ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Інженерне обладнання будинків і споруд

ПРИРОДНЕ І ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ

ДБН В.2.5-28-2006

Зміна № 1

Київ

Мінрегіонбуд України

2008

Сторінок 12

Інженерне обладнання будинків і споруд

ПРИРОДНЕ І ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ

1 РОЗРОБЛЕНО:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Елетер" (Громадський Ю.С. – керівник розробки; Сенянінов О.С.)

ДП Інститут гігієни та медичної екології АМН України ім. О.М.Марзеєва (Акіменко В. Я., д-р мед. наук; Янко Н.М., канд. мед. наук; Яригін А.В., канд. біол. наук)

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 11 квітня 2008 р. № 153, чинна з 2008-10-01

ТЕКСТ

Додаток К.

Таблиця К.1 викладається в новій редакції (додається).

Додаток К

(рекомендований)

Таблиця К.1 – Нормовані показники освітленості основних приміщень громадських, житлових, допоміжних будинків

Приміщення

Площина (Г - горизонтальна, В – вертикальна) нормування освітленості та КПО, висота площини над рівнем підлоги, м

Розряд і підрозряд зорової роботи

Штучне освітлення

Природне освітлення

Суміщене освітлення

Освітленість робочих поверхонь, лк

циліндрична освітленість, лк

показник диском-форту, не більше

коефіцієнт пульсації, % не більше

КПО ен, %

КПО ен, %

при комбінованому освітленні

при загальному освітленні

при верхньому або комбінованому освітленні

при боковому освітленні

при верхньому або комбінованому освітленні

при боковому освітленні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Адміністративні будинки (міністерства, відомства, комітети, префектури, муніципалітети, управління, конструкторські та проектні організації, науково-дослідницькі установи тощо)

1. Кабінети й робочі кімнати

Г – 0,8

Б – 1

400/200

300

40

15

1,0

1,8

0,6

2. Проектні зали і кімнати, конструкторські, машинописні бюро

Г – 0,8

А – 1

600/400

500

40

10

5,0

2,0

3,0

1,2

3. Книгосховища й архіви, приміщення фонду відкритого доступу

В – 1,0

Г – 0,8

на стелажах

75

60

75

400

40

10

4,0

1,5

2,4

0,9

4. Макетні, столярні й ремонтні майстерні

Г – 0,8 на верстаках і робочих столах

ІІІв

300

401)

15/20

4,0

1,5

2,4

1,2

5. Приміщення для роботи з дисплеями й відеотерміналами, дисплейні зали

В – 1,2 на екрані дисплея

Б – 2

200

Г – 0,8 на робочих столах

А – 2

500/300

400

15

10

3,5

1,2

0,7

6. Конференц-зали, зали засідання

Г – 0,8

Г

300

75

60

20

2,0

0,5

Продовження таблиці К 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7. Читальні зали

Г – 0,8

А – 2

300

400

15

40

15

3,0

1,0

2,1

0,7

8. Кулуари (фойє)

Підлога, Г – 0,0

Е

150

90

9. Лабораторії: органічної и неорганічної хімії, термічні, фізичні, спектрографічні, фотометричні, мікроскопні, рентгеноструктурного аналізу, механічні та радіовимірювальні, електронних пристроїв, препараторські

Г – 0,8

А – 2

300

400

40

10

1,5

10. Аналітичні лабораторії

Г – 0,8

А – 1

400

400

40

10

1,5

Банківські та страхові установи

11. Операційний зал, кредитна група, касовий зал, приміщення для перерахування грошей

Г – 0,8 на робочих

столах

А – 2

300

400

15

10

1,0

0,7

Загальноосвітні навчальні заклади І – III рівня, професійно-технічні та вищі навчальні заклади

12. Класні кімнати, аудиторії, учбові кабінети, лабораторії загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, середньо-спеціальних і професійно-технічних установ

В – 1,5 на середині дошки

А – 1

500

10

Г – 0,8 на робочих столах і партах

А – 2

300

40

10

4,02)

2,52)

13. Аудиторії, учбові кабінети, лабораторії в технікумах і вищих навчальних закладах

Г – 0,8 на робочих столах і партах

А – 2

400

40

10

4,0

2,5

14. Кабінети інформатики і обчислювальної техніки

В – 1,0 на екрані дисплея

Б – 2

200

Г – 0,8 на робочих столах і партах

Б – 2

500/300

400

15

10

5,0

2,5

2,1

Продовження таблиці К 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15. Кабінети технічного креслення та малювання

В – на дошці

А – 1

500

40

10

Г – 0,8 на робочих столах і партах

А – 1

500

40

10

4,0

2,5

16. Майстерні з обробки металів та деревини

Г – 0,8 на верстаках і робочих столах

ІІІб

100/200

300

40

15

4,0

2,5

17. Кабінети обслуговуючих видів праці для дівчаток

Г – 0,8

А – 2

400

40

10

4,02)

2,52)

18. Спортивні зали

Підлога, Г – 0,0

Б – 2

200

60

20

3,02)

1,02)

1,5

1,5

В – на рівні від підлоги з обох сторін на поздовжній осі приміщення

75

19. Криті басейни

Г – поверхня води

В – 1

150

60

15

2,0

1,0

1,5

1,0

20. Актові зали, кіноаудиторії

Підлога, Г – 0,0

Д

200

75

90

21. Естради актових залів

В – 1,5

Г

300

22 Кабінети й кімнати викладачів

Г – 0,8

Б – 1

300

40

15

1,0

23. Рекреації

Підлога, Г – 0,0

Е

150

90

3,0

1,0

Установи дозвіллєвого призначення

24. Зали багатоцільового призначення

Г – 0,8

А – 2

400

100

40

10

25. Зали для глядачів театрів, концертні зали

Г – 0,8

Г

300

100

60

Продовження таблиці К 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

26. Зали для глядачів клубів, клуби-вітальні, приміщення для дозвіллєвих занять, зборів, фойє театрів

Г – 0,8

Д

200

75

90

27. Виставкові зали

Г – 0,8

Д

2003)

75

60

2,0

0,5

0,3

28 Зали для глядачів

Г – 0,8

Ж – 1

200

75

90

29. Фойє кінотеатрів, клубів

Підлога, Г – 0,0

Е

150

50

90

30 Кімнати гуртків, музичні класи

Г – 0,8

Б – 1

300

40

15

1,0

31. Кіно-, звуко- та світлоапаратні

Г – 0,8

В – 1

150

60

20

Дитячі дошкільні заклади

32. Роздягальні ясельних груп

Г – 0,8

Б – 2

200

(лампи розжарювання) 300 люмінесцентні лампи)

25

15

1,0

1,0

33. Роздягальні дошкільних груп

Підлога, Г – 0,0

Б – 2

200

60

15

2,5

1,5

1,0

34. Ігрові, їдальні, зали для музичних і фізкультурних занять

Г – 0,5

А – 2

400

15

10

4,02)

1,52)

1,5

35. Спальні

Г – 0,5

В – 2

150

25

15

2,0

1,5

Зб.Туалетні кімнати

Г – 0,5

В – 2

200

25

15

2,5

1,5

1,5

37. Палати ізоляторів та приймально-карантинних відділень

Г – 0,5

Б – 2

200

25

15

2,0

1,5