2.4.2. Лотки і настили потрібно утримувати в чистоті. Не захаращувати виробки кріпильним лісом, породою, устаткуванням і матеріалами.

2.4.3. Рейки на прямолінійних і криволінійних дільницях колії, стрілочних переводах не повинні мати подовжніх і поперечних тріщин, викришених головок, надламів, частин підошви, що відкололись, та інших дефектів.

2.4.4. Вагонетки та інші засоби рухомого складу повинні мати справні тягові устрої (автозчеплення, зчеплення, серги), буфера, днища кузовів, запірні устрої, колеса. Не використовувати вагонетки при наявності несправностей, а також вагонетки з вигнутими назовні більш ніж на 50 мм стінками кузовів.

2.4.5. На всіх вагонетках і платформах повинні бути з обох боків буфера, які виступають на довжину не менше 100 мм.

2.4.6. Перекидні кузова вагонеток повинні бути обладнані спеціальними запорами-замками, які під час пересування повинні знаходитися в закритому стані.

2.4.7. Рухомий склад повинен бути забезпечений гальмовими башмаками, а також самоставами або домкратами для постановки вагонеток, що зійшли з рейок. Самостави або домкрати також повинні знаходитись на приствольному дворі.

2.4.8. Стрілочні переводи повинні бути зі справними переводними устроями з механічним або ручним приводом.

2.5. Про всі помічені несправності устаткування, пристосувань, інструменту, захисних засобів, виявлених при огляді, вагонетник повинен повідомити керівника робіт (майстра, виконроба) і до усунення несправностей до роботи не приступати.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Відомості щодо безпечної організації праці.

3.1.1. На будмайданчику, естакадах, у гірничих виробках і на інших робочих місцях вагонетник повинен бути у касці.

3.1.2. Вагонетники, які спускаються в шахту на даному об'єкті вперше, повинні проходити до місця роботи в супроводі бригадира.

3.1.3. При спуску в шахту і підйомі на поверхню необхідно:

а) входити в кліть шахтного підйома і виходити з неї тільки після повної зупинки кліті і з дозволу рукоятчика або стволового, усі розпорядження яких слід виконувати беззаперечно.

Не входити до кліті після подачі сигналу про її відправлення;

б) під час спуску і підйому кліті стояти спокійно, тримаючись за поручень, не переміщатися, не палити, не відчиняти двері кліті і не спиратись на них; не ставати на рейки, призначені для установки вагонетки; при випадкових зупинках кліті спокійно очікувати її подальшого руху;

в) виходити з кліті тільки після відкриття дверей стволовим або рукоятчиком.

3.1.4. При формуванні рухомого складу з довгомірними матеріалами блоко- і тюбінговозки слід ставити у хвості рухомого складу.

Не ставити блоко- і тюбінговозки, а також інші рухомі одиниці з матеріалами, що можуть зміщуватись, поруч з електровозом.

3.1.5. Електровоз при відкатці повинен знаходитись в голові рухомого складу. Відкочувати вантажі за допомогою електровоза, що знаходиться в хвості рухомого складу, дозволяється тільки при маневрах на відстані не більше 50 м, ухилі не більше 0,005 і швидкістю руху не більше 4 км/год.

У цьому випадку повинен бути виділений спеціальний сигналіст із свистком і сигнальним ліхтарем.

3.1.6. На ділянках рейкової колії з ухилом, по якому вагонетки можуть рухатися самокатом (ухил не більше 0,01), для гальмування в рухомому складі поїзду повинні бути гальмові вагонетки (кількість гальмових вагонеток повинна визначатись ПВР).

У випадку відсутності гальмових вагонеток при прямуванні на підйом у хвості складу повинен бути другий електровоз.

3.1.7. При використанні механічного штовхача необхідно додержуватись таких правил:

а) при викочуванні вагонеток з кліті або перекидача необхідно зачепити тросом штовхач за причіпний устрій вагонетки, відійти вбік і дати сигнал рукоятчику про вмикання штовхача;

б) дати сигнал про вимикання штовхача після переміщення вагонетки за стрілку;

в) загальмувати вагонетку, після чого відчепити трос штовхача і перекласти важіль штовхача з переднього положення на заднє - на штовхання вагонетки;

г) подавати вагонетки до перекидача тільки штовханням вагонетки важелем штовхача позаду вагонетки або самокатом при ухилі колії;

д) подати звуковий сигнал.

3.1.8. Максимальна швидкість при ручній відкатці вагонеток на горизонтальній виробці допускається не більше 4 км/год. Не слід робити ручну відкатку в похилій виробці.

3.1.9. Відстань між вагонетками при ручній відкатці повинна бути не менше 10 м на коліях з ухилом до 0,005 і не менше 30 м на коліях з ухилом більше 0,005.

3.1.10. При ручній відкатці вагонетник повинен штовхати вагонетки тільки перед собою.

Не переміщати вагонетку на себе або йти при переміщенні вагонетки збоку.

3.1.11. Переведення стрілок дозволяється тільки особі, яка супроводжує поїзд. Стрілки дозволяється переводити тільки при повній зупинці рухомого складу.

