ДБН В.2.5-13-98*. Інженерне обладнання будинків і споруд пожежна автоматика будинків і споруд


Монтаж електрообладнання і електропроводок29

2.3 Монтаж і випробування автоматичних установок пожежної сигналізації29

Монтаж сповіщувачів29

Монтаж приймально-контрольних приладів і сповіщувачів30

Монтаж електричних проводок30

  1. Налагодження установок пожежної автоматики31
  2. Вимоги техніки безпеки32
  3. Прийняття в експлуатацію установок пожежної автоматики32

Маркування і пломбування33

Гарантії33

Додаток А

Терміни і визначення понять34

Додаток Б

Методика розрахунку установок водяного і пінного пожежогасіння37

Додаток В

Групи приміщень (виробництв і технологічних процесів)за ступенем небезпеки розвитку пожежі в залежності від їх функціонального призначення і пожежного навантаження горючих матеріалів45

Додаток Г

Вимоги до обладнання складів, що мають висоту складування від 5,5 до 25 м46

Додаток Д

Методика розрахунку установок об'ємного газового пожежогасіння47

Додаток Е

Характеристики вогнегасних порошків60

Додаток Ж

Методика розрахунку установок порошкового пожежогасіння61

Додаток К

Вибір автоматичних пожежних сповіщувачів

у залежності від призначення приміщень68

Додаток Л

Розміщення автоматичних і ручних пожежних сповіщувачів69

Додаток М

Місця встановлення ручних пожежних сповіщувачів

у залежності від призначення приміщень73

Додаток Н

Виробнича документація, що оформляється при монтажі установок

пожежної автоматики74

Додаток П

Документація, що оформляється при прийнятті в експлуатацію76

Додаток Р

Документація, що оформляється при виявленні дефектів у період експлуатації77