ДСТУ-П Б В.2.6-...-200... Конструкції будинків і споруд. Настанова. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Основні положення. Вогнестійкість (EN 1994-1-2:2005, MOD)*

ДОДАТОК Б

(довідковий)

Приблизний перелік стандартів, які повинні бути розроблені в розвиток ДБН В.2.6 132:2010 Конструкції будинків і споруд. Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення

1 ДСТУ "Конструкції будинків та споруд. Сталезалізобетонні конструкції. Розрахунок і конструювання згинальних та стискальних елементів".

2 ДСТУ "Конструкції будинків та споруд. Сталезалізобетонні конструкції. Комбіновані плити з профільованими настилами. Розрахунок і конструювання".

3 ДСТУ "Конструкції будинків та споруд. Сталезалізобетонні конструкції. Розрахунок і конструювання зсувних з'єднань"

 

 

 

УКНД 91.010.30; 91.080.10; 91.080.40

ДБН В.2.6-160:2010 Конструкції будинків і споруд. Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення

 

Ключові слова: сталезалізобетонні конструкції, вимоги до проектування сталезалізобетонних конструкцій, вимоги до матеріалів, принципи проектування за граничними станами, конструктивний розрахунок сталезалізобетонних конструкцій, вимоги до зсувних з'єднань, граничний стан за придатністю до експлуатації, комбіновані плити з профільованими настилами для будівель.

 

Зміст

СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ1

ВСТУП4

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ4

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ5

3 ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ5

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ8

5 ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ13

6 МАТЕРІАЛИ24

7 ДОВГОВІЧНІСТЬ26

8 КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗРАХУНОК27

9 ГРАНИЧНІ СТАНИ І ГРУПИ39

10 ГРАНИЧНИЙ СТАН ЗА ПРИДАТНІСТЮ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ66

11 КОМБІНОВАНІ ПЛИТИ З ПРОФІЛЬОВАНИМИ НАСТИЛАМИ68

ДОДАТОК А78

ДОДАТОК Б79