендована)

(найменування лабораторії та дата акредитації)

ПРОТОКОЛ № _____

від "___"____________200___р.

(найменування засобів захисту)

№ ____________________________________в кількості____________шт.,

що належать______________________________________________________

(найменування підприємства)

випробувані напругою змінного струму частотою 50 Гц, постійного струму (потрібне підкреслити):

ізолювальні частини____________кВ протягом _________с

робочі частини ________________кВ протягом _________с

струм, що протікає через виріб ___________ мА.

Спеціальні вимоги, обумовлені особливостями конструкції засобів захисту____

Дата наступного випробування __________________200___р.

Випробування виконав _________________________________

(підпис)

Начальник лабораторії __________________________________

(підпис)

Примітка. У разі перевірки напруги індикації, з'єднувального проводу, схеми покажчиків напруги та ін. результати випробувань вписуються додатково.

Додаток 5

до пункту 15.1.4 Правил експлуатації електрозахисних засобів

Протоколмеханічних приймально-здавальних випробувань засобів захисту,ізолювальних пристроїв для ВРПН

(рекомендована форма)

"___"____________200___р.

(місце проведення випробування, організація)

Розробник виробів

Виробник виробів

№ п/п

Назва виробу (№ креслення)

Вантажопідйомність,

кН (кгс)

Схема

випробування

Випробненавантаження, кН (кгс)

Кількістьвиробів,

шт.

№ кожного

виробу

1

2

3

4

5

6

7

Результати випробувань:

1. Під час огляду виробів після прикладання випробних навантажень залишкової деформації не виявлено.

2. Перевірка виробів у процесі випробувань показала їхню працездатність.

3. Вироби приймально-здавальні випробування витримали.

4. На всі вироби нанесено маркування.

Додаток 6

до пункту 15.1.5 Правил експлуатації електрозахисних засобів

Журнал реєстраціїмеханічних експлуатаційних випробувань засобів захистута ізолювальних пристроїв для ВРПН

(рекомендована форма)

Назва виробу

Номер виробу

Вантажопідйомність, кН (кгс)

Дата останнього випробування

Причина випробування

Відомості про проведені ремонти із зазначенням дати їхнього проведення

Огляд

Випробування статичним навантаженням

Дата та результат випробування (огляду)

Дата наступного випробування (огляду)

Голова комісії або працівник, який проводив випробування (огляд)

прізвище,

ініціали

підпис

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Додаток 7

до пункту 15.17.2 Правил експлуатації

електрозахисних засобів

Допустимий час перебування працівника в електричному полі без засобів захисту

Напруженість ЕП, кВ/м

Допустимий час перебування працівника в ЕП без засобів захисту

До 5 включно

Протягом робочого дня

Понад 5 до 20 включно

За формулою Т = 50/Е – 2

Понад 20 до 25

10 хв

Понад 25

Не дозволяється

Примітка 1. В наведеній формулі Т – допустимий час перебування працівника в ЕП за відповідного рівня напруженості, год; Е – напруженість діючого ЕП у зоні, що контролюється, кВ/м.

Примітка 2. Допустимий час перебування працівника в ЕП можна реалізувати одноразово або частково протягом робочого дня. Решту робочого часу працівники можуть перебувати в ЕП з напруженістю, що не перевищує 5 кВ/м.

Додаток 8

до пункту 18.5 Правил експлуатаціїелектрозахисних засобів

Плакати і знаки безпеки

№п/п

Зображення і призначення

Виконання, розміри, мм

Де застосовується

1

2

3

4

Заборонні плакати

1

НЕ ВМИКАТИ ПРАЦЮЮТЬ ЛЮДИ

Для заборони подавання напруги на робоче місце

Червоні літери на білому фоні

Облямівка червона завширшки 13 і 5 мм

240×130

80×50

Плакат – переносний

В електроустановках всіх класів напруг

Вивішується на проводах роз'єднувачів, відокремлювачів і вимикачів навантаження, на ключах і кнопках дистанційного керування, на комутаційній апаратурі до 1000 В (автоматах, рубильниках, вимикачах), у разі помилкового вмикання яких може подаватись напруга на робоче місце

На приєднаннях до 1000 В, що не мають у схемі комутаційних апаратів, плакат вивішується біля знятих запобіжників

2

НЕ ВМИКАТИ

РОБОТА НА ЛIНIЇ

Для заборони подавання напруги на лінію, де працюють люди

Білі літери на червоному фоні

Облямівка біла завширшки 13 і 5 мм

240×130

80×50

Плакат – переносний

В електроустановках всіх класів напруги

Вивішується на приводах, кнопках і ключах керування тих комутаційних апаратів, у разі помилкового вмикання яких може бути подана напруга на повітряну або кабельну лінію, де виконують роботу працівники

3

НЕБЕЗПЕЧНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

БЕЗ ЗАСОБIВ ЗАХИСТУ ПРОХIД ЗАБОРОНЕНО

Для попередження про небезпечність дії електричного поля на працівників і заборони пересування без засобів захисту

Червоні літери на білому фоні

Облямівка червона завширшки 13 мм

240×130

Плакат – постійний

У ВРУ напругою 330 кВ і більше

Установлюється на висоті 1,8 м від рівня планування на огородженнях дільниць, на яких рівень напруженості електричного поля понад 5 кВ/м:

– на маршрутах обходу ВРУ;

– поза маршрутами обходу ВРУ, але в місцях, де можливе перебування працівників, що виконують інші роботи (наприклад, під низько провислою ошиновкою обладнання або системи шин)

Плакат необхідно кріпити на спеціально для цього призначеному стовпі заввишки від 1,5 до 2 м

4

НЕ ВІДКРИВАТИ

ПРАЦЮЮТЬ ЛЮДИ

Для заборони подавання стисненого повітря, газу

Червоні літери на білому фоні

Облямівка червона завширшки 13 мм

240×130

Плакат – переносний

В електроустановках електростанцій і підстанцій

Вивішується на засувках:

– повітропроводів до повітрозабірників і до пневматичних приводів вимикачів та роз'єднувачів, у разі помилкового відкривання яких може подаватись стиснене повітря на працівників або може бути приведено в дію вимикач або роз'єднувач, де виконують роботу працівники;

– водневих, вуглекислотних та інших трубопроводів, у разі помилкового відкривання яких може виникнути небезпека для працівників

5

РОБОТА ПIД НАПРУГОЮ

ПОВТОРНО НЕ ВМИКАТИ

Для заборони повторного

ручного вмикання вимикачів ПЛ після автоматичного вимкнення їх без погодження з виконавцем робіт

Червоні літери на білому фоні

Облямівка червона завширшки 5 мм

80×50

Плакат переносний

Вивішується на ключах керування вимикачів ПЛ, що ремонтуються, у разі виконання ремонтних робіт під напругою

Застережні знаки і плакати

6

ОБЕРЕЖНО

ЕЛЕКТРИЧНА НАПРУГА

Для попередження про небезпеку ураження електричним струмом

За ГОСТ 12.4.026 (Знаки 2, 5)

Фон жовтий, облямівка і стріла чорні

Сторона трикутника:

360) на дверях приміщень

160)

100)

80) Для обладнання

50) і тари

40)

25)

Знак – постійний

В електроустановках всіх класів напруги електростанцій і підстанцій

Кріпиться на зворотному боці вхідних дверей, за винятком дверей КРУ і КТП, розміщених в цих пристроях; на зовнішніх дверях камер вимикачів і трансформаторів, огороджень струмовідних частин, розміщених у виробничих приміщеннях; на дверях щитів і збірок напругою до 1000 В

В населеній місцевості*

Кріпиться на опорах ПЛ понад 1000 В на висоті від 2,5 до 3 м від землі, якщо прогони менше 100 м, кріпиться через опору, якщо прогони більше 100 м і біля переходів через дороги, – на кожній опорі

Біля переходів через дороги знаки повинні бути звернені в бік дороги, в інших випадках – збоку опори позмінно з правої і з лівої сторони