3.1.12. Гальмування складу дозволяється робити тільки за допомогою гальмових пристосувань.

Не слід здійснювати гальмування підкладанням під колеса або вкладанням у колеса яких-небудь предметів (дошок, труб, шматків породи та ін.).

3.1.13. Склад або окрема рухома одиниця, залишені на ухилі більше 0,01, на якому можливий самокат, повинен бути підгальмований спеціальними башмаками, які встановлюються під кожну третю вагонетку в складі або під кожну вагонетку, яка стоїть окремо, та огороджений стопорним пристроєм.

3.1.14. Рухомий склад зчіплюється і розчіплюється тільки після повної його зупинки.

Робота із зчеплення та розчеплення партій вагонеток повинна проводитись однією рукою за допомогою гака. При зчепленні і розчепленні вагонеток не просовуватися між кузовами вагонеток і не просувати руки між буферами вагонеток. Розчеплення вагонеток з автозчепленням проводиться за допомогою ножної педалі.

3.1.15. Зчеплення (розчеплення) вагонеток повинен робити зчіплювач, призначений розпорядженням по дільниці з числа досвідчених вагонетників.

3.1.16. Одна людина не повинна вручну відкочувати одночасно декілька вагонеток.

3.1.17. Електровози, вагонетки та інші одиниці рухомого складу, що зійшли з рейок, слід ставити на рейки за допомогою спеціальних пристосувань (самоставів, башмаків, домкратів).

На похилій колії установка вагонеток, які зійшли з рейок, дозволяється тільки після вживання заходів проти скочування їх під ухил.

3.1.18. При відкатці породи скіпами по похилих виробках і спуску тюбінгів на тюбінговозках у вибій, крім гальм на лебідках, скіпи і тюбінговозки, що спускаються, повинні бути обладнані спеціальними захватними пристосуваннями «кішками» і запобіжними устроями для затримки їх при обриві канату.

3.1.19. При підйомі вантажів у скіпах вони повинні недозавантажуватись не менше чим на 10 см до верхнього краю. Біля вибою повинен бути встановлений бар'єр для зупинки скіпа і затримки будь-якого падаючого предмета. Місце розташування бар'єра відносно вибою визначається ПВР.

3.1.20. При відкатці кінцевими канатами на приймальних площадках повинні бути встановлені стопори. Нижче верхніх приймальних площадок на похилій частині виробки повинні бути встановлені бар'єри, які керуються з площадок.

Стопори і бар'єри на приймальних площадках повинні відчинятись тільки для пропуску вагонеток.

Між верхньою і нижньою площадками повинна бути змонтована звукова або світлова сигналізація.

По довжині всієї відкаточної виробки повинні бути змонтовані сигнальні устрої, що дозволяють з будь-якої точки похилого ходу подати сигнал «Стоп» і відключити лебідку відкатки.

3.1.21. У похилих виробках не допускається:

а) вхід на площадку, де провадиться зчеплення і розчеплення вагонеток особам, які не беруть участі у цій роботі, про що повинні бути вивішені попереджувальні написи;

б) перебування людей у вибої і на рейкових коліях під час підйому породи або спуску вантажів.

3.1.22. Перекидач можна включати тільки після повного заходу вагонетки до перекидача.

3.1.23. Не слід знаходитись або виконувати яку-небудь роботу на шляху вагонетки, що рухається самокатом, або за допомогою лебідки (штовхача).

При виникненні потреби проведення робіт (прибрати предмет, що лежить і т.п.) на шляху вагонетки, що рухається, вагонетник повинен дати сигнал, відключити лебідку або штовхач, зупинити вагонетку гальмовим башмаком і тільки після зупинки вагонетки вийти на колію.

3.1.24. Електровоз, рухомий склад або окрему рухому одиницю необхідно зупинити, не доїжджаючи 5 м до місця виконання робіт або до вагонеток, навантажувальних машин і т.п., які стоять на коліях.

Перед поновленням руху потрібно переконатися у відсутності на коліях і в безпосередній близькості людей. Перед поновленням руху повинен бути поданий сигнал.

3.1.25. Не відкочувати рухомі склади без зчеплення (автозчеплення) і причіпних пристроїв для уникнення самочинного розчеплення вагонеток.

3.1.26. При навантаженні у вагонетки породи відстань від породи до верха бортів повинна бути не менше 10 см.

Не завантажувати вагонетки вище бортів, а також не перевозити у вагонетках вантажі, які виступають за габарити вагонеток, і довгомірні великовагові матеріали. Не допускається налипання породи на бандажі і реборди коліс.

3.2. Вимоги безпеки при вантажно-розвантажувальних роботах і транспортуванні вантажу.

3.2.1. Вагонетник не повинен:

а) при навантаженні породи транспортером у нерозщеплений рухомий склад знаходитися між вагонетками складу, а також на колії, зайнятій цим складом;

б) зчіплювати і розчіплювати вагонетки з породонавантажувальною машиною під час руху;

в) знаходитися в зоні дії екскаватора при навантаженні породи у вагонетки.

3.2.2. Транспортувати тюбінги, блоки і довгомірні матеріали слід на спеціальних платформах і «козах» із запірними устроями і жорстким зчепленням. Довжина платформи повинна бути такою, щоб вантажі, які перевозяться, по обидва боки не доходили до краю буфера не менш ніж на 10 см.

3.2.3. При розвантаженні будівельних матеріалів із рухомого складу вагонетник повинен:

а) загальмувати рухомий склад на місці розвантаження за допомогою башмаків;

б) робити розвантаження і навантаження сипучих інертних матеріалів у респіраторі;

в) стежити, щоб під час спуску та прийому довгомірних вантажів (балки, рейки, кріпильний матеріал) через спеціальні «лісоспуски» лебідками на місці робіт не було сторонніх осіб;

г) утримувати в чистоті вантажно-розвантажувальний інвентар;

д) застосовувати спеціальні захвати при перенесенні важких предметів;

є) переносити шпали і бруси, просочені масляними антисептиками, вдвох і тільки за допомогою шпалоносок, кліщів;

ж) користуватися при перенесенні металевих балок і рейок спеціальними кліщами; и) транспортувати балони із стисненими газами на візках у горизонтальному положенні в спеціальних гніздах по розмірах балонів і тільки з металевими захисними ковпаками.

3.3. Вказівки щодо порядку утримання робочого місця в безпечному стані.

3.3.1. Не допускається проїзд людей у шахтних вагонетках, на електровозах та іншому рухомому складі. Для супровідного персоналу проїзд дозволяється тільки на електровозах із спеціальним сидінням або на спеціальних вагонетках.

3.3.2. Не проводити маневри, не переміщати склади або окремі одиниці рухомого складу, що знаходиться на сусідній колії, електровозом із застосуванням брусів, дошок та інших пристосувань.

3.4. 3 метою захисту при роботах, пов'язаних із шкідливими і небезпечними виробничими факторами вагонетнику необхідно використовувати такі засоби захисту:

а) засоби колективного захисту:

- засоби нормалізації повітряного середовища робочої зони;

- засоби нормалізації освітлення робочої зони;

- засоби захисту від ураження електричним струмом;

- засоби захисту від впливу механічних факторів (машин і механізмів, що рухаються; рухливих частин виробничого устаткування та інструментів; виробів, що переміщаються, заготовок, матеріалів; порушення цілісності конструкцій; гірничих порід, що обвалюються; сипучих матеріалів; падаючих із висоти предметів; гострих крайок і шорсткостей поверхонь заготовок, інструментів і устаткування; гострих кутів);

б) засоби індивідуального захисту наведені в п. 1.5 даної інструкції.

3.5. При будь-яких помічених відхиленнях у виробничому процесі роботу необхідно припинити і сповістити про це особі технічного нагляду або керівництву організації.

3.6. Вимоги по забезпеченню пожежо-, вибухо- і електробезпеки.

3.6.1. Виявивши загоряння або появу будь-яких ознак пожежі, негайно сповістити про це особі технічного нагляду або керівництву організації.

3.6.2. Не зберігати в підземних виробках свіжі та відпрацьовані паливно-мастильні матеріали, балони з киснем, ацетиленом і іншими пальними газами в обсягах, що перевищують потреби, необхідні для виконання робіт, обумовлені ПВР.

3.6.3. Роботи з ліквідації пожеж у підземних виробках повинні виконуватися відповідно до плану ліквідації аварій (ПЛА).

3.6.4. До відбудовних та інших робіт дозволяється приступати лише після того, як пожежа буде повністю погашена, виробки провітрені та аналізами установлена відсутність у рудниковому повітрі токсичних газів.

3.6.5. До роботи з електроінструментом допускаються особи, що пройшли спеціальне навчання, та здали встановлені іспити, мають II кваліфікаційну групу з електробезпеки, які знають практичні прийоми звільнення від струму постраждалих осіб і надання їм першої допомоги.

3.6.6. Електроінструмент повинен підключатися тільки через рубильник або магнітний пускач гнучким гумовим шлангом, який повинен мати спеціальну жилу для заземлення корпусу електроінструмента. Не допускати перекручування, зламу кабеля або утворення на ньому петель. Не працювати незаземленим інструментом.

3.6.7. Самовільно не ремонтувати електроінструмент, а також не підключати його до електромережі.

3.6.8. Про всі помічені несправності в електроустаткуванні та електроінструменті, що можуть викликати ураження електричним струмом, вагонетник зобов'язаний повідомити бригадиру, майстру або черговому слюсарю - електрику з ремонту шахтного обладнання, устаткування, машин та механізмів.

3.6.9. Самовільно не включати і не виключати рубильники, крім аварійних випадків, а також для звільнення постраждалих від струму при пожежі, не заміняти перегорілі плавкі запобіжники. Ця робота повинна виконуватись особою електротехнічної спеціальності з кваліфікаційною групою з електробезпеки не нижче III.