Плакати кріпляться на металевих і дерев'яних опорах

6.1

ОБЕРЕЖНО

ЕЛЕКТРИЧНА НАПРУГА

Для попередження про небезпеку ураження електричним струмом

Форма та розміри ті самі, що і для знака № 6

Фон жовтий, череп і облямівка чорні, стріла червона

Використовується замість плаката 6 біля дитячих закладів і майданчиків

7

ОБЕРЕЖНО

ЕЛЕКТРИЧНА НАПРУГА Для попередження про небезпеку ураження електричним струмом

Розміри ті самі, що і для знака № 6

Облямівку і стрілу наносять трафаретом на поверхню бетону чорною фарбою, що не змивається

Фоном є поверхня бетону

Знак – постійний

На залізобетонних опорах

8

СТІЙ

НАПРУГА

Для попередження про небезпеку ураження електричним струмом

Чорні літери на білому фоні

Облямівка червона завширшки 21 мм

Стріла червона

280×210

Плакат переносний

В електроустановках всіх класів напруги електростанцій і підстанцій

В ЗРУ вивішуються на захисні тимчасові огородження струмовідних частин, що перебувають під робочою напругою (коли знято постійну огорожу); на тимчасових огородженнях, що встановлюються у проходах, куди не слід заходити; на постійних огородженнях камер, суміжних з робочим місцем

У ВРУ плакат вивішується під час виконання робіт із землі, на канатах і шнурах, які обгороджують робоче місце; на конструкціях біля робочого місця на шляху до найближчих струмовідних частин, що перебувають під напругою

9

ВИПРОБУВАННЯ

НЕБЕЗПЕЧНО ДЛЯ ЖИТТЯ

Для попередження про небезпеку ураження електричним струмом під час проведення випробувань підвищеною напругою

Чорні літери на білому фоні

Облямівка червона завширшки 21 мм Стріла червона

280×210

Плакат – переносний

Вивішуються написом назовні на обладнанні, на огородженнях струмовідних частин під час підготовки робочого місця для проведення випробування підвищеною напругою

10

НЕ ВИЛАЗЬ

УБ'Є

Для попередження про небезпеку піднімання по конструкціях, при якому можливе наближення до струмовідних частин, що перебувають під напругою

Чорні літери на білому фоні

Облямівка червона завширшки 21 мм

Стріла червона

280×210

Плакат переносний

Вивішуються в РУ на конструкціях, суміжних з тією, яка призначена для піднімання працівників на робоче місце, розміщене на висоті

Настановчі плакати

11

ПРАЦЮВАТИ ТУТ

Для зазначення робочого місця

Біле коло діаметром

168 і 68 мм на зеленому фоні

Літери чорні всередині кола

Облямівка біла завширшки 5 і 2 мм

250×250

100×100

Плакат – переносний

В електроустановках електростанцій і підстанцій

Вивішується на робочому місці

У ВРУ за наявності захисних огороджень робочого місця вивішують в місці проходу за огородження

12

ВИЛАЗИТИ ТУТ

Для зазначення безпечного шляху піднімання на робоче місце, що розміщене на висоті

Біле коло діаметром

168 і 68 мм на зеленому фоні

Літери чорні всередині кола

Облямівка біла завширшки 5 і 2 мм

250×250

100×100

Плакат – переносний

Вивішується на конструкціях або стаціонарних драбинах, по яких дозволяється підніматись на розміщене на висоті робоче місце

Вказівний плакат

13

ЗАЗЕМЛЕНО

Для зазначення про недопустимість подавання напруги на заземлені частини електроустановки

Білі літери на синьому фоні

Облямівка біла завширшки 13 мм і 5 мм

240×130

80×50

В електроустановках електростанцій і підстанцій

Вивішується на приводах роз'єднувачів, відокремлювачів і вимикачів навантаження, у разі помилкового вмикання яких може подаватись напруга на заземлену частину електроустановки, а також на ключах і кнопках дистанційного керування

* Населена місцевість – території міст, селищ, сіл, промислових і сільськогосподарських підприємств, портів, пристаней, залізничних станцій, громадських парків, бульварів, пляжів у межах перспективного їх розвитку на 10 років. Примітка 1. В електроустановках з великогабаритним обладнанням розміри плакатів дозволяється збільшувати у відношенні 2:1, 4:1, 6:1 до розмірів, які наведено в додатку 8 до цих Правил